Кафедра патологічної анатомії

Співробітники кафедри

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Гичка Сергій Григорович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології, президент Асоціації патологоанатомів України (з 2010 р.).

У 1982 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1982–1984 рр. – навчання в клінічній ординатурі при кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, спеціальність «Патологічна анатомія», 2012–2013  рр. проходив стажування на робочому місці в Інституті патології Клініки Карла Тейма (м. Котбус, Німеччина).

У 1985–1994 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 1994–1995 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Київського медичного університету, з 1995 року – завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету, з 1985 – лікар-патологоанатом медичних закладів м. Києва (за сумісництвом), завідувач патологоанатомічним відділенням КМКЛ №1. Лікар-патологоанатом вищої категорії з 1992 р. до теперішнього часу.

Тема кандидатської дисертації: «Структурные изменения миокарда в условиях гормональных повреждений и их фармакологической коррекции» (1985 рік).

Докторська дисертація на тему: «Патоморфологія легень у гострому періоді інфаркту міокарда» (2001 рік).

Автор і співавтор понад 300 наукових праць, 10 монографій, підручників та навчальних посібників, 19 патентів на винаходи.

Член Вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця, Вченої ради медичного факультету №2. Член редакційних рад наукових фахових видань “Патологія” (Web of Science), “Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія”, “Український науково-медичний молодіжний журнал”.

 

ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ

 

Захарцева Любов Михайлівна

Доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1983 році закінчила Київський медичний університет ім. О.О. Богомольця і була направлена на роботу до Туркменського державного медичного інституту. З 1986 року працювала в Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті молодшим науковим співробітником лабораторії гістологічної діагностики, потім – лікарем-патологоанатомом. З 1992 року працює в патологоанатомічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, яке очолювала з 1999 року до проходження за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії. З 1993 року – кандидат медичних наук, тема кандидатської дисертації: «Морфологічна діагностика гістіоцитарної саркоми». З 2011 року – доктор медичних наук, тема докторської дисертації: «Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози».

З 1995 року однією з перших в Україні почала займатись імуногістохімічними дослідженнями для діагностики захворювань людей, проводила конференції з міжнародною участю, тренінги, майстер-класи для патологоанатомів України, створила та очолює спільноту патологоанатомів з імуногістохімічних досліджень. Проходила стажування в лабораторії PhenoPath у професора Allen Gawn (США, Сіетл, 1998, 2000). Є членом Європейської організації “Europa Donna”. Неодноразово приймала участь у європейських конгресах патологоанатомів (2003, 2005, 2006, 2009, 2014), європейських конференціях з питань раку молочної залози (2004, 2006, 2010), міжнародних курсах Інституту патології Збройних сил США (AFIP, 2005).

Крім практичної та наукової роботи, за зовнішнім сумісництвом працювала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця асистентом кафедри патологічної анатомії (1993–1995), онкології (2004–2015), в Інституті генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України провідним науковим співробітником лабораторії ДНК.

Автор 3 підручників, 1 монографії, 8 методичних рекомендацій, 58 статей у провідних журналах, 4 патентів на винаходи.

Завідувач патологоанатомічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру.

Любов Михайлівна Захарцева очолює підрозділ імуногістохімічних досліджень в Асоціації патологоанатомів України. Вона є членом редакційної ради журнала «Онкологія». Член консультативно-експертних груп при МОЗ України «Стандарти діагностики та лікування мієлопроліферативних захворювань» (2014–2016), «Стандарти діагностики та лікування пухлин яєчок» (2016), «Стандарти діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань у дітей» (2012-2015).

 

Курик Олена Георгіївна

Доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Чернівецький медичний інститут. Із 1985 р. по 2004 р. працювала на посаді лікаря-патологоанатома Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро, потім завідувачем відділення гістологічних досліджень бюро, яке з 1994 р. було реорганізоване в Державний патологоанатомічний центр України. У 1991 р. кандидат медичних наук, тема кандидатської дисертації: «Патоморфологія периферичного цитотрофобласту в нормальній доношеній плаценті і в плацентах при невиношуванні і переношуванні вагітності». Із 2003 р. – доктор медичних наук, тема докторської дисертації: «Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного тракту».

У 2004–2007 роках працювала на посаді професора кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського державного медичного університету. У 2006 р. отримала атестат доцента кафедри патологічної анатомії; у 2016 році – атестат професора зі спеціальності «патологічна анатомія». У 2008–2016 роках працювала завідувачем патогістологічним центром Медичного центру «Універсальна клініка “Оберіг”. У 2013–2014 роках працювала за сумісництвом на посаді професора кафедри патологічної анатомії НМУ ім. О.О. Богомольця.

Із 2010 р. по 2019 р. працювала на посаді головного наукового співробітника (лікаря-патологоанатома) наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Із 2020 року працює на посаді професора кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Була науковим керівником 5 кандидатських дисертацій. Є членом спеціалізованої Вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Вченої ради ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Патологічна анатомія». Курик О.Г. має більше 400 наукових публікацій, 3 монографії у співавторстві, 1 навчальний посібник у співавторстві, 9 методичних рекомендацій, 17 галузевих нововведень, 6 патентів на корисну модель.

Є членом редакційної колегії журналу «Клінічна та профілактична медицина» ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, журналу «INTERNATIONAL JOURNAL SCIENCE ANNALS», Харків, журналу International Journal of Reproduction, Fertility & Sexual Health.

Сфера наукових інтересів: патоморфологія передракових захворювань травного тракту, нейроендокринних пухлин шлунка і кишечника; патоморфологічні зміни в ендометрії і міометрії у жінок із непліддям; патоморфологія захворювань щитоподібної залози і прищитоподібних залоз.

Відповідальна за наукову роботи кафедри.

 

ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ

 

Балабай Аліна Анатоліївна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця в 2004 році, старший лаборант кафедри (2004 – 2010), асистент кафедри (2010 – 2019), з 2019 року по теперішній час – доцент кафедри.

Тема кандидатської дисертації: „Структурні зміни нирок при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічна корекція” (2011 рік). Сфера наукових та практичних інтересів: патоморфологічні особливості, етіологічні фактори та патогенез захворювань нирок та серця.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №4.

Вербицький Віктор Валентинович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1987 році закінчив Київський медичний інститут, аспірант кафедри (1993-1996 рр.), з 1996 року – асистент кафедри, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри.

Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія міокарда при гострій коронарній недостатності за умов її фармакологічної корекції” (1996 р.).

Нагороджений знаком “Відмінник освіти”.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України.

Данилішина Марина Володимирівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом дитячий.

У 2001 році закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Працює на кафедрі з 2001 року, з 2009 року і по теперішній час – доцент.

Тема кандидатської дисертації: “Морфофункціональна характеристика міокарда при хронічній гіперхолестеринемії та в умовах її фармакологічної корекції” (2007 рік). Куратор навчально-педагогічної роботи на медичних факультетах №1 і №3.

Діброва В’ячеслав Андрійович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця в 1973 році. У 1973–1976 роках навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, у 1976 році призначений на посаду асистента цієї ж кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Ультраструктура міокарда оживленого організму після експериментальної клінічної смерті, викликаної електротравмою» (1985 рік).

З 1988 року – доцент кафедри, завідувач навчальною частиною кафедри по курсу клінічної патології, у 2013 році – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

У 1998–2006 роках – головний позаштатний спеціаліст з патологічної анатомії Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Патологічна анатомія” (2009–2017 рр.), експерт клініко-експертної комісії МОЗ України. Перший віце-президент Асоціації патологів України у 2013–2018 рр. Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”.

Автор більше 200 наукових праць, у тому числі підручників та навчально-методичних посібників. На кафедрі виконує функції профспілкового групового організатора (профгрупорга).

Кузик Петро Васильович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2003 році закінчив медичний факультет № 1 Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. У 2003–2004 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького.

Працював лікарем-патологоанатом у комунальному закладі «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», асистентом кафедри патологічної анатомії і судової медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, завідувачем патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 1, доцентом кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету.

Тема кандидатської дисертації: «Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика» (2010 рік, Львівський національний медичний університету ім. Данила Галицького, науковий керівник – академік НАМН України, професор Зербіно Д.Д.).

Наукові інтереси: патоморфологія інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу і ВІЛ-інфекції, хвороб серцево-судинної і дихальної систем.

Автор і співавтор 115 наукових робіт та навчально-методичних праць, робочих навчальних програм і силабусів з дисциплін кафедри патологічної анатомії. Член координаційної ради Асоціації патологоанатомів України (з 2013 року), Європейського товариства патологів, Міжнародного союзу по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень.

Рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (сертифікат «Cambridge English Language Assessment»), стажувався у медичних закладах і закладах вищої освіти Німеччини, Республіки Польща та Словаччини.

Консультант патологоанатомічних відділень медичних закладів м. Києва і м. Львова. Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти на кафедрі.

Член Вченої ради медичного факультету №2 НМУ імені О. О. Богомольця. Експерт МОЗ України за напрямами «Патологічна анатомія. Судово-медична експертиза. Дитяча патологічна анатомія» (наказ МОЗ України від 28 жовтня 2020 року № 2455).

Рудницька Ольга Георгіївна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1993 році закінчила Український державний університет імені академіка О.О. Богомольця.

З 1993 року – викладач-стажист, з 1994 року – асистент, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. У 2020–2021 році – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія мікрогемоциркуляторного русла міокарда при моделюванні хронічної ішемічної хвороби серця” (1999 рік).

Учениця професора Богомолець К.О. Відповідальна за англомовну форму навчання на кафедрі і безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників кафедри.

Член Вченої ради медичного факультету №2 НМУ імені О. О. Богомольця. Куратор навчально-педагогічної роботи на стоматологічному факультеті і факультеті підготовки іноземних громадян.

Савчук Тетяна Василівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом дитячий вищої кваліфікаційної категорії.

У 1997 році закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Із 1997 р. по 1998 р. навчалася в інтернатурі, з 1998 р. працює у відділенні дитячої патологічної анатомії НДСЛ «ОХМАТДИТ», з 2003 р. по 2017 р. працювала на кафедрі анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця, у 2016 р. закінчила навчання в аспірантурі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України.

Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі лівобічної гіпоплазії серця» (2018 рік).

З 2021 року виконує докторську дисертацію на заплановану тему: «Морфогенез плацентарної дисфункції при коронавірусній хворобі (COVID -19)».

Сфера наукових інтересів – перинатальна патологія, вроджені вади розвитку, захворювання серцево-судинної системи. Автор 70 наукових праць, 22 патентів. Куратор навчальної роботи на медичному факультеті № 3. Член Асоціації патологоанатомів України.

Тітова Юлія Павлівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. навчалася в інтернатурі, з 2009 р. по 2011 р. в клінічній ординатурі, а в 2014 році закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні» (2016 рік).

Сфера наукових інтересів – захворювання репродуктивної системи, шлунково-кишкового тракту. Автор та співавтор 16 наукових праць та 1 посібника.

Рівень володіння англійською мовою на рівні В2 Cambridge English Certificate. Стажувалась на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. Член Асоціації патологоанатомів України.

 

Хомінська Марія Борисівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1964 році. Працює на кафедрі з 1964 року (аспірант, асистент).

Тема кандидатської дисертації: «Возрастная гистохимия крупных артериальных сосудов человека» (1970 рік).

З 1985 року – доцент кафедри. Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”.

Сфера науково-практичних інтересів: принципи сучасної діагностики в онкології.

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ

 

 

grigorchuk

Григорчук Сергій Петрович

Асистент, лікар-патологоанатом.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2005 році, у 2007 р. закінчив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія».

З 2005 р. по 2009 р. працював старшим лаборантом на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2009 р. – асистент кафедри.

Має 9 наукових публікацій у фахових журналах.

Куратор навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №2.

Діброва Юлія В’ячеславівна

Асистент, лікар-патологоанатом.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2012 році. Працює на кафедрі з 2012 року – старший лаборант, асистент.

У 2013 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”. Сфера наукових інтересів: інфекційні захворювання, особливості морфо- та патогенезу грипу.

Навчається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, виконує відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план, працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Автор більше 50 наукових праць, в тому числі публікацій в виданнях, які індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Лагода Сергій Вікторович

Асистент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1985 році закінчив Запорізький державний медичний інститут. В 1992 році закінчив аспірантуру на кафедрі патологічної анатомії, з 1993 року асистент кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: «Морфологічні особливості репаративної регенерації незаживаючих виразок шлунка, інфікованих Helicobacter pylori» (1996 рік). Член Асоціації патологоанатомів України. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Працював лікарем-патологоанатом, завідувачем патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 4.

Плодієнко Микола Миколайович

Асистент, лікар-патологоанатом.

У 2013 році закінчив Прилуцьке медичне училище, у 2020 році – НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2021 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”.

Працює лікарем-патологоанатомом в Київському міському клінічному онкологічному центрі.

Наукові інтереси: патологія шлунково-кишкового тракту, гінекологічна патологія. Нагороджений подякою МОЗ України за сприяння у розвитку сфери охорони здоров’я.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на медико-психологічному факультеті.

Читаєва Галина Євгенівна

Асистент, лікар-патологоанатом.

У 2000 р. закінчила бакалаврат Національного університету «Києво-Могилянська Академія», спеціальність «біологія».

У 2006 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця, у 2007 р. закінчила інтернатуру НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Патологічна анатомія».

Друга спеціальність – організація і управління охороною здоров’я. З 2018 р. – асистент кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця.

Навчається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, виконує відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план, здобувач наукового ступеня доктор філософії. Має 11 наукових публікацій.

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

 

 

Грідіна Тетяна Миколаївна,

Старший лаборант кафедри

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1986 р. З 1991 р. працює старшим лаборантом кафедри патологічної анатомії. Наукові інтереси: навчальний процес із використанням нових освітніх технологій навчання в рамках кредитно-трансферної системи навчального процесу.