Кафедра патологічної анатомії

Співробітники кафедри

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Гичка Сергій Григорович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології, президент Асоціації патологоанатомів України (з 2010 р.).

У 1982 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1982–1984 рр. – навчання в клінічній ординатурі при кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, спеціальність «Патологічна анатомія», 2012–2013  рр. проходив стажування на робочому місці в Інституті патології Клініки Карла Тейма (м. Котбус, Німеччина).

У 1985–1994 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 1994–1995 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Київського медичного університету, з 1995 року – завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету, з 1985 – лікар-патологоанатом медичних закладів м. Києва (за сумісництвом), завідувач патологоанатомічним відділенням КМКЛ №1. Лікар-патологоанатом вищої категорії з 1992 р. до теперішнього часу.

Тема кандидатської дисертації: «Структурные изменения миокарда в условиях гормональных повреждений и их фармакологической коррекции» (1985 рік).

Докторська дисертація на тему: «Патоморфологія легень у гострому періоді інфаркту міокарда» (2001 рік).

Автор і співавтор понад 300 наукових праць, 10 монографій, підручників та навчальних посібників, 19 патентів на винаходи.

Член Вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця, Вченої ради медичного факультету №2. Член редакційних рад наукових фахових видань “Патологія” (Web of Science), “Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія”, “Український науково-медичний молодіжний журнал”.

 

ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ

 

Захарцева Любов Михайлівна

Доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1983 році закінчила Київський медичний університет ім. О.О. Богомольця і була направлена на роботу до Туркменського державного медичного інституту. З 1986 року працювала в Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті молодшим науковим співробітником лабораторії гістологічної діагностики, потім – лікарем-патологоанатомом. З 1992 року працює в патологоанатомічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, яке очолювала з 1999 року до проходження за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії. З 1993 року – кандидат медичних наук, тема кандидатської дисертації: «Морфологічна діагностика гістіоцитарної саркоми». З 2011 року – доктор медичних наук, тема докторської дисертації: «Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози».

З 1995 року однією з перших в Україні почала займатись імуногістохімічними дослідженнями для діагностики захворювань людей, проводила конференції з міжнародною участю, тренінги, майстер-класи для патологоанатомів України, створила та очолює спільноту патологоанатомів з імуногістохімічних досліджень. Проходила стажування в лабораторії PhenoPath у професора Allen Gawn (США, Сіетл, 1998, 2000). Є членом Європейської організації “Europa Donna”. Неодноразово приймала участь у європейських конгресах патологоанатомів (2003, 2005, 2006, 2009, 2014), європейських конференціях з питань раку молочної залози (2004, 2006, 2010), міжнародних курсах Інституту патології Збройних сил США (AFIP, 2005).

Крім практичної та наукової роботи, за зовнішнім сумісництвом працювала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця асистентом кафедри патологічної анатомії (1993–1995), онкології (2004–2015), в Інституті генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України провідним науковим співробітником лабораторії ДНК.

Автор 3 підручників, 1 монографії, 8 методичних рекомендацій, 58 статей у провідних журналах, 4 патентів на винаходи.

Завідувач патологоанатомічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру.

Любов Михайлівна Захарцева очолює підрозділ імуногістохімічних досліджень в Асоціації патологоанатомів України. Вона є членом редакційної ради журнала «Онкологія». Член консультативно-експертних груп при МОЗ України «Стандарти діагностики та лікування мієлопроліферативних захворювань» (2014–2016), «Стандарти діагностики та лікування пухлин яєчок» (2016), «Стандарти діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань у дітей» (2012-2015).

 

ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ

 

Балабай Аліна Анатоліївна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця в 2004 році, старший лаборант кафедри (2004 – 2010), асистент кафедри (2010 – 2019), з 2019 року по теперішній час – доцент кафедри.

Тема кандидатської дисертації: „Структурні зміни нирок при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічна корекція” (2011 рік). Сфера наукових та практичних інтересів: патоморфологічні особливості, етіологічні фактори та патогенез захворювань нирок та серця.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №4.

Вербицький Віктор Валентинович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1987 році закінчив Київський медичний інститут, аспірант кафедри (1993-1996 рр.), з 1996 року – асистент кафедри, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри.

Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія міокарда при гострій коронарній недостатності за умов її фармакологічної корекції” (1996 р.).

Нагороджений знаком “Відмінник освіти”.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України.

Данилішина Марина Володимирівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом дитячий.

У 2001 році закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Працює на кафедрі з 2001 року, з 2009 року і по теперішній час – доцент.

Тема кандидатської дисертації: “Морфофункціональна характеристика міокарда при хронічній гіперхолестеринемії та в умовах її фармакологічної корекції” (2007 рік). Куратор навчально-педагогічної роботи на медичних факультетах №1 і №3.

Діброва В’ячеслав Андрійович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця в 1973 році. У 1973–1976 роках навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, у 1976 році призначений на посаду асистента цієї ж кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Ультраструктура міокарда оживленого організму після експериментальної клінічної смерті, викликаної електротравмою» (1985 рік).

З 1988 року – доцент кафедри, завідувач навчальною частиною кафедри по курсу клінічної патології, у 2013 році – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

У 1998–2006 роках – головний позаштатний спеціаліст з патологічної анатомії Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Патологічна анатомія” (2009–2017 рр.), експерт клініко-експертної комісії МОЗ України. Перший віце-президент Асоціації патологів України у 2013–2018 рр. Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”.

Автор більше 200 наукових праць, у тому числі підручників та навчально-методичних посібників. На кафедрі виконує функції профспілкового групового організатора (профгрупорга).

Кузик Петро Васильович

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2003 році закінчив медичний факультет № 1 Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. У 2003–2004 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького.

Працював лікарем-патологоанатом у комунальному закладі «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», асистентом кафедри патологічної анатомії і судової медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, завідувачем патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 1, доцентом кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету.

Тема кандидатської дисертації: «Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика» (2010 рік, Львівський національний медичний університету ім. Данила Галицького, науковий керівник – академік НАМН України, професор Зербіно Д.Д.).

Наукові інтереси: патоморфологія інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу і ВІЛ-інфекції, хвороб серцево-судинної і дихальної систем.

Автор і співавтор 115 наукових робіт та навчально-методичних праць, робочих навчальних програм і силабусів з дисциплін кафедри патологічної анатомії. Член координаційної ради Асоціації патологоанатомів України (з 2013 року), Європейського товариства патологів, Міжнародного союзу по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень.

Рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (сертифікат «Cambridge English Language Assessment»), стажувався у медичних закладах і закладах вищої освіти Німеччини, Республіки Польща та Словаччини.

Консультант патологоанатомічних відділень медичних закладів м. Києва і м. Львова. Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти на кафедрі.

Член Вченої ради медичного факультету №2 НМУ імені О. О. Богомольця. Експерт МОЗ України за напрямами «Патологічна анатомія. Судово-медична експертиза. Дитяча патологічна анатомія» (наказ МОЗ України від 28 жовтня 2020 року № 2455).

Рудницька Ольга Георгіївна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 1993 році закінчила Український державний університет імені академіка О.О. Богомольця.

З 1993 року – викладач-стажист, з 1994 року – асистент, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. У 2020–2021 році – в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії.

Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія мікрогемоциркуляторного русла міокарда при моделюванні хронічної ішемічної хвороби серця” (1999 рік).

Учениця професора Богомолець К.О. Відповідальна за англомовну форму навчання на кафедрі і безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників кафедри.

Член Вченої ради медичного факультету №2 НМУ імені О. О. Богомольця. Куратор навчально-педагогічної роботи на стоматологічному факультеті і факультеті підготовки іноземних громадян.

Савчук Тетяна Василівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом дитячий вищої кваліфікаційної категорії.

У 1997 році закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Із 1997 р. по 1998 р. навчалася в інтернатурі, з 1998 р. працює у відділенні дитячої патологічної анатомії НДСЛ «ОХМАТДИТ», з 2003 р. по 2017 р. працювала на кафедрі анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця, у 2016 р. закінчила навчання в аспірантурі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України.

Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі лівобічної гіпоплазії серця» (2018 рік).

З 2021 року виконує докторську дисертацію на заплановану тему: «Морфогенез плацентарної дисфункції при коронавірусній хворобі (COVID -19)».

Сфера наукових інтересів – перинатальна патологія, вроджені вади розвитку, захворювання серцево-судинної системи. Автор 70 наукових праць, 22 патентів. Куратор навчальної роботи на медичному факультеті № 3. Член Асоціації патологоанатомів України.

Тітова Юлія Павлівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. навчалася в інтернатурі, з 2009 р. по 2011 р. в клінічній ординатурі, а в 2014 році закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні» (2016 рік).

Сфера наукових інтересів – захворювання репродуктивної системи, шлунково-кишкового тракту. Автор та співавтор 16 наукових праць та 1 посібника.

Рівень володіння англійською мовою на рівні В2 Cambridge English Certificate. Стажувалась на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. Член Асоціації патологоанатомів України.

 

Хомінська Марія Борисівна

Доцент, кандидат медичних наук, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1964 році. Працює на кафедрі з 1964 року (аспірант, асистент).

Тема кандидатської дисертації: «Возрастная гистохимия крупных артериальных сосудов человека» (1970 рік).

З 1985 року – доцент кафедри. Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”.

Сфера науково-практичних інтересів: принципи сучасної діагностики в онкології.

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ

 

 

grigorchuk

Григорчук Сергій Петрович

Асистент, лікар-патологоанатом.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2005 році, у 2007 р. закінчив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія».

З 2005 р. по 2009 р. працював старшим лаборантом на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2009 р. – асистент кафедри.

Має 9 наукових публікацій у фахових журналах.

Куратор навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №2.

Діброва Юлія В’ячеславівна

Асистент, лікар-патологоанатом.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2012 році. Працює на кафедрі з 2012 року – старший лаборант, асистент.

У 2013 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”. Сфера наукових інтересів: інфекційні захворювання, особливості морфо- та патогенезу грипу.

Навчається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, виконує відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план, працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Автор більше 50 наукових праць, в тому числі публікацій в виданнях, які індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Плодієнко Микола Миколайович

Асистент, лікар-патологоанатом.

У 2013 році закінчив Прилуцьке медичне училище, у 2020 році – НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2021 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”.

Працює лікарем-патологоанатомом в Київському міському клінічному онкологічному центрі.

Наукові інтереси: патологія шлунково-кишкового тракту, гінекологічна патологія. Нагороджений подякою МОЗ України за сприяння у розвитку сфери охорони здоров’я.

Куратор з навчально-педагогічної роботи на медико-психологічному факультеті.

Читаєва Галина Євгенівна

Асистент, лікар-патологоанатом.

У 2000 р. закінчила бакалаврат Національного університету «Києво-Могилянська Академія», спеціальність «біологія».

У 2006 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця, у 2007 р. закінчила інтернатуру НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Патологічна анатомія».

Друга спеціальність – організація і управління охороною здоров’я. З 2018 р. – асистент кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця.

Навчається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, виконує відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план, здобувач наукового ступеня доктор філософії. Має 11 наукових публікацій.

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

 

 

Грідіна Тетяна Миколаївна,

Старший лаборант кафедри

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1986 р. З 1991 р. працює старшим лаборантом кафедри патологічної анатомії. Наукові інтереси: навчальний процес із використанням нових освітніх технологій навчання в рамках кредитно-трансферної системи навчального процесу.