Кафедра патологічної анатомії

Кафедра патологічної анатомії є базовим структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що проводить освітню, навчально-методичну, наукову діяльність, міжнародне співробітництво, виховну, діагностичну і лікувально-консультативну роботу із загальної і спеціальної патологічної анатомії, є клінічною кафедрою. Історія кафедри починається у 1841 році, коли у Києві відкрито медичний факультет Університету Святого Володимира.

Завідувач кафедри патологічної анатомії – Гичка Сергій Григорович, доктор медичних наук, професор, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології, президент Асоціації патологоанатомів України (з 2010 року).

Основні організаційні, навчальні, методичні та наукові питання діяльності кафедри розглядаються на засіданні її науково-педагогічного складу. Колектив кафедри тісно співпрацює з колективами клінічних закладів охорони здоров’я, які є базами для навчальної, консультативно-діагностичної та наукової роботи.

 

 

На кафедрі патологічної анатомії проводиться підготовка:

 

  • фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорони здоров′я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»;

 

  • лікарів-інтернів в інтернатурі за лікарською спеціальністю «Патологічна анатомія»;

 

  • здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, наукового ступеня «Доктор філософії» у галузі знань 22 «Охорони здоров′я» за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Патологічна анатомія».

 

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі патологічної анатомії:

 

  • «Патоморфологія в тому числі патоморфологія голови і шиї» для студентів 2 і 3 курсу (4 і 5 семестри) стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян, спеціальність 221 «Стоматологія»;

 

  • «Патоморфологія» для студентів 3 курсу (5 і 6 семестри) медичних факультетів № 1, № 2, № 4, у тому числі, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, студентів факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, факультету підготовки іноземних громадян, спеціальність 222 «Медицина»;

 

  • «Патоморфологія» для студентів 3 курсу (5 і 6 семестри) медико-психологічного факультету, спеціальність 225 «Медична психологія»;

 

  • «Патоморфологія в тому числі з особливостями дитячого віку» для студентів 3 курсу (5 і 6 семестри) медичного факультету № 3 (Педіатрія) у тому числі, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціальність 228 «Педіатрія»;

 

  • «Секційно-біопсійний курс» та інші вибіркові дисципліни для студентів стоматологічного факультету, медичних факультетів та факультету підготовки іноземних громадян, спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»;

 

  • «Патологічна анатомія» для лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Патологічна анатомія»;

 

  • «Патологічна анатомія» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Патологічна анатомія».

 

pat_anat_baza5

Контакти кафедри патологічної анатомії:

м. Київ, вул. Мечникова, 5; тел. (044) 234 43 34

 

Проїзд метро, станція «Кловська»

 

Електронні адреси кафедри: pathology1@nmu.ua, pathological.anatomy.nmu@gmail.com

 

https://goo.gl/maps/wfQ1x8YTEDin2LzNA

 

Сторінка кафедри в соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/patan1/

 

WEB-сайт кафедри: https://sites.google.com/view/dep-patan-nmu-kyiv-ukr/

 

Клінічні бази кафедри патологічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

ПІДТРИМКА

Якщо Ви потребуєте допомоги чи консультації щодо вирішення питань, які пов’язані з організацією освітнього або консультативного процесу на кафедрі, будь ласка, скористайтеся даною формою: https://forms.gle/CVJYfyR1wDMqFeWi8