Кафедра патологічної анатомії

Виховна робота

Лікарі за всіх часів вважалися елітою нації. Професія лікаря зобов’язує тримати високу планку не лише у фаховому, а й в загальноосвітньому, світлоглядному, культурному, моральному сенсах.

Патологічну анатомію називають філософією медицини  через її фундаментальність та через можливості взаємного використання понять/категорій цієї дисципліни та інших соціальних дисциплін.

Лікарі-патологоанатоми – теж певною мірою філософи, які чудово усвідомлюють цінність здоров’я і людського життя. Отож, перебування на кафедрі патологічної анатомії, спілкування з представниками цієї професії (викладачами) об’єктивно сприяє формуванню не лише клінічного мислення, а й загальнолюдських цінностей.

Відомо, що найкращі результати у вихованні досягаються власним прикладом. Співробітники кафедри переважно культивують відповідності етичним нормам, непримиренність до корупційних проявів (як щодо навчального процесу, так і загалом у житті), взаємоповагу і взаємодопомогу.

Ознайомлення з історією та здобутками кафедри, залучення студентів до наукової роботи і діяльності Київського міського та обласного товариства патологоанатомів, індивідуальне спілкування – це «цеглинки» для «вибудови» особистості сучасного лікаря і громадянина великої європейської держави.