Кафедра патологічної анатомії

Наукова робота

Відповідальний співробітник – професор Курик Олена Георгіївна, pathology1@nmu.ua

 

Основні напрямки наукової роботи:

 

1)  морфологічна і імуногістохімічна діагностика пухлин та передпухлинних змін в органах і їх прогностичне значення;

2) патоморфологія і патоморфоз сучасних інфекційних захворювань;

3)  патоморфологія серцево-судинних захворювань і хвороб органів дихання;

4)  патоморфологія захворювань жіночої репродуктивної системи;

5)   наукове забезпечення організації роботи патологоанатомічних закладів (підрозділів) і проведення патологоанатомічних досліджень.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛІ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

 

З 2020 року на кафедрі виконується НДР «Розробка науково-обгрунтованих критеріїв патоморфозу і морфологічної діагностики соціально значущої інфекційної патології, серцево-судинних хвороб, захворювань жіночої репродуктивної системи» (шифр державної реєстрації 0119U103946) (науковий керівник – професор С.Г. Гичка).

 

У 2017 р. кафедра патологічної анатомії спільно із Асоціацією патологів України організувала і провела науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії», яка відбулась 26-27 квітня 2017 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Участь в конференції взяли понад 120 патологів і патологоанатомів з різних міст України: Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Одеси, Чернівців, Сум та інших міст.

 

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня, зокрема у щорічних конференціях морфологів, патологоанатомів, конгресах патологів і патологоанатомів України, конгресах Світової федерації українських лікарських товариств тощо.

 

Кафедра працює у тісному зв’язку з профільними кафедрами інших закладів вищої освіти України, науковими установами, закладами охорони здоров’я, а також з іншими кафедрами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: