Кафедра гігієни та екології

Студентський науковий гурток

Керівник гуртка– к.мед.н., доцент Благая Анна Вікторівна (+380503523399, profilactika@ukr.net)

 

Cтарости гуртка : Студентка 6 курсу 2 медичного факультету Скірська Тетяна (+380505035651; tanya.skirska@ukr.net)

 

Студентка 5 курсу 3 медичного факультету Талабко Юлія (+380685469423; yuliia.talabko@gmail.com)

 

Засідання гуртка відбуваються двічі на місяць (по четвергам, або, за попередньою домовленістю) в аудиторії №18 кафедри гігієни та екології, 3 поверх, санітарно-гігієнічний корпус, проспект Берестейський, 34

 

Діяльність гуртка направлена на:

– виявлення науково обдарованої студентської молоді;

– опанування студентами сучасними методами гігієнічних досліджень;

– підготовку майбутніх науково-педагогічних кадрів;

– організацію науково-дослідної роботи студентів;

– напрацювання у майбутніх фахівців лікувального фаху профілактичного і гігієнічного мислення;

 

Гурток з гігієни розпочав свою діяльність у 1865 році, коли в медичній пресі з’явилась стаття на той час студента Університету Св. Володимира В.А. Субботіна «Вивчення дії марганцевокислого калію на білкові речовини». В подальшому В.А. Субботін (вже професор та завідувач кафедри гігієни) активно заохочував студентів до наукової роботи на базі добре обладнаної лабораторії кафедри.

 

За роки існування гуртка його вихованцями стало чимало відомих сьогодні науковців: академік Є.Г. Гончарук (почесний ректор НМУ), О.В. Павлов (колишній заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар СРСР та УРСР), член-кор. АМН України, професор В.Г. Бардов (нинішній завідувач кафедри гігієни та екології), професор І.І. Нікберг, професор Г.С. Яцула, професор І.П. Козярин, професор О.П. Гульчій, професор С.Т. Омельчук (Директор Інституту гігєни та екології), професор Н.В. Вержиковська.

 

Основні напрямки роботи – медико-гігієнічні аспекти впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення в сучасних умовах; антропогенне навантаження на довкілля, гігієнічне нормування.

 

Форми роботи – експериментально-дослідницькі. Це і підготовка реферативних доповідей з актуальних питань гігієни, і проведення власних наукових досліджень, а також участь у проведенні наукових досліджень Інституту гігієни та екології. За участю гуртківців на базі кафедри гігієни та екології регулярно відбуваються наукові конференції, присвячені видатним вченим, визначним датам з історії університету та кафедри, а також науковим досягненням вихованців гуртка.

 

Новою формою інтерактиву із гуртківцями також стали виїзні засідання.

 

Гурток кафедри тісно співпрацює з гуртками інших кафедр гігієни та екології Університету, а також з кафедрами лікувального профілю та фундаментальних дисциплін (кафедри біоорганічної та біологічної хімії,  пропедевтики внутрішньої медицини №2, тощо).

 

Актуальна інформація щодо діяльності гуртка висвітлюється на сторінці у Фейсбуці.

 

https://www.facebook.com/hygieneNMU/