Кафедра гігієни та екології

Наукова робота

  • Відповідальний співробітник – Вавріневич Олена Петрівна, професор, e-mail: elena-vavrinevich@ukr.net, тел. 454-49-42.
  • Основні напрямки роботи: вивчення впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної системи та хвороб органів дихання; проблеми використання ультрафіолетового опромінення для профілактики хвороб серцево-судинної та дихальної систем; досліджень у галузі радіаційної гігієни при багаторічному вивченні комплексної дії радіонуклідів, солей важких металів та пестицидів в тому числі у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС; гігієна пестицидів, токсикологія пестицидів, моніторинг шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, оцінка ризику та розробка заходів профілактики впливу на організм людини шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища; гігієнічна регламентація та розробка методів кондиціонування якості питної води; гігієнічна оцінка методів кондиціонування повітря та води для забезпечення екіпажів (космічних кораблів та підводних човнів).
  • НДР – Порівняльна гігієнічна оцінка та наукове обґрунтування підходів до гігієнічної регламентації інноваційних технологій застосування пестицидів
  • Грантова діяльність – немає
  • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)

 

Назва Коротка анотація Фото
Groundwater Resource Characterisation and Managmant Aspects L.Arumi, E.Munoz, R.Oyarzun, A. Antonenko, O. Vavrinevych, M. Korshun and, S. Omelchuk / Edited by Moreck Gomo. IntechOpen. UK. 2019. 133 p. (P. 37-50)

https://www.intechopen.com/books/groundwater-resource-characterisation-and-management-aspects/development-of-a-method-for-prediction-of-risk-of-surface-and-groundwater-contamination-with-pestici

 

Pesticides could be one of such hazardous groundwater pollutants. We developed two methods for the hazardous effect on human organism while consuming contaminated water prediction: risk acceptance assessment and integral groundwater contamination hazard index (IGCHI) evaluation in points according to special scale.
Довідник «Пестициди» За ред.. Омельчука С.Т. К.: Інтерсервіс, 2019. 904 с.

 

Пропонований довідник є сучасним джерелом про відомі та нові діючі речовини і препаративні форми пестицидів.
Ендокринні руйнівники в Україні: стан проблеми та шляхи її вирішення. Національний огляд. А.М. Сердюк, Д.А. Базика, М.Д. Тронько, А.М. Антоненко – Київ: ПП МВЦ «Медінформ», 2018. – 156 с. Підсумовано відомості про розповсюдження, особливості дії ендокринних руйнівників на організм, найкращу практику регулювання ендокринних руйнівників у світі, поширення захворювань та економічні збитки, які потенційно можуть бути спричинені дією ендокринних руйнівників на населення, свідоцтва пр необхідність впровадження заходів з мінімізації цієї дії, нормативно-правову базу, яка регулює обіг ендокринних руйнівників в Україна; надано пропозиції щодо подальшого дослідження проблеми ендокринних руйнівників та їх регулювання в Україні.
Challenges of medical science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine

Антоненко А.М., Вавріневич О.П.

Collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 334 p.
Гігієна та екології = Hygiene and Ecology : Підручник  для студентів вищих медичних навчальних закладів: англ..мовою / за ред. В.Г. Бардова. – 2-ге вид., оновл. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 688 с. У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоровʼя людини та громадське здоровʼя, а також умови побуту, відпочинку, праці, навчання, харчування, виховання, лікування тощо.
Гігієна та екологія: підручник / [В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, Н.В. Мережкіна та ін.]; Заг.ред. В.Г. Бардова. – Вінниця : Нова книга, 2020. -472 с. У підручнику викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища; висвітлені сучасні проблеми їх впливу на здоровʼя людини та громадське здоровʼя, а також умови побуту, відпочинку, праці, навчання, харчування, виховання, лікування, викладено проблеми впливу навколишнього середовища на дітей та підлітків, тощо.
Гігієнічні нормативи рухової активності студентів закладів вищої медичної освіти та шляхи оптимізації. Монографія / За ред.. Сергета І.В., Бардов В.Г.. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 184 с. У підручнику висвітлені основі проблеми нормування рухової активності студентів закладів вищої освіти. Вказано основні шляхи оптимізації навчального процесу.
Hygiene and ecology = Гігієна та екологія: students book = підручник / [V.G. Bardov, S.T. Omelchuk, N.V. Merezhkina et al.]; ed. by. V.G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2022. – 456 p. У підручнику викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища; висвітлені сучасні проблеми їх впливу на здоровʼя людини та громадське здоровʼя, а також умови побуту, відпочинку, праці, навчання, харчування, виховання, лікування, викладено проблеми впливу навколишнього середовища на дітей та підлітків, тощо.
150 років кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Монографія /[В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, А.М. Антоненко та ін.]; за заг. Ред. В.Г. Бардова . – Винніця : Нова Кнрига, 2021. – 136 с.