Кафедра гігієни та екології

Співробітники кафедри

Бардов Василь Гаврилович

Завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 1987 року по теперішній час, професор, член-кореспондент НАМН України, у 1972 р. закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О.Богомольця з відзнакою.

Клінічна ординатура, стажування, аспірантура – аспірантура на кафедрі загальної гігієни Київського медичного інституту імені академіка О.О.Богомольця (1972-1975 рр.)

Тема дисертації:

Кандидатська дисертація – «Гигиеническое изучение влияния климато-погодных условий на течение гипертоничекой болезни».

Докторська дисертація – «Гигиеническая оценка влияния факторов природной окружающей среды на здоровье населения».

 

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи

 

 • Кількість підготовлених: 11 докторів наук, 30 – кандидатів наук.
 • Наукові інтереси – вивчення впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної системи та хвороб органів дихання; проблеми використання ультрафіолетового опромінення для профілактики хвороб серцево-судинної та дихальної систем; досліджень у галузі радіаційної гігієни при багаторічному вивченні комплексної дії радіонуклідів, солей важких металів та пестицидів в тому числі у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС; гігієна пестицидів, токсикологія пестицидів, моніторинг шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, оцінка ризику та розробка заходів профілактики впливу на організм людини шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища; гігієнічна регламентація та розробка методів кондиціонування якості питної води; гігієнічна оцінка методів кондиціонування повітря та води для забезпечення екіпажів (космічних кораблів та підводних човнів).

2. Впровадження в практику роботи МОЗ України, Державної служби України з питань праці, Держпродспоживслужби України, Міністерства екології та природних ресурсів України – розроблено понад 4000 гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування нових пестицидів.

 

3. Публікації (кількість) – 1089

  • Підручники, посібники – 42
  • Монографії – 19
  • Патенти – 20

4. Громадська діяльність – член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій «Гігієна та професійна патологія» при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Член Національної комісії радіаційного захисту населення України, Вчених рад університету та факультету, член Президії правління Українського товариства гігієністів та санітарних лікарів, член редколегії журналів «Медична наука України», «Довкілля та здоров’я», «Гігієна населених місць» та «Український науково-медичний молодіжний журнал».

5. Членство в професійних асоціаціях – Українське товариство гігієністів та санітарних лікарів

Нагороди – Заслужений діяч науки і техніки (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р.), лауреат премії Академії медичних наук України в галузі профілактичної медицини (1998 р., 2005 р.).

 

 

 

Пельо Ігор Михайлович

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Професор кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 2000 року).

Доцент (з 2001 року).

Доктор медичних наук (2015).

Закінчив Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця у 1993 році.

 

Антоненко Анна Миколаївна

 1. Професор кафедри гігієни та екології, д.мед.н., закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2007 році.
 • Клінічна ординатура, стажування, аспірантура – аспірантура на кафедрі гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця 2009-2012 рр.; приймала участь у Освітній програмі для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) в Університеті Рене Декарта та Дені Дідро, П’єра і Марії Кюрі ( Франція), 2018, 2019 роки; в 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському медичному університеті (Польща).
 • Тема дисертації: кандидатська: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системах хімічного захисту кукурудзи» (2013);

докторська: «Пестициди як чинники ризику розвитку хвороб щитоподібної залози: гігієнічна регламентація та обґрунтування критеріїв гігієнічного моніторингу» (2019).

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Кількість підготовлених: аспірантів – 2 (1 захистився в 2019 році, 1  на етапі підготовки); докторантів – 1 (на етапі підготовки).
 • Наукові інтереси – гігієна пестицидів, токсикологія пестицидів, моніторинг шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, оцінка ризику та розробка заходів профілактики впливу на організм людини шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища.
 1. Впровадження в клінічну практику
 1. Публікації (кількість) – 246
 • Підручники – 5 та 3 монографії (1 англійською мовою)
 • Методичні рекомендації – 20, інформаційні листи – 6
 • Винаходи: 8 патентів на корисну модель
 • Раціональні пропозиції –
 1. Громадська діяльність

Куратор англомовного викладання на кафедрі гігієни та екології, відповідальна за навчально-методичне забезпечення 6 курсу англомовних студентів.

Членство в професійних асоціаціях: Громадська організація «Українська Асоціація громадського здоров’я»

 

Вавріневич Олена Петрівна

 • Професор кафедри гігієни та екології, д.мед.н., закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2003 році.
 • Клінічна ординатура, стажування, аспірантура – аспірантура на кафедрі гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця 2007-2008 рр.; приймала участь у Освітній програмі для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) в Університеті Рене Декарта та Дені Дідро, П’єра і Марії Кюрі ( Франція), 2018, 2019, 2021 роки; в 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському медичному університеті (Польща).
 • Тема дисертації: Кандидатська дисертація – «Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка» (2008).

Докторська дисертація – «Гігієнічне обґрунтування наукових основ проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу при застосуванні фунгіцидів в агропромисловому комплексі України» (2017)/

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Кількість підготовлених: 1 аспірант – захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РhD); 3 аспіранти (на етапі підготовки).
 • Наукові інтереси – гігієна пестицидів, токсикологія пестицидів, моніторинг шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, оцінка ризику та розробка заходів профілактики впливу на організм людини шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища.
 1.  2. Впровадження в практику роботи МОЗ України, Державної служби України з питань праці, Держпродспоживслужби України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України – розроблено понад 1000 гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування нових пестицидів.
 2. 3. Публікації (кількість) – 376
 • Підручники – 6 та 1 монографія (англійською мовою)
 • Методичні рекомендації – 50, інформаційні листи – 8
 • Винаходи: 11 патентів на корисну модель
 • Раціональні пропозиції –

4. Громадська діяльність – відповідальна за наукову роботу кафедри гігієни та екології.

Членство в професійних асоціаціях – Громадська організація “Українська асоціація громадського здоров’я”.

Анісімов Євген Миколайович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології. Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту у 1989 році за фахом лікар-гігієніст, епідеміолог.

 • Навчався в очній аспірантурі кафедри загальної гігієни, спеціальність 14.02.01 – «Гігієна, медичні науки» з 01.12.1990 р. по 30.11.1993 р.
 • Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічна оцінка впливу клімато-погодних умов на перебіг бронхіальної астми».
 1. Наукові інтереси у галузі кліматопатології, проблеми екології, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища, проблеми екології людини.
 • Впровадження в клінічну практику відсутні.
 • Публікації – 57 шт.
 • Підручники (співавторство) – 3шт.;
 • Методичні рекомендації – 26 шт.;

5. Куратор 6 курсу медичного факультету №1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01.

Благая Анна Вікторівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

 • Кандидат медичних наук з 2012 року.
 • Закінчила з відзнакою медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «медико-профілактична справа» у 2006 році.
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур».
 • Лікар першої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».
 1. Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Профілактичні та токсикологічні аспекти застосування пестицидів, гігієнічна оцінка альтернативних та інтенсивних технологій землеробства, експертиза парфумерно-косметичних засобів.
 • Підготувала кандидата медичних наук Кондратюка Миколу Васильовича
 • Стажування (Відповідність п.п. 2 п. 30 Ліцензійних умов)А) Науково-педагогічне стажування.1) НМУ імені О.О. Богомольця, Психолого-педагогічний семінар, № 352, 12.06.2017 (06.06.17-12.06.17)НМУ імені О.О. Богомольця, інститут післядипломної освіти, № ДНП 18176, 30.11.2018. (108 годин, 3 кредити)Б) Стажування за напрямком.1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, «Загальна гігієна», № 05709, 12.06.2020 (168 годин, 5,6 кредитів)2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, «Громадське здоров‘я в Україні. Стратегії розвитку», № 14373, 18.12.2021 (50 годин, 1,7 кредитів)3) Masaryk University, Brno. CZ. Faculty of Science. Complex studies. Multidisciplinary studies. Short-term exchange study 17th RECETOX Summer School 2021. 21-25 June 2021, (4 кредита)4) 55th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2019). Helsinki, Finland. 8-11 September 2019 (38 годин, 1,3 кредити)5) 21-24 June 2022 in Brussels and online. “ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022”. Certificate of Attendance №32445216) EFSA conference “Science-Food-Society” Parma, Italy, 18-21 September 2018. (25 годин, 1 кредит)
  1. Підготовлено у співавторстві 3 патенти на корисну модель
  2. Публікації (кількість) 150+ (в тому числі 6 робіт в рецензованих базах Scopus та Web of Science)

  Індекс Google Scholar

  https://scholar.google.com/citations?user=tlXu70sAAAAJ&hl=uk

  Індекс Scopus – (ID: 57195505704)

  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195505704

  ORCID

  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2451-9689

  Web of Science

  https://www.webofscience.com/wos/author/record/Z-6222-2019

  • Підручники – 3 (технічний редактор 2 підручників англійською мовою і 1 підручника російською мовою)
  • Методичні рекомендації (відповідальна за укладання методичних рекомендацій до занять для студентів 2-3 курсів англомовна форма навчання)
  • Винаходи – 3 патенти на корисну модель
  • Раціональні пропозиції
  1. Громадська діяльність: Популяризатор гігієнічної науки – участь на постійній основі у наукових пікніках, член редакційної ради Українського наукового медичного молодіжного журналу, відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри, відповідальна за міжнародне співробітництво кафедри гігієни та екології
  2. Членство в професійних асоціаціях
  1. Нагороди: Стипендіат програми Кабінету міністрів України для молодих вчених 2009-2011  рр.

 

Борисенко Андрій Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології. Закінчив медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2007 році з відзнакою.

 • Навчався в аспірантурі «Гігієна та професійна патологія», шифр 14.02.01. з 01.12.09 р. по 30.11.12 р.
 • Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту винограду».
 • Лікар першої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».
 1. Наукові інтереси у галузі гігієни праці у сільському господарстві та в області профілактичної токсикології, розробка токсиколого-гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, нових пластичних мас, фарбників та гум у народному господарстві та побуті.
 2. Впровадження в клінічну практику відсутні.
 3. Публікації – 63 шт.
 • Підручники (співавторство) – 3шт.;
 • Методичні рекомендації – 6 шт.;
 • Патент на корисну модель – 2 шт.
 1. Профорг кафедри гігієни та екології. Відповідальний за web-сторінку кафедри.

6. Громадська організація “Українська Асоціація громадського здоров’я”.

 

 

Зінченко Тетяна Іванівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології, закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1995 році.

-тема дисертації «Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів в системі хімічного захисту суниці».

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: гігієнічна оцінка пестицидів

 1. Впровадження в клінічну практику відсутні.
 2. Публікації – 39

–           Підручники -3

–           Методичні рекомендації – 4

–           Винаходи (патенти) – 2

–           Раціональні пропозиції – 0

 1. Громадська діяльність

–           Куратор студентів медичного факультету російськомовної форми навчання

–           Секретар кафедри

 

 

Мережкіна Наталія Володимирівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 2005 року).

Доцент (з 2008 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Секретар опорної кафедри МОЗ України з підготовки фахівців з загальної гігієни та екології людини.

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1999 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на перебіг захворювань органів дихання».

Автор понад 50 наукових робіт, 6 підручників та посібників, 7 типових навчальних програм.

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Є членом Асоціації Громадське здоров’я.

 

 

Ткаченко Світлана Михайлівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 1999 року).

Доцент (з 2008 року).

В 1985 році закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка поєднаного впливу природних і антропогенних факторів навколишнього середовища на перебіг хвороб системи кровообігу»

Автор 52 наукових робіт, співавтор ряду тем у 5 підручниках та посібниках.

 

 

Кондратюк Микола Васильович

Асистент кафедри гігієни та екології.

В 2014 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2015 по 2018 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В червні 2019 році проходив стажування в Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology – Human Bio-Monitoring 4 EU (Чеська Республіка, Брно, Масаріков університет), а також проходив онлайн стажування в 16th RECETOX Summer School and SMURBS Training School 2020 та 17th RECETOX Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2021.

В 2019 році захистив дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на зернових колосових культурах» та здобув наукове звання кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія».

Наукові інтереси: санітарно-гігієнічні дослідження застосування хімічних засобів захисту рослин та їх гігієнічне нормування.

Є співавтором 47 наукових праць, з яких 13 статей, 24 теза, 1 інформаційний лист та 1 патент на корисну модель. Також є співавтором 2 підручників (1 англійською мовою).

 

Ставніченко Павло Вікторович

Асистент кафедри гігієни та екології.

В 2014 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2015 по 2018 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі гігієни та екології №  1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2019 році захистив дисертацію на тему дисертації «Гігієнічна оцінка і регламентація комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду» та здобув наукове звання кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія».

Наукові інтереси: санітарно-гігієнічні дослідження застосування хімічних засобів захисту рослин та їх гігієнічне нормування.

Є співавтором 31 наукових праць, з яких 8 статей, 19 тез, 1 інформаційний лист,1 патент на корисну модель та 2 методичні вказівки з аналітичного визначення пестицидів та підручника “Гігієна та екологія” (2020).

 

 

Новохацька Олеся Олексіївна

Асистент кафедри гігієни та екології, доктор філософії (РhD).

У 2007 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2017 по 2021 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі гігієни та екології

№ 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РhD) на тему «Гігієнічна оцінка та регламентація застосування сучасних пестицидів в системі хімічного захисту картоплі».

Є співатором підручника «Гігієна та екологія» (2020), Hygiene and ecology (2022) та монографії, присвяченій 150 років кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2021).

Є автором та співавтором 40 наукових праць, з них: 16 статей, 24 тези;

2 інформаційні листи та 1 патент на корисну модель.

Наукові інтереси – гігієна пестицидів, токсикологія пестицидів, моніторинг шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, оцінка ризику та розробка заходів профілактики впливу на організм людини шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища, проблеми гігієни харчування та навколишнього середовища.

 

 

Сирота Наталія Валентинівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології.

Закінчила Перше київське медичне училище за спеціальністю «фельдшер-лаборант» у 1987 році.

Закінчила дефектологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Ткаченко Інна Володимирівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології.

В 2009 році закінчила Луцький базовий медичний коледж за спеціальністю «Фельдшер».

В 2015 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, а в 2016 році пройшла інтернатуру на базі кафедри гігієни та екології за спеціальністю «Загальна гігієна» та отримала свідоцтво лікаря-спеціаліста.

Наукові інтереси: санітарно-гігієнічні дослідження застосування хімічних засобів захисту рослин та їх гігієнічне нормування.

Є співавтором 2 наукових праць ˗ статей.

 

 

Шевчук Валентина Вікторівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології.

Закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2011 році

Богуцька Тамара Василівна

Лаборант кафедри гігієни та екології

Петровська Валентина Миколаївна

Лаборант кафедри гігієни та екології

Лебедєва Ольга Вадимівна

Інженер кафедри гігієни та екології.

Закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту у 1979 році.

Подуст Андрій Олександрович

Інженер кафедри гігієни та екології.

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 2006 році.

Відповідальний за роботу комп’ютерного класу Навчально-наукового Інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини.

Відповідальний за технічну підтримку АСУ на кафедрі та web-сторінки кафедри.