НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За період з 2004 по 2010 роки співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій. Ведеться робота над 2 докторськими та 7 кандидатськими дисертаціями. В аспірантурі при кафедрі навчається 6 аспірантів.


Член-кор. НАМН України професор В.Г.Бардов проводить нараду з молодими вченими кафедри (2011 р.)

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ (підсумки за 2011 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спец. ради, установа

Подані до офіційного захисту

18.10.2011

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

18.10.2011

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

16.11.2011

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спец. раді

Затверджені ВАК

 

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та по шукачами кафедри за ПЛАНОМ УНІВЕРСИТЕТУ (підсумки за 2012 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спецради, установа

Подані до офіційного захисту

16.11.2012

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

16.11.2012

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спецраді

17.05.2012

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

17.05.2012

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

15.11.2012

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Затверджені ВАК

26.09.2012

Благая

Анна

Вікторівна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

26.09.2012

Гаркавий

Сергій Сергійович

Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

 

Виконання дисертаційних робіт співробітниками та пошукачами

кафедри гігієни та екології за ПЛАНОМ НМУ імені О.О. Богомольця

(підсумки за 2013 рік)

Стан виконання дисертаційних робіт

Дата

П.І.Б. дисертанта, посада

Назва дисертації

(канд., доктор.)

Науковий консультант (керівник)

Шифр спеціаль-ності

Шифр спецради, установа

Подані до офіційного захисту

30.11.2013

Семененко Віта Миколаївна

Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних засобів захисту плодових культур

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Захищені у спецраді

21.03.2013

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

21.03.2013

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

Затверджені ВАК

01. 03.2013

Загороднюк Костянтин Юрійович

Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання

д.м.н., проф. С.Т. Омельчук, д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

31.05.2013

Антоненко Анна Миколаївна

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системі хімічного захисту посівів кукурудзи.

д.м.н., проф., Коршун М.М. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця

31.05.2013

Борисенко Андрій Анатолійо-вич

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виноградників.

д.м.н., проф., Омельчук С.Т. , д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Бого-мольця