Кафедра гігієни та екології

Міжнародне співробітництво

 • Відповідальний співробітник – к.мед.н., доцент Благая Анна Вікторівна (+380503523399, profilactika@ukr.net)
 1. Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри
  1. International Scientific and Practical Conference “Prospects for the Development of Medicine in EU Countries and Ukraine”
  2. 3-я міжнародна конференція Європейської агенції з питань безпеки харчових продуктів EFSA “Conference 2018 “Science|Food|Society”
  3. 55-й Конгрес Европейських Товариств Токсикологів (Eurotox-2019)
  4. IV INTERNATIONAL CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF PUBLIC HEALTH Public health in environment (IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO Zdrowie publiczne w środowisku)
  5. Перший Міжнародний Україно-Німецький Симпозіум з Громадського Здоров‘я
  6. 1st Annual Conference Technology transfer: innovative solutions in medicine
  7. Public Health Forum: III Mędzynarodowy Kongres Polskiego Towarzhystwa Zdrowia Publicznego
  8. Сателлитная научно-практическая конференция молодых учѐных и студентов, посвящѐнная дню Белорусской науки «Фундаментальная наука в современной медицине – 2018»
  9. Final workshop “Strengthening sub-regional cooperation for prevention of negative impact of hazardous chemicals to human health” (WHO regional office for Europe).
 2. Стажування співробітників
  1. Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology. Human Bio-Monitoring 4 EU
  2. Французько-українська освітня Програма для українських фахівців в сфері охорони здоров’я
  3. «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС» Люблінський медичний університет (Республіка Польща)
  4. Development of sub-regional public health institutional cooperation to strength capacities and information exchange to address hazardous chemicals health effects in Belarus and Ukraine (WHO Regional office for Europe та Республіканський науково-практичний центр медичних технологій, інформатизації, управління і економіки охорони здоров‘я МОЗ РБ)
 3. Представництво в асоціаціях
 4. Підписані діючі угоди, меморандуми
  1. Кафедра є базою наукових співробітників Інституту гігієни та екології – підписані угоди більше ніж із 20 міжнародними концернами, корпораціями та виробниками про наукову співпрацю
 5. Участь у міжнародних проектах (освітніх, науково-лікувальних)

Development of sub-regional public health institutional cooperation to strength capacities and information exchange to address hazardous chemicals health effects in Belarus and Ukraine (WHO Regional office for Europe та Республіканський науково-практичний центр медичних технологій, інформатизації, управління і економіки охорони здоров‘я МОЗ РБ)