Кафедра гігієни та екології

Навчально-методична робота

 

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2022/2023 н.р.

 

Навчально-методична робота

Регламенти

Робочі програми

Силабуси

Regulations

Curriculum

Syllabus

OSCE-2

 

 

 

 

 

 

На кафедрі гігієни та екології здійснюється викладання нормативних дисциплін « гігієна та екологія» , «медицина надзвичайних станів», «екстремальна медицина» на II, ІІІ та VI курсах медичних факультетів № 1, 2, 4 та на фармацевтичному факультетах, а також здійснюється викладання елективних курсів для студентів 6 курсу IV медичного факультету.

 

Описание: D:\d\Фото каф\Лекция.jpg

Професор В.Г.Бардов читає лекцію студентам 3 курсу І медичного факультету

 

Кафедра є опорною кафедрою МОЗ України із “Загальної гігієни та екології людини”.

Щорічно проводяться навчально-методичні наради завідувачів однопрофільних кафедр, на яких здійснюється координація тематичних планів практичних занять і лекцій та обмін досвідом з організації навчального процесу та викладання дисциплін.

 

На кафедрі з 1968 року ведеться спільна робота з факультетом підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України I-II та III-IV рівнів акредитації з дисципліни “Загальна гігієна та екологія людини”.

 

Кафедра проводить навчання в інтернатурі з дисципліни – “Загальна гігієна”.

Описание: IMG_7643.JPG

Доцент М.І.Бойко проводить практичне заняття з гігієни надзвичайних ситуацій

 

Викладачі, аспіранти, наукові співробітники кафедри – активні організатори та учасники навчально-методичних конференцій IV медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, вищих медичних навчальних закладів України.

 

З 2004 року кафедра стала центром підготовки студентів різних факультетів НМУ до ліцензійного інтегрованого іспиту« Крок – 1», «Крок – 2», лікарів-інтернів – «Крок – 3» та іспитів із спеціальності «Загальна гігієна».

 

Описание: 23.png

Комп’ютерний клас кафедри гігієни та екології

 

Описание: D:\d\Фото каф\Foto kaf ctend\IMG_5631.JPG Описание: D:\d\Фото каф\Тестування.jpg

Доцент А.М.Гринзовський підводить підсумки тестового контролю знань студентів

Студенти проходять підготовку до
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 2»

 

Значна увага приділяється впровадженню сучасних форм навчального процесу у відповідності до вимог Болонської декларації.

Співробітники кафедри приймають участь в обміні досвідом викладання дисципліни «Гігієна та екологія» та організації навчально-виховного процесу по кредитно-модульній системі навчання згідно вимог Болонської декларації.

 

Описание: Изображение 010.jpg

Проведення підсумкового модульного контролю

 

 

 

Передача науково-методичного досвіду проведення практичних занять, лекцій та постановки наукових експериментів є характерною традицією взаємовідносин досвідчених вчених та молодого покоління науковців кафедри.

 

 

Описание: Передача досвiду молодi.JPG

Доцент І.М.Мотузков та начальник навчальної частини кафедри доцент Н.В.Мережкіна підводять підсумок рейтингу студентів

 

За період з 2004 по 2010 роки співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій. Ведеться робота над 2 докторськими та 7 кандидатськими дисертаціями. В аспірантурі при кафедрі навчається 6 аспірантів.

Описание: IMG_6533.JPG

Член-кор. НАМН України професор В.Г.Бардов проводить нараду з молодими вченими кафедри (2011 р.)

 

Описание: IMG_7595.JPG

Професор С.Т.Омельчук та науковий співробітник О.М.Коршун аналізують результати хроматографічного аналізу.