Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Наукова робота

 

 

Відповідальний співробітник за навчально-методичну роботу –

к. мед. н., доцент кафедри

 

ОМЕЛЬЧУК

Микола Анатолійович

 

+380677582830

omelchuknykolai@gmail.com

Клінічна база: Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця вул. Зоологічна, 1.

 

 

Докладніше

 

 

Доцент Омельчук М.А. проводить обстеження ортодонтичного хворого

 

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології відома не лише по всій країні, але і за її межами. Багаторічний досвід тут поєднується з сучасними знаннями і винаходами, що постійно впроваджуються в лікувальну практику. Наукові досягнення ще від початку заснування кафедри досі використовуються і не втрачають своєї актуальності і в наші дні, зазнаючи незначних модернізацій.

 

 

Тема поточної НДР: “РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ОРТОДОНТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА АНКОРАЖУ”

 

Об’єкт дослідження: діагностика та лікування ретинованих зубів та відкритого прикусу в різні періоди прикусу; пацієнти з ретинованими зубами у різні вікові періоди формуваня зубощелепного апарату.

 

Предмет дослідження: клініко-молекулярні механізми кісткового ремоделювання; методи комплексного лікування РЗ; розробка методів лікування різних форм мезіального та відкритого прикусу та оцінка їх ефективності; співвідношення зубних рядів, характеристика клініко- рентгенологічних форм.

 

Методи дослідження: клініко-рентгенологічні характеристики РЗ у змінному та постійному періодах прикусу; стан NF-κB-сигналінгу як тригерного фактору апоптозу кісткової тканини в зоні РЗ; вивчення сигнального шляху RANKL/RANK/OPG.

 

 

Лише за час поточної НДР було отримано 8 патентів на корисну модель:

 

 1. Патент 146224 на корисну модель А61С7/00 «Пристрій для профілактики деформацій прикусу у дітей з макроглосією»

Заявл. 21.12.20; Опубл. 28.01.21; Публікація відомостей 27.01.21, бюл. № 4.

Мельник А.О., Яковенко Л.М., Філоненко В.В., Біденко Н.В.

 1. Патент на корисну модель Апарат для лікування дистального прикусу

Патент України № 148670 від 01.09.2021 Фліс П.С., Іванова К.В.

 1. «Метод виміру трансверзальних розмірів верхньої щелепи та верхніх дихальних шляхів в період змінного прикусу» № 105449  Фліс П.С., Вишемирська Т.А., Дахно Л.О., Бурлаков П.О. 11 червня 2021р.
 2. «Спосіб визначення трансверзальних розмірів дефекту та фрагментів верхньої щелепи у дітей при її незрощенні» № 104515 Філоненко В.В., Мельник А.О., Шафета О.Б., Яковенко Л.М. 12 травня 2021 р.
 3. «Спосіб визначення сагітальних розмірів фрагментів верхньої щелепи у дітей при її незрощенні»  № 104513 Філоненко В.В., Мельник А.О., Шафета О.Б., Яковенко Л.М. 12 травня 2021 р.
 4. «Диференційований індекс визначення показника індивідуальної гігієни порожнини рота, скорегованого з урахуванням різної якості гігієни на верхньому і нижньому зубних рядах (DIOH)»  № 102235 Біденко Н.В., Яковенко Л.М., Філоненко В.В. 01.02.2021р.
 5. Патент України на корисну модель №149170 Україна, МПК А61С 7/00. Апарат для лікування скупченості зубів у змінному прикусі. Канюра О.А., Скрипник І.Л., Кримовський К.Г., Бричко Т.М. 21.10.2021 р.
 6. Патент України на корисну модель № 141305 UA (51) МПК А61В 6/14, А61В 5/0488, А61В 8/13. Спосіб діагностики м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба. Костюк ТМ. № u 2020 00668; заявл. 04.02.2020; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

 

За матеріалами роботи за 2020-2021 н.р. опубліковано: 24 статей (13 за кордоном), 34 тез, 12 статтей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus, отримано 6 патентів України та подано 1 заявку на корисну модель, зроблено 4  доповіді на конференціях, з’їздах, симпозіумах.

 

Результати НДР впроваджені в педагогічний та лікувальний процес на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, у відділенні ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Української медичної стоматологічної Академії, Інституту стоматології АМН України, приватних медичних клініках (м. Київ): «Естелайн», «Медиком», «СК Еліт Плюс», «Амідентал», «АміКлінік», «Трішіро», «Ортолайн» та «ДіамантДент».

 

Впровадження розробленої системи лікування пацієнтів, способів діагностики та лікування має соціальну, медичну та економічну ефективність, що буде виявлятись у вигляді поліпшення результатів ортодонтичного лікування, покращення якості життя пацієнтів, зменшення витрат на діагностику, лікування та реабілітацію.

 

За роки існування кафедри виконано 4 докторські (зокрема, 2 у 2021 році під керівництвом проф. Канюри О.А.) та 27 кандидатських дисертацій; виконується: 2 докторських та 8 кандидатських дисертації, опубліковано більше 2500 друкованих праць та отримано близько 250 патентів та винаходів, 42 нововведень. Видано 30 підручників (з них 9 національних та 6 іноземними мовами) та учбових посібників. В планах кафедри на найближчі роки видання нових підручників та учбових посібників з різних наукових напрямків в стоматології на українській та англійській мовах.

 

 

Кафедрі належить пріоритетні розробки вітчизняних фотополімерних матеріалів для обличкування зубних протезів, пломбування зубів, фіксації брекетів та ретейнерів. Під її керівництвом розроблена та впроваджена в виробництво і клініку перша в Україні керамічна маса «Ультропалін», 4 сплави (Керадент, Керакріст, Пластокріст, Мєтост) для лиття зубних протезів, вакуумні установки для лиття, вогнетривкі маси для дублювання щелеп, алмазні диски для клінічного та лабораторного застосування. На кафедрі запропоновані нові методи ортодонтичного та ортопедичного лікування дітей та дорослих, сучасні технології виготовлення ортодонтичних апаратів та протезів.

 

Докладніше

 

Докторські дисертації

 

 1. Костюк Тетяна Михайлівна

«Комплексна діагностика, клініка, ортопедичне лікування та профілактика м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів»

 

 1. Канюра Олександр Андрійович

«Оптимізація системи стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу та військового резерву ЗСУ України на особливий період»

 

 1. Фліс Петро Семенович

«Раціональні методи виготовлення суцільнолитих протезів»

 

 

Кандидатські дисертації

 

 1. Циж Альбіна Валеріївна

«Діагностика та лікування перехресного прикусу у різні вікові періоди формування зубощелепного апарату»

 

 1. Вознюк Василь Петрович

«Діагностика та ортопедичні методи лікування дефектів коронкової частини зубів у дітей»

 

 1. Жачко Наталія Іванівна

«Вікові особливості лікування поворотів зубів»

 

 1. Леоненко Галина Петрівна

«Лікування аномалій форми і зміни кольору окремо стоячих зубів»

 

 1. Мельник Альона Олександрівна

«Клініко-фонетичні особливості зубощелепних деформацій, їх ортодонтичне лікування та корекція мовної̈ функції̈»

 

 1. Омельчук Микола Анатолійович

«Розробка та обґрунтування використання нових кобальто-хромових сплавів «Керадент», «Пластокрист» в ортопедичній стоматології»

 

 1. Ращенко Наталія Володимирівна

«Стимулююча терапія в комплексному лікуванні недорозвинення нижньої щелепи»

 

 1. Скрипник Ірина Леонідівна

«Порівняльна оцінка методів фіксації різноманітних облицювальних полімерів на каркасах суцільнолитих незнімних протезів»

 

 1. Стороженко Катерина Валеріївна

«Удосконалення диференційної діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку»

 

 1. Філоненко Валерій Володимирович

«Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами»

 

 1. Циж Ольга Олександрівна

«Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом»

 

 1. Шпак Діна Юріївна

«Особливості лікування гнатичноі форми мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періодах прикусу»

 

 1. Бродецька Людмила Олександрівна

«Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів із ретинованими зубами»

 

 1. Бобокал Анатолій Миколайович

«Клініко-експериментальне обґрунтування використання керамічної маси «Ультропалін» при незнімному протезуванні»

 

 1. Вишемирська Тамара Арамівна

«Діагностика, лікування та профілактика сагітальних аномалій прикусу у дітей з порушенням носового дихання»

 

 1. Новаковська Ганна Василівна

«Профілактика демінералізації емалі зубів при ортодонтичному лікуванні незнімними ортодонтичними апаратами»