Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Наукова робота

 

 

Відповідальний співробітник за студентський науковий гурток

к. мед. н., доцент кафедри

 

 

СТОРОЖЕНКО

Катерина Валеріївна

 

 

 

+380671361974

storozhenko.kv@gmail.com

 

Докладніше

 

 

Професор Костюк Т.М. проводить майстер-клас обстеження ортодонтичного хворого

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології відома не лише по всій країні, але і за її межами. Багаторічний досвід тут поєднується з сучасними знаннями і винаходами, що постійно впроваджуються в лікувальну практику. Наукові досягнення ще від початку заснування кафедри досі використовуються і не втрачають своєї актуальності і в наші дні, зазнаючи незначних модернізацій.

Тема поточної НДР: «Удосконалення цифрових та аналогових протоколів діагностики, лікування та профілактики пацієнтів різних вікових груп з зубощелепними аномаліями та деформаціями»

(Державний реєстраційний номер: 0124U000780)

Метою науково-дослідної роботи є підвищення ефективності діагностики та лікування ортодонтичної патології зубощелепного апарату та дисфункцій скронево-нижньощелепних суглобів шляхом створення мультимодальної цифрової моделі візуалізації захворювання, розробки та впровадження алгоритмів комплексного мультидисциплінарного підходу, заснованого на використанні сучасних комп’ютерних технологій та методик анкоражу.

Об’єкт дослідження: зубощелепні аномалії та деформації зубощелепного апарату та СНЩС у пацієнтів різного віку.

Предмет дослідження: алгоритми комплексного мультидисциплінарного підходу до лікування ортодонтичної патології та СНЩС, мультимодальна цифрова модель візуалізації захворювання ЗЩА.

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні, функціональні, рентгенологічні, антропометричні, механіко-математичні та статистичні.

За матеріалами роботи за 2020-2023 н.р. опубліковано: 58 статей у фахових наукових виданнях, 37 тез конференцій, 14 статтей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science (3) та Scopus (11), 2 монографії, 1 підручник та 4 посібника, отримано 6 патентів України, зроблено 12  доповідей на конференціях, з’їздах, симпозіумах.

Результати НДР впроваджені в педагогічний та лікувальний процес на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також у відділенні ортодонтії Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Української медичної стоматологічної Академії, Інституту стоматології АМН України та понад 20 приватних стоматологічних клініках м. Києва.

Впровадження розробленої системи лікування пацієнтів, способів діагностики та лікування має соціальну, медичну та економічну ефективність, що буде виявлятись у вигляді поліпшення результатів ортодонтичного лікування, покращення якості життя пацієнтів, зменшення витрат на діагностику, лікування та реабілітацію.

 

Співробітниками кафедри було розроблено та впроваджено в учбовий процес та клінічну практику класифікацію ортодонтичної апаратури (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір          № 122541 «Класифікація ортодонтичної апаратури кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця» від 03.01.2024 року).

За роки існування кафедри виконано 4 докторські (зокрема, 2 у 2021 році під керівництвом проф. Канюри О.А.) та 30 кандидатських дисертацій; виконується: 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 2500 друкованих праць та отримано близько 250 патентів та винаходів, 42 нововведень. Видано 30 підручників (з них 9 національних та 6 іноземними мовами) та учбових посібників. В планах кафедри на найближчі роки видання нових підручників та учбових посібників з різних наукових напрямків в стоматології на українській та англійській мовах.

 

 

 

 

35 Міжнародний конгрес функціональної стоматологіі. Мiлан, Італія, 2022 р.

 

Кафедрі належить пріоритетні розробки вітчизняних фотополімерних матеріалів для обличкування зубних протезів, пломбування зубів, фіксації брекетів та ретейнерів. Під її керівництвом розроблена та впроваджена в виробництво і клініку перша в Україні керамічна маса «Ультропалін», 4 сплави (Керадент, Керакріст, Пластокріст, Мєтост) для лиття зубних протезів, вакуумні установки для лиття, вогнетривкі маси для дублювання щелеп, алмазні диски для клінічного та лабораторного застосування. На кафедрі запропоновані нові методи ортодонтичного та ортопедичного лікування дітей та дорослих, сучасні технології виготовлення ортодонтичних апаратів та протезів.

Розроблено новий 3D цефалометричний DVB аналіз на основі даних КПКТ верхньої та нижньої щелепи (середнє FOV) для дітей 7-12 років, що дозволяє підвищити ефективність діагностики шляхом отримання точного зображення в любому напрямку зрізів і всіх необхідних лінійних, кутових та об’ємних вимірів, без втрати значення аналізованих параметрів, значно знизити променеве навантаження на пацієнтів дитячого віку, наблизивши його до значень 2D рентгенографії.

Розроблено модель досліджуваної системи, та створено комп’ютерну програму, яка дозволяє відтворити, простежити за перебігом захворювання, відкоригувати напрям лікування та спрогнозувати можливі наслідки.

Розроблено пристрій та метод реєстрації оклюзійних співвідношень при больовій м’язево-суглобовій дисфункції СНЩС.

Розроблені та  науково обґрунтовані диференційовані схеми заходів по попередженню прогресування захворювання, профілактики ускладнень м’язово-суглобової дисфункції.

 

Публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії асистента кафедри Вишемирської Тамари Арамівни. – Київ, 2022 рік.

 

Докладніше

 

Докторські дисертації

1. Костюк Тетяна Михайлівна

«Комплексна діагностика, клініка, ортопедичне лікування та профілактика м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів». – 2020 р.

2. Канюра Олександр Андрійович

«Оптимізація системи стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу та військового резерву ЗСУ України на особливий період». – 2012 р.

3. Фліс Петро Семенович

«Раціональні методи виготовлення суцільнолитих протезів». – 1991 р.

 

Кандидатські дисертації

 

1. Циж Альбіна Валеріївна

«Діагностика та лікування перехресного прикусу у різні вікові періоди формування зубощелепного апарату». – 2009 р.

2. Вознюк Василь Петрович

«Діагностика та ортопедичні методи лікування дефектів коронкової частини зубів у дітей». – 2006 р.

3. Жачко Наталія Іванівна

«Вікові особливості лікування поворотів зубів». – 2007 р.

4. Леоненко Галина Петрівна

«Лікування аномалій форми і зміни кольору окремо стоячих зубів». – 2006 р.

5. Мельник Альона Олександрівна

«Клініко-фонетичні особливості зубощелепних деформацій, їх ортодонтичне лікування та корекція мовної̈ функції̈». – 2019 р.

6. Омельчук Микола Анатолійович

«Розробка та обґрунтування використання нових кобальто-хромових сплавів «Керадент», «Пластокрист» в ортопедичній стоматології». – 1997 р.

7. Ращенко Наталія Володимирівна

«Стимулююча терапія в комплексному лікуванні недорозвинення нижньої щелепи». – 1994 р.

8. Скрипник Ірина Леонідівна

«Порівняльна оцінка методів фіксації різноманітних облицювальних полімерів на каркасах суцільнолитих незнімних протезів». – 2001 р.

9. Стороженко Катерина Валеріївна

«Удосконалення диференційної діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку». – 2017 р.

10. Філоненко Валерій Володимирович

«Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами». – 2007 р.

11. Циж Ольга Олександрівна

«Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом». – 2019 р.

12. Шпак Діна Юріївна

«Особливості лікування гнатичноі форми мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періодах прикусу». – 2016 р.

13. Бродецька Людмила Олександрівна

«Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів із ретинованими зубами». – 2020 р.

14. Бобокал Анатолій Миколайович

«Клініко-експериментальне обґрунтування використання керамічної маси «Ультропалін» при незнімному протезуванні». – 2003 р.

15. Вишемирська Тамара Арамівна

«Діагностика, лікування та профілактика сагітальних аномалій прикусу у дітей з порушенням носового дихання». – 2022 р.

16. Новаковська Ганна Василівна

«Профілактика демінералізації емалі зубів при ортодонтичному лікуванні незнімними ортодонтичними апаратами». – 1995 р.

17. Голубченко Олена Юріївна

«Ортодонтична корекція в комплексній реабілітації пацієнтів з оклюзійними порушеннями у поєднанні з вертикальними аномаліями прикусу». – 2023 р.

18. Кримовський Кирило Геннадійович

«Особливості ортодонтичного лікування пацієнтів з різним типом росту лицевого черепа у змінному періоді прикусу зі скупченістю зубів у фронтальному відділі». – 2023 р.

19. Мельник Богдан Миколайович

«Технологія змішаного навчання ортодонтії студентів стоматологічних спеціальностей закладів вищої медичної освіти». – 2024 р.

20. Грохотов Вадим Анатолійович

«Медико-соціальне обґрунтування удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги». – 2023 р.

 

У березні 2024 року кафедрою було організовано та проведено І науково-практичну конференцію з міжнародною участю в якій прийняли участь провідні фахові спеціалісти та провідні спеціалісти сумісних галузей стоматології, зокрема щелепно-лицеві хірурги та пародонтологи. Окрім вітчизняних спеціалістів у заході прийняли участь зарубіжні колеги з Молдови, Турції та Румунії.

 

I науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ОРТОДОНТІЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». – Київ 20-21 березня 2024 р.

 

Відповідно до вимог безперервного професійного розвитку (БПР) працівників сфери охорони здоров’я співробітники кафедри приймають активну участь у профільних заходах, постійно підвищуючи свій рівень компетентності в сучасних методах лікування та діагностики.

 

Благодійний Міжнародний Ортодонтичний Симпозіум IOS Kyiv 2024