Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Інформація для студентів

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології проводить навчання на додипломному етапі підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія».

Основна мета нашої діяльності – формування високоякісних теоретичних знань та практичних умінь з діагностики, лікування та профілактики рецидивів зубощелепних аномалій та деформацій.

 

Дисципліни, за якими проводиться навчання на додипломному етапі:

Курс Назва дисципліни Вибіркові дисципліни
1 Моделювання анатомічної форми зубів
2 Введення в клінічну стоматологію: доклінічний курс ортодонтії
3 Ортодонтія
4 Ортодонтія Концепції ортодонтичного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями в різні вікові періоди»
5 Ортодонтія Мультибондінгова апаратура в комплексному лікуванні зубощелепних аномалій та деформацій
Виробнича лікарська практика з ортодонтії Цифрові технології в ортодонтії

 

 

Докладніше