Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології спрямова на встановлення та сталий розвиток міжнародного співробітництва в науковій, інноваційній, освітній  сферах з метою  постійного вдосконалення якості освітніх, наукових та інших послуг, і  посилення інституціональної конкурентоспроможністі у національному та міжнародному академічному середовищі та глобальному ринку праці.

Міжнародна діяльність кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології  виконується за основними напрямками:

  • розширення та поглиблення закордонних контактів, зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки;
  • постійне вдосконалення якості освітніх, наукових і інших послуг через впровадження кращих світових практик та через виконання спільних наукових, інноваційних проєктів;
  • розширення академічної та наукової співпраці із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями;
  • залучення в освітньо-науковий процес провідних закордонних професорів, лекторів;
  • участь та спільна організація  міжнародних конференцій, майстер класів, тренінгів, семінарів;
  • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням міжнародних грантів;
  • організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу;
  • запровадження до робочої програми навчальних компонентів, спрямованих на підготовку випускників до глобального ринку праці;
  • моніторинг щодо удосконалення мовної підготовки викладачів;
  • формування  на кафедрі мультикультурного середовища,  заохочування академічного і позаакадемічного спілкування іноземних студентів, викладачів та науковців з українськими колегами.

 

Колектив кафедри завжди відкритий до міжнародного співробітництва та запрошує до співпраці: ortodont@nmu.ua.