Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Лікувальна робота

 

 

Відповідальний співробітник за лікувальну роботу –

к. мед. н., асистент кафедри

 

БОБОКАЛ

Анатолій Миколайович

 

 

+380673283121

bobokal.dent@gmail.com

Клінічна база: Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця (вул. Зоологічна, 1).

 

 

Штат

 

Кафедра та ортодонтичне відділення розташовані на клінічній базі Стоматологічного медичного центру НМУ ім. О.О. Богомольця (вул. Зоологічна, 1).

Лікувальну та консультативну роботу проводять передові спеціалісти сучасної ортодонтичної школи: д. мед. н. Костюк Т.М., професор Фліс П.С., професор Канюра О.А., 13 доцентів, 5 асистентів кафедри та 12 лікарів, що застосовують у своїй діяльності як власні наукові напрацювання, так і успішний досвід закордонних коллег. Відділення ортодонтії включає 10 лікувальних кабінетів за зуботехнічну лабораторію. В зуботехнічній лабораторії працюють над виготовленням різноманітних сучасних видів ортодонтичних апаратів 3 зубних техніків.

 

 

Лікувальна діяльність кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології направлена на діагностику, профілактику та лікування ортодонтичної патології та зубо-щелепних аномалій і деформацій серед населення. Стоматологічна допомога надається цивільному населенню та бійцям Збройних Сил з усіх куточків України. Щорічно співробітниками кафедри та ортодонтичного відділення проводять більше 2500 консультацій та лікують більше 1000 хворих.

 

 

Головною складовою у прагненні зменшення кількості пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями та деформаціями є своєчасне виявлення факторів які сприяють розвитку патології. Тому окрім прийому пацієнтів в СМЦ НМУ, співробітниками кафедри регулярно проводяться профілактичні огляди та санітарно-просвітницька робота в організованих колективах дитячих садків та шкіл міста Києва та Київської області.

 

 

Співробітники кафедри приймають участь у розробці протоколів і стандартів надання стоматологічної та ортодонтичної допомоги в Україні. Викладачі читають лекції і проводять практичні семінари для лікарів-ортодонтів на стоматологічних виставках, в лікувальних закладах Києва та інших міст України.

В практику активно запроваджуються наукові розробки кафедри (отримано більше 100 деклараційних патентів на винаходи в галузі діагностики та лікування зубощелепних аномалій та деформацій, які впроваджено в лікувальний процес).

 

 

 

 

 Матеріальне забезпечення

На базі Стоматологічного медичного центру НМУ наявне сучасне лікувально-діагностичне обладнання (комп’ютерний рентгенапарат Sirona (Sidexis), пантомограф і т.д.), стоматологічні установки – Хірадент, Сірона, Смайл, що створює умови для якісного обстеження та лікування пацієнтів.

Розроблюються та впроваджуються новітні методи лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями із використанням цифрових можливостей сьогодення.

Організована сучасна цифрова стоматологічна лабораторія, що надає можливість застосовувати передові технологічні можливості для точного, високоіндивідуалізованого та ефективного лікування ортодонтичних пацієнтів.

Цифрова лабораторія обладнана: трьома 3D-принтерами, лабораторним сканером «Medit», модулями програмного забезпечення для візуалізації, діагностики, цифрового моделювання, тривимірного друку стоматологічних конструкцій (назва ПО)

 

Акутальні напрямки пошуку нових та більш ефективних методів лікування     

Активно впроваджуються нові методики діагностики та лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій, що дозволяють більш ефективно, у коротший час та з меншою кількістю ускладнень надавати допомогу ортодонтичним пацієнтам:

 

  1. Комплексна діагностика, клініка, лікування та профілактика м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Костюк Т. М.

 

  1. Особливості лікування гнатичноі форми мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періодах прикусу, Шпак Д. Ю.

 

  1. Удосконалення диференційної діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку, Стороженко К. В.

 

  1. Діагностика, лікування та профілактика сагітальних аномалій прикусу у дітей з порушенням носового дихання, Вишемирська Т. А.

 

  1. Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом, Циж О. О.

 

  1. Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів із ретинованими зубами, Бродецька Л. О.

 

  1. Розробка нових методів цефалометричного аналізу, Бурлаков П. О.

 

  1. Особливості ортодонтичного лікування пацієнтів з різним типом росту лицевого черепа в змінному періоді прикусу зі скупченістю зубів у фронтальному відділі, Кримовський К. Г.

 

  1. Ортодонтична корекція в комплексній реабілітації пацієнтів з оклюзійними порушеннями ятрогенного генезу у поєднанні з вертикальними аномаліями прикусу, Голубченко О. Ю.

 

  1. Технологія змішаного навчання ортодонтії студентів стоматологічних спеціальностей в закладах вищої медичної освіти, Мельник Б. О.