Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Наукова робота

Відповідальний співробітник Зайцева Олена Володимирівна, к.ф.-м.н.,  доцент, e-mail elena_zaitseva@hotmail.com

 

Кафедра медичної та біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця веде активну наукову та навчально-методичну роботу.

Науковий кадровий потенціал кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є потужним та багатогранним. На кафедрі працює 3 доктори та 15 кандидатів наук, а саме: 2 доктори фізико-математичних наук, 1 доктор педагогічних наук, доктор філософії (Ph.D.) в інженерії, 7 кандидатів фізико-математичних наук, 7 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат біологічних наук. Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри за базою Scopus 46, за базою Web of Science – 43, а за базою Google Scholar – 93. Це забезпечує можливість ефективного виконання досліджень по основним напрямкам наукової роботи в НМУ.

В період з 2020 по 2023 рік на кафедрі виконувалась НДР на тему: «Системно-синергетичне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання природничих та інформатичних дисциплін у вищій медичній школі України» (науковий керівник проф. О.В. Чалий), а в період 2016-2019 роки НДР на тему «Синергізм використання новітніх технологій та класичних методів викладання природничих дисциплін у вищій медичній школі України» (науковий керівник проф. О.В. Чалий) та «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів вищих медичних навчальних закладів» (науковий керівник доц. І.П. Кривенко), що створило передумови для продовження дослідження теоретико-методичних засад викладання природничих дисциплін у ВМ(Ф)НЗ України.

На 2024-2026 роки на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики заплановано виконання НДР на тему «Удосконалення методики навчання  інформатичних та фізико-математичних дисциплін в умовах аудиторно-дистанційного форми навчання та вивчення впливу пропонованих інновацій на  якість підготовки кваліфікованих фахівців галузі охорони здоров’я у контексті сучасних освітніх стандартів» під науковим керівництвом проф. Стучинської Н.В. В рамках виконання цієї роботи передбачається удосконалити методики навчання  інформатичних та фізико-математичних дисциплін в умовах аудиторно-дистанційного форми навчання та вивчити вплив пропонованих інновацій на  якість підготовки кваліфікованих фахівців галузі охорони здоров’я у контексті сучасних освітніх стандартів.

 

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ КАФЕДРИ МБФІ ПРЕДСТАВЛЕНИХ У СВІТОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ – SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE ЗА 2023-2024 РОКИ:

1. Bulavin, L.A.Rudnikov, Y.G.Chalyi, A.V. Thermodynamic anomalies of water near its singular temperature of 42 °C. Journal of Molecular, 2023, 389, 122849

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122849 (Scopus  Q1)

2. Chalyi A.V., Bulavin L.A., Chalyy K.A. On the neutron optics of liquids. Journal of Molecular Liquids, 2023, 383, 121979. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121979 (Scopus Q1)

3. Chalyi A.V., Chalyy K.A., Zaitseva E.V., Kryshtopa A.A. Feynman’s classification of natural phenomena and physical aspects of 2014 nobel prize in physiology or medicine. Ukrainian Journal of Physics, 2023, 67(10), 736–749. https://doi.org/10.15407/ujpe67.10.736 (Scopus  Q3)

4. Kryvenko I.P., Hrynzovskyi A.M., Chalyy K.O. The Internet of medical things in the patient-oriented digital clinic ecosystem. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, Springer, Cham., 2023, 178, 515–529. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35467-0_31 (Scopus  Q3)

5. Chalyi A.V., Chalyi K.A., Zaitseva E.V., Chaika E.N., Kryvenko I.P. Physical aspects of 2014 Nobel prize in physiology or medicine: 2. The first principle and universality class for grid cells in the brain. Ukr. J. Phys. 68, No. 7, 462 (2023). https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.462 (Scopus Q3)

6. Kryvenko I., Chalyy K. Phenomenological toolkit of the metaverse for medical informatics’ adaptive learning. Educación Médica. 2023, 24(5), 100854. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2023.10085 (Scopus Q3)

7. Iurii L. Kuchyn, Oleh M. Vlasenko, Natalia V. Stuchynska, Inna I. Kucherenko, Pavlo V. Mykytenko. Physical health of students and digitalization of higher medical education: risk factors. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 76.4 cz 1 (2023): 758-764.

DOI: 10.36740/WLek202304109

8. Kaniura, O.A., Melnyk, B.M., Mykytenko, P.V., Novikova, I.M., & Gritsenko, N.L. Professional training of masters of dentistry within quarantine restrictions and martial law: a comparative analysis of educational process. Wiadomosci Lekarskie. 2023. 76(4), 772–777. DOI: 10.36740/WLek202304111

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2023/WLek202304.pdf

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0


9. Vasyliev, O., Zaitseva, O., & Chalyi, O. (2024). Analysis of Synaptic Signal Transmission Based on a Kinetic Model. Ukrainian Journal of Physics69(1), 37. https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.37
(Scopus  Q3)

 

8.1.2. В журналі “Український науково-медичний молодіжний журнал” (вказати бібліографічні дані та активне посилання на статтю)

 1. Чалий О.В., Стучинська Н.В., Марголич І.Ф. Дистанційний формат вивчення вищої математики і статистики курсу «Медичної і біологічної фізики» як одна з форм навчання студентів медичних закладів вищої освіти. Ukrainian scientific medical youth journal, Supplement №2 (130) 2022 . I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів». Київ. 14.12.2022 р. С.45-46. http://mmj.nmuofficial.com

https://doi.org/10.32345/USMYJ.SUPPLEMENT.4.2022

 

 1. Зайцева О.В., Лукомський Д.В., Чайка О.М., Чалий О.В. Нобелівські премії на межі медицини та природничих наук: дисципліна за вибором для студентів вищих медичних закладів. Український науково-медичний молодіжний журнал (Спеціальний випуск). Том 135 № 4 (2022), с. 60-61.

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/download/942/776/

 1. Паламарчук Ю.В., Стучинська Н.В. ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ» МАЙБУТНІМИ БАКАЛАВРАМИ СТОМАТОЛОГІЇ Український науково-медичний молодіжний журнал (Спеціальний випуск)/ Том 135 № 4 (2022): с. 72

 

 1. Прохоренко І.А. Стучинська Н.В. ВІРТУАЛЬНІ СИМУЛЯТОРИ LABSTER В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ Український науково-медичний молодіжний журнал (Спеціальний випуск)/Том 135 № 4 (2022): с. 73
 2. Школа І., Андрійчук М., Петруньок А. Використання інструменту VOSviewer для аналізу статей у БД Pubmed з тематики емерджентних інфекцій.

DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(134).2022.53-61

 1. Чалий О.В., Стучинська Н.В., Пащенко В.В., Руднєва В.М., Єгоренков А.І., Литвин Ю.М. Конструювання змісту та структури вибіркової навчальної дисципліни «Медична апаратура: фізичні та біофізичні принципи», Ukrainian scientific medical youth journal, Supplement № 2 (130) 2022, с. 62-64.

DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.SUPPLEMENT.4.2022.1-80

8.1.3. В журналі “Медична наука України” (вказати бібліографічні дані та активне посилання на статтю)

1.

2.

 8.1.4. У фахових журналах ДАК МОН України категорії А (вказати бібліографічні дані та активне посилання на статтю)

 1. Chalyi A.V., Chalyy K.A., Zaitseva E.V., Kryshtopa A.A. Feynman’s classification of natural phenomena and physical aspects of 2014 nobel prize in physiology or medicine. Ukrainian Journal of Physics, 2023, 67(10), 736–749. https://doi.org/10.15407/ujpe67.10.736
 2. Chalyi A.V., Chalyi K.A., Zaitseva E.V., Chaika E.N., Kryvenko I.P. Physical aspects of 2014 Nobel prize in physiology or medicine: 2. The first principle and universality class for grid cells in the brain. Ukr. J. Phys. 68, No. 7, 462 (2023). https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.462
 3. Vasyliev, O., Zaitseva, O., & Chalyi, O. (2024). Analysis of Synaptic Signal Transmission Based on a Kinetic Model. Ukrainian Journal of Physics69(1), 37. https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.37

8.1.5. В фахових журналах ДАК МОН України категорії B (вказати бібліографічні дані та активне посилання на статтю)

 1. Г.В.Храпійчук, О.В. Чалий. Підвищення ефективності поточного оцінювання знань з медичної і біологічної фізики. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. №3 2023, c. 28-36 https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.3.3
 2. Кучин Ю., Власенко О., Кучеренко І., Микитенко П. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої медичної освіти: методичні та технічні аспекти реалізації. Інноваційна педагогіка. 2023. 56(2). С. 163–169.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/56/part_2/36.pdf

 1. 3. Галицький О.В., Микитенко П.В., Малежик П.М., Майданюк І.В.

Використання LCMS Moodle для організації дистанційного та змішаного

навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім.

В. Винниченка, 2023. Вип. 210. 89–95.

 1. Галицький О.В., Микитенко П.В., Малюх Є.В. Організація дистанційного та змішаного навчання в закладах вищої освіти засобами хмарних сервісів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2023. Вип. 207. С. 106–111. DOI: 10.36550/2415-7988-2023-1-208-106-111

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Halytskyi/publication/370400400_ORGANIZACIA_DISTANCIJNOGO_TA_ZMISANOGO_NAVCANNA_V_ZAKLADAH_VISOI_OSVITI_ZASOBAMI_HMARNIH_SERVISIV/links/644d6aee809a5350213a0ca1/ORGANIZACIA-DISTANCIJNOGO-TA-ZMISANOGO-NAVCANNA-V-ZAKLADAH-VISOI-OSVITI-ZASOBAMI-HMARNIH-SERVISIV.pdf

 1. Галицький О.В., Кучеренко І.І., Микитенко П.В. Веб-сайт закладу вищої освіти та його значення в інформаційно-освітньому середовищі. Освітній дискурс: Збірник наукових праць. 2023. Випуск 43 (1–3). С. 85– 94.

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/40528/Halytskyi%20O.%20V.pdf?sequence=1

 1. Новікова І.М., Стучинська Н.В. Використання фахово орієнтованих задач у навчанні природничих дисциплін майбутніх лікарів. Проблеми хімії та сталого розвитку, Вип. 4, 2022. 115 с. С. 76 – 84. URL: https://www.journals.vnu.volyn.ua/index.php/chemistry
 2. Науменко О.М., Стучинська Н.В., Мусієнко Л.М. Роль мотивації у вивченні англійської мови за професійним спрямуванням майбутніми лікарями. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2023. Випуск 1(52). С.119-123. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.52.119-123
 3. Стучинська Н., ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 91: Видавничий дім «Гельветика», С.152-161,  2022

URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42553

 

8.1.6. Опубліковані наукові статті в інших виданнях (вказати бібліографічні дані та активне посилання на статтю)

 1. Чалий О.В., Марголич І.Ф., Шепетько В.А. Роль методів квантової механіки у фаховій підготовці студентів-медиків. Стаття ІІІ науково-практична інтернет-конференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині».- Чернівці, 2023. -360-365 с.
 2. Микитенко П.В. Історико-генезисний аналіз проблеми інформатичної підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я в Україні. Медицина та фармація: освітні дискурси. 2023. Вип. 2. С. 31–37.
 3. Чалий О.В., Гриценко Н.Л., Хмель В.В., Корицький Є.А. Матеріали ІІI Науково-практичної інтернет – конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», Чернівці: БДМУ. 2023. С.86-92. Експериментальні дослідження особливостей теплового випромінювання людини. https://drive.google.com/file/d/1H3PvznQ6hemp9DQKATg_HluR-oH7Qbow/view
 4. 4. Alexander Chalyi, Natalia Gritsenko, Viktoria Khmel and Yevgen Korytskyi. EC Clinical and Medical Case Reports Volume 6 Issue 6 Thermal Radiation of the Human Body: Medical Applications. https://ecronicon.net/eccmc_volume6_issue6
 5. A. Chalyi N. Gritsenko. EC Clinical and Medical Case Reports Volume 6 Issue 1 (2023): 30-34. Brief History of the Creation of a Diagnostic Method of Electrocardiography https://www.ecronicon.com/eccmc/ECCMC-06-00687.php
 6. Kuchyn I., Naumenko O., Vlasenko O., Lytvynova S., Burov O., Kucherenko I., Mykytenko P. Implementation of a Single Information and Educational Environment of the University “NMU Digital”. In Proceedings of the 2nd M.I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology – AET, SciTePress, 2023. 62–74.

https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=MUplkAJD5mI=&t=1

 1. Кротевич , Д., Стучинська , Н., & Новікова , І. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ ТА ЇХ РОЛІ У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 42–48. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/687
 2. Храпійчук Г.В., Чалий О.В. Мотиваційна компонента формування науково-технічної

компетентності студентів у вищих медичних закладах/ Збірник статей VIII Міжнародна

науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної

лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 2023р, с. 396-399

 1. Івашко , Є., Радич , К., Лозинська , А., Стучинська , Н., Новікова , І., & Бардов , П. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ. Grail of Science, (24), 688–696. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.12
 2. Alexander Chalyi and Albina Kryshtopa. Spiral structures in the myocardium. EC Clinical and Medical Case Reports (March 2023) Volume 6, Issue 3, Р. 50-54. (Google Scholar).

https://ecronicon.org/eccmc/spiral-structures-in-the-myocardium

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Підручники: