НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Навчально-методична робота

ПЛАН ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ

Розподіл груп між викладачами Інформатика

Розподіл груп між викладачами фізика

 

Кафедра медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця веде велику навчально-методичну роботу і є опорноюсеред кафедр медичної і біологічної фізики вищих медичних навчальних закладів України. Колектив кафедри випустив ряд підручників і навчальних посібників з медичної та біологічної фізики, вищої математики та медичної інформатики. Серед них перший україномовний підручник “Медична і біологічна фізика”.

На кафедрі медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця проводиться викладання дисципліни “Медична і біологічна фізика” за новими навчальними програмами для студентів спеціалізацій “лікувальна справа” і “педіатрія”, “медико-профілактична справа”, “стоматологія”, “фармація”; дисципліни “Вища математика” для студентів спеціальності “фармація”. Ці профільовані програми були розроблені комісією під керівництвом проф. О.В.Чалого і затверджені МОЗ України.

На кафедрі медичної і біологічної фізики створено 2 дисплейних класи, в яких студенти всіх факультетів, слухачі факультету підвищення кваліфікації та ліцеїсти Українського медичного ліцею оволодівають основами дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також готуються до інтегрованих ліцензійних іспитів “Крок” .

Розроблено мультимедійні навчально-демонстраційні комп’ютерні програми до всіх розділів підручника “Медична і біологічна фізика” (під редакцією член-кореспондента АПН України професора О.В.Чалого).

Підручник “Медична і біологічна фізика” (під редакцією член-кореспондента АПН України професора О.В.Чалого) в оновленій редакції видано трьома мовами: українською, російською та англійською.