Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Навчально-методична робота

2023-2024 н.р.

План засідань

РОБОЧІ ПРОГРАМИ І СИЛАБУСИ

Вибіркові навчальні дисципліни та сертифікатні програми

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ (сертифікатна програма)

ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я  (сертифікатна програма)

МЕДИЧНА АППАРАТУРА: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

МЕДИЧНА АПАРАТУРА В ПЕДІАТРІЇ: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ В СТОМАТОЛОГІЇ  ВІДЕО

БІОМЕХАНІКА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОГО АПАРАТУ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ГНАТОЛОГІЇ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФАРМАЦІЇ 

МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2023/2024 н.р.

 

 

2022-2023 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ І СИЛАБУСИ

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2022/2023 н.р.

 

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ для спеціальності 225 Медична психологія

СИЛАБУСИ для спеціальності 225 Медична психологія

РОБОЧІ ПРОГРАМИ І СИЛАБУСИ для всіх спеціальностей

Регламент підсумкового контролю

Регламент поточного контролю

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2021/2022 н.р.

 

 

2020-2021 н.р.

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ

Розподіл груп

Робочі програми

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2020/2021 н.р.

 

2019-2020 н.р.

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ

Розподіл груп між викладачами Інформатика

Розподіл груп між викладачами фізика

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

 

Кафедра медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця веде велику навчально-методичну роботу і є опорноюсеред кафедр медичної і біологічної фізики вищих медичних навчальних закладів України. Колектив кафедри випустив ряд підручників і навчальних посібників з медичної та біологічної фізики, вищої математики та медичної інформатики. Серед них перший україномовний підручник “Медична і біологічна фізика”.

На кафедрі медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця проводиться викладання дисципліни “Медична і біологічна фізика” за новими навчальними програмами для студентів спеціалізацій “лікувальна справа” і “педіатрія”, “медико-профілактична справа”, “стоматологія”, “фармація”; дисципліни “Вища математика” для студентів спеціальності “фармація”. Ці профільовані програми були розроблені комісією під керівництвом проф. О.В.Чалого і затверджені МОЗ України.

На кафедрі медичної і біологічної фізики створено 2 дисплейних класи, в яких студенти всіх факультетів, слухачі факультету підвищення кваліфікації та ліцеїсти Українського медичного ліцею оволодівають основами дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також готуються до інтегрованих ліцензійних іспитів “Крок” .

Розроблено мультимедійні навчально-демонстраційні комп’ютерні програми до всіх розділів підручника “Медична і біологічна фізика” (під редакцією член-кореспондента АПН України професора О.В.Чалого).

Підручник “Медична і біологічна фізика” (під редакцією член-кореспондента АПН України професора О.В.Чалого) в оновленій редакції видано трьома мовами: українською, російською та англійською.