Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник

Любчик Олена Костянтинівна, к.ф.-м.н., доцент, olena.lyubchyk@gmail.com

 

Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри за 2023р.

 1. Стучинська Н.В., завідувач кафедри, професор, Новікова І.М., викладач, Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», Україна, м. Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 19-20 груд. 2023р.
 2. Кучеренко І.І., доцент, Quality Culture Day, Польша, м. Варшава, 25.05.2023-02.06.2023.
 3. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, Науково-практична конференція з міжнародною участю «ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: Актуальні завдання медичної, біологічної фізики та інформатики», Україна, м. Вінниця, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 04.2023.
 4. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, International Scientific and Practical Internet Conference, Integration of Education, Science and Business in Modern Environment, Україна, м. Дніпро, Editorial board of International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience», 3-4 серпня 2023.
 5. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, Міжнародна науково-практична конференція «Важливість використання сучасних технологій в освіті», Україна, Дніпро, Міжнародний гуманітарний дослідницький центр Research Europe, 15.09.2023.
 6. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, Науково практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», Україна, м. Київ,  Інститут цифровізації освіти НАПН України, 22.09.2023.
 7. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення», присвячена 100-річному ювілею кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, Україна, м. Харків, Харківський національний медичний університет, 02.11.2023.
 8. Микитенко П.В., доцент, Науково-методична міжуніверситетська конференція з міжнародною участю «Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі», Україна,Одеса, Одеський національний медичний університет, 18.01.2023–20.01.2023.
 1. Микитенко П.В., доцент, Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2023 р. «Здоров’я для всіх», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 06.04.2023.
 2. Микитенко П.В., доцент, V International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science», Republic of Poland, Kraków, European Scientific Platform, 12.05.
 3. Микитенко П.В., доцент, ХІV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», Україна, Київ, Національна академія педагогічних наук України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 17.05.2023–19.05.2023.
 4. Микитенко П.В., доцент, ХV Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», Україна, Київ, Національна академія педагогічних наук України, Державна наукова установа «Інститут модернізації, 25.10.2023–27.10.2023.
 5. Микитенко П.В., доцент, Міжнародна науково-методична конференція «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму», Україна, Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 26.10.2023–27.10.2023.
 6. Микитенко П.В., доцент, Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 19.12.2023–20.12.2023.
 7. Храпійчук Г.В., доцент Чалий О.В., професор, VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», Україна, Полтава, Полтавський державний медичний університет, 22-24 листопада 2023 р.
 8. Кучеренко І.І., доцент, Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 19.12.2023–20.12.2023.
 9. Любчик, О.К., доцент, ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 20 лютого 2023 р.
 10. Тяпченко О.М, викладач, ХХVІІІ Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного часу», Україна, м. Київ, Київський міжнародний університет, 16 – 17 березня 2023 р.
 11. Тяпченко О.М, викладач, ХХVІІI Міжнародна науково- практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Перспективи та інновації студентських наукових досліджень і освітніх систем в умовах воєнного стану», Україна, м. Київ, Київський міжнародний університет, 25 – 26 квітня 2023 р.
 12. Андрійчук М.Д., викладач, Х міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект», Харків: НТУ “ХПІ”, 10 – 12 травня 2023 р.
 13. Мельник О.М., викладач, Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 19.12.2023–20.12.2023.

Стажування співробітників у 2023 р.

 1. Кучеренко І.І., доцент, Стажування в Центрі медичної симуляції Люблінського медичного університету, Польща, м. Люблін, 20.11.2023-24.11.2023.
 2. Кучеренко І.І., доцент, Erasmus +, Польща, м. Варшава, 25.05.2023-02.06.2023.
 3. Микитенко П.В., доцент, Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives, Польща, Білосток, Faculty of Education, University of Białystok, 07.08.2023– 15.09.2023.
 4. Десятнюк Л.Б., викладач, «How to use AI» – MICHAEL PATSAN, Міжнародна освітня платформа: Ukraine Global Faculty, 06.05.2023.
 5. Десятнюк Л.Б., викладач, «Measuring education beyond academic learning» – ANDREAS SCHLEICHER, Міжнародна освітня платформа: Ukraine Global Faculty, 03.10.2023.
 6. Десятнюк Л.Б., викладач, «Computer-Aided Drug Design» – DMITRI KIREEV, Міжнародна освітня платформа: Ukraine Global Faculty, 09.11.2023.
 7. Десятнюк Л.Б., викладач, «Introduction To Neuroscience And Neural Coding» – SOLEDAD GONZALO COGNO, Міжнародна освітня платформа: Ukraine Global Faculty, 28.11.2023.

Отримання співробітниками міжнародних нагород, премій, грантів та почесних звань (Doctor honoris causa) у 2023 році

Чалий К.О., професор, Кривенко І.П., доцент, Кучеренко І.І., доцент, Проект агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров’я», 01.11.2023 – 31.08.2024.

Участь студентів НМУ під керівництвом співробітників кафедри у міжнародних наукових заходах, стажуваннях у 2023р.:

 1. Скрипка Н.В., Науково-практична конференція з міжнародною участю «ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні завдання медичної, біологічної фізики та інформатики», Україна, м. Київ, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 07.04.2023.
 2. Скрипка Н.В., International Scientific and Practical Internet Conference, Integration of Education, Science and Business in Modern Environment, Україна, м. Дніпро, Editorial board of International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience», 3-4 серпня 2023.
 3. Межов С.Е. ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 20 лютого 2023 р.
 4. Межов С.Е. 92-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині та фармації”, Івано-Франківський медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, 23-25 березня, 2023р.
 5. Словоохотова П.А., Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи», Центр фінансово-економічних наукових досліджень м. Дрогобич, Україна, 22 лютого 2023р.
 6. Насіров Т., Терлецький Я.В., VII Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти», Львівський науковий форум м. Львів, Україна, 27-28 лютого 2023р.
 1. Умріхін Г.В., ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції», Міністерство освіти та науки м. Тернопіль, Україна, 06 квітня 2023р.
 2. Лисиця Ю.В. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця», Міністерство освіти та науки м. Суми, Україна, 07-08 грудня 2023р.
 3. Погоріла В. Г., VІI Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу», ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, Україна, Київ – Запоріжжя, 24–25 листопада 2023 р.

 

Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри за 2022р.

 1. Чалий О.В., завідувач кафедри, професор, Чалий К.О., професор, Черненко Л., 2nd Global Conference on Polymers, Plastics and Composites & 5th World Chemistry Conference and Exhibition, UK, London, 04-05 жовтня 2022 р.
 2. Чалий О.В., завідувач кафедри, професор, Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, Зайцева О.В., доцент, Науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 28 вересня 2022 р.
 3. Чалий О.В. , завідувач кафедри, професор, Стучинська Н.В., професор, Марголич І.Ф., доцент, I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 4. Чалий О.В., завідувач кафедри, професор, Стучинська Н.В., професор, Пащенко В.В., доцент, Руднєва В.М., доцент, Єгоренков А.І., доцент, Литвин Ю.М., доцент, I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 5. Чалий О.В., завідувач кафедри, професор, Зайцева О.В., доцент, Лукомський Д.В., доцент, Чайка О.М., доцент, I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 6. Стучинська Н.В., професор, Прохоренко І.А., I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 7. Стучинська Н.В., професор, Паламарчук Ю.В., I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 8. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, Scientific-practical conference with international participation for the world health day 2022, Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, April 5, 2022 р.
 9. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», Україна, Київ, Інститут цифровізації освіти НАПН України, 22 вересня 2022 р.
 10. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О. професор, Гринзовський А.М., VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2022), Україна, Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 23-25 червня 2022 р.
 11. Кривенко І.П., доцент Мельник В.В., студентка НМУ 4 курсу, Чалий К.О., професор, 10th Jubilee International Conference on Radiation in Various Fields of Research; (RAD 2022), Чорногорія, Herceg Novi, Montenegro, RAD Centre on different areas of science and engineering involved with ionizing and non-ionizing radiation, July 25-29, 2022 р.
 12. Микитенко П.В., доцент, ХІІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», Київ, Україна, 23-25 листопада 2022 р.
 13. Микитенко П.В., доцент, I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 14. Кучеренко І.І., доцент, Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України, 27-28 жовтня 2022 р.
 15. Десятнюк Л.Б., викладач, Блятон О.П., студентка 1го курсу НМУ, I науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р.
 16. Тяпченко О.М, викладач, ХХVІІ міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», Україна, м. Київ, Київський міжнародний університет, 17-18 березня 2022 р.
 17. Шабацька С. А., викладач, ІХ International Conference Information Technology and Implementation, Ukraine, Kyiv, Taras Shevcenko National University of Kyiv, 01 December, 2022 р.
 18. Новікова І.М., викладач, 10rth International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions», Melbourne, Australia, June 26-28, 2022 р.

 

Стажування співробітників у 2022 р.

 • Стучинська Н.В., професор, «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education». Міжнародний центр освітніх технологій (International Center for Educational Technologies, ICET) на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD. 72 години (2,4 кредитів ECTS ). February 18 – March 15, 2022.
 • Гриценко Н.Л., старший викладач, «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education». Міжнародний центр освітніх технологій (International Center for Educational Technologies, ICET) на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD. 72 години (2,4 кредитів ECTS ). February 18 – March 15, 2022.
 • Новікова І.М., викладач, «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education». Міжнародний центр освітніх технологій (International Center for Educational Technologies, ICET) на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD. 72 години (2,4 кредитів ECTS ). February 18 – March 15, 2022.
 • Кучеренко І.І., доцент, міжнародне онлайн стажування «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives», 180 год (6 кредитів ECTS), Faculty of Education, University of Białystok, Poland, 8 серпня-16 вересня 2022 р.
 • Любчик О.К., доцент, міжнародне онлайн стажування «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives», 180 год (6 кредитів ECTS), Faculty of Education, University of Białystok, Poland, 17 жовтня-25 листопада 2022 р.
 • Десятнюк Л.Б., викладач, міжнародне онлайн стажування “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education”, 180 год (6 кредитів ECTS), University of Applied Sciences (ISMA) Riga, Latvia, 13.12.2021-13.01.2022 р.
 • Новікова І.М., викладач, міжнародне онлайн стажування «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives», 180 год (6 кредитів ECTS), Faculty of Education, University of Białystok, Poland, 8 серпня – 16 вересня 2022 р.

 

Участь студентів НМУ під керівництвом співробітників кафедри у міжнародних наукових заходах, стажуваннях у 2022 р.:

 • Єрофеєва Д. О., II International Scientific and Theoretical Conference «Features of the development of modern science in the pandemic’s era», м. Берлін, Німеччина, 15 липня 2022р. Наукові керівники: Єгоренков А. І., доцент, Пащенко В. В., доцент.
 • Скорохода Д.І., III Correspondence International Scientific and Practical Conference “Science of post-industrial society: globalization and transformation processes”, periodical scientific journal “Grail of Science”, NGO European Scientific Platform (Вінниця, Україна); LLC International Centre Corporative Management (Відень, Австрія), 22 липня 2022 р. Наукові керівники: Єгоренков А. І., доцент, Пащенко В. В., доцент.
 • Мельник В.В., 10th Jubilee International Conference on Radiation in Various Fields of Research; (RAD 2022), RAD Centre on different areas of science and engineering involved with ionizing and non-ionizing radiation, Чорногорія, Herceg Novi, Montenegro, 25–29.07.2022 р. Наукові керівники: Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О.,професор.
 • Тоцька А.А., XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and science bases of actual tasks», м. Лісабон, Португалія, 14-17 червня 2022р. Науковий керівник: Десятнюк Л.Б., викладач.
 • Блятон О.П., І науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікація як необхідна складова освітнього процесу майбутніх лікарів та провізорів», Київ, Україна, НМУ імені О.О. Богомольця, 14 грудня 2022 р. Науковий керівник: Десятнюк Л.Б., викладач.

 

 

Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри

за 2021р.

 1. Чалий О.В. завідувач кафедри, професор, 1st International Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences, Turkey, Erzurum, Ataturk University, 10-12 вересня 2021 (6 доповідей, 6 тез).
 1. Чалий К.О., професор, 1st International Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences, Turkey, Erzurum, Ataturk University, 10-12 вересня 2021 (3 доповіді, 3 тези).
 1. Зайцева О.В., доцент, 1st International Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences, Turkey, Erzurum, Ataturk University, 10-12 вересня 2021 (доповідь, тези).
 1. Чалий О.В. завідувач кафедри, професор, Кривенко І.П., доцент,Чалий К.О., професор, ІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні аспекти розвитку STEM-ОСВІТИ у навчанні природничо-наукових дисциплін”, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету.  Україна, 12-13 травня 2021 р.
 2. Стучинська Н.В., професор, Благун С.С, аспірантка, Global and regional aspects of sustainable development, Copenhagen, Denmark, 26.02.2021
 3. Стучинська Н.В., професор, Благун С.С, аспірантка, VIII scientific Conference SCIENTIFIC RESEARCH in XXI CENTURY, Ottawa, Canada, 6-8, березня 2021.
 4. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, VІІ Міжнароднa науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», Україна, Тернопіль, 8-9 квітня 2021 р.
 5. Руднєва В.М., доцент XXXIth International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of modern scientific”, Vancouver, Canada, 22 – 25,червня 2021 р.
 6. Кучеренко І.І., доцент, Brain IT: Innovative technologies in Neurosurgery Study, Румунія, 26-28 серпня 2021 р.
 7. Криштопа А.О., старший викладач, доцент, 1st International Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences, Turkey, Erzurum, Ataturk University, 10-12 вересня 2021 (доповідь, тези).
 8. Микитенко П.В., доцент, MODERN ACHIEVEMENTS OF
  SCIENCE AND EDUCATION 16-th Ukrainian-Israeli Scientific Conference, Netanya, Israel, 16.09. 2021 – 23.09.2021.
 9. Чалий О.В. завідувач кафедри, професор, Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, І Науково- практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», Україна, Київ, 22.09.2021.
 10. Десятнюк Л.Б.,викладач, VII Міжнародна науково-практична конференція «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT», м. Мадрид, Іспанія, 19-21 вересня 2021р.
 11. Десятнюк Л.Б., викладач, IV Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS», м. Берлін, Німеччина, 25-27 вересня 2021р.
 12. Мельник О.М., викладач, Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті”. Україна, Полтава, 23 вересня 2021 р.
 13. Тяпченко О.М, викладач, X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ 2021)”, Україна, м. Одеса, 23-25 вересня 2021 р.
 14. Мельник О.М., викладач, Міжнародна науково-практична конференція «Якість освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору», Україна, Дніпро, 1 жовтня 2021 р.
 15. Колпакова С.В., викладач, Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки, реалії та перспективи освіти у сучасному світі», Україна, м. Дніпро, 1 жовтня 2021 р.
 16. Руднєва В.М., доцент, The ІІIrd International scientific and practical conference «Interaction of society and science: problems and prospects», London, UK, 05 – 08 жовтня, 2021р.
 17. Стучинська Н.В., професор, International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2021) Odesa-Rivne, Ukraine, Odesa-Rivne, Ukraine, 15-16, жовтня 2021.
 18. Чалий О.В. завідувач кафедри, професор, Кривенко І.П., доцент,Чалий К.О., професор, Любчик О.К., доцент, IXth International Scientific- Practical Conference «Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems», Chernivtsi-Suceava (Ukraine-Romania), 21-23 жовтня 2021.
 19. Стучинська Н.В., професор, Новікова І.М.,викладач, II International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE», Відень, AUT, Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, 26 листопада 2021р.
 20. Кривенко І.П., доцент, Чалий К.О., професор, XIX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку», Україна, м. Київ, 03 грудня 2021 р.

 

Стажування співробітників у 2021р.

 • Чалий К.О., професор, Литвин Ю.М., доцент, Андійчук М. Д., викладач, Благун С.С, аспірантка, Міжнародне онлайн-стажування “Університет 4.0. Цифрова трансформація”72 години (2,4 кредитів ECTS ), 07.04.2021-23.04.2021.
 • Кривенко І.П., доцент, Міжнародне онлайн-стажування “Університет 4.0. Цифрова трансформація” із навчальним онлайн-курсом “Цифрова компетентність педагога”, 180 годин (6 кредитів ECTS ), Білорусь, Мінськ, 07.04.2021-15.05.2021.
 • Микитенко П.В., доцент, Стажування в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS)

 

Участь співробітників у студентських олімпіадах у 2021р.

Єгоренков А.І., доцент, Пащенко В.В., доцент: Міжнародна міждисциплінарна олімпіада серед студентів «Медико-соціальні, економічні, психологічні наслідки та заходи у відповідь на пандемію COVID-19», Казахстан, м. Алмати, 6.05.2021. Наукові керівники доповіді студентки 3-го курсу медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця Ольги Свиридюк.

Отримання співробітниками міжнародних нагород, премій, грантів у 2021р.

 • Кучеренко І.І., доцент, Микитенко П.В., доцент, ХІІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2021» Почесне звання «Лідер інновацій в освіті» (авторський колектив), Україна, м. Київ, 20-22 жовтня 2021 року.
 • Кучеренко І.І., доцент, 38 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021», Гран-Прі у номінації «Інноваційна педагогічна діяльність в умовах цифровізації освіти» та присвоєно почесне звання «Лідер вищої освіти України» (авторський колектив). Диплом «За активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес», Україна, м. Київ, 12-13 листопада 2021 року.
 • Микитенко П.В., доцент, Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021». Диплом «За активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес». Україна, м. Київ. 12-13 листопада 2021 року.

Участь студентів НМУ під керівництвом співробітників кафедри у міжнародних наукових заходах, стажуваннях у 2021р.:

 • Івасюк О.О., Остапчук О.В. II International Scientific and Practical Conference стаття «фізичні основи використання ультразвукових хвиль у косметології», Відень, AUT, Європейська наукова платформа,м. Вінниця, Україна. Наукові керівники: Стучинська Н.В., професор, Новікова І.М., викладач.
 • Левіна К.О., VII Міжнародна науково-практична конференція, м. Мадрид, Іспанія, 19-21 вересня 2021р. Науковий керівник: Десятнюк Л.Б., викладач.
 • Савченко О.С., IV Міжнародна науково-практична конференція, м. Берлін, Німеччина, 25-27 вересня 2021р. Науковий керівник: Десятнюк Л.Б., викладач.

 

за 20182020

 

Чалий О.В.,  професор:

 • Modern Problems of Molecular Physics. Springer, Cham 2018, Springer International Publishing AG, Швейцарія, cічень, 2018 р.
 • Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Будапешт, Угорщина, травень, 2018 р.
 • Nanobiophysics: fundamental and applied aspects, Київ, Україна, 1-4 жовтня, 2019 р.
 • International Conference on Cancer and Oncotherapy, Рим, Італія, 20-22 липня, 2020 р.

 

Стучинська Н.В., професор:

 • Стратегия качества в промышленности и образовании: ХIV Межународная конференция, Варна, Болгария, 5- 8 червня 2018 р.
 • First International conference of European Academy of Science, Bonn, Germany, листопад 2018 р.
 • IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Info communications Science and Technology, Київ, Україна, 8-11 жовтня, 2019 р.

 

Егоренков А.І., доцент:

 • 18-ая Международная конференция «Сахаровские чтения – 2018: Экологические проблемы XXI века», Минск, ИВЦ Минфина, травень 2018 р.
 • VII Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю, Київ, Україна, 30 вересня -2 жовтня, 2019 р.
 • Проект ЮНЕСКО «Национальная школа-лаборатория для школьников – инструмент реализации повестки 2030 в Республике Беларусь», Мінськ, Білорусь, 31 жовтня-01 листопада, 2019 р.

 

Микитенко П.В., доцент:

 • XVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Польща, Варшава, 26 серпня, 2019 р.

 

 

Стажування співробітників

 

Кучеренко І.І., старший викладач:

 • «Академічна доброчесність», Варшава, Польща, 9 – 15 вересня 2019 р.
 • науково-педагогічне стажування в Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University» (108 годин), Новий Сонч, Польща, 2018 р.

 

Участь у міжнародних проектах (освітніх, науково-лікувальних)

 

 • Видання монографії «Сучасні проблеми молекулярної фізики» у видавництві Шпрінгер, Швейцарія під редакцією Леоніда Булавіна (КНУ імені Т. Шевченка) та Олександра Чалого (НМУ імені О.О. Богомольця). Монографія складається з 14 глав, які представляють собою огляди сучасного стану різних розділів молекулярної фізики та фізики рідин. Авторами глав є відомі вчені з 15 країн: України, Росії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Португалії, Бразилії, Франції, Австрії, Словаччини, Великобританії (Шотландії), Румунії, Угорщини, Китаю, Італії. Монографія готувалась протягом 2016-2018 р.р. і була видана в 2018 р. у видавництві Шпрінгер.
 • Public health – social, educational and psychological dimensions. Specialist training and on-the-job training for the improvement of professional qualifications at the Department of Public Health in Lublin, 04-10.08 2018 р.