Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Студентський науковий гурток

Завідувач кафедри медичної і біологічної фізики  та інформатики (МБФІ)

 

Стучинська Наталія Василівна,

професор (з 2013)

доктор педагогічних наук (з 2008 року),

кандидат фізико-математичних наук (з 1988 року),

доцент (з 1995 року).

 

 

Керівник студентського наукового гуртка кафедри МБФІ:

 

Новікова Ірина Миколаївна,

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

НМУ імені О.О. Богомольця,

кандидат педагогічних наук.

Контакти:  novikova67irina@gmail.com

 

Староста студентського наукового гуртка кафедри МБФІ:

 

Підгаєцький Артем Сергійович,

13906

Контакти:

+380730449893
apodgaetskij13@gmail.com

 

 

 

Викладачі наукового гуртка – викладачі кафедри МБФІ

 

2023-2024 навчальний рік

 

Мета і завдання студентського наукового гуртка кафедри МБФІ

Мета  – освоєння  майбутніми лікарями цілісного комплексу теоретичних  знань і практичних умінь з методології  й основних  методів  науково-дослідницької роботи  для формування професійно-творчого потенціалу та  практичної готовності майбутніх лікарів проводити необхідні теоретичні й емпіричні дослідження, пов`язані з фахом і професійною освітою. Формування наукового та клінічного стилю мислення,  розвиток творчого мислення, розкриття інтелектуального потенціалу, підвищення самоосвіти і самоорганізації, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань Висвітлення актуальних проблем фізичної і біологічної фізики та інформатики.

Завдання: 

Залучити до науково-дослідницької роботи  студентів, які виявляють інтерес до наукової діяльності;

Організувати науково-дослідницької роботи студентів.

Забезпечити свідоме розуміння основних понять науки та наукової роботи.

Сформувати знання й уміння щодо системи методів наукового дослідження.

Опанувати  окремими методами дослідницької роботи (теоретичними, емпіричними, діагностичними)

Поглибити вивчення студентами обраної дисципліни.

Домогтися якісного оформлення  результатів проведеного дослідження у вигляді доповіде, тез, статей, професійно спрямованих проєктів тощо.

 

Проблема над якою працює студентський науковий гурток кафедри МБФІ:  Фундаментальне фізичне підґрунтя лікувальних та діагностичних методик. Здобутки та перспективи. Проблеми та перспективи вищої медичної освіти в Україні – освіти майбутнього.

Загальне керівництво над роботою СНГ веде завідувач кафедри, поточну роботу здійснює науковий керівник гуртка. Засідання СНГ відбувається один раз на місяць, тему дослідження обирає студент разом зі своїм керівником (будь який викладач кафедри), який допомагає опанувати науково-дослідницькою діяльністю за обраним напрямком.

 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри МБФІ:

Проспект Перемоги 34, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Фізико-хімічний корпус,  5 поверх, ауд. 507

Співпраця з іншими кафедрами: 21 листопада 2021 року надрукована студентська робота зі спільним керівництвом двох кафедр: кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики та кафедри дерматології та венерології з курсом косметології( . У статті була висвітлені фізичні основи використання ультразвукових хвиль у косметології.

 

 Посилання на інформаційні джерела гуртка

 1. Графік засідань наукового гуртка в 2022-2023 н.р.
 2. Презентація 1 засідання наукового гуртка 19.10.2022 он-лайн
 3. Презентація виступу студентів на засіданні гуртка.

Остапчук О.В., Івасюк О.О. ,  «Фізичні основи використання ультразвукових хвиль у косметології».

 

Наши досягнення:

1. Остапчук О.В., Івасюк О.О. Фізичні основи використання ультразвукових хвиль у косметології. Multidisziplinäre  Forschung:  Perspektiven,  Probleme  und  Muster der Sammlung  wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich – praktischen  Konferenz (B. 3), Wien,26. November, 2021. Wien-Vinnytsia: List Verlag.    in    Ullstein    Buchverlage    GmbH & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. Р.120-126. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/26.11.2021/661.

 

 

 

Оформлена наукова робота студентів прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021-2022 н.р.

 

2. Кротевич Д.В.. Дослідження поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, January 20, Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. р.р. 242-248.

3. Кротевич Д.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОМІШОК (2023). Збірник наукових праць «SCIENTIA» III Міжнародна науково-теоретична конференція «SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES» (03.02.2023, м. Чикаго, USA). р.р. 215-217

 

 

 

Наукові керівники:

Стучинська Н.В. – д.п.н., професор , професор кафедри МБФ,

 


Новікова І.М. – к.п.н., викладач кафедри МБФ

 

4. Здійснюється постійна співпраця з кафедри МБФ з кафедрою дерматології та венерології з курсом косметології. Підготовлена під сумісним керівництвом наукова робота студентів медичного факультету Івашко Єлизавети Олександрівни та Радич Катерини Олександрівни за темою «ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ», яка прийнята до публікації у випуску №24 періодичного видання «ГРААЛЬ НАУКИ» (Свідоцтво КВ24638-14578ПР; ISSN: 2710-3056), що формуватиметься за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» (17.02.2023; Вінниця, Україна – Відень, Австрія), яка організовується ГО «Європейська наукова платформа» сумісно з австрійською компанією LLC International Centre Corporative Management.

 

Факультативна школа-семінар «Проблеми фізики живого та біоетики» для студентів та викладачів НМУ імені О.О. Богомольця  кафедри МБФІ:

 

Науковий керівник (з дати заснування факультативу  2003/2004 н.р доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики, кандидат педагогічних наук – Єгоренков А.І.

 

 

 

Заступник – доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук –  Пащенко В.В.

 

 

 

 

Дата створення: 2003/2004 н.р.,  кафедра медичної та біологічної фізики НМУ імені О.О. Богомольця (зав. кафедрою, чл.-кор. НАПН України, д.фіз.-мат. наук, проф. Чалий О.В.)

 

Концепція: Школа-семінар «Проблеми біоетики і фізики живого» – це експериментальний майданчик  для міждисциплінарного (гуманітарного і природно-наукового) діалогу і громадського обговорення, професійного інформування (студентів-медиків, викладачів НМУ, дисертантів та інших учасників біомедичних досліджень) з питань біоетики і біоетичного законодавства, етичної експертизи біомедичних досліджень, вирішенню біоетичних колізій, аналізу співвідношень “ризик / користь”  сучасних біомедичних технологій.

 

Науковий керівник (з дати заснування 2003/2004 н.р.): доц. Єгоренков А.І.

 

Форми роботи: підготовка  та проведення відкритих засідань на різних майданчиках,  робота студентів з індивідуальними проектами та їх захист на публічних засіданнях,  участь у конференціях,  підготовка тематичних плакатів, участь у тематичних фотоконкурсах, проведення соціологічних опитувань.

 

Учасники роботи: студенти-медики, викладачі та наукові співробітники.

 

Напрямки роботи:

 

 • Організація і проведення відкритих –загально університетських семінарів з актуальних питаннях біомедичної етики і біоетичної експертизи
 •  Проведення виїзних засідань з біоетики на базі різних навчальних і наукових організацій з метою популяризації ідеї біоетики для тих хто навчається, студентів,  населення
 •  Розробка інформаційного пакету (матеріали, стенди, плакати, відео) з різних аспектів біоетики для використання в сучасному інформаційному просторі і навчальному процесі вищої медичної школи
 •  Організація зустрічей студентів і викладачів НМУ з провідними спеціалістами  і експертами в області біоетики і сучасних біомедичних технологій
 • Організація професійного обговорення біоетичних колізій в співпраці з фахівцями-богословами.

 

Співпраця: у різні періоди роботи школи-семінару починаючи з 2003-2004 н.р. співпраця з студентським науковим товариством ім. О.А. Киселя, Комісією з питань біоетики НМУ імені О.О. Богомольця,  з окремими викладачами та науковими  співробітниками  різних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця та інших наукових установ м. Києва, лекторієм з біоетики НАМН України (починаючи з 2019 р.),  національним музеєм медицини України, київським зоопарком,  науковими співробітниками за межами України (очно або заочно). За період існування було організовано та проведено більше  115 відкритих засідань школи-семінару на різних майданчиках м. Києва та за межами Києва.

 

Засідання школи-семінару, 2020 – 2021 н.р.

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» – ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МЕДИЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ОПОВІДАНЬ “ЗАПИСКИ ЮНОГО ЛІКАРЯ” (М. БУЛГАКОВ )», 09.06.2021

 

 1. ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ У КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ НА ТЕМУ «МІСІЯ ЗООПАРКІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ – ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ”, 04.06.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ»: АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ГАЗЕТИ З МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ, 26.05.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР З ФІЗИКИ ТА БІОЕТИКИ ЖИВОГО ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА, 17.05.2021

 

 1. ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ НА ТЕМУ “ІСТОРІЯ ХВОРОБИ І СМЕРТІ МОЦАРТА – РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МЕДИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІД ПРОФЕСОРА Є. І. ЛІХТЕНТШТЕЙНА”, 30.04.2021

 

 1. УЧАСТЬ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» У IX МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМІ З БІОЕТИКИ «ЗДОРОВ’Я, МЕДИЦИНА ТА ФІЛОСОФІЯ: СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ» 26.04.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ»: УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ «BIMCO-2021» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 15.04.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ ПІДБИЛА ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «ФОРМУЛИ КУРСУ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ТОЧКИ ЗОРУ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА», 08.04.2021

 

 1. ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ, 01.04.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ ПРОВЕЛА ЗАСІДАННЯ НА ТЕМУ: «ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ ТА ЇЇ МЕДИКО-ФІЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», 06.03.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» ПРОВОДИТЬ ЧЕРГОВИЙ КОНКУРС, 16.03.2021

 

 1. ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ», 04.03.2021

 

 1. ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ НА ТЕМУ «НАНОМЕДИЦИНА», 19.02.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ: ПІДСУМКИ ФОТОКОНКУРСУ «КРАСА НАВКОЛО ТА ВСЕРЕДИНІ НАС (ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, ЛЮДИНА)», 09.02.2021

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» ПРОВЕЛА ФОТОКОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ — «КРАСА НАВКОЛО ТА ВСЕРЕДИНІ НАС (ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, ЛЮДИНА)», 01.02.2021

 

 1. ФАКУЛЬТАТИВНА ШКОЛА-СЕМІНАР З ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ: ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «СТУДЕНТИ-МЕДИКИ ЧИТАЮТЬ ВІРШІ», 28.12.2020

 

 1. ЗНАЧЕННЯ БІОСТАТИСТИКИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ВЕБІНАР ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ», 22.12.2020

 

 1. ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» НА ТЕМУ: «ЧИ ТРЕБА СУСПІЛЬТСВУ ВСТАНОВЛЮВАТИ МЕЖУ ДЛЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ?», 08.12.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР “ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» ПРОДОВЖУЄ КОНКУРС «СТУДЕНТИ-МЕДИКИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЧИТАЮТЬ ВІРШІ»

 

 1. ВЕБІНАР ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ»: «ЦИФРОВЕ БЕЗСМЕРТЯ» ЛЮДИНИ. РОЗДУМИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ, 25.11.2020

 

 1. ЧЕРГОВИЙ ЗАХІД ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО: КОНКУРС «СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЧИТАЮТЬ ВІРШІ», 04.11.2020

 

 1. ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» – «РІВНОВАГА НЕША», 16.10.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» У ФОРМАТІ ФОТОКОНКУРСУ, 23.09.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ»: ВІДКРИТТЯ НОВОГО СЕЗОНУ, 14.09.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» ПРОВЕЛА ЗАКЛЮЧНИЙ ВЕБІНАР ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ, 09.09.2020

 

 1. ЧЕРГОВЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ЖИВОГО ТА БІОЕТИКИ» , 25.08.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ ВЛІТКУ, 12.08.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ ПІД ЧАС КАНІКУЛ – СЕЗОН «ЛІТО 2020» 30.06.2020

 

 1. ШКОЛА-СЕМІНАР «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» ПРОВЕЛА ВЕБІНАР З БІОЕТИЧНИХ ПИТАНЬ У ПСИХІАТРІЇ, 05.06.2020

 

 

Результати роботи за 2019-2020 н.р. (фотозвіти у додатках).  Відкриті засідання та участь у наукових конференціях:

1)   «Біофізичні та психологічні аспекти сприйняття портретного живопису» (Засідання від 23.11.2019 р., Національний музей “Київська картинна галерея”).

2)   «Суд 1949 року над японськими лікарями-злочинцями загону 731: біоетичні, медико-історичні та соціально-психологічні аспекти» (Засідання від 26.11.2019 р.,  Національний театр імені Л. Українки).

3)   «Лікар та суспільство – грані біоетичної взаємодії» (Засідання від 1.12.2019 р., Національний театр імені Л. Українки)

4) «Фізика живого на теренах зоопарку» (засідання від 26.10.2019, Київський зоопарк)

5) «Феномен часу: наукові та гуманітарні аспекти (засідання від 21.09.2019 р., Національний музей медицини)

6) «Арт-терапія: біомедичні та гуманітарні аспекти» (засідання від 16.12.2019 р., Національний музей медицини України)

7) Участь (з доповіддю) у роботі  7-го Національного Конгресу з біоетики (31.09.2019-2.10.2019 р, м. Київ), доповідь та публікація студента-учасника роботи школи-семінару

8) Проведено 1-ий сезон тематичного фотоконкурсу «Фізика живого та біоетика навколо нас» ( див.: https://www.youtube.com/watch?v=Q2r6Nfo1CT0&t=8s )