Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Громадська та виховна робота

На кафедрі медичної та біологічної фізики функціонує школа-семінар «Проблеми біофізики живого та біоетики» під керівництвом доцента Єгоренкова А.І. В рамках роботи цієї школи-семінару регулярно (3-4 рази на рік) проводяться загально університетські відкриті засідання для студентів та співробітників Національного медичного університету імені   О.О. Богомольця з участю лекторів не лише з України, та країн зарубіжжя.

 

Ці засідання присвячені актуальним і міждисциплінарним проблемам сучасної біофізики, біомедицини та їх етичним аспектам. Під час засідань не тільки заслуховуються доповіді і демонструються тематичні відеосюжети, але й проводяться цікаві обговорення та дискусії за темами, в яких приймають участь всі слухачі. Ці збори стали своєрідною пропедевтичною школою з біоетики для молодих дослідників Національного медичного університету імені   О.О.   Богомольця.

 

Тематика роботи школи-семінару за останні роки була найрізноманітнішою: «Біофізичні та психологічні аспекти сприйняття портретного живопису», «Суд 1949 року над японськими лікарями-злочинцями загону 731: біоетичні, медико-історичні та соціально-психологічні аспекти», «Лікар та суспільство – грані біоетичної взаємодії», «Біомедичні технології омолодження людини» тощо.