НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Громадська та виховна робота

На кафедрі медичної та біологічної фізики функціонує школа-семінар «Проблеми біофізики живого та біоетики» під керівництвом доцента Єгоренкова А.І. В рамках роботи цієї школи-семінару регулярно (3-4 рази на рік) проводяться загальноуніверситетські відкриті засідання для студентів та співробітників Національного медичного університету ім.   О.О.   Богомольця з участю лекторів не лише з України, але й з Росії та Білорусі . Ці засідання присвячені актуальним і міждисциплінарним проблемам сучасної біофізики, біомедицини та їх етичним аспектам. Під час засідань не тільки заслуховуються доповіді і демонструються тематичні відеосюжети, але й проводяться цікаві обговорення та дискусії за темами, в яких приймають участь всі слухачі. Ц і збори стали своєрідною пропедевтичною школою з біоетики для молодих дослідників Національного медичного університету ім.   О.О.   Богомольця .

Тематика роботи школи-семінара за останні роки була найрізноманітнішою: «Біоетичні аспекти критеріїв смерті мозку», «Біоетичний код роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Навіщо лікарю України біоетичний кодекс», «Злочини лікарів-нацистів», «Антинаукові тенденції в сучасній медицині» тощо.