Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Інформація для студентів

2023-2024 н.р.

графік кінцевого контролю

графік консультацій

методичні вказівки

питання до кінцевого контролю

регламент кінцевого контролю

регламент поточного контролю

силабуси

тематичні плани лекцій

тематичні плани практичних

Відповіді до тестів з МБФ

Відповіді до тестів з Інформатики

Вибіркові навчальні дисципліни та сертифікатні програми

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ (сертифікатна програма)

ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я  (сертифікатна програма)

МЕДИЧНА АППАРАТУРА: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

МЕДИЧНА АПАРАТУРА В ПЕДІАТРІЇ: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ В СТОМАТОЛОГІЇ   ВІДЕО

БІОМЕХАНІКА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОГО АПАРАТУ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ГНАТОЛОГІЇ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФАРМАЦІЇ 

МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

 

2022-2023 н.р.

графік кінцевого контролю

графік консультацій

методичні вказівки

питання до кінцевого контролю

регламент кінцевого

регламент поточного

силабуси

тематичні плани лекцій

тематичні плани практичних

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

графік кінцевого контролю

графік консультацій

методичні вказівки

питання до кінцевого контролю

тематичні плани лекцій

тематичні плани практичних

 

 

2020-2021 н.р.

1. плани лекцій

2. плани практичних

3. консультації

4. перелік питань

5. методичні вказівки

6. регламент поточного оцінювання

7. регламент кінцевого оцінювання

8. розклад занять

 

2019-2020 н.р.

Список адрес викладачів для надання консультацій та організації дистанційного навчання студентів протягом карантину  (12.03.20-3.04.20)

 

List of e-mail addresses of the Medical and Biological Physics and Informatics department staff for consultations and distance study organization for students during quarantine (12.03.20-3.04.20)

 

Регламент ПК з фізичних та математичних дисциплін за дистанційною формою навчання

Регламент ПК з фізичних та інформатичних дисциплін за дистанційною формою навчання

Final  Module  Control instruction

 

2 семестр 2019-2020

Розклад занять

Графік консультацій

Календарно тематичний план лекцій

Календарно тематичний план практичних

Перелік питань ПК

Перелік питань ПК фізика

2nd_semestre_eng

 

1 семестр 2019-2020

Розклад занять

КТП Лекції

КТП Практичні

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань пропущених занять

Графік відкритих лекцій

Робочі програми 2019

 

Самостійна робота. Аудіометр
Самостійна робота. Пружність
Самостійна робота. Поверхневий натяг
Самостійна робота. В’язкість
Самостійна робота. Концентраційний потенціал
Самостійна робота. Фізіотерапевтична апаратура
Самостійна робота. Вплив ЕМП на БТ
Самостійна робота. Електрокардіограф
Самостійна робота. Дисперсія імпедансу
Самостійна робота. Реограф
Самостійна робота. Гемодинаміка
Самостійна робота. Мікроскоп
Самостійна робота. Гама-випромінювання

Самостійна робота. Будова і транспорт

Самостійна робота. Потенціали

Самостійна робота. Поляриметр

Самостійна робота. Лазер

Самостійна робота. Рефрактометр

Перечень вопросов подг. к практ. занятиям по дисциплине «Медицинская информатика»

Перелік питань підг. до практ. занять з дисципліни “Інформаційні технології у фармації”

література