НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Інформація для студентів

Список адрес викладачів для надання консультацій та організації дистанційного навчання студентів протягом карантину  (12.03.20-3.04.20)

 

List of e-mail addresses of the Medical and Biological Physics and Informatics department staff for consultations and distance study organization for students during quarantine (12.03.20-3.04.20)

 

Регламент ПК з фізичних та математичних дисциплін за дистанційною формою навчання

Регламент ПК з фізичних та інформатичних дисциплін за дистанційною формою навчання

Final  Module  Control instruction

 

2 семестр 2019-2020

Розклад занять

Графік консультацій

Календарно тематичний план лекцій

Календарно тематичний план практичних

Перелік питань ПК

Перелік питань ПК фізика

2nd_semestre_eng

 

1 семестр 2019-2020

Розклад занять

КТП Лекції

КТП Практичні

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань пропущених занять

Графік відкритих лекцій

Робочі програми 2019

 

Самостійна робота. Аудіометр
Самостійна робота. Пружність
Самостійна робота. Поверхневий натяг
Самостійна робота. В’язкість
Самостійна робота. Концентраційний потенціал
Самостійна робота. Фізіотерапевтична апаратура
Самостійна робота. Вплив ЕМП на БТ
Самостійна робота. Електрокардіограф
Самостійна робота. Дисперсія імпедансу
Самостійна робота. Реограф
Самостійна робота. Гемодинаміка
Самостійна робота. Мікроскоп
Самостійна робота. Гама-випромінювання

Самостійна робота. Будова і транспорт

Самостійна робота. Потенціали

Самостійна робота. Поляриметр

Самостійна робота. Лазер

Самостійна робота. Рефрактометр

Перечень вопросов подг. к практ. занятиям по дисциплине «Медицинская информатика»

Перелік питань підг. до практ. занять з дисципліни “Інформаційні технології у фармації”

література