Кафедра педіатрії № 1

Співробітники

 

Викладацьку та лікувально-консультативну роботу на кафедрі здійснюють 27 співробітників: 

5 професорів (Березенко В.С., Боброва В.І., Починок Т.В., Тяжка О.В.,  Балацька Н.І.)

13 доцентів (Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Горобець А.О., Горобець Н.І., Козинкевич Г.Е., Левадна Л.О., Лутай Т.І., Мінченко Д.О., Савенко Ю.О., Сельська З.В., Строй О.А., Прощенко Ю.І., Бондаренко Н.Ю.)

9 асистентів (Барзилович В.Д., Веприцька В.В., Журавель О.В., Казакова Л.М., Калініченко Я.М., Кречко Я.В., Качуренко А.О., Сліпачук Л.В., Безпала А.В.)

 

 

Окрім надання лікувально-консультативної допомоги дітям, які мешкають в районах діяльності лікарень і поліклінік, що є базами кафедри, на кафедрі проводяться консультації і лікування дітей, що приїздять з різних регіонів України.

 

 

Березенко Валентина Сергіївна

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор,

Вища лікарська категорія з педіатрії та  дитячої гастроентерології

Завідувачка відділення дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України».

Закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова у 1986 році. В 1989-1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі з педіатрії в НДІ Педіатрії, акушерства і гінекології, м. Київ.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія» на тему «Особливості детоксикуючої функції печінки та її корекція у дітей з хронічним гепатитом». У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції». В 2002 році отримала вчене звання – «старший науковий співробітник». З 2006 по 2021рр. – учений секретар ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України».

У вересні 2016 року обрана на посаду завідувачки кафедрою педіатрії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця.

У 2019 році пройшла стажування  з дитячої гепатології у Королівському університетському госпіталі (місто Лондон, Велика Британія).

У 2020 році отримала вчене звання “професор”.

За ініціативи Березенко В.С. в 2015 році на базі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України» створено Центр дитячої гепатології.

Сфера наукових інтересів – вивчення особливостей перебігу, механізмів прогресування, удосконалення діагностики та лікування хронічних захворювань печінки у дітей, неінвазивні методи діагностики фіброзу печінки у дітей, запальні захворювання кишечника.

Під керівництвом Березенко В.С. захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук, готується до захисту 2 дисертаційні роботи – на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та доктора  філософії.

За результатами досліджень  Березенко В.С. в клінічну практику впроваджено  алгоритми діагностики синдрому перевантаження залізом у дітей з хронічним гепатитом С, діагностичні критерії оцінки стадії фіброзу у дітей з хронічними вірусними гепатитами В та С, автоімунним гепатитом, схеми лікування, спрямовані на стримування фіброзу печінки у дітей з хронічним гепатитом,  алгоритм діагностики та моніторинг перебігу ураження печінки у дітей з запальними захворюваннями кишечника, діагностичні критерії ураження слизової оболонки дванадцятипалої кишки у підлітків з харчовою гіперчутливістю.

Березенко В.С. є автором  понад 200 наукових публікацій, 1 підручника, 1 посібника, 17 патентів на корисну модель та винаходи.

Березенко В.С. є членкинею Вченої ради НМУ ім. О.О. Богомольця та  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України; входить до складу Асоціації педіатрів України та правління Асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України; членкиня редколегії журналу «Український журнал перинатології та педіатрії».

З 2016 р. є членкинею робочої групи МОЗ України з підготовки стандартів та клінічних настанов « Вірусний гепатит В у дітей», « Вірусний гепатит С у дітей».

Березенко В.С. бере участь в  роботі Академії наук вищої освіти за науковим відділенням

« фундаментальних проблем медицини» та міжнародної громадської організації «Сестринство»( Україна-Польша).

 

 

Балацька Наталія Іванівна

Професор кафедри, доктор медичних наук

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

 Закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, медичний факультет (1998). Із 1998 року по 1999 рік працювала лікарем-інтерном у Тернопільській міській дитячій клінічній лікарні. Паралельно навчалася в інтернатурі та магістратурі при кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти  Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського. У 1999 році вступила в аспірантуру за спеціальністю «Педіатрія» при кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського.

Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб (2003-2005), доцент кафедри педіатрії з курсом дитячої хірургії Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського (2005-2009).

Із 2009 року працювала у відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» на посаді наукового співробітника (2009), докторанта відділу (2009-2012), старшого (2012-2013) та провідного наукового співробітника (2013 по 2017).

Доцент кафедри дитячих хвороб ВПНЗ «Київський медичний університет» із 2017 по 2019 рік.

Із вересня 2019 року працювала на посаді доцента,  а із грудня 2022 р. – професора кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем», у 2013 р. – докторську дисертацію за темою «Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан  кісткової тканини».

Автор понад 300 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор посібника для студентів, 5-х монографій, трьох методичних рекомендацій, 4-х інформаційних листів та 5 патентів на винахід, є співавтором стандартів медичної допомоги «Профілактика та лікування аліментарного рахіту».

Веде консультативний прийом у консультативно-діагностичній  поліклініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. Є членом мультидисциплінарної групи НДСЛ Охматдит з комплексного лікування пацієнтів з гемобластозами.  Експерт при МОЗ за напрямом «Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз». Член Міжнародної асоціації зі стану здоров’я кісток у дітей (ISCBH, The International Society for Children’s Bone Health), Українського відділення наукового товариства Європейської асоціації з вітаміну D  (EVIDAS), Української асоціації остеопорозу.

Сфера наукових інтересів – розробка методів діагностики та лікування первинного та вторинного системного остеопорозу у дітей, зокрема, недосконалого остеогенезу, глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу; створення системи діагностики та терапії вторинної хронічної білково-енергетичної недостатності у дітей з тяжкою соматичною патологією, розробка методів профілактики та корекції дефіциту вітаміну D у пацієнтів з патологією кістково-м’язової системи, розробка методів діагностики та корекції саркопенії у дітей з орфанною патологією; впровадження методики секвенування екзома у верифікації орфанних захворювань кісткової тканини.

 

 

 

Боброва Віра Іванівна

bobrova

Професор кафедри, доктор медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії та дитячої гастроентерології

Профіль вченого:

Web of Science Researcher ID – ISA-1898-2023

SCOPUS Author ID – 57831483500

ORCID: 0000-0002-8682-5091

Закінчила у 1991 році педіатричний факультет Харківського медичного інституту. Після закінчення в 1992 р. інтернатури, протягом п’яти років працювала в поліклініці №1 міської дитячої лікарні №23 м. Харкова спочатку  дільничним лікарем, а потім на посаді завідуючого педіатричним відділенням. З 1997 р. по 2005 р. працювала на кафедрі дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 2005 р. по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О.Богомольця спочатку доцентом, з 2012 р. – на посаді професора кафедри. Вчене звання «Професор» присвоєно у 2015 р. Науково-педагогічний стаж складає 23 роки.

В 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Клінічна значущість вивчення біоценозу товстої кишки при хронічних гелікобактер–асоційованих захворюваннях органів гастродуоденальної зони у дітей”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Клінічні і морфофункціональні особливості формування рецидивуючого перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей та її патогенетичне лікування».

Є авторкою 176 наукових праць (з них навчально-методичних – 49), монографії, навчального посібника з грифом МОЗ України, навчально-методичного посібника для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації, 6 патентів на корисну модель. Співавтор підручника «Педіатрія» з грифом МОЗ України для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації з україномовним та англомовним навчанням. Під її керівництвом виконано 2 кандидатські дисертації.

Лікарка вищої категорії за спеціальностями «Педіатрія» та «Дитяча гастроентерологія», лікар – спеціаліст з проведення ендоскопічного дослідження шлунка та кишечника, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Проводить лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри: Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філія «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця” та Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району м. Київ.

Міжнародне науково-педагогічне стажування: Білостоцький університет (Польша). Боброва В.І. – членкіня Вченої ради I медичного факультету НМУ, ЦМК з педіатричних дисциплін, спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». Є членкінею редакційної колегії наукового журнала «Український журнал перинатологія і педіатрія» та постійною членкінею асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України, асоціації педіатрів України.

 

 

Починок Тетяна Вікторівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/pochinok_t.v..jpg

Професор кафедри, доктор медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії.

 Починок Тетяна Вікторівна, закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1978 році. В 1978-1981рр. навчалася в клінічній ординатурі, 1981-1984 р.р. – очній аспірантурі при Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. У продовж 1984 – 1988 рр. займала посаду молодшого наукового співробітника, з 1988 по 2000рр. старшого наукового співробітника, 2000-2002 рр. – провідного наукового співробітника, 2002 р. – 2003 р. – головного наукового співробітника ІПАГ АМН України. 25 грудня 2002 року пройшла за конкурсом на посаду професора кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, на цій посаді працює з 14 січня 2003 року по теперішній час. У 1984 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю педіатрія на тему ,,Вплив комплексної терапії з включенням унітіолу на перекисне окислення ліпідів у дітей з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи; у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: ”Патогенетичні механізми порушень імунітету у дітей, що страждають на повторні гострі респіраторні вірусні інфекції, та диференційовані підходи до їх корекції”. У 2008 р. отримала вчене звання «Професор».  Науковий стаж – 40 років, педагогічний стаж – 21 рік.

Науковий керівник та відповідальний виконавець НДР кафедри педіатрії №1 з 2003 по 2019 роки. Під керівництвом Починок Т.В. захищено 5 кандидатських дисертацій, 1 магістерська робота. Починок Т.В. є співавтором підручника «Педіатрія» з грифом МОЗ України (українською та англійською мовами), науковим редактором та перекладачем підручника «Основи педіатрії за Нельсоном» у 2 томах; 4 навчальних посібників  (українською, англійською мовами), 4 методичних рекомендацій, чисельних інформаційних листів; матеріали наукової роботи висвітлені та обговорені на чисельних Українських науково – практичних конференціях, з’їздах, конгресах з міжнародною участю, а також на міжнародних конгресах. Починок Т.В. має 367 надрукованих наукових робіт, в тому числі 1 монографія, 2 посібника для батьків. 10 патентів та 1 авторське свідоцтво на винахід. Вільно володіє англійською мовою (рівень В-2).

Починок Т.В. є головою центральної методичної комісії з педіатричних дисциплін. Починок Т.В. – член апробаційної та спеціалізованої Вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «Педіатрія» при НМУ імені О.О. Богомольця; член редакційної колегії журналів «Сучасна Педіатрія»; член експертної комісії при фармкомітеті МОЗ України з 2018 по 2022 рр.  Починок Т.В. – член  вченої ради при НМУ імені О.О. Богомольця з 2017 по 2021 рр., член трудового колективу 1 мед. факультету та університету. Починок Т.В. – член Асоціації педіатрів України, Європейської Асоціації педіатрів, Європейської Асоціації віт. D (EVIDAS – EUROPEAN VITAMIN D ASSOCIATION).

Починок Т.В. активно займається науковою діяльністю в напрямках: дифузні хвороби сполучної тканини, дисплазія сполучної тканини,  клінічна імунологія, вітамін D -асоційовані патологічні стани. Лікувальний стаж: 46 років. На кафедрі є відповідальною за клінічною базою КЗ «ДКЛ №4 м. Києва».

Починок Т.В. має h-індекс (Scopus) –«6,0»; Google Scholar – «9,0». Проходила стажування в Портландському університеті (Портланд, Оригон, Америка); Вюрцбурському університеті (Вюрцбург, Баварія, Німеччина), Collegium Civitas (Warszawa, Poland, 2020).

 

 

Тяжка Олександра Василівна

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Очолювала кафедру з 1991 по 2016 рр.

Наукові дослідження присвячені вивченню імунологічного статусу дітей, хворих на  гострий лейкоз і лімфогранулематоз на різних стадіях розвитку цих захворювань; особливостей імунної системи дітей раннього віку при схильності їх до рекурентних інфекційних захворювань з урахуванням конституціональної особливості для розробки і обгрунтування профілактичних заходів та удосконалення шляхів їх лікування; вивченню імунного та ендокринного статусу дітей з тимомегалією у віковій динаміці і розробці лікувально-профілактичних заходів для цієї категорії дітей; суттєве місце в діяльності займає вивчення питань алергічних захворювань у дітей, їх профілактики і лікування.

Проф. Тяжка О.В. редактором і співавтором 4х видань підручників “Педіатрія” та багатьох посібників, що видавалися кафедрою для студентів медичних вузів, автором біля 300 друкованих наукових статей в різних виданнях.

 

 

Антошкіна Алла Миколаївна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/antoshkina_a.m..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу на 3 курсі з дисципліни «Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні» та за методичне забезпечення навчального процесу з питань дитячої ендокринології (на 5 курсі).

Антошкіна А.М. закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1979 році. Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії лікувального факультету в 1980-1984 рр. Певний час працювала дитячим ендокринологом, з 1987 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця (асистентом, з 2003 року – доцентом).

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію “Неендокринні форми затримки зросту у дітей та підлітків (питання патогенезу, діагностики лікування)”. Отримала звання доцента в 2005 році.

Сфера наукових інтересів: питання ендокринної патології у дітей, особливо патологія росту; стан здоров’я дітей, що проживають на радіаційно забруднених територіях; синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей. Автор 110 наукових робіт, 5 підручників, 8 посібників.

У практичну охорону здоров’я впровадила: спосіб діагностики гіпосоматотропінемії у дітей з затримкою зросту, схему реабіліації дітей з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Працює на базі КНП “Дитяча клінічна лікарня №4 Солом’янського району м. Києва”

 

 

Бондаренко Наталія Юріївна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Бондаренко Н.Ю. в 1996р. закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. Навчалася в інтернатурі в 1996-1999 рр. за спеціальністю дитяча реанімація та анестезіологія.

З 1999 по 2016 рр. працювала в відділенні реанімації новонароджених, з 2016р. у відділенні  проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку ДУ « Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну речовин, вітаміну Д3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері (клініко-експериментальне дослідження)». З 2015р. почала працювати на кафедрі педіатрії НМУ ім.О.О.Богомольця асистентом, отримала звання доцента в 2023 р.

 

 

Васюкова Марина Марківна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/vasjukova_m.m..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна на кафедрі за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів з педіатрії (5 курс).

Васюкова М.М. в 1979 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. В 1985-1988 рр. навчалася в заочній аспірантурі НДІ ПАГ. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Влияние алиментарного фактора на клинико-иммунологические особенности острых кишечных инфекций у детей грудного возраста» під керівництвом проф. Отт В.Д.

З 1988 року працює на кафедрі педіатрії; в 2013 році отримала наукове звання доцента.

Автор  200 друкованих робіт, в тому числі є співавтором 10 підручників (видання та перевидання) на трьох мовах. Приймала участь у перекладі англомовного підручника «Основи педіатрії за Нельсоном» (2 томи) на українську мову. Є співавтором 17 посібників (видання та перевидання на трьох мовах), 1 винаходу та 4-х патентів на винаходи, трьох інформаційних листків та Методичних рекомендацій, що були впроваджені в лікарську практику.

Сфера нукових інтересів – питання загальної педіатрії (в тому числі питання дитячих інфекційних хвороб), особливості розвитку дітей з аномаліями конституції, діагностика, лікування ( в тому числі гомеопатичний метод лікування), реабілітація дітей цієї групи та тих, що мають недиференційовану дисплазію сполучної тканини.

Протягом 25 років (1995-2020 рр) була відповідальним виконавцем наукової роботи кафедри.

Виконує також громадські обов’язки. Є членом Асоції педіатрів України. Підготувала низку матеріалів та публікацій з історії кафедри педіатрії №1.

З 1995 року проводить лікувально-консультативну роботу на базі комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня №4 Солом’янського району міста Києва».

 

 

Горобець Наталія Іванівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/gorobec_n.i..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів на кафедрі  на 4 курсі.

Горобець Н.І. в 1994 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію  „Мікронутрієнтний, вітамінний статус та показники гемопоезу у дітей раннього віку з залізодефіцитними станами”.

Отримала звання доцента в 2013 році.

Автор 115 публікації, 3-х винаходів та 8 патентів на корисну модель, 2 підручників.

Сфера наукових інтересів – анемії у дітей, питання дитячої пульмонології, діти з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Впровадила в педіатричну практику схему реабілітації дітей з недиференційованою дисплазією сполучної  тканини вітаміну Д, апробацію нових медикаментозних засобів у дітей з пульмонологічною патологією.

Громадська робота – є  членом Приймальної комісії університету. Член Всесвітньої Асоціації педітрів, дійсний член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, експерт Всеукраїнської тренінг програми «Мистецтво лікування».

Виконує лікувально-консультативну роботу на базі Дитячої клінічної лікарні №4  Солом’янського району міста Києва.

 

 

Горобець Анастасія Олександрівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/gorobec_a.o..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, англомовну форму навчання.  Горобець А.О. в 2004 році закінчила Вінницький національний медичний університет.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення комплексного лікування хронічного гастродуоденіту у дітей шляхом корекції зовнішньосекреторної функції підшлункової залози” в 2009 році.

Отримала звання доцента в 2016 році.

Автор 45 друкованих праць, 1 патент на винохід, співавтор 3-х підручників.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія. Спеціалізація з дієтології 2017.

Впровадила в практичну педіатрію спосіб корекції зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією.

 

 

Козинкевич Галина Едвардівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі (2011-2022 рр)

Козинкевич Г.Е. в 2003 році з відзнакою закінчила медичний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. З 2004-2006 рр. навчалася в клінічній ординатурі, 2006-2010 рр. в заочній аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистила кандидатську  дисертацію на тему: «Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючою недіабетичною кетонемією і корекція виявлених порушень» у 2011 році.

Автор понад 30 публікацій,  1 патенту на корисну модель, 2 інформаційних листів.

Сфера наукових інтересів – захворювання печінки, питання дитячої трансплантології (введення пацієнтів до та після трансплантації), питання дитячої ендокринології.

Спеціалізація з ультразвукової діагностики в 2018 р., у 2020 р. – з дитячої ендокринології.

Впровадила в педіатричну практику застосування тіотріазоліну при лікуванні недіабетичної кетонемії у дітей раннього віку.

Громадська діяльність – заступник голови “Польського медичного товариства в Україні ім. професора А.С. Свінціцького”. Експерт Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Києві з питань галузевої інтеграції системи охорони здоров’я.

Стажування за кордоном:

У 2018 році стажувалася у Республіці Польща, м. Варшава на базі медичних закладів – Клінічна лікарня немовляти Ісуса, Празький госпіталь.

У червні 2019 року та з травня по грудень 2022 року проходила курс стажування у Клініці Гастроентерології, Гепатології, Порушення харчування і Педіатрії та Спеціалізованій поліклініці захворювань та трансплантації печінки Інституту меморіал “Центр здоров’я дитини” (Республіка Польща, Варшава).  З квітня по грудень 2023 року – в Клініці Трансплантації Органів Інституту меморіал “Центр здоров’я дитини” (Республіка Польща, Варшава). Від січня 2024 року продовжує стажування в Клініці Гастроентерології, Гепатології, Порушення харчування і Педіатрії в рамах україно-польської співпраці.

Активна учасниця понад 40 міжнародних конференцій, з’їздів, симпозіумів у Польщі.

Відзначена орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги за волонтерську діяльність на сході України та подякою від Посольства Республіки Польща в Києві за значний розвиток польсько-української співпраці в напрямку медицина, медичну діяльність, волонтерську діяльність.

 

 

Левадна Людмила Олександрівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/levadna_l.o..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Виконує обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Левадна Л.О. в 1997 році закінчила педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. Навчалася в клінічній ординатуріна кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 2001-2003 рр.

Захистила кандидатську дисертацію в 2008 році на тему: «Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція виявлених порушень».

Отримала звання доцента в 2016 році.

Автор 37 друкованих праць, 1 патент на винахід.

Сфера наукових інтересів – питання дитячої алергології та імунології, займається питаннями вакцинації. Спеціалізація з дитячої імунології в 2017 році.

Впровадила в педіатричну практику метод реабілітації дітей з алергічною патологією шляхом застосування препаратів магнію та кальцію

Громадська діяльність – під час Державної атестації є відповідальним секретарем ЕК №1.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті та ДКЛ №7 Печерського району м. Києва

 

 

Лутай Тетяна Іларіонівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/lutaj_t.i..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів на кафедрі  на 6 курсі; підготовку методичних розробок для студентів при підготовці до складання ЛІІ «Крок-2».

Лутай Т.І. в 1972 році  з відзнакою закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. 

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Диференціальна топічна діагностика неспецифічних мікробно-запальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів у дітей”.

Отримала звання доцента в 1996 році.

Автор 80  наукових статей, 2 патентів, є співавтором 6 підручників.

Сфера наукових інтересів – питання загальної педіатрії та дитячої нефрології;

Вповадила в педіатричну практику методи лікування та диференційної діагностики інфекцій сечових шляхів у дітей.

Громадська діяльність – членкіня Асоції педіатрів України, виконувала обов’язки Вченого секретаря Вченої ради медичного факультету №1 до 2017 року.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі поліклініки Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті  та  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  №4» Деснянського району м.Києва.

 

 

Мінченнко Дмитро Олександрович

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/minchenko_do2.jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії.

Мінченко Д.О. в 2008 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію на тему “Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні механізми регуляції” в 2010 році.

Отримав звання доцента в 2016 році.

Автор понад 400 публікацій; 2 монографій та 2 підручників; 13 патентів України на корисну модель та 2 патентів України на винахід.

Сфера наукових інтересів – молекулярна та фундаментальна медицина, питання дитячої едокринології. Спеціалізація “Дитяча ендокринологія» в 2018 році.

Впровадив в практичну медицину метод прогнозування стану імунного захисту організму у підлітків з резистентністю до інсуліну на фоні ожиріння за рівнем експресії молекулярно генетичих маркерів; спосіб прогнозування стану імунного зихисту організму у підлітків із ожирінням без ознак резинтентності до інсуліну за рівнем експресії молекулярно генетичих маркерів. Проходив стажування у Національному онкологічному центрі Кашіва (Японія) та у лабораторії INSERM U920 університеті Бордо (Франція).

 

 

Прощенко Юлія Іванівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії

Відповідальна за ФПК та лікувально-консультативну роботу на кафедрі.

Прощенко Ю.І. в 2009 році закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-лабораторні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей в залежності від активного тютюнопаління”

Автор 51 наукової праці, 2 патентів, 1 інформаційного листа.

Впровадження в практичну педіатрію використання омега-3 поліненасичених жирних кислот при лікуванні хронічної гастродуоденальної патології у дітей.

Сфера наукових інтересів дитяча гстроентерологія та дієтологія. Спеціалізація з дієтології в 2019 році.

Здійснює лікувально-консультативну роботу в поліклініці та відділенні дитячої гепатології ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

 

 

Савенко Юлія Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, 

І лікарська категорія з педіатрії.

 

Виконує обов’язки відповідальної  за роботу зі студентами 2 курсу на кафедрі.

Савенко Ю.О. в 2007 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. Навчалася в клінічній ординатурі в 2009-2011, в очній аспірантурі 2011-2014 на кафедрі педіатрії №1 НМУ.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генетичні, імунні і клінічні критерії прогнозування та оптимізація профілактики алергічних захворювань у дітей».

Автор та співавтор  25 наукових робіт, 1 патенту на винахід та 1 – на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – питання дитячої алергології. Спеціалізація з дитячої алергології в 2015 році.

Впровадження застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей з алергічною патологією.

Громадська діяльність – є вченим секретарем Вченої ради медичного факультету №1.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті та в Дитячій клінічній лікарні №7.

 

 

Сельська Зоряна Володимирівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії

Сельська З.В. в 2007 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 2009-2012 рр. – лікар педіатр та лікар палат інтенсивної терапії дитячого відділення Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

З 2012 року по 2014 рік навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2014 року працювала асистентом кафедри.

Захистила кандидатську  дисертацію на тему: «Вітамін D-статус у дітей з алергічними захворюваннями та обґрунтування корекції лікувально-реабілітаційних заходів для даної категорії хворих» у 2015.

З 2022 року доцент кафедри педіатрії №1. Проводить заняття зі студентами 3-6 курсів, в тому числі англомовної форми навчання, автор навчальних відеоматеріалів.

Автор та співавтор 35 наукових публікацій та 2 патентів на винахід.

Впровадження в клінічну практику застосування вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями.

Сфера наукових інтересів – кардіологія, імунологія, алергологія. Спеціалізація «Дитяча кардіологія» в 2017 році, член Української асоціації дитячих кардіологів.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті та ДКЛ №7 Печерського району міста Києва, проводить ехокардіографію дітям до 18 років.

Відповідальна на кафедрі за заповнення даних співробітників в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 

 

Строй Олена Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри.

Строй О.А. в 1992р. з відзнакою закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. Навчалася в клінічній ординатурі  та заочній аспірантурі в 1992-1994 рр. на базі ДУ « Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України».

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров’я і корекція його порушень у дітей, що народилися від матерів, хворих на цукровий діабет». З 1997р. почала працювати на кафедрі педіатрії №1 НМУ ім.О.О.Богомольця асистентом, отримала звання доцента в 2018 р.

Автор 50 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту, співавтор 5 посібників з педіатрії.

Сфера науково-практичних інтересів – питання загальної педіатрії, дитячої імунології та алергології. Спеціалізація з дитячої імунології у 2020 р.

Громадська діяльність- експерт головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Деснянського району м. Києва

 

 

Безпала Анна Віталіївна

Асистент кафедри

У 2020 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою. У 2020-2022 рр. проходила інтернатуру зі спеціальності «Педіатрія». Спеціалізація “Ультразвукова діагностика” у 2023 році.

Науково-практичні інтереси: рідкісні захворювання печінки, запальні захворювання кишки.

У 2019 році пройшла стажування в центрі захворювань печінки Hepatology Unit and Laboratory of Molecular Genetics and Pathology of Hepatitis Viruses, University Hospital of Pisa, Піза, Італія.

У 2023 році була відібрана для участі у школах з гастроентерології та гепатології ESPGHAN Eastern European Summer School (Ряшів, Польща), UEG Summer School 2023 (Прага, Чехія) та EASL Basic Science School: Microbiome in chronic liver disease (Лондон, Велика Британія).

Членкиня Європейської асоціації з вивчення печінки European Association for the Study of the Liver (EASL) та Об’єднаної європейської гастроентерологічної асоціації United European Gastroenterology (UEG).

Працює на базі ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України” у відділенні хвороб печінки з референтним центром рідкісних (орфанних) захворювань печінки у дітей.

 

 

Веприцька Віра Василівна

 

Асистент кафедри педіатрії, кандидат медичних наук

ІІ лікарська категорія з педіатрії

Веприцька В.В. закінчила у 2007 році медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2007 по 2009 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №2 НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Педіатрія», з 2009 р. по 2011 р. – в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2011 р. по 2014 р. – в очній аспірантурі.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні механізми розвитку холелітіазу у дітей та шляхи його запобігання» в 2015 році.

Автор 15 наукових публікацій та 2 патентів.

Сфера наукових інтересів  питання загальної педіатрії, дитячої гастроентерології, алергології, профілактичної медицини.

Проводила лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Журавель О.В

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

Лікар другої категорії

Журавель О.В. у 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за фахом лікувальна справа, у 2013-2015 рр. навчалась  в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця.

З 2015 року працювала лікарем-педіатром у  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Деснянського району м. Києва.

У 2020 році закінчила аспірантуру і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичні механізми формування позастравохідних (респіраторних) проявів гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дітей підліткового віку та шляхи до їх реабілітації»

Автор та співавтор 16 наукових праць, 1 патенту України на корисну

модель.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі  Київського міського дитячого діагностичного центру.

 

 

Калініченко Яна Михайлівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

ІІ лікарська категорія з педіатрії

 

Загородня Я.М. в 2006 році закінчила медичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. З 2010 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров’я і реабілітації дітей раннього віку, які перенесли затяжну жовтяницю в неонатальному періоді».

Автор 12 наукових праць і 1 патент України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – неонатологія, гастроентерологія.

Впровадила  в практичну медицину застосування препарату агвантар в лікуванні кон’югаційної жовтяниці з пролонгованим перебіом у дітей раннього віку.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Казакова Лариса Миколаївна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Казакова Л.М. в 1976 році закінчила педіатричний факультет Алтайського державного медичного інституту. Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії лікувального факультету Київського медичного інституту 1984-1986 рр.

Захистила кандидатську дисертацію „Клінічне значення напруженості специфічної проти інфекційної імунної відповіді в перебігу та прогнозі гострих респіраторних захворювань у дітей” у 1996 році.

Автор 88 наукових публікацій, співавтор 8 підручників та 15 посібників (видання та перевидання).

Сфера наукових інтересів – дитяча кардіологія та пульмонологія.

Впровадила в практиктичну педіатрію оцінку функціонального стану серцево судинної системи за допомогою проб з фізичним навантаженням, використання аналізу варіабельності серцевого ритму у дітей з вегетативними порушеннями, індивідуальний підхід до вакцинації дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальних шляхів та алергодерматозами.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  №4» Деснянського району м. Києва.

 

 

Качуренко Анастасія Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

ІІ лікарська категорія з педіатрії

Профорганізатор кафедри, виконує обов’язки відповідальної за вхідну документацію.

Качуренко А.О. в 2011 році закінчила медичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2013 року працює асистентом кафедри.

У  2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Клінічне значення стану цитопротекторної функції шлунку і дванадцятипалої кишки в різних вікових групах дітей з хронічною гастродуоденальною патологією”

Автор та співавтор 32 друкованих робіт, 2 патентів на винахід та 1 інформаційного листа.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія, харчування дітей (зокрема, грудне вигодовування). Консультант по грудному вигодовуванню – з 2022 року.

Впровадження в практичну педіатрію – застосування цитопротекторів при лікуванні захворювань верхніх відділів  шлунково-кишкового тракта у дітей різних вікових груп.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Кречко Ярослава Валеріївна

Асистент кафедри

У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, з 2018 по 2020 рр. навчалась в інтернатурі. У 2020 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія».

Проводить лікувально-консультативну роботу у Центрі дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

 

 

Сліпачук Лариса Валентинівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

Сліпачук Л.В. в 1981 році закінчила медичний факультет Куйбишевського медичного інституту .

У 2005 році захистила дисертацію на тему „Особливості активної імунізації у дітей з алергічним та лімфатичним діатезом”.

Автор 78 публікацій, співавтор 4 підручників по педіатрії та 3 патентів.

Сфера наукових інтересів: питання загальної педіатрії, рефлексотерапії, алергічних захворювань, вакцинація дітей, забезпечення макро- та мікроелементами. Спеціалізація по дитячій імунології в 2020 році.

Впровадила в педіатричну практику персоніфіковану вакцинацію дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальних шляхів та алергодерматозами, застосування харчової добавки «Йодіс – концентрат» з метою профілактики йододефіциту у дітей та матерів-годувальниць

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Київського міського дитячого діагностичного центру.