Кафедра педіатрії № 1

Співробітники

 

Викладацьку та лікувально-консультативну роботу на кафедрі здійснюють 31 співробітник: 

 

4 професори (Березенко В.С., Боброва В.І., Починок Т.В., Тяжка О.В.)

12 доцентів (Антошкіна А.М., д.мед.н. Балацька Н.І., Ванханова Т.О., Васюкова М.М., Горобець А.О., Горобець Н.І., Козинкевич Г.Е., Левадна Л.О., Лутай Т.І., Мінченко Д.О., Савенко Ю.О., Строй О.А.)

17 асистентів (Барзилович В.Д., Веприцька В.В., Грідіна Т.А, Диба М.Б., Журавель О.В., Казакова Л.М., Калініченко Я.М., Киян Т.О., Кречко Я.В., Кошова А.О., Михайлюк Х.З., Мостовенко Р.В., Прощенко Ю.І., Пилипко М.Ю., Резніков Ю.П., Сельська З.В., Сліпачук Л.В.)

 

 

Окрім надання лікувально-консультативної допомоги дітям, які мешкають в районах діяльності лікарень і поліклінік, що є базами кафедри, на кафедрі проводяться консультації і лікування дітей, що приїздять з різних регіонів України.

 

 

Березенко Валентина Сергіївна

berezenko

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор,

Вища лікарська категорія з педіатрії та  дитячої гастроентерології

 

Керівник Центру дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад.О.М.Лукянової НАМН України».

Закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова у 1986 році. В 1989-1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі з педіатрії в НДІ Педіатрії, акушерства і гінекології м. Київ. У 2019 році стажування  з дитячої гепатології у Королівському університетському госпіталі (місто Лондон, Велика Британія).

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності “Педіатрія” на тему “Особливості детоксикуючої функції печінки та її корекція у дітей з хронічним гепатитом”. У 2007 року захистила докторську дисертації «Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції». В 2002 році отримала вчене звання – «старший науковий співробітник». У вересні 2016 року обрана на посаду завідувачки кафедрою педіатрії №1.

У 2020 році отрмала вчене звання “професор”.

Сфера наукових інтересів – вивчення особливостей перебігу, механізмів прогресування, удосконалення діагностики та лікування хронічних дифузних захворювань печінки у дітей, особливості перебігу цих захворювань, неінвазивні методи діагностики фіброзу печінки у дітей..

Під її керівництвом підготовлено 5 аспірантів,  виконуються наукові роботи 2 аспірантами, підготовлено 2 здобувача післядипломної освіти.

У клінічну практику впровадила алгоритми діагностики синдрому перевантаження залізом у дітей з хронічним гепатитом С, діагностичні критерії оцінки стадії фіброзу у дітей з хронічними вірусними гепатитами В та С, автоімунним гепатитом, схема лікування спрямованих на стримування фіброзу печінки у дітей з хронічним гепатитом, діагностичні критерії ураження СО дванадцятипалої кишки у підлітків з харчовою гіперчутливістю.

Березенко В.С. є автором  понад 200 наукових публікацій, 1 підручника, 4 методичних рекомендацій, 10 патентів на корисну модель та винаходи.

Березенко В.С. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з педіатрії  НМУ імені О.О. Богомольця та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лукянової  НАМН України. Член Асоціації педіатрів України та член правління Асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України. Член редколегії журналу «Український журнал перинатології та педіатрії».

 

 

Починок Тетяна Вікторівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/pochinok_t.v..jpg

Професор кафедри, доктор медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії. Спеціалізація з дитячої імунології.

 

Відповідає за навчальну і лікувально-консультативну роботу на допоміжній базі кафедри педіатрії №1 (дитяча клінічна лікарня №4 м.Києва).

Починок Тетяна Вікторівна у 1978 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Клінічна ординатуру з педіатрії в  Київському НДІ педіатрії, акушерства та гінекології 1978-1981рр. З 1981 р. по 1984 р. аспірант відділення гастроентерології НДІ педіатрії, акушерства та гінекології.

У 1984 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комплексної терапії з включенням унітіолу на перекисне окислення ліпідів у дітей з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи». У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Патогенетичні механізми порушень імунітету у дітей, що страждають на повторні гострі респіраторні вірусні інфекції, та диференційовані підходи до їх корекції».

Сфера наукових інтересів – захворювання гепатобіліарної системи у дітей; особливості кальцій – фосфорного та D – вітамінного обмінів при окремих видах соматичної патології у дітей (рахіті, вторинній імунологічній недостатності, захворюваннях сполучної тканини); дитяча клінічна імунологія; недиференційована дисплазія сполучної тканини.

Під керівництвом проф. Починок Т.В. підготовлено 2 аспірантів, 1магістр, захищено 4 кандидатських дисертацій.

Починок Т.В. – автор 345 друкованих праць, у тому числі у 1 монографія, 2 посібники, 6 патентів та 1 авторське свідоцтво на винахід, методичні рекомендації, інформаційні листи; співавтор  1 підручника «Педіатрія».

Проф Починок Т.В. здійснює лікувально-консультативну роботу на клінічній базі кафедри (дитяча клінічна лікарня №4 м.Києва).

У практику охорони здоровя впровадила алгоритм лікування та профілактики гострих респіраторних захворювань у дітей; спосіб профілактики та лікування патологічних станів у дітей з обтяженим перинатальним анамнезом; спосіб діагностики та лікування порушень імунітету у дітей; спосіб прогнозування формування дисплазій сполучної тканини та порушень імунітету у дітей, спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей пубертатного віку, частохворіючих на рекурентні респіраторні захворювання.

Починок Т.В. є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій педіатричного профілю НМУ імені О.О. Богомольця та головою циклової методичної комісії з педіатрії НМУ. Починок Т.В. – член Асоціації педіатрів України, член правління Асоціації неонатологів України, член Європейської Асоціації педіатрів та Всесвітньої Асоціації педіатрів, та EVIDAS – EUROPEAN VITAMIN D ASSOCIATION). Член редакційної колегії журналів «Сучасна педіатрія” та «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».  Проходила стажування в Портландському університеті (Портланд, Оригон, Америка); Вюрцбурському університеті (Вюрцбург, Баварія, Німеччина), CollegiumCivitas (Warszawa, Poland, 2020). Була радником з медичних питань та перекладачем у проф. Р. Гейла (США) у 1988 році під час конференції МАГАТЕ з питань Чорнобильської катастрофи, а також у проф. Шмоль Х-Г. (Німеччина) продовж 1992 – 2002 рр.

 

 

Боброва Віра Іванівна

bobrova

Професор кафедри, доктор медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії та дитячої гастроентерології

 

Відповідає за навчальну і лікувально-консультативну роботу на центральній базі кафедри педіатрії №1 (Київська клінічна лікарня №1 на залізничному транспорті міста Києва).

Боброва В. І., закінчила у 1991 році педіатричний факультет Харківського медичного інституту.  В 1997-2000 рр. – аспірант кафедри дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна значущість вивчення біоценозу товстої кишки при хронічних гелікобактер-асоційованих захворюваннях органів гастродуоденальної зони у дітей». У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Клінічні і морфо-функціональні особливості формування рецидивуючого перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей та її патогенетичне лікування».

Сфера науковихінтересів – дитяча гастроентерологія, дитяча  алергологія.

Під керівництвом  проф. Бобрової В.І. підготовлено 2 кандидати медичних наук.

Боброва В.І. автор 140 друкованих праць, у тому числі 1 монографії, 1 посібника для, 6 патентів, 16 методичних рекомендацій; співавтор підручника «Педіатрія».

У практику охорони здоровя впровадила прогностичні критерії рецидивуючого перебігу хронічного гастриту та морфологічні критерії доатрофічної стадії автоімунного гастриту у дітей, модифікований  лікувальний комплекс лікування дітей з хронічним гастритом.

Проводить лікувально-консультативну роботу та  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. На клінічній базі кафедри (Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філія «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця»)

Боброва В.І. є  членом спеціалізованої вченої ради при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лукянової НАМН України», віце-президентом Асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України, член Асоціації педіатрів України.

 

 

 

Антошкіна Алла Миколаївна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/antoshkina_a.m..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

На кафедрі відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів з Пропедевтики педіатрії (3 курс). Відповідальна за методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі з питань дитячої ендокринології (5 курс)

Антошкіна А.М. закінчила з відзнакою в 1979 році педіатричний факультет Київського медичного інституту. Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії лікувального факультету Київського медичного інституту в 1980-1984 рр.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію “Неендокринні форми затримки зросту у дітей та підлітків (питання патогенезу, діагностики та лікування)”.

Отримала звання доцента в 2005 році.

Сфера наукових інтересів: питання ендокринної патології у дітей, особливо патологія росту; стан здоров’я дітей, що проживають на радіаційно забруднених територіях; синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей (поширеність, фізичний розвиток дітей, стан імунної системи, зміни біохімічних показників, реабілітація).

Автор 110 наукових, 2 патент на об’єкт інтелектуальної власності, 5 підручників, 6 посібників.

У практичну охорону здоровя впровадила схему реабіліації дітей з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини вітаміну Д.

Працює на базі Дитячої клінічної лікарні №4  Солом’янського району міста Києва.

 

 

Балацька Наталія Іванівна

Доцент кафедри, доктор медичних наук

I лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

Балацька Н.І. закінчила з відзнакою в 1998 році медичний факультет Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського. У 1998-1999 роках навчалася в магістратурі, 1999-2000 в очній аспірантурі при кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського.

Із вересня 2019 року – доцент кафедри педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем», у 2013 р. – докторську дисертацію на тему «Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан  кісткової тканини».

Автор понад 200 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор посібника, 4-х монографій, трьох методичних рекомендацій, 4-х інформаційних листів та 5 патентів на винахід.

Сфера наукових інтересів – розробка методів діагностики та лікування первинного та вторинного системного остеопорозу у дітей; створення системи діагностики та терапії вторинної хронічної білково-енергетичної недостатності у дітей з тяжкою соматичною патологією, розробка методів профілактики та корекції дефіциту вітаміну D у пацієнтів з патологією кістково-м’язової системи, розробка методів діагностики та корекції саркопенії у дітей з бульозним епідермолізом; впровадження методики секвенування екзома у верифікації орфанних захворювань.

Впровадження корекція дефіциту вітаміну Д у пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи, діагностика системного остеопорозу у дітей з патологією шлунково-кишкового тракту, критерії діагностики та корекція хронічної білково-енергентичної недостатності у дітей з бульозним епідермолізом.

Є членом мультидисциплінарної групи НДСЛ Охматдит з комплексного лікування пацієнтів з гемобластозами.  Експерт при МОЗ за напрямом «Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз». Член ESPEN, Українського відділення наукового товариства Європейської асоціації з вітаміну D  (EVIDAS), Української асоціації остеопорозу

Веде консультативний прийом у консультативно-діагностичній  поліклініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України.

 

 

 

Васюкова Марина Марківна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/vasjukova_m.m..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна на кафедрі за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів з педіатрії (5 курс).

Васюкова М.М. в 1979 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. В 1985-1988 рр. навчалася в заочній аспірантурі НДІ ПАГ.

1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Влияние аліментарного фактора на клинико-иммунологические особенности острах кишечных инфекций у детей грудного возраста».

Отримала звання доцент в 2013 році.

Автор  110 друкованих робіт, в тому числі є співавтором 2 посібників, 6 підручників, співавтор 4-х винаходів.

Сфера нукових інтересів – питання дитячих інфекційних хвороб, діти з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, гомеопатичний метод лікування.

У практичну охорону здоров’я впровадила читання лекцій для лікарів дитячого будинку “Берізка”, схему реабіліації дітей з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини вітаміну Д.

Виконує також громадські обов’язки. Підготувала низку матеріалів та публікацій з історії кафедри педіатрії №1.

Працює на базі Дитячої клінічної лікарні №4  Солом’янського району міста Києва.

 

Ванханова Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії  

      

Є матеріально відповідальною особою кафедри. Відповідальна за російськомовну форму навчання.

Ванханова Т.О. в 2005 році закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 2007-2009 рр.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан здоров’я дітей раннього віку, які перебувають під впливом пасивного паління та корекція виявлених порушень” в 2015 році.

Автор 20 друкованих праць, 1 патент на винахід, співавтор 3-х підручників.

Сфера накових інтересів: питання неонатології, захворюваність дітей раннього віку, питання вакцинації дітей.

Впровадила в педіатричну практику використання «Хьюмра» для профілактики ГРВІ у дітей раннього віку народжних від батьків, які палять.

Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні неонатології ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

 

 

 

Горобець Наталія Іванівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/gorobec_n.i..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів на кафедрі  на 4 курсі.

Горобець Н.І. в 1994 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію  „Мікронутрієнтний, вітамінний статус та показники гемопоезу у дітей раннього віку з залізодефіцитними станами”.

Отримала звання доцента в 2013 році.

Автор 115 публікації, 3-х винаходів та 8 патентів на корисну модель, 2 підручників.

Сфера наукових інтересів – анемії у дітей, питання дитячої пульмонології, діти з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Впровадила в педіатричну практику схему реабілітації дітей з недиференційованою дисплазією сполучної  тканини вітаміну Д, апробацію нових медикаментозних засобів у дітей з пульмонологічною патологією.

Громадська робота – є  членом Приймальної комісії університету. Член Всесвітньої Асоціації педітрів, дійсний член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, експерт Всеукраїнської тренінг програми «Мистецтво лікування».

Виконує лікувально-консультативну роботу на базі Дитячої клінічної лікарні №4  Солом’янського району міста Києва 

 

 

Горобець Анастасія Олександрівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/gorobec_a.o..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, англомовну форму навчання.  Горобець А.О. в 2004 році закінчила Вінницький національний медичний університет.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення комплексного лікування хронічного гастродуоденіту у дітей шляхом корекції зовнішньосекреторної функції підшлункової залози” в 2009 році.

Отримала звання доцента в 2016 році.

Автор 45 друкованих праць, 1 патент на винохід, співавтор 3-х підручників.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія. Спеціалізація з дієтології 2017.

Впровадила в практичну педіатрію спосіб корекції зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією.

Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні дитячої гепатології та інших відділеннях ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

 

 

Козинкевич Галина Едвардівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі.

Козинкевич Г.Е. в 2003 році з відзнакою закінчила медичний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. З 2004-2006 рр. навчалася в клінічній ординатурі, в заочній аспірантурі 2006-2010 на базі кафедри педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистила кандидатську  дисертацію на тему: «Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючою недіабетичною кетонемією і корекція виявлених порушень» у 2011 році.

Автор 26 публікацій,  1 патенту на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – питання дитячої ендокринології, особливо метаболічні захворювання, питання загальної педіатрії.

Спеціалізація з ультразвукової діагностики в 2018 р., у 2020 р. – з дитячої ендокринології.

Вповадила в педіатричну практику застосування тіотріазоліну при лікуванні недіабетичної кетонемії у дітей раннього віку.

Громадська діяльність – заступник голови “Польського медичного товариства в Україні ім. професора А.С. Свінціцького”, є членом Асоціації педіатрів України, Асоціації дитячих ендокринологів України.

Неодноразово проходила медичне стажування за кордоном.

У 2018 році стажувалася у Варшаві на базі медичних закладів – клінічна лікарня немовляти Ісуса, Празький госпіталь.

У 2019 році пройшла 3-тижневий курс стажування в Інституті меморіалі “Центр здоров’я дитини”. Активна учасниця міжнародних конференцій з педіатрії у Польщі.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Левадна Людмила Олександрівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/levadna_l.o..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Виконує обов’язки відповідального за навчальну роботу на кафедрі.

Левадна Л.О. в 1997 році закінчила педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. Навчалася в клінічній ординатуріна кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 2001-2003 рр.

Захистила кандидатську дисертацію в 2008 році на тему: “Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція виявлених порушень”.

Отримала звання доцента в 2016 році.

Автор 32 друкованих праць, 1 патент на винахід.

Сфера наукових інтересів – питання дитячої алергології та імунології, займається питаннями вакцинації. Спеціалізація з дитячої імунології в 2017 році.

Впровадила в педіатричну практику метод реабілітації дітей з алергічною патологією шляхом застосування препаратів магнію та кальцію

Громадська діяльність – під час Державної атестації є відповідальним секретарем ЕК №1.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Лутай Тетяна Іларіонівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/lutaj_t.i..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів на кафедрі  на 6 курсі; підготовку методичних розробок для студентів при підготовці до складання ЛІІ «Крок-2».

Лутай Т.І. в 1972 році  з відзнакою закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. 

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Диференціальна топічна діагностика неспецифічних мікробно-запальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів у дітей”.

Отримала звання доцента в 1996 році.

Автор 80  наукових статей, 2 патентів, є співавтором 6 підручників.

Сфера наукових інтересів – питання загальної педіатрії та дитячої нефрології;

Вповадила в педіатричну практику методи лікування та диференційної діагностики інфекцій сечових шляхів у дітей.

Громадська діяльність – член Асоції педіатрів України, виконувала обов’язки Вченого секретаря Вченої ради мединого факультету №1 до 2017 року.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті  та  комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги  №4» Деснянського району м.Києва.

 

 

 

Мінченнко Дмитро Олександрович

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/minchenko_do2.jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії. Спеціалізація “Дитяча ендокринологія”

 

Відповідальний на кафедрі за комп’ютерні технології, АСУ, та методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі з питань дитячої ендокринології (5 курс).

Мінченко Д.О. в 2008 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію на тему “Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні механізми регуляції” в 2010 році.

Отримав звання доцента в 2016 році.

Автор понад 400 публікацій; 2 монографії та 2 підручників; 13 патентів України на корисну модель та 2 патентів України на винахід.

Сфера наукових інтересів – молекулярна та фундаментальна медицина, питання дитячої едокринології. Спеціалізацію “Дитяча ендокринологія» в 2018 році.

Впровадив в практичну медицину метод прогнозування стану імунного захисту організму у підлітків з резистентністю до інсуліну на фоні ожиріння за рівнем експресії молекулярно генетичих маркерів; спосіб прогнозування стану імунного зихисту організму у підлітків із ожирінням без ознак резинтентності до інсуліну за рівнем експресії молекулярно генетичих маркерів. Проходив стажування у Національному онкологічному центрі Кашіва (Японія) та у лабораторії INSERM U920 університеті Бордо (Франція).

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Строй Олена Анатоліївна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/stroj_o.a..jpg

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри.

Строй О.А. в 1992 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. Навчалася в клінічній ординатурі  в 1992-1994 рр., заочна аспірантура в 1992-1994 рр. в НДІ ПАГ.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Особливості стану здоров’я і корекція його порушень у дітей, що народилися від матерів, хворих на цукровий діабет”.

Отримала звання доцента в 2018 році.

Автор 50  наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту, є співавтором 2-х підручників.

Сфера  науково-практичних інтересів – питання загальної педіатрії, дитячої імунології та алергології. Спеціалізація з дитяча імунологія у 2020 р.

Впровадила в педіатричну практику індивідуального підходу до вакцинації дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальних шляхівтаалергодерматозами, застосування харчової добавки «Йодіс концентрат» з метою профілактики йододефіциту у дітей та матерів-годувальниць.

Громадська діяльність експерт головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Київського міського дитячого діагностичного центру.

 

 

 

Савенко Юлія Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,  лікар педіатр-алерголог, 

І лікарська категорія з педіатрії.

 

Виконує обов’язки відповідальної  за роботу зі студентами 2 курсу на кафедрі.

Савенко Ю.О. в 2007 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. Навчалася в клінічній ординатурі в 2009-2011, в очній аспірантурі 2011-2014 на кафедрі педіатрії №1 НМУ.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генетичні, імунні і клінічні критерії прогнозування та оптимізація профілактики алергічних захворювань у дітей».

Автор та співавтор  25 наукових робіт, 1 патенту на винахід та 1 – на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – питання дитячої алергології. Спеціалізація з дитячої алергології в 2015 році.

Впровадження застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей з алергічною патологією.

Громадська діяльність – є вченим секретарем Вченої ради медичного факультету №1.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Веприцька Віра Василівна

 

Асистент кафедри педіатрії, кандидат медичних наук

ІІ лікарська категорія з педіатрії

 

Веприцька В.В. закінчила у 2007 році медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2007 по 2009 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №2 НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Педіатрія», з 2009 р. по 2011 р. – в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2011 р. по 2014 р. – в очній аспірантурі.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні механізми розвитку холелітіазу у дітей та шляхи його запобігання» в 2015 році.

Автор 15 наукових публікацій та 2 патентів.

Сфера наукових інтересів  питання загальної педіатрії, дитячої гастроентерології, алергології, профілактичної медицини.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

Грідіна Тетяна Андріівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1999 році. Інтернатура за спеціальністю «Педіатрія» у 2000 році. З 2000 р. до 2011 р. працювала у дитячій поліклініці №4 Шевченківського району

м.Києва. Спеціалізація з ультразвукової діагностики у 2009 р. З 2011 року працює у ДУ ІПАГ НАМН України лікарем ультразвукової діагностики у відділенні ультразвукової та функціональної діагностики.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Стан травної системи у дітей з бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом”.

Автор та співавтор 19 друкованих робіт, 3 патентів на винахід.

Науково-практична діяльність:

– проводить практичні заняття зі студентами 2-3 курсів;

– бере участь у виконанні науково-дослідної роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

 

 

Диба Марина Борисівна

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук

Вища категорія з педіатрії та дитячої гастроентероогії

 

Диба М.Б. закінчила в 1998 році закінчила Дніпропетровську Державну Медичну Академію. В 1999-2005 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Неонатологія» при КМАПО ім. П.Л. Шупика.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю „Педіатрія» на тему: «Клініко-мікробіологічні особливості некротичного ентероколіту новонароджених».

Автор 77 наукових статей , 7 патентів, 1 методичних рекомендацій.

Сфера наукових інтересів – гепатологія, гастроентерологія, ультразвукова діагностика. Спеціалізація “Дитяча гастроентерологія” 2012 рік, спеціалізація “Ультразвукова діагностика”в 2018 році.

Впровадження в клінічну практику: удосконалення методів діагностики фіброзу печінки у дітей з хронічними вірусними гепатитами В та С, автоімунним гепатитом.

Громадська діяльність: голова експертної групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами «Медикаменти для хворих на вірусні гепатити В і С», «Медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит». Член Асоціації дитячих гастроентерологов і нутриціологів.

Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні дитячої гепатології  та інших відділеннях ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

 

 

 

Калініченко Яна Михайлівна

Асистент кафедри педіатрії, кандидат медичних наук

ІІ лікарська категорія з педіатрії

 

Виконує обов’язки профорга кафедри.

Загородня Я.М. в 2006 році закінчила медичний факультет №3  НМУ імені О.О. Богомольця. З 2010 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров’я і реабілітації дітей раннього віку, які перенесли затяжну жовтяницю в неонатальному періоді».

Автор 12 наукових праць і 1 патент України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – неонатологія, гастроентерологія.

Впровадила  в практичну медицину застосування препарату агвантар в лікуванні кон’югаційної жовтяниці з пролонгованим перебіом у дітей раннього віку.

Проводить лікувально-консультативну роботу є на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Казакова Лариса Миколаївна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/kazakova_l.m..jpg

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Казакова Л.М. в 1976 році закінчила педіатричний факультет Алтайського державного медичного інституту. Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії лікувального факультету Київського медичного інституту 1984-1986 рр.

Захистила кандидатську дисертацію „Клінічне значення напруженості специфічної проти інфекційної імунної відповіді в перебігу та прогнозі гострих респіраторних захворювань у дітей” у 1998 року.

Автор 85 наукових публікацій, співавтор 6 підручників та 14 посібників.

Сфера наукових інтересів – дитяча кардіологія та пульмонологія.

Впровадження в практичну педіатрію індивідуального підходу до вакцинації дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальних шляхів та алергодерматозами, застосування харчової добавки «Йодіс концентрат» з метою профілактики йододефіциту у дітей та матерів-годувальниць.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі комунального некомерційного підприємства «центру первинної медико-санітарної допомоги  №4» Деснянського району м. Києва.

 

Киян Тетяна Анатоліївна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

 

З серпня 2020 року є профоргом кафедри.

Киян Т.А. в 2011 році закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2013 по 2015 роки навчалася у клінічній ординатурі, аспірантура очна в 2015-2019 рр. на кафедри педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2020 році захистила кандидатськудисертацію на тему «Оптимізація діагностики та профілактики захворювань гастродуоденальної зони у підлітків з харчовою гіперчутливістю»

Автор та співавтор  20 наукових робіт, 1 патенту на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія, алергологія.

Впровадження в практичну педіатрію спосіб діагностики алергічного генезу ураження слизової оболонки ДПК упідлітків з гастродуоденальною патологією.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Кошова Анастасія Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

ІІ лікарська категорія з педіатрії

 

Кошова А.О. в 2011 році закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

У  2014 році захистила кандидатську дисертацюя на тему ”Клінічне значення стану цитопротекторної функції шлунку і дванадцятипалої кишки в різних вікових групах дітей з хронічною гастродуоденальною патологією”

Автор та співавтор 23 друкованих робіт та 2 патентів на винахід.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, дієтологія.

Впровадження в практичну педіатрію застосування цитопротекторів при лікуванні захворювань верхніх відділів  ШКТ у дітей різних вікових груп.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

Михайлюк Христина Зеновіївна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

ІІ лікарська категорія з педіатрії та з гастроентерології.

 

Михайлюк Х.З. в 2006 році закінчила  Державний вищий навчальний заклад «ІФДМУ». З 2013 по 2015 рік проходила підготовку в клінічній ординатурі при «ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». Навчалася в заочній аспірантурі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» у 2015-2019 рр.

Захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення діагностики та оцінки клінічного перебігу аутоімунного гепатиту у дітей» в 2019 році.

Автор 13 публікацій, 4 патентів і 14 впроваджень

Сфера наукових інтересів дитячої гастроентерології та гепатології. Спеціалізація дитяча гастроентерологія в 2013 році.

Впровадження в практичну педіатрію спосіб оцінки фіброзу печінки у дітей з автоімунним гепатитом, спосіб діагностики автоімунних захворювань печінки у дітей.

Здійснює лікувально-консультативну роботу в відділенні дитячої гепатології ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

 

 

Прощенко Юлія Іванівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна за ФПК на кафедрі.

Прощенко Ю.І. в 2009 році закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-лабораторні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей в залежності від активного тютюнопаління” у 2014 році.

З 2016 року по вересень 2017 року виконувала обов’язки заступника декана медичного факультету №3.

Автор 45 наукових праць, 2 патенти, 1 інформаційний лист.

Впровадження в практичну педіатрію використання омега-3 поліненасичених жирних кислот при лікуванні хронічної гастродуоденальної патології у дітей.

Сфера наукових інтересів дитяча гстроентерологія та дієтологія. Спеціалізація дієтологія в 2020 році.

Здійснює лікувально-консультативну роботу в відділенні дитячої гепатології ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

Громадська діяльність – працювала заступником декана медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця в 2016-2017 роках, працювала в приймальній комісії.

 

 

 

Сельська Зоряна Володимирівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії

 

Відповідальна на кафедрі за e-mail комунікацію.

Сельська З.В. в 2007 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. З 2012 року по 2014 рік навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистила кандидатську  дисертацію на тему: «Вітамін D-статус у дітей з алергічними захворюваннями та обґрунтування корекції лікувально-реабілітаційних заходів для даної категорії хворих» у 2015.

Автор 25 публікацій та 2 патентів на винахід.

Сфера наукових інтересів – імунологія, алергологія, кардіологія. Спеціалізація дитяча кардіологія в 2017 році.

Впровадження в практичну педіатрію спосіб корекції лікування атопічного дерматиту та бронхіальної астми у дітей з включенням вітаміну Д.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Клінічної лікарні №1 на залізничному транспорті.

 

 

 

Сліпачук Лариса Валентинівна

http://pediatrics1.at.ua/Vikladachi/slipachuk_l.v..jpg

Асистент кафедри, кандидат медичних наук,

Вища лікарська категорія з педіатрії

 

Сліпачук Л.В. в 1981 році закінчила медичний факультет Куйбишевського медичного інституту імені Д.І. Ульянова.

У 2005 році захистила дисертацію на тему „Особливості активної імунізації у дітей з алергічним та лімфатичним діатезом”.

Автор 34 публікацій, 3 підручників та 2 патентів.

Сфера наукових інтересів питань загальної педіатрії, рефлексотерапії, алергічних захворювань, вакцинація дітей. Спеціалізація дитяча імунологія 2020 році.

Впровадила в педіатричну практику індивідуальний підхід до вакцинації дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальних шляхів та алергодерматозами, застосування харчової добавки «Йодіс концентрат» з метою профілактики йододефіциту у дітей та матерів-годувальниць

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі Київського міського дитячого діагностичного центру.

 

 

Кречко Ярослава Валеріївна

Асистент кафедри

 

У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2020 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія».

Науково-практична діяльність:

– участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри;

-лікувально-консультативна робота у Центрі дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»;

 

 

Пилипко Марія Юріївна

Асистент кафедри

 

У 2016 році закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 1 серпня 2016 року працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №1. У 2020 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія».

Автор 3 наукових робіт. Бере участь у виконанні планової науково-дослідницької роботи кафедри. Проводить лікувально-консультативну роботу.

 

 

Резніков Юрій Петрович

berezenko

Асистент кафедри

Cекретар кафедри.

Резніков Ю.П. в 2016 році з відзнакою закінчив медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Навчається в вечірній аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 з 2018 року. Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня “доктор філософії”.

Автор та співавтор 8 наукових робіт.

Сфера накових інтересів – дитяча гепатологія.

У лютому – березні 2019 року проходив стажування у Королівському університетському госпіталі (місто Лондон, Велика Британія).

Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні дитячої гепатології ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук`янової”.

Громадська діяльність – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян.