Кафедра педіатрії № 1

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри:

К.м.н. доцент Левадна Людмила Олександрівна, 0509838343, e-mail: levadnayaliuda@gmail.com

Відповідальна за навчання англомовних студентів:

К.м.н., доцент Горобець Анастасія Олександрівна, 0636237337, e-mail: anastasia14031981@gmail.com

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Розклад

Тематичні плани

Графік ПМК

Графік консультацій на весняний семестр

Графік взаємовідвідувань

Робочі програми і силабуси педіатрія

 

Current and final control regulations

Lections plans

List of questions for FMC

Practical classes

Syllabus of elective disciplines

Working programs of elective disciplines 

Consultations plan

FMC plan 3 and 6 courses

Plan of classes 2 – 3 courses spring semester 2023_2024

Методичні рекомендації (англ)

 

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні здобувачі вищої освіти англомовної форми навчання.

Навчання студентів на кафедрі починається з 4-го семестру (весняний семестр 2-го курсу). На 2 курсі студенти вивчають «Догляд за хворими педіатричного профілю», на 3 курсі – «Пропедевтику педіатрії» та «Сестринську практику», починаючи з 4-го курсу «Педіатрію». Окрім того, студентам доступні курси за вибором: “Основи дитячої гастроентерології, пульмонології та нефрології” (4 курс), “Основи неонатології” (5 курс), “Невідкладні стани в педіатрії” (6 курс).

Кафедра пропонує брати участь в діяльності студентського наукового гуртка, де під керівництвом наукового керівника, доцента кафедри, Строй Олени Анатоліївни, студенти можуть поглиблювати свої знання з дисципліни, обмінюватись досвідом та приємно проводити час.

 

Нормативні документи:

  1. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021р. №1197.