Кафедра педіатрії № 1

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри:

К.м.н. доцент Левадна Людмила Олександрівна, 0509838343, e-mail: levadnayal@bigmir.net

 

Відповідальна за навчання англомовних студентів:

К.м.н., доцент Горобець Анастасія Олександрівна, 0636237337, e-mail: anastasia14031981@gmail.com

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

ГРАФІКИ

Робочі програми і силабуси педіатрія

 

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти англомовної та російськомовної форми навчання.

 

Навчання студентів на кафедрі починається з 4-го семестру (весняний семестр 2-го курсу). На 2 курсі студенти вивчають «Догляд за хворими педіатричного профілю», на 3 курсі – «Пропедевтику педіатрії» та «Сестринську практику», починаючи з 4-го курсу «Педіатрію». Для студентів, які бажають поглибити свої знання, викладається елективний курс «Актуальні питання дитячої гепатології» для студентів за спеціальністю «Лікувальна справа (Медицина)» та «Педіатрія». Окрім того, студентам доступні курси за вибором: “Основи дитячої гастроентерології, пульмонології та нефрології” (4 курс), “Основи неонатології” (5 курс), “Невідкладні стани в педіатрії” (6 курс).

 

Кафедра пропонує брати участь в діяльності студентського наукового гуртка, де під керівництвом наукового керівника, доцента кафедри, Строй Олени Анатоліївни, студенти можуть поглиблювати свої знання з дисципліни, обмінюватись досвідом та приємно проводити час.

 

Нормативні документи:

 

  1. Галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа, напряму підготовки 1101 Медицина
  2. Галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста» за спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа, напряму підготовки 1101 Медицина.
  3. Наказ №633 від 3.11.2014 «Про організацію навчання студентів університету за європейською кредитно-трансферною системою у 2014-2015 н.р.»