НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії № 1

Навчально-методична робота

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри:

К.м.н. доцент Левадна Людмила Олександрівна, 0509838343,e-mail: levadnayal@bigmir.net

Відповідальна за навчання англомовних студентів:

К.м.н., доцент Горобець Анастасія Олександрівна, 0636237337, e-mail: anastasia14031981@gmail.com

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти англомовної та російськомовної форми навчання.

Навчання студентів на кафедрі починається з 4-го семестру (весняний семестр 2-го курсу). На 2 курсі студенти вивчають «Догляд за хворими педіатричного профілю», на 3 курсі – «Пропедевтику педіатрії» та «Сестринську практику», починаючи з 4-го курсу «Педіатрію». Для студентів, які бажають поглибити свої знання, викладається елективний курс «Актуальні питання дитячої гепатології» для студентів за спеціальністю «Лікувальна справа (Медицина)» та «Педіатрія».

Нормативні документи:

 1. Галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа, напряму підготовки 1101 Медицина
 2. Галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста» за спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа, напряму підготовки 1101 Медицина.
 3. Наказ №633 від 3.11.2014 «Про організацію навчання студентів університету за європейською кредитно-трансферною системою у 2014-2015 н.р.»

 

 

 

Тематичний план лекцій з дисципліни «Пропедевтична педіатрія» для студентів 3 курсу:

 1. Періоди дитячого віку, їх особливості.
 2. Особливості періоду новонародженості
 3. Фізичний розвиток дітей та методи їх оцінки.
 4. Психомоторний розвиток дітей та методи їх оцінки.
 5. Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком.
 6. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії і маститу. Особливостіхарчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії і маститу. Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про «вільне вигодовування», його форми і показання до призначення.
 7. Штучне та змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні
 8. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.
 9. Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин. Особливості білкового обміну і семіотика його порушень у дітей
 10. Особливості вуглеводного та ліпідного обмінів у дитячому віці. Семіотика порушень обмінів речовин у дітей.
 11. Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.
 12. Особливості ембріогенезу нервової системи і аномалії розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Оцінка стану нервової системи.
 13. Семіотика уражень і основних захворювань нервової системи у дітей.
 14. Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини. Загальна семіотика основних її змін. Семіотика захворювань шкіри і уражень підшкірної клітковини
 15. Особливості ембріогенезу кісткової системи. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей. Семіотика уражень і захворювань кісткової системи.
 16. Особливості ембріогенезу м’язової системи. Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи у дітей. Семіотика уражень і захворювань м’язової системи.
 17. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Загальна семіотика уражень органів дихання у дітей
 18. Основні клінічні прояви захворювань дихальної системи. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності.
 19. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей.
 20. Загальна семіотика уражень органів серцево-судинної системи у дітей. Особливості ЕКГ у дітей
 21. Ембріогенез системи крові. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.).
 22. Захворювання системи крові у дітей (анемія, гострий і хронічний лейкоз, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та ін.).
 23. Ембріогенез травної системи і вроджені аномалії органів травної системи. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.
 24. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (гастрит, виразкова хвороба, холецистит, панкреатит) у дітей. Синдром «гострого живота».
 25. Ембріогенез видільної системи і вроджені аномалії органів видільної системи. Анатомо-фізіологічні особливості органів видільної системи у дитячому віці.
 26. Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.). Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.
 27. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.
 28. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.
 29. Анатомо-фізіологічні особливості, загальна семіотика захворювань імунної системи у дітей
 30. Профілактичні щеплення у дітей. Календар профілактичних щеплень.

Тематичний план лекцій з дисципліни «Педіатрія» для студентів ІV курсу 

 1. Рахіт у дітей. Рахітоподібні захворювання.
 2. Гострі бронхіти та пневмонії у дітей.
 3. Функціональні та органічні захворювання біліарної системи у дітей.
 4. Функціональні та органічні захворювання кишечника у дітей.
 5. Функціональні та органічні захворювання гастродуоденальної зони у дітей.
 6. Гострі респіраторні вірусні інфекції.
 7. Бронхіальна астма у дітей.
 8. Вроджені вади серця у дітей.
 9. Інфекції сечової системи у дітей.
 10. Гломерулонефрит у дітей.

Тематичний план лекцій з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні захворювання»для студентів V курсу 

 1. Недоношена дитина. Адаптація недоношених, принципи виходжування.
 2. Асфіксії нованороджених. Профілактика. Синдром дихальних розладів.
 3. Гемолітична хвороба новонароджених.
 4. Цукровий діабет у дітей.
 5. Лімфоми і лейкози у дітей.
 6. Анеміі у дітей. Лікування профілактика.

Тематичний план практичних занять «Догляд за дітьми в умовах педіатричного стаціонару»для студентів 2 курсу

 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр–медична сестра–молодший медичний персонал. Медична документація. Структура і функції педіатричного стаціонару і поліклініки.
 2. Особливості гігієни  дітей та догляд за ними  в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.
 3. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей
 4. Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості  введення лікарських засобів у дітей.
 5. Особливості організації харчування дітей першого року життя та дітей різного віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару. Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

 Тематичний план практичних занять «Пропедевтична педіатрія» для студентів 3 курсу:

 1. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості.
 2. Фізичний розвиток дітей.
 3. Оцінка фізичного розвитку.
 4. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Психомоторний розвиток дітей.
 5. Методи оцінки психомоторного розвитку дітей, частота проведення, значення.
 6. Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.
 7. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії.
 8. Штучне і змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного і змішаного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного і змішаного вигодовування і критерії оцінки їх ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному і змішаному вигодовуванні
 9. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.
 10. Особливості ембріогенезу нервової системи, аномалії розвитку. Методика клінічного неврологічного обстеження.
 11. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань шкіри, підшкірної основи у дітей.
 12. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження кістково-м’язової системи у дітей. Семіотика захворювань кістково-м’язової системи у дітей.
 13. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, методика обстеження органів дихання у дітей (анамнез, огляд, пальпація).
 14. Методика обстеження органів дихання у дітей (перкусія, аускультація, лабораторно-інструментальні методи обстеження).
 15. Семіотика захворювань органів дихання. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.
 16. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження серцево-судинної системиу дітей (анамнез, огляд, пальпація). Методика обстеження серцево-судинної системи у дітей (перкусія, аускультація серця у дітей).
 17. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Семіотика захворювань серцево-судинної системи (ендокардит, міокардит, перикардит, диференційна діагностика вроджених та набутих вад серця). Електрокардіографія, ехокардіографія
 18. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний тощо) та захворювань системи крові у дітей.
 19. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження травної системи у дітей.
 20. Основні симптомиі синдроми ураження органів травлення у дітей. Лабораторно-інструментальне обстеження травної системи.
 21. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів системи сечовиділення у дітей. Семіотика уражень сечової системи.
 22. Лабораторно-інструментальні методи обстеження (мікроскопічні зміни сечового осаду: протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.
 23. Курація дітей.
 24. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань ендокринної системи у дітей.
 25. Анатомо-фізіологічні особливості, загальна семіотика захворювань імунної системи у дітей. Захист історії розвитку дитини.
 26. Підсумковий контроль.
 27. Виробнича практика.
 28. Виробнича практика.
 29. Виробнича практика.
 30. Виробнича практика підсумковий контроль.

 

Тематичний план практичних занять «Педіатрія»для студентів 4 курсу

 1. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку
 2. Рахіт. Гіпервітаміноз „Д”.
 3. Гострі респіраторні інфекції у дітей
 4. Гострі бронхіти у дітей. Пневмонії у дітей
 5. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей. Харчова алергія
 6. Бронхіальна астма у дітей
 7. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей
 8. Запальні та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей
 9. Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей
 • Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей
 • Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей
 • Найбільш поширені захворювання кишечнику у дітей
 • Інфекції сечової системи у дітей
 • Гломерулонефрити у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей
 • Підсумковий контроль.

Тематичний план практичних занять «Педіатрія, дитячі інфекційні захворювання» для студентів V курсу

 1. Організація надання неонатологічної допомоги в Україні. Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною. КураціяхворихОсобливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей
 2. Асфіксія новонароджених
 3. Пологова травма новонароджених
 4. Хвороби органів дихання у новонароджених
 5. Гемолітична та геморагічна хвороби новонародженого
 6. Внутришньоутробні інфекції новонародженого (TORCH)
 7. Бактеріальні інфекції у новонароджених
 8. Дефіцитні та гемолітичні анемії у дітей
 9. Гемобластози у дітей
 • Геморагічні захворювання у дітей
 • Захворювання щитовидної залози у дітей
 • Цукровий діабет у дітей
 • Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей
 • Підсумковий контроль.

Тематичний план практичних занять «Педіатрія з дитячими інфекційними захворюваннями» для студентів VІ курсу

 1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей
 2. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей Невідкладна допомога при важкому нападі бронхіальної астми у дітей
 3. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей
 4. Диференційна діагностика ціанозу, задишки, кардіомегалії при захворюваннях серця у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності у дітей
 5. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей
 6. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при  пароксизмальних порушеннях ритму  та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі
 7. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка та кишечника у дітей старшого віку. Синдром абдомінального болю. Диференційна діагностика, тактика лікаря
 8. Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей
 9. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей
 • Диференційна діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту у дітей. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності у дітей
 • Медичне спостереження дітей перших трьох років життя на амбулаторному етапі. Вакцинація дітей
 • Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей
 • Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Шляхи перинатальної трансмісії ВІЛ. Заходи профілактики, передачі ВІЛ-інфекції. Ведення дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
 • Гостра та хронічна печінкові недостатності у дітей. Невідкладна допомога. Синдром портальної гіпертензії у дітей
 • Лихоманка у дітей. Судомний синдром. Диференційна діагностика. Тактика лікаря
 • Геморагічний синдром у дітей. Диференційна діагностика, лікування. Невідкладна допомога при кровотечах
 • Блідість у дітей. Анемічний синдром. Диференційна діагностика захворювань, що мають анемічний синдром. Лікування
 • Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії
 • Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії. Невідкладна допомога при артеріальній гіпертензії та гіпотензії
 • Підсумковий контроль.