НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії № 1

OSCE

OSCE 2

ПАСПОРТ СТАНЦІЇ OSCE-2

Назва станції  «Початкова допомога та реанімація новонародженої дитини»

Робоча група: академік НАМН України Майданник В.Г., член-кор. НАМН України  Волосовець О.П., проф. Кривопустов С.П., проф. Лукашук В.Д., д.м.н. Березенко В.С., проф. Починок Т.В., доц. Логінова І.О., доц. Шевцова Т.І., доц. Лутай Т.І., доц. Бурлака Е.А.

Автори: доц. Логінова І.О., доц. Шевцова Т.І.

Тип станції – практичні навички OSCE 2.

Навчальна ціль – Студент 6 курсу проводить початкову оцінку стану доношеної новонародженої дитини в пологовому залі в пологовому залі одразу після народження (активна, неактивна), початкові кроки допомоги (забезпечення теплом, надання правильного положення голові та шиї, санацію дихальних шляхів, обсушування, стимуляцію), штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця, введення ліків (адреналін, фізіологічний розчин) відповідно до уніфікованого клінічного протоколу «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні» у продовж 10 хвилин.

Умови для проведення станції OSCE   

Пацієнт – муляж новонародженої дитини.

Витратні матеріали –  одноразові пелюшки, одяг (шапочка, шкарпетки),  медичні рукавички, лігатура, розчин адреналіну, фізіологічний розчин, антисептик

Обладнання – кімната з імітацією пологового залу, реанімаційний столик, лампа променевого тепла, валик, гумова груша, стетоскоп,  пристрій для вентиляції легень під позитивним тиском, маска для новонароджених, ларингоскоп, ендотрахеальні трубки 2,5; 3,0; 3,5 мм, набір для катетеризації вени пуповини, пульсоксиметр.

Інструкція для студента

Надати початкову та реанімаційну допомогу новонародженій дитині згідно заданої ситуації.

 

Термін виконання 10 хв.

 

Інструкція для викладача/спостерігача

 • Ідентифікувати студента
 • Зареєструвати студента
 • Проінструктувати студента
 • Оцінити (заповнити checklist)
 • Втручатися лише у випадку непередбачуваних ситуацій

 

Алгоритм

 1. Зовнішній вигляд (чистий застібнутий халат, зібране волосся, коротко підстрижені нігті, відповідне взуття)
 2. Обробка рук антисептиком, надягання медичних рукавичок
 3. Оцінка стану дитини
 4. Озвучення дій згідно стану дитини
 5. Надання дитині правильного положення
 6. Проведення санації дихальних шляхів
 7. Обсушування та стимуляція дитини
 8. Проведення вентиляції легень під позитивним тиском
 9. Інтубація трахеї
 10. Проведення непрямого масажу серця
 11. Введення ліків в пупкову вену

СЦЕНАРІЙ станції OSCE-2

«Початкова допомога та реанімація новонародженої дитини»

 1. До народження дитини необхідно знати відповідь на 4 питання:
 • Який гестаційний вік дитини?
 • Чи чисті навколоплідні води?
 • Народження скількох немовлят очікується?
 • Чи є фактори ризику?

Акушерський анамнез: Термін гестації  39 тижнів, навколоплідні води чисті, один плід,  випадіння петель пуповини, кесарів розтин.

 

 1. Після народження дитини швидко проводимо оцінку її стану:

-чи виглядає доношеним?

-чи дихає?

-чи має задовільний м’язовий тонус?

Ситуація на момент народження: дитина доношена, атонія м’язів, крик відсутній.

 1. Розпочинаємо початкові кроки допомоги (30 секунд):

-забезпечуємо тепло

-надаємо правильне положення

-проводимо санацію дихальних шляхів

-обсушування

-тактильну стимуляцію.

Стан дитини після початкових кроків: дитина не дихає, ЧСС –  70  за хв,  шкіра ціанотична.

 

5.Наступна дія – вентиляція під позитивним тиском (30 секунд).

Стан дитини після 30 секунд вентиляції під позитивним тиском: дитина не дихає, ЧСС – 50 за хв, сатурація кисню – 50%.

 

6.Наступна дія:  інтубація трахеї та непрямий масаж серця (60 секунд).

Стан дитини після 60 с вентиляції та проведення непрямого масажу серця:  дитина самостійно не дихає,  ЧСС -50 за хв, шкіра ціанотична, сатурація кисню – 65%. 

 

7.Наступна дія: катетеризація пупкової вени, введення розчину адреналіну.

Через 30 секунд ЧСС – 100 за хвилину, сатурація кисню – 90%.

 

8.Наступна дія: Продовжуємо вентиляцію легень через інтубаційну трубку.  Транспортуємо дитину у відділення інтенсивної терапії для постреанімаційної допомоги.

 

Інструкція для студента по станції OSCE-2

«Початкова допомога та реанімація новонародженої дитини»

 

 1. Дитина народилась від першої вагітності в терміні гестації  39 тижнів, навколоплідні води чисті, випадіння петель пуповини, кесарів розтин. При народженні дихання відсутнє, м’язова атонія. Необхідні дії?

 

 1. Стан дитини після надання початкової допомоги: дитина не дихає, ЧСС – 70  за хв. Необхідні дії?

 

 1. Стан дитини після надання початкових реанімаційних заходів: дитина не дихає, ЧСС – 50 за хв, сатурація кисню – 50%. Необхідні дії?

 

 1. Стан дитини після проведення серцево-легеневої реанімації: дитина самостійно не дихає, ЧСС – 50 за хв, сатурація кисню – 65%. Необхідні дії?

 

 1. Стан дитини після введення ліків: ЧСС – 100 за хвилину, сатурація кисню – 90%.

 

Відео: Початкова і реанімаційна допомога новонародженій дитині

 

 

 

OSCE 1

 

Студенти 3 курсу медичних факультетів складають одну практичну навичку з пропедевтики педіатрії.

 

Назва станції  «Антропометрія дитини, оцінка результатів»

 

Тип станції ‑ практичні навички. OSCE 1.

 

Навчальна ціль – продемонструвати вміння проводити антропометричні вимірювання (окружності голови, маси та довжини тіла) у дитини та  оцінюванти результати антропометрії за методом центильних стандартів в умовах сімейної амбулаторії

 

Умови для проведення станції OSCE   

Пацієнт ‑ муляж дитина грудного віку.

Витратні матеріали ‑ антисептик для рук, одноразові серветки для рук, одноразові пелюшки.

Обладнання – кімната з імітацією кабінету сімейного лікаря: стіл, 2 стільця, сповивальний столик, електронні ваги з чашею, горизонтальний ростомір (для дитини грудного віку), сантиметрова стрічка, «Бланки антропометричного обстеження» за методом центильних стандартів.

Інструкція для студента

Проведіть антропометричні вимірювання (окружності голови, маси тіла, довжини тіла) у дитини грудного віку.

Здійсніть оцінку результатів антропометрії дитини методом центильних стандартів за даними «Бланка антропометричного обстеження»

 

Термін виконання 5 хв.

 

Алгоритм

 1. Зовнішній вигляд (чистий застібнутий халат, зібране волосся, коротко підстрижені нігті, відповідне взуття)
 2. Обробка рук антисептиком
 3. Вимірювання окружності голови дитини, озвучення результату вимірювання.
 4. Зважування дитини, озвучення результату вимірювання
 5. Вимірювання довжин тіла дитини, озвучення результату вимірювання
 6. Оцінювання антропометричних показників методом центильних стандартів за даними «Бланку антропометричного обстеження», отриманого у викладача (примірний екземпляр бланку представлено нижче).

 

«Бланк  антропометричного обстеження»

(за методом центильних стандартів)

Стать

 

Вік Показник Фактичне значення показника Коридор Оцінка

(дати усну оцінку)

 

Дівчинка

 

4 р

Маса тіла 13,5 кг 3%- 10%  

 

Обвід голови

 

49 см 10%- 25%

 

 

Station passport OSCE-1

 

TitleofthestationAnthropometric measurement in children, results evaluation

Type of the station ‑ practical skills. OSCE 1.

 

Objective– todemonstratetheabilitytoconductanthropometricmeasurements (headcircumference, body weight andbodylength) inchildandto evaluatetheresultsofanthropometricmeasurementsusingthecentilestandardsmethodin outpatienthospitalinaccordancewiththeNelsontextbookofpediatrics, 20thedition, 2016.

 

Conditionsforthe OSCE station conduction

Patient– pediatrictrainingmanikin.

Consumablematherials ‑ hand antiseptics, disposablehandnapkins, disposablediapers.

Equipment –  roomequipped as a general practitioner office: desk, 2 chairs, baby changingtable, digital infant scale, measuring board (forinfants), measuring tape, “Anthropometricsurveyform” based on centile standardstables (30pieces).

 

Instruction for student

Conductthe anthropometricmeasurements (headcircumference, bodyweight, bodylength) ininfant.

Evaluate theresultsofanthropometricmeasurementsaccording tothe “Anthropometricsurveyform”using centilestandards tables .

Timing – 5 min.

 

Algorithm

 1. Student’s general appearance (cleanbuttonedwhitecoat, gatheredhair, shortnails, appropriateshoes)
 2. Hand antiseptic application
 3. Thechild’s head circumference measurement. Sounding the result
 4. The child’s body weight measurement. Soundingtheresult
 5. Thechild’s bodylength measurement. Sounding the result
 6. Evaluate theresultsofanthropometricmeasurementsaccording tothe “Anthropometricsurveyform” provided by examinator using centilestandards method (for example see below)

 

Anthropometric inspection form

(by centile standards method)

Sex

 

Age Index Actual index Centile corridor Assessment
Girl 4 years Weight 13,5 kg 3% – 10%  

 

Height 49 сm 10% – 25%

 

 

 

ПАСПОРТ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ OSCE-1

 

Название станции «Антропометрия ребенка, оценка результатов»

 

Тип станциипрактические навыки. OSCE-1.

 

Учебная цель – продемонстрировать умения проводить антропометрические измерения (окружности головы, массы и длины тела) у ребенка и оценивать результаты антропометрии по методу центильных стандартов в условиях семейной амбулатории.

 

Условия для проведения станции OSCE

Пациент ‑ муляж ребенок грудного возраста.

Расходные материалы ‑ антисептик для рук, одноразовые салфетки для рук, одноразовые пеленки.

Оборудование – комната с имитацией кабинета семейного врача: стол, 2 стула, пеленальный столик, электронные весы с чашей, горизонтальный ростомер (для ребенка грудного возраста), сантиметровая лента, «Бланки антропометрического обследования» по методу центильных стандартов.

Инструкция для студента

Проведите антропометрические измерения (окружности головы, массы тела, длины тела) у ребенка грудного возраста.

Оцените результаты антропометрии ребенка методом центильных стандартов по данным «Бланка антропометрического обследования»

 

Время выполнения 5 мин.

 

Алгоритм

 1. Внешний вид (чистый застегнутый халат, собранные волосы, коротко подстриженные ногти, подходящая обувь).
 2. Обработка рук антисептиком.
 3. Измерение окружности головы ребенка, озвучивание результата измерения.
 4. Взвешивание ребенка, озвучивание результата измерения.
 5. Измерение длины тела ребенка, озвучивание результата измерения.
 6. Оценка антропометрических показателей методом центильных стандартов по данным «Бланка антропометрического обследования», полученого у преподавателя (Бланк для примерапредставлен ниже ).

 

«Бланк  антропометрического обследования

(по методу центильных стандартов)

Пол Возраст Показатель Фактическое значение показателя Коридор Оценка (дать устную оценку)
 

Девочка

 

4 лет

Масса тела 13,5 кг 3%- 10%  

 

Окружность головы 49 см 10%- 25%