Кафедра педіатрії № 1

OSCE

OSCE 2

 

 

Відео: Початкова і реанімаційна допомога новонародженій дитині

 

Опис станції для студентів україномовної форми навчання

 

Описание станции для студентом русскоязычной формы обучения

 

 

 

OSCE 1

 

Студенти 3 курсу медичних факультетів складають одну практичну навичку з пропедевтики педіатрії.

 

Назва станції  «Антропометрія дитини, оцінка результатів»

 

Тип станції ‑ практичні навички. OSCE 1.

 

Навчальна ціль – продемонструвати вміння проводити антропометричні вимірювання (окружності голови, маси та довжини тіла) у дитини та  оцінюванти результати антропометрії за методом центильних стандартів в умовах сімейної амбулаторії

 

Умови для проведення станції OSCE   

Пацієнт ‑ муляж дитина грудного віку.

Витратні матеріали ‑ антисептик для рук, одноразові серветки для рук, одноразові пелюшки.

Обладнання – кімната з імітацією кабінету сімейного лікаря: стіл, 2 стільця, сповивальний столик, електронні ваги з чашею, горизонтальний ростомір (для дитини грудного віку), сантиметрова стрічка, «Бланки антропометричного обстеження» за методом центильних стандартів.

Інструкція для студента

Проведіть антропометричні вимірювання (окружності голови, маси тіла, довжини тіла) у дитини грудного віку.

Здійсніть оцінку результатів антропометрії дитини методом центильних стандартів за даними «Бланка антропометричного обстеження»

 

Термін виконання 5 хв.

 

Алгоритм

 1. Зовнішній вигляд (чистий застібнутий халат, зібране волосся, коротко підстрижені нігті, відповідне взуття)
 2. Обробка рук антисептиком
 3. Вимірювання окружності голови дитини, озвучення результату вимірювання.
 4. Зважування дитини, озвучення результату вимірювання
 5. Вимірювання довжин тіла дитини, озвучення результату вимірювання
 6. Оцінювання антропометричних показників методом центильних стандартів за даними «Бланку антропометричного обстеження», отриманого у викладача (примірний екземпляр бланку представлено нижче).

 

«Бланк  антропометричного обстеження»

(за методом центильних стандартів)

Стать

 

Вік Показник Фактичне значення показника Коридор Оцінка

(дати усну оцінку)

 

Дівчинка

 

4 р

Маса тіла 13,5 кг 3%- 10%  

 

Обвід голови

 

49 см 10%- 25%

 

 

Station passport OSCE-1

 

TitleofthestationAnthropometric measurement in children, results evaluation

Type of the station ‑ practical skills. OSCE 1.

 

Objective– todemonstratetheabilitytoconductanthropometricmeasurements (headcircumference, body weight andbodylength) inchildandto evaluatetheresultsofanthropometricmeasurementsusingthecentilestandardsmethodin outpatienthospitalinaccordancewiththeNelsontextbookofpediatrics, 20thedition, 2016.

 

Conditionsforthe OSCE station conduction

Patient– pediatrictrainingmanikin.

Consumablematherials ‑ hand antiseptics, disposablehandnapkins, disposablediapers.

Equipment –  roomequipped as a general practitioner office: desk, 2 chairs, baby changingtable, digital infant scale, measuring board (forinfants), measuring tape, “Anthropometricsurveyform” based on centile standardstables (30pieces).

 

Instruction for student

Conductthe anthropometricmeasurements (headcircumference, bodyweight, bodylength) ininfant.

Evaluate theresultsofanthropometricmeasurementsaccording tothe “Anthropometricsurveyform”using centilestandards tables .

Timing – 5 min.

 

Algorithm

 1. Student’s general appearance (cleanbuttonedwhitecoat, gatheredhair, shortnails, appropriateshoes)
 2. Hand antiseptic application
 3. Thechild’s head circumference measurement. Sounding the result
 4. The child’s body weight measurement. Soundingtheresult
 5. Thechild’s bodylength measurement. Sounding the result
 6. Evaluate theresultsofanthropometricmeasurementsaccording tothe “Anthropometricsurveyform” provided by examinator using centilestandards method (for example see below)

 

Anthropometric inspection form

(by centile standards method)

Sex

 

Age Index Actual index Centile corridor Assessment
Girl 4 years Weight 13,5 kg 3% – 10%  

 

Height 49 сm 10% – 25%

 

 

 

ПАСПОРТ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ OSCE-1

 

Название станции «Антропометрия ребенка, оценка результатов»

 

Тип станциипрактические навыки. OSCE-1.

 

Учебная цель – продемонстрировать умения проводить антропометрические измерения (окружности головы, массы и длины тела) у ребенка и оценивать результаты антропометрии по методу центильных стандартов в условиях семейной амбулатории.

 

Условия для проведения станции OSCE

Пациент ‑ муляж ребенок грудного возраста.

Расходные материалы ‑ антисептик для рук, одноразовые салфетки для рук, одноразовые пеленки.

Оборудование – комната с имитацией кабинета семейного врача: стол, 2 стула, пеленальный столик, электронные весы с чашей, горизонтальный ростомер (для ребенка грудного возраста), сантиметровая лента, «Бланки антропометрического обследования» по методу центильных стандартов.

Инструкция для студента

Проведите антропометрические измерения (окружности головы, массы тела, длины тела) у ребенка грудного возраста.

Оцените результаты антропометрии ребенка методом центильных стандартов по данным «Бланка антропометрического обследования»

 

Время выполнения 5 мин.

 

Алгоритм

 1. Внешний вид (чистый застегнутый халат, собранные волосы, коротко подстриженные ногти, подходящая обувь).
 2. Обработка рук антисептиком.
 3. Измерение окружности головы ребенка, озвучивание результата измерения.
 4. Взвешивание ребенка, озвучивание результата измерения.
 5. Измерение длины тела ребенка, озвучивание результата измерения.
 6. Оценка антропометрических показателей методом центильных стандартов по данным «Бланка антропометрического обследования», полученого у преподавателя (Бланк для примерапредставлен ниже ).

 

«Бланк  антропометрического обследования

(по методу центильных стандартов)

Пол Возраст Показатель Фактическое значение показателя Коридор Оценка (дать устную оценку)
 

Девочка

 

4 лет

Масса тела 13,5 кг 3%- 10%  

 

Окружность головы 49 см 10%- 25%