Кафедра педіатрії № 1

Наукова робота

2013-2016. Вивчення патогенетичних механізмів реалізації інфекційно- респіраторної, алергічної та метаболічної патології у дітей з урахуванням генетичних особливостей конституції та несприятливих чинників середовища (тютюнопаління)/ Керівники: проф. Тяжка О.В., проф. Починок Т.В.

 

2017-2019. Предиктори формування, особливості перебігу, діагностики, профілактики та лікування алергічної  патології у дітей. Керівники: проф. Тяжка О.В., проф. Починок Т.В.

 

2020-2022.Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань гастродуоденальної зони на тлі однієї із супутньої патології – харчової гіперчутливості, гострих захворювань верхніх дихальних шляхів або дефіциту вітаміну D у дітей. Керівник: докт.мед наукБерезенко В.С.

 

2020-2022. Удосконалення діагностики лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей з комор бідною

Керівник теми: д.мед.н. Березенко В.С.

Відповідальні виконавці: д.мед.н, доц. Балацька Н.І., к.мед.н. Киян Т.А.

 

 Кількість підготовлених клінічних ординаторів – 1, аспірантів – 3;

Захищено 9 кандидатських дисертацій;

Готується 1 докторська дисертація.

 

Напрямки наукової діяльності кафедри

Наукова робота кафедри була спрямована на вивчення проблеми реактивності дитячого організму в нормі та патології, виконано цикл досліджень з напрямку визначення особливостей становлення імунної системи у віковій динаміці, дітей із різними факторами ризику, з респіраторною, алергічною та поєднаною патологіями.

  • проведено визначення схильності дітей до захворювань;
  • визначено стани дітей зі схильністю до захворювань;
  • розроблено і впроваджено реабілітаційні заходи для дітей із аномаліями конституції з метою попередження трансформації схильності у захворювання;
  • обґрунтовано і впроваджено лікувально-профілактичні заходи для дітей, що часто та тривало хворіють;
  • вивчаються проблеми формування недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, діагностики порушень імунітету та метаболізму та комплексна реабілітація дітейіз цим донозологічним станом;
  • проводиться удосконалення діагностики та лікування дітей із хронічною гастродуоденальною патологією.

 

Публікації за 2015-2020 роки

 

Підручники, посібники:

  1. Tyazhka O.V., Antoshkina A.M., Vasiukova M.M..,Kazakowa L.M. etothers. PrinsiplesofPediatricNursing. Techniquesformedicalproceduresandmanipulations. -AUS MedicinePublishing. K., 2016 (ISBN 978-617-505-468-0). EditedbyProfessor O.V.Tyazhka.-143 p
  2. Підручник. Педіатрія. За ред. Проф. Тяжкої О.В. Перевидання четверте. 2016 (ISBN 978-966-382-588-5).- 1150 с. 1150/44 / Тяжка О.В., Горовенко Н.Г., Крамарев С.О. та ін., всього 27 співавторів
  3. Педіатрія /За ред. О.В. Тяжкої – Вінниця: Нова книга, 2018. – С.1152.- .- ISBN 978-966-382-695-0
  4. Основи педіатрії за Нельсоном. Переклад 8-го англійського видання у 2-х томах.-Київ.- «Медицина»-2020.

 

Винаходи -17

 

Методичні рекомендації

з грифом Укрмедпатентінформ

Методичні рекомендації. Обгрунтування до застосування вітаміну D для лікування алергічних захворювань у дітей. Тяжка О.В., Березенко В.С., Сельська З. В.Київ – 2017