Кафедра педіатрії № 1

Наукова робота

2013-2016. Вивчення патогенетичних механізмів реалізації інфекційно – респіраторної, алергічної та метаболічної патології у дітей з урахуванням генетичних особливостей конституції та несприятливих чинників середовища (тютюнопаління)/ Керівники: проф. Тяжка О.В., проф. Починок Т.В.

2017-2019. Предиктори формування, особливості перебігу, діагностики, профілактики та лікування алергічної  патології у дітей. Керівники: проф. Тяжка О.В., проф. Починок Т.В.

2020-2022.Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань гастродуоденальної зони на тлі однієї із супутньої патології – харчової гіперчутливості, гострих захворювань верхніх дихальних шляхів або дефіциту вітаміну D у дітей. Керівник: докт.мед наук, Березенко В.С.

2022-2023. Удосконалення діагностики лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей з коморбідною патологією.

Керівник теми: д.мед.н. Березенко В.С.

Відповідальні виконавці: д.мед.н, Балацька Н.І.

Наукова робота кафедри була спрямована на вивчення проблеми реактивності дитячого організму в нормі та патології, виконано цикл досліджень з напрямку визначення особливостей становлення імунної системи у віковій динаміці, дітей із різними факторами ризику, з респіраторною, алергічною та поєднаною патологіями, вивчаються проблеми формування недиференційованої дисплазії сполученої тканини у дітей, проводиться удосконалення діагностики та лікування дітей із хронічною гастродуоденальною патологією.

Новим науковим  напрямком роботи кафедри є дослідження стану кістково-м’язової тканини та нутритивного статусу у пацієнтів із орфанною патологією.

2023-2024.  Вивчення особливостей  нутритивного статусу у  дітей з орфанною патологією та його  вплив на перебіг хвороби.

Керівник: проф. Березенко В.С.

Відповідальний виконавець: проф. Балацька Н.І.

На кафедрі навчається один аспірант.

 

Публікації за 2015-2024 роки

Підручники, посібники:

  1. Tyazhka O.V., Antoshkina A.M., Vasiukova M.M..,Kazakowa L.M. etothers. PrinsiplesofPediatricNursing. Techniquesformedicalproceduresandmanipulations. -AUS MedicinePublishing. K., 2016 (ISBN 978-617-505-468-0). EditedbyProfessor O.V.Tyazhka.-143 p
  2. Підручник. Педіатрія. За ред. Проф. Тяжкої О.В. Перевидання четверте. 2016 (ISBN 978-966-382-588-5).- 1150 с. 1150/44 / Тяжка О.В., Горовенко Н.Г., Крамарев С.О. та ін., всього 27 співавторів
  3. Педіатрія /За ред. О.В. Тяжкої – Вінниця: Нова книга, 2018. – С.1152.- .- ISBN 978-966-382-695-0
  4. Основи педіатрії за Нельсоном. Переклад 8-го англійського видання у 2-х томах.-Київ.- «Медицина»-2020.
  1. Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: навчальний посібник / В.С. Березенко, О.В. Тяжка, А.М. Антошкіна та ін.. – 3-є вид., переобл. та доповн. – К., : ВСВ “Медицина”, 2023. – 207 с.
  2. Розділ 7. Фармакотерапія найбільш поширених захворювань печінки у дітей (Березенко В.С., Хайтович М.В.) Навчальний посібник “Фармакотерапія в педіатрії” за редакцією Біловола О.М., Харків -ХНМУ, Львів-видавництво ПП “Новий світ-2000”, 2022.

Винаходи -17

Методичні рекомендації

з грифом Укрмедпатентінформ

Методичні рекомендації. Обгрунтування до застосування вітаміну D для лікування алергічних захворювань у дітей. Тяжка О.В., Березенко В.С., Сельська З. В.Київ – 2017