НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Студентський науковий гурток

 

Керівник студентського наукового гуртка кафедри офтальмології НМУ – доцент кафедри офтальмології НМУ, кандидат медичних наук, Скрипниченко Інна Дмитрівна.

Староста – Павленко Роман, студент 5 курсу 1 медичного факультету(моб. телефон 063-126-0991).

Засідання проходять по середах або четвергах о 16.00 на базі офтальмологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №9(вул. Ризька, 1, 6-й поверх, учбова кімната).

 

 

Актуальна інформація про гурток кафедри офтальмології в соцмережах та на сайті Студентсього наукового товариство імені О.А. Киселя НМУ:

 

Facebook – https://www.facebook.com/nmuophthalmology/

Instagram – https://www.instagram.com/ophthalmology_nmu/

 

Історія

Студентський науковий гурток на кафедрі офтальмології був організований у 1934 році професором М.О. Левитським. Першими керівниками були доцент В.А. Крамаревський та доцент І.А. Кореневич. У передвоєнні роки у ньому брали участь 5-8 студентів. Головним напрямком діяльності студентського наукового гуртка в цей період було освоєння діагностичних та лікувальних методик, клінічний розбір хворих. . У післявоєнний період, у 50-ті та 60-ті роки завідувачами кафедрою були професор В.Н. Архангельський (1944-1953) та професор П.С.Плітас (1954-1966), студентський науковий гурток, розширювався, в ньому постійно займалися 8-12 студентів. Крім удосконалення офтальмологічної підготовки, студенти широко проводили наукові дослідження. присвячені, головним чином, питанням очного травматизму, гістологічним змінам оболонок ока при запальних захворюваннях, ультразвуковій діагностиці в офтальмології. Професор Т.В.Шлопак, яка очолювала кафедру в 1966-1983 рр., удосконалила роботу студентського наукового гуртка кафедри. Гурток розширився до 12-20 студентів щорічно, зміцнів організаційно. Наукові роботи студентів були присвячені актуальним питанням діагностики та лікування глаукоми, вивченню активності металоферментів, консервативному лікуванню катаракти, питанням впровадження мікрохірургічної техніки у хірургічному лікуванні офтальмологічних хворих. Гуртківці регулярно брали участь в інститутських наукових конференціях. Враховуючи традиції та важливість цієї форми навчання для формування майбутніх науковців і клініцистів-офтальмологів, багато уваги роботі студентського наукового гуртка кафедри приділяли член-кореспондент НАМН України, професор Г.Д.Жабоєдов, який очолював кафедру офтальмології з 1984 по 2013 рр. та професор О.П. Вітовська (2014-2019 рр.).

Керівниками гуртка, крім доцентів В.А. Крамаревського таІ.А. Кореневича,були доценти Л.Л. Устименко, І.П. Чуїстова, Т.С. Куриліна, Л.О.Сєдой, Г.О.Тодор, асистент В.В.Кірєєв. Нині студентський науковий гурток очолює доцент І.Д. Скрипниченко. Щорічно у гуртку займаються до 20 студентів. Засідання відбуваються на базі офтальмологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 та офтальмологічноговідділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Гуртківці засвоюють діагностичних та лікувальних методики, приймають участь в клінічних розборах хворих, беруть активну участь в ургентних чергуваннях у клініках кафедри та на пункті невідкладної очної допомоги, займаються науковою роботою. Наукові роботи гуртківців присвячені діагностиці та лікуванню захворювань сітківки та зорового нерва, актуальним питанням глаукоми, сучасним проблемам запальних захворювань ока, пошкодженням органу зору, використанню лазерних методів лікування в офтальмології.Також гуртківці відвідують конференції та семінари, що присвячуються сучасним методам діагностики та лікування в офтальмології. Щорічно на кафедрі проводяться засідання секцій офтальмології міжнародних науково-практичних конференцій студентів та молодих учених «AnnualYoungMedicalScientists’ Conference» (AYMSConf) та «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору». Гуртківці щорічно представляють НМУ на конференціях в інших містах України (Вінниця, Чернівці, Ужгород, Одеса, Львів, Дніпро).Беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з офтальмології, на якій посідають призові місця (Олійник Ю., Венедиктова О., Ніщик А., Антоненко О., Шевчик А.,Котова Ю., Ковальчук Х., Шульга І., Пелешок Н.).

За свою багаторічну історію у студентському науковому гуртку кафедри займались понад 1000 студентів, гурток відігравав велику роль у підготовці кадрів офтальмологів України. У багатьох офтальмологічних закладах України та за кордоном успішно працюють колишні гуртківці. Багато з них виконали кандидатські та докторські дисертації. У різні періоди в офтальмологічному гуртку займалися: член-кореспондент НАМН України, професор Н.В.Пасєчнікова, професори Р.Л.Скрипник, О.П.Вітовська,Д.Г.Жабоєдов, П.М.Федирко, А.М.Сергієнко, доценти І.П. Чуїстова, Л.О. Сєдой, Н.М.Умовист, Н.С.Лаврик, Л.М.Бакбардіна, О.І.Куриліна,Т.В. Баран, І.Д.Скрипниченко, Н.К.Гребень, І.П.Рижова, В.М.Конах, асистенти В.О. Ращенко,Д.С. Чурюмов, В.В.Кірєєв,П.М.Салата, О.Г.Пархоменко та інші.