НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Співробітники кафедри

Колектив кафедри офтальмології НМУ імені О.Богомольця

 

 

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович

В 1997 році закінчив Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця за спеціальність «лікувальна справа»

З 1997 по 1999 рр. проходив інтернатуру за фахом офтальмологія на базі кафедри очних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (Центральна міська клінічна лікарня Центр “Травма ока”).

З 1999 по 2001 рр. навчався в клінічній ординатурі на базі кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Центр “Мікрохірургії ока”.

З 2001 по 2005 рік був заочним аспірантом кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти.

У 2005 р.  Під керівництвом Член-кореспондента АМН украіїни , д.мед.н професора  Сергієнко  М.М захистив кандидатську дисертацію “Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи  при відсутності капсульної опори”.

З 2002 працював асистентом кафедри  офтальмології НМУ ім. О.О.  Богомольця.

З 2014 р. працював доцентом кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2015  р.  Під керівництвом Чл.-кор. АМН України,  д. мед .н, професора, Пасічник Н.В  захистив докторську дисертацією на тему: “Хірургічна корекція аберацій оптичної системи ока при лікуванні вікової катаракти”.

В 2018 році отримав звання « доцент»

З грудня 2019 року очолює кафедру офтальмології Національного медичного уніаерситету ім. акад.  О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи:  сучасні методи мікрохірургічного лікування катаракти, глаукоми, відшарувань та запальних і дистрофічних захворювань сітківки, травматичних ушкоджень органа зору, лазерні технології в лікуванні захворювань сітківки і глаукоми.

Впровадження в клінічну практику: розроблено спосіб корекції афакії після видалення катаракти моноблочною гнучкою асферичною інтраокулярною лінзою SL-907 “Centrix DZ”, US Optics, cпосіб імплантації дренажної клапанної системи у хірургічному лікуванні рефрактерних форм глаукоми, спосіб діагностики артифакії ока, референтної ознаки псевдоексфоліативного синдрому у офтальмологічних хворих, способи фіксації ІОЛ SL-907 “Centrix DZ” у вікнах капсулорексису, шовної фіксації ІОЛ до райдужки та інтрасклерально.

Громадська діяльність: Жабоєдов Д.Г. –

Член спеціалізованої вченої  ради  кафедри офтальмологї НМАПО ім. П.Л. Шупика

Член редколегії  міжнародного журналу

«Офтальмология.  Восточная Европа»

Член  Европейської асоціації рефракційних та катарактальних  хірургів.

Член  Американської асоціації рефракційних та катарактальних хірургів.

Член Американскої академї офтальмологів  Член  асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів, глаукоматологів України

Член Асоціації офтальмологів України

Black Sea Ophthalmological Society

Постійний  учасник та модератор  вітчизняних та міжнародних симпозіумів, конференцій, конгресів, з’їздів,офтальмологів.

Приймав участь в показових операціях в рамках “Живої хирургії”.

Публікації: Жабоєдов Д.Г. має понад 210 наукових робіт, серед яких Національний підручник  « Офтальмологія» для студентів,  9 патентів, 2 авторських свідоцтв, методичних рекомендацій.

Нагороди: Нагороджений почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України (2012).

Грамоти  та нагороди  за надання сучасноії офтальмологічної допомоги.

Активно займається благочинністю

 

 

СКРИПНИК Рімма Леонідівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та европейської інтеграції.

Д.м.н., професор кафедри офтальмології Національного  медичного університету ім. О.О Богомольця.

Лікар вищої категорії.

Очолює (консультант) клінічну базу кафедри в КЛ № 9 м. Києва.

Консультант клінічної бази кафедри в КМКЛ № 9 м. Києва

Скрипник Рімма Леонідівна закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця у 1984 році з «відзнакою» та у 1984 – 1986 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

В 1986 році за конкурсом Р.Л.Скрипник була зарахована в аспірантуру кафедри очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

З 1989 працює асистентом кафедри очних хвороб.

У 1990 році Р.Л. Скрипник захистила кандидатську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова на тему: «Особенностидиагностики, лечения и прогнозирования травм зрительногонерва».

У 2005 році Р.Л. Скрипник захистила докторську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова на тему: «Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування)».

З 2006 року – професор кафедри очних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: присвячені діабетичним ураженням органа зору при цукровому діабеті, хірургічному лікуванню ускладнених катаракт при цукровому діабеті. На основі проведеного комплексного міждисциплінарного обстеження були виявлені основні патогенетичні механізми пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті, встановлені форми оптичних нейропатій та їх клінічні особливості, запропоновано клінічну класифікацію пошкоджень зорового нерва.

Впровадження в клінічну практику: Розроблені алгоритм діагностики, що дає можливість раннього виявлення та призначення патогенетично-спрямованого лікування, новітні методи діагностики (комп’ютерного визначення центрального поля зору, оптичної когерентної томографії сітківки, ранньої діагностики глаукоми та захворювань зорового нерва), нові методи лікування захворювань сітківки, розробка та впровадження алгоритмів.

Публікації: Автор 253 наукових праць, з них 3 монографії, 6- підручників. За ії редакцією видано Національні підручники «Офтальмологія» українською та російською мовами, співавтор підручника “Ophthalmology», співавтор програм навчальної дисципліни «Офтальмологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «медична психологія», автор 26 раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Індекс Гірша-6. Має –B2 з англійської мови.

Під ії керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації та 2 магістерські роботи, виконується 1 кандидатська дисератація.

Громадська діяльність: Головний редактор міжнародного журналу «Офтальмология. ВосточнаяЕвропа», член редколегії «Архів офтальмології» та «Галицький лікарський вісник», експерт з офтальмології МОЗ України, член Асоціації офтальмологів України, BlackSeaOphthalmologicalSociety, член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів.Віце-президент Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів,глаукоматологів України (2007-2015).

Нагороди: Премія Національної Академії наук України для молодих учених за монографію «Травмы зрительного нерва» (1996 р.), почесні грамоти МОЗ України, КМДА.

 

 

 

 

ВІТОВСЬКА Оксана Петрівна

Заслужений лікар України, д.мед.н., професор кафедри офтальмології

 

Вітовська Оксана Петрівна, в 1988 році закінчила з «відзнакою» Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця

Січень 2020 – професор кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця

Листопад 2014  – грудень 2019 – завідувачка кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця

2013-2014 – професорка кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця

2000-2013 – доцент кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця

1997-2000 – асистент кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця

  • Клінічна ординатура, стажування, аспірантура
  • 1988-1994рр. – навчалася у клінічній ординатурі Київського медичного інституту, 1994-1997 рр. – в аспірантурі КМІ.
  • Тема дисертації

«Эффективность применения эмбриональной нервной ткани в лечении пигментной дистрофии сетчатки» – 1997р.

У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні»

Основні напрямки науково-практичної роботи

  • Кількість підготовлених: аспірантів, магістрів/здобувачів післядипломної освіти – 5
  • Наукові інтереси – патологія заднього відрізку ока.

В 2008 році отримала грант Європейського офтальмологічного товариства та пройшла стажування з питань хірургії катаракти, глаукоми та лікування сітківки в медичному університеті м.Хейдельберг, Німеччина

2003-2019 – постійна участь в майстер класах, конференціях (доповіді), семінарах в Україні та за кордоном (DOG, SOE, EGS, EVER, ESCRS, ARVO)

2013 – курс «Інтравітреальні ін’єкції»

2017-2018- тренінг для Medical educatоrs в рамках роботи конгресу Американської академії офтальмології

Впровадження в клінічну практику: досконало володіє сучасними методами діагностики та лікування офтальмологічних хворих, виконує оперативні втручання, необхідні для лікування хворих на глаукому, з захворюваннями сітківки, активно впроваджує лазерні технології в практичну хірургію.

Публікації (кількість) 242

  • Підручники 9
  • Методичні рекомендації 8
  • Винаходи 4
  • Раціональні пропозиції 5

Громадська діяльність Заслужений лікар України, Головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія» (2014-2017), експерт МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія» (2017 – по теперішній час), є членом Спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.01 (НМУ імені О.О.Богомольця),  заступником голови експертної ради ДАК зі спеціальності «Хірургія», членом вченої ради медичного факультету №2 та НМУ імені О.О.Богомольця, членом редколегії журналів «Офтальмологія», «Офтальмологические ведомости». Має другу вищу освіту – юридичну (2003-2007 рр. – академія Адвокатури України). У складі добровольчого мобільного шпиталю надавала допомогу дитячому та дорослому населенню безпосередньо в зоні ООС (м. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Луганська область). Регулярно надає консультативну та методичну допомогу лікарям (Краматорськ, Сєвєродонецьк) та викладачам  (Луганський медичний університет) безпосередньо в зоні ООС. Щорічно організовує та проводить міжнародну  конференцію Ophthalmic Hub, науково-практичні семінари  в рамках роботи Міжнародної медичної виставки.

Членство в професійних асоціаціях

кандидат у члени Американської академії офтальмології

член Європейського товариства ретинологів

член міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми

член EVER (European eye vision research)

віце-президент Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України з питань міжнародних зв’язків (2007-2015)

член міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми голова Київського товариства офтальмологів (2012-2017)

Голова Правління ГС Всеукраїнський альянс офтальмологів (2016- теп.час)

 Нагороди Подяка МОН України (2016), Подяка Київського міського голови (2013), відзнака «За врятовані життя (2017), орден Княгині Ольги 3 ступеню (2018), Подяка Президії Національної академії наук України (2019), грамота НАМН України (2019).

 

 

ГРЕБЕНЬ Наталія Костянтинівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Гребень Н.К. у 1995 році з «відзнакою» закінчила НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Під час навчання брала участь у роботі наукового офтальмологічного гуртка на кафедрі очних хвороб та СНТ Університету.

Після закінчення університету продовжила навчання в інтернатурі за фахом «офтальмологія» на кафедрі очних хвороб НМУ та офтальмології КМАПО, з 1998р. – в клінічній ординатурі, у 2000 – 2004 рр. – заочний аспірант на кафедрі очних хвороб НМУ. За період навчання проводила клінічні та експериментальні дослідження ушкоджуючого впливу світла на сітківку ока людини і тварин, з фотодегенерацій сітківки, пошук засобів, які запобігають негативному впливу видимого світла на око людини, визначенню механізму процесів, що викликають фотоушкодження.

У 2005р. Н.К.Гребень захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Удосконалення методів діагностики та лікування хворих на сонячні ретинальні опіки (клініко-експериментальне дослідження)». З 2000р. Гребень Н.К. працювала на кафедрі на посаді старшого лаборанта кафедри, з 2009 р. – асистентом , а з 2013 р. – доцентом кафедри,  була помічником відповідального з навчально-методичної роботи кафедри.

Основні напрямки науково-практичної роботи: Гребень Н.К. лікар вищої категорії, діагностика та лікування захворювань органа зору судинно-ендокринного ґенезу та травматичних ушкоджень ока, зокрема невідкладна допомога, методи електрофізіологічного дослідження при захворюваннях сітківки та зорового нерва.

Впровадження в клінічну практику: методи діагностики та лікування захворювань переднього та заднього сегментів ока, зокрема травматичного походження, травми органа зору, придаткового апарату ока, фізичних методів лікування, застосування реконструктивних операцій.

Публікації:  Автор 90 друкованих праць, з них 17 наукових статей, 2 патентів на винахід, 2 раціоналізаторських рацпропозицій.

Громадська діяльність: Гребень Наталія Костянтинівна приймає активну участь в організаційній та громадській роботі кафедри, факультету, університету, технічний секретар ДЕК медичного факультету №2 НМУ (2009), в.о. заступника декана медичного факультету №2 (2010-2012), заступник начальника навчально-методичного відділу, відповідальна за роботу методичного кабінету університету. За завданням ДУ ЦМК МОЗ України Гребень Н.К. організує розробку навчальних програм з дисциплін відповідно до навчальних планів за напрямами «Медицина» з кафедрами університету, приймає участь у створенні проектів положень з навчально-методичної роботи, наказів НМУ та роботі «АСУ», створенні планів роботи ЦМК, у розробці наскрізних програм, створенні методичних розробок за сучасними вимогами.

Громадська діяльність: експерт МОЗ України, член експертної комісії судово-медичної експертизи України.

Членство в професійних асоціаціях: член асоціації офтальмологів України.

Нагороди: подяка голови КМДА, почесна грамота Вченої Ради НМУ.

 

 

РИЖОВА Ірина Петрівна

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут, навчалася у клінічнійординатура, аспірантурі на кафедрі офтальмології НМУ у період з 1991 по 1996 рр.. У 1998 році захистила дисертацію на тему: «Офтальмологічна діагностика, клініка та лікування травматичного каротидно-кавернозного сполучення».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Під керівництвом Рижової І.П. підготовлено 2 магістри, інтерни.

Наукові інтереси: судинні захворювання зорового аналізатора.

Впровадження в клінічну практику: алгоритми діагностики та лікування хворих з оптичними нейропатіями, реабілітація хворих з атрофією зорового нерва.

Публікації: має 32 публікації, з них 4 методичні рекомендації, 4 винаходи та 7 раціональних пропозицій.

Громадська діяльність: відповідальна за наукову роботу кафедри, профорг кафедри.

Членство в професійних асоціаціях: асоціація нейроофтальмологів та глаукоматологів України, громадська спілка Всеукраїнський Альянс Офтальмологів.

Нагороди: подяка Вченої ради НМУ.

 

 

 

СКРИПНИЧЕНКО Інна Дмитрівна

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук.

Скрипниченко Інна Дмитрівна у 1987 р. з «відзнакою» закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту. У 1987 – 1989 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі, у 1989 -1992 рр. була аспірантом кафедри очних хвороб, а з 1992 р. – асистентом кафедри.У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування очної форми міастенії» (керівник професор Жабоєдов Г.Д.).З 2013 року працює доцентом кафедри. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-офтальмолога.

Основні напрямки науково-практичноїроботи:нейроофтальмологія, глаукома, захворювання сітківки, запальні захворювання органа зору, лазерні методи лікування.

Впровадження в клінічну практику:уточнена симптоматологія та поглиблені дані про особливості клініки і перебігу очної форми міастенії; запропонована класифікаціяочної форми міастенії; розроблена методика комплексного лікування хворих на очну форму міастенії; доведено ефективність хірургічного лікування (тимектомії) у хворих на очну форму міастенії. Розроблено спосіб лікування дистрофічних захворювань сітківки та атрофій зорового нерва, що включає застосування програмованої пневмовакуумкомпресії.

Публікації: автор понад 95 друкованих наукових праць, співавтор Національного підручника «Офтальмологія», виданого українською та російською мовами, підручника «Офтальмологія» для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спеціальністю «Медсестринство»,програм навчальної дисципліни «Офтальмологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IY рівнів акредитації зі спеціальностей «стоматологія» та «медична психологія», автор розділу у монографії, 2 методичних рекомендацій, має 5 раціоналізаторських пропозицій та патентів на винахід.

Громадська діяльність: Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмология. Восточная Европа».

Членство в професійних асоціаціях:Член Товариства офтальмологів України та Black Sea Ophthalmological Society.

Нагороди: Подяка київського міського голови (2010), Почесна грамота МОЗ України (2012), Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014).

 

 

 

КУРИЛІНА Олена Іванівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила з «відзнакою»Київський медичний інститутв 1976 році.

Навчалася в клінічній ординатурі з вивченням англійської мови у 1980-1982 роках.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Комплексне лікування далекорозвиненої первинної глаукоми».

З 1985 року Олена Іванівна працювала асистентом, з 2000 року – доцентом кафедри очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар вищої категорії.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Під керівництвом Куриліної О.І. підготовлено 2 магістри з КНР.

Наукові інтереси: розробка та впровадження новітніх методів мікрохірургічного лікування первинної та вторинної рефрактерних глауком з імплантацією екстраокулярнихмікродренуючихімплантів, медикаментозне та мікрохірургічне лікування глаукоми, захворювань органа зору судинно-ендокринного ґенезу, відшарування сітківки, патології рогівки та інших.

Впровадження в клінічну практику: нові методи лазерного та хірургічного лікування первинної та вторинної глауком, методи діагностики (визначення світлочутливості зорового аналізатора, морфо-томографічного аналізу сітківки, ранньої діагностики доклінічних проявів глаукоми та захворювань сітківки).

Публікації: Автор 129 публікацій, з них співавтор 1 підручника, 7 методичних рекомендацій-для практичних занять з англомовними студентами, має 4 раціональні пропозиції.

Громадська діяльність: член клініко-експертної комісії ДОЗ м.Києва.

Членство в професійних асоціаціях: член асоціації офтальмологів України.

Нагороди: почесні грамоти МОЗ України та КМДА.

 

 

БАРАН Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук.

У 1980 році закінчила Київський медичний інститут.

1986-1989 рр. – навчалась у клінічній ординатурі Київського медичного інституту, потім в аспірантурі Київського медичного інституту

Тема дисертації: «Офтальмопатологія у хворих на термінальну ниркову недостатність, що перебувають на лікуванні гемодіалізом та після трансплантації нирки», яку захистила у 1994 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси: сучасні методі діагностики та лікування судинної патології органа зору. Діагностика та лікування новоутворень придаткового апарату ока.

Впровадження в клінічну практику: методи діагностики та лікування захворювань переднього та заднього сегментів ока, зокрема травматичного походження, травми органа зору, офтальмоонкології придаткового апарату ока, фізичних методів лікування (кріохірургічного, лазерного), застосування реконструктивних операцій.

Публікації: Має 130 публікацій, з них співавтор 1підручника, 3 методичнихрекомендацій, 30 раціональних пропозицій.

Громадська діяльність: член комісії МОЗ України з питань використання лікарських препаратів в державних медичних закладах.

Членство в професійних асоціаціях: член Асоціації нейроофтальмологів та глаукоматологів, Асоціації офтальмологів України

Нагороди:«Знак пошани», почесні грамоти КМДА та Київського міського голови, почесні грамоти Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Київської православної церкви.

 

 

КОНАХ Віта Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

В 1991 році закінчила Київський медичний інститут.

Навчалася у клінічнійординатуріу 1991 – 1993 рр. у Київському медичному інституті, у 1993 – 2001 рр.-  в аспірантурі КМІ. Тема дисертації: «Особливості офтальмологічної діагностики та лікування ураження органу зору у хворих з пухлинами мосто-мозочкового кута».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси – нейроофтальмологія, патологія зорового нерву та сітківки. Захворювання переднього відрізку ока.

Впровадження в клінічну практику:нові методи діагностики (визначення центрального поля зору, когерентного томографічного дослідження сітківки, ранньої діагностики захворювань сітківки), нові методи лікування захворювань сітківки, розробка та впровадження алгоритмів діагностики та лікування офтальмологічної симптоматики у хворих з новоутвореннями мосто-мозочкового кута.

Публікації: автор 34 публікацій, з них 1 методичні рекомендації, 1 винахід та 1 інформаційний лист.

Членство в професійних асоціаціях: Член Всеукраїнського альянсу офтальмологів.

 

 

 

 

КІРЄЄВ Володимир Вікторович

Асистент кафедри. Кандидат медичних наук.

В.В. Кірєєв у 1987 році закінчив Київський медичний інститут О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури з 1988 по 1992 рік -лікар-офтальмолог очного відділення Київської міської клінічної лікарні № 25. У 1992 – 1995 роках аспірант цієї ж кафедри та зосередив свої наукові пошуки на вивченні сльозової плівки.

у 1996 році захистив дисертаційну роботу: «Стан сльозової плівки при зниженні сльозопродукції у хворих на хворобу та синдром Sjogren».

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування синдрому «сухого ока» в Україні, терапевтичне та хірургічне лікування захворювань рогівки з використанямексимер-лазерних технологій та методики, ультрафіолетового кросс-лінкінгу.

Впровадження в клінічну практику: пілотні розробки на кафедрі (кристалографія сльозової рідини, визначення дзеркальності передньої поверхні рогівки, визначення часу випаровування сльозової плівки, біохімічне дослідження сльозової рідини, цитологія кон’юнктиви очного яблука), що суттєво розширили знання про перебіг, клінічні особливості та діагностично-лікувальну тактику ведення синдрому «сухого ока».

Публікації: В.В.Кірєєв – автор 85 друкованих наукових праць, 2 навчальних посібників (Практикум з очних хвороб для медичних училищ, «Офтальмологія. Практикум»), 3 навчально-методичних рекомендації («Алергічні кон’юнктивіти. Сучасний стан проблеми», і «Синдром «сухого ока». Клініка діагностика, лікування»). Має 3 авторських свідоцтва.

Громадська діяльність: член “Асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів, глаукоматологів України” та рефракційних хірургів України.

Нагороди: Відзнака ДУ «Одеський НДІ Очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» «За найкращу наукову роботу» на конкурсі «Проблема сухого ока».

 

 

ПАРХОМЕНКО Олена Генадіївна

Асистент кафедри. Кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії.

Пархоменко Олена Геннадіївна у 2003 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2003 по 2005 навчалась в магістратурі на кафедрі офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2004 році виконала і захистила магістерську роботу на тему “Простагландини в лікуванні відкритокутової глаукоми”. З 2005 року працює асистентом кафедри. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливості діагностики, перебігу, лікування і прогнозу факоморфічної глаукоми”.

Учасник міжнародних симпозіумів, конференцій, з’їздів, офтальмологів, член Асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів, глаукоматологів України..

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика, прогнозування та лікування глаукоми, катаракти, рефракційних проблем та захворювань допоміжного апарату ока дорослих та дітей. Володіє сучасними методами лазерного лікування захворювань сітківки і глаукоми

Впровадження в клінічну практику: розроблені критерії діагностики, лікування та прогнозу факоморфічної глаукоми (ФМГ), метод одержання якісного зображення та детального аналізу кута передньої камери (КПК) за допомогою оптичного когерентного томографа, призначеного для заднього відрізка ока, спосіб комбінованого хірургічного лікування факоморфічної глаукоми.

Публікації: має понад 60 наукових робіт, в тому числі методичних рекомендацій кафедри, деклараційний патент України на корисну модель “Спосіб діагностики ширини кута передньої камери ока при відкрито-, вузько- та закритокутовій глаукомі».

Громадська діяльність: член Асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів, глаукоматологів України, учасник вітчизняних та міжнародних симпозіумів, конференцій, з’їздів офтальмологів.

 

 

КОМАРОВА Тетяна Михайлівна

Асистент кафедри

Комарова Т.М. закінчила «з відзнакою» Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 2017 році, занесена до Книги Пошани Університету. За період навчання в інтернатурі проходила стажування в офтальмологічному відділенні госпіталю SanMartino (м. Генуя, Італія)

З 2019 року – аспірант кафедри офтальмології (очна вечірня форма) Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування захворювань сітківки.

Публікації: має 14 друкованих робіт.

Громадська діяльність: секретар засідань кафедри офтальмології Національного  медичного університету ім. О.О Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях: член EURETINA, Всеукраїнський альянс офтальмологів.

Нагороди: Стипендія Президента України, Стипендія Кабінету Міністрів України.

 

 

ІВНЄВ Богдан Борисович

Асистент кафедри

Закінчив у 2015 році Вінницький національний МедичнийУніверситет. Проходив навчання в інтернатурі на базі кафедриофтальмології ВНМУ з 2015 по 2017 рік. Проходив стажування вЧеський Республіці (Oftex, Pardubice) та Німеччині (Uniklinik, Koln).

Основні напрямки науково-практичної роботи:Наукові інтереси спрямовані на хірургію переднього відрізку ока(катарактальна хірургія та хірургія глаукоми) та лазерні методилікування.

Публікації:Має 4 патенти та 5 наукових статей.

Громадська діяльність: Є активним учасникомнаціональних та міжнародних конференцій та з`їздів.

 

 

 

ЄФІМОВА Юлія Володимирівна

Асистент кафедри

Єфімова Ю.В. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2012 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2016 році проходила стажування у м.Прага (Чехія) щодо проблем вікової макулодистрофії.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування патологія сітківки та передньої поверхні ока.

Публікації: має 5 друкованих робіт.

Громадська діяльність: брала активну участьу громадському житті університету, активний член студентських наукових гуртків. Лікар першої категорії. Активно проводить консультації та лікування хворих Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, відвідує міжнародні конференції та конгреси.

 

 

САЛАТА Павло Миколайович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році. У 2002-2004 роках навчався в магістратурі на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004-2007 роках навчався в аспірантурі на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення генів системи HLA та цитокінів у хворих на первинну відкритокутову глаукому.» З 2007 року працює асистентом кафедри офтальмології.

Основні напрямки науково-практичноїроботи: вивчення та застосування нових методик діагностики та лікування глаукоми.

Впровадження в клінічну практику: використання сучасних методів в діагностиці захворювань ока.

Публікації:є автором більше 30 наукових праць, співавтором методичних рекомендацій з офтальмології для студентів медичних факультетів, має патент.

Асистент Салата ПавлоМиколайович активно приймає участь в навчально-методичній роботі кафедри та системі електронного деканату. Проводить лікувальну та консультативну роботу у Олександрівській клінічній лікарні. Приймає участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Займається сучасними методами діагностики захворювань сітківки та зорового нерву.

Нагороди: стипендія Президента, стипендія Верховної Ради, двічі стипендія мера, премія мера, міжнародна стипендія Nycomed. Занесений до Золотої книги пошани університету.

 

 

 

 

ДЗЮБА Наталія Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут у 1992 р..

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність низькоенергетичної світлодіодної терапії в комплексному лікуванні вікової дегенерації макули».

Основні напрямки науково-практичної роботи: патологія сітківки та зорового нерва, глаукома, запальні захворювання очей.

Впровадження в клінічну практику: впроваджено методику низькоенергетичної імпульсної хроматичної світлодіодної терапії зеленого (505 нм), червоного (625 нм) та інфрачервоного (940 нм) діапазонів в комплексному лікуванні сухої та ексудативної форм вікової дегенерації макули. Впроваджено методику введення в субтеноновий простір емоксипіну та аутоплазми при лікуванні дистрофічних захворювань заднього відділу ока.

Публікації:автор 38 публікацій, співавтор 3-х патентів на винаходи.

Громадська діяльність: експерт з офтальмології Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Членство в професійних асоціаціях:

Член Товариства Офтальмологів України

Член асоціації офтальмохірургів України

Нагороди:

«Заслужений лікар України», 2016 р.

Подяка Київського міського Голови, 2010 р.

Грамота Метрополита Київського і всієї України, 2010 р.

Подяка Всеукраїнської громадської організації «Кроки життя», 2010 р.

Подяка від командира 79 Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади полковника О.М. Шандара, 2017 р.

Почесна грамота Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 2019 р.

 

 

 

РАЩЕНКО Валентин Олегович

Асистент кафедри.

Ращенко Валентин Олегович навчався у медичному училищі (1968 – 1972 рр.), працював фельдшером на станції швидкої медичної допомоги у складі протишокової та інфарктної бригад, а з 1975 по 1981 рік навчався в Київському медичному інституті. Проходив лікарську практику в Чехословаччині, брав участь у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі офтальмології. З 1981 року проходив інтернатуру на базі очного відділення Центральної міської клінічної лікарні Києва, працював офтальмологом пункту очної невідкладної допомоги, а потім лікарем очного відділення.

Основні напрямки науково-практичноїроботи: сучасні методи медикаментозного та хірургічного лікування хворих з травмами органа зору.

Впровадження в клінічну практику: методи та пристрої для рентген-локалізації сторонніх тіл при травмах ока, удосконалення хірургічних втручань.

Громадськадіяльність: постійний член приймальної комісії НМУ імені О. О.Богомольця, член Ассоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологівУкраїни.

Публікації: має 8 наукових праць, 67 раціоналізаторських пропозицій.

Нагороди: Лауреат конкурсу наукової творчості молоді, «Кращий раціоналізатор», «Відмінник раціоналізаторства» Управління охорони здоров’я КМДА м. Києва, лауреат конкурсу наукової творчості молоді.

 

 

 

 

 

 

 

СОЛОМАХА Катерина Миколаївна

Cтарший лаборант кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця в 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2018 року навчається в інтернатурі на кафедрі офтальмології Національного  медичногоуніверситетуім. О.О Богомольця.

Громадська діяльність: Брала активну участьу громадському житті університету, активний член студентських наукових гуртків.

 

 

ЖУКОВСЬКА Олеся Федорівна

Cтарший лаборант кафедри.

Закінчила у 2019р Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа», занесена до Книги Пошани Університету. З 2019 року навчається в інтернатурі на кафедрі офтальмології Національного  медичного університету ім. О.О Богомольця.

Громадська діяльність: Брала активну участь організації та проведенні ХІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Спеціальні питання діагностики та лікування ЛОР-органів, краніофасціальної ділянки та органу зору», де посіла ІІІ призове місце.

Активно брала участь у громадському житті Університету та України. Зокрема, була медиком-волонтером Майдану в 2014 році.

У період з 2015-2016рр. була волонтером у Головному військовому клінічному госпіталі, Військовому госпіталі та Клінічному госпіталі ветеранів війни.

Нагороди:У 2014 році нагороджена Подякою МОЗ України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю».

У 2016 році Президентом України була нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Перший лауреат стипендії імені Володимира Юричка.

 

 

ГРІДАСОВА Ірина Іванівна

Лаборант кафедри.

Працює на кафедрі лаборантом з 1984 року. Виконує різнопланову роботу, приймає активну участь в житті кафедри та університету.