Кафедра офтальмології

Співробітники кафедри

 

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор, лікар-офтальмолог вищої категорії Жабоєдов Дмитро Геннадійович.

Жабоєдов Д.Г. у 1997 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1997 по 1999 рр. проходив інтернатуру за фахом офтальмологія на базі кафедри очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Центральна міська клінічна лікарня Центр “Травма ока”).

З 1999 по 2001 рр. навчався в клінічній ординатурі на базі кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика “Центр мікрохірургії ока”.

З 2001 по 2005 рр. був заочним аспірантом кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти.

У 2005 р. під керівництвом члена-кореспондента АМН України, д.мед.н професора  Сергієнка  М.М. захистив кандидатську дисертацію “Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори”.

З 2002 р. працював асистентом кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 р. працював доцентом кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2015  р. під керівництвом члена-кореспондента АМН України,  д.мед.н, професора, Пасічникової Н.В. захистив докторську дисертацією на тему: “Хірургічна корекція аберацій оптичної системи ока при лікуванні вікової катаракти”.

У 2018 році отримав звання «Доцент».

З грудня 2019 року очолює кафедру офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи мікрохірургічного лікування катаракти, глаукоми, відшарувань та запальних і дистрофічних захворювань сітківки, травматичних ушкоджень органа зору, лазерні технології в лікуванні захворювань сітківки і глаукоми.

Впровадження в клінічну практику: розроблено спосіб корекції афакії після видалення катаракти моноблочною гнучкою асферичною інтраокулярною лінзою SL-907 “Centrix DZ”, US Optics, cпосіб імплантації дренажної клапанної системи у хірургічному лікуванні рефрактерних форм глаукоми, спосіб діагностики артифакії ока, референтної ознаки псевдоексфоліативного синдрому у офтальмологічних хворих, способи фіксації ІОЛ SL-907 “Centrix DZ” у вікнах капсулорексису, шовної фіксації ІОЛ до райдужки та інтрасклерально.

Публікації: Жабоєдов Д.Г. має понад 210 наукових робіт, серед яких Національний підручник «Офтальмологія» для студентів,  9 патентів, 2 авторських свідоцтва, методичні рекомендації.

Громадська діяльність:

Член спеціалізованої вченої  ради  кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Член редколегії  міжнародного журналу «Офтальмология.  Восточная Европа» (до 2022 р.).

Членство в професійних асоціаціях:

Член Європейської асоціації рефракційних та катарактальних  хірургів.

Член Американської асоціації рефракційних та катарактальних хірургів.

Член Американської академії офтальмологів.

Член Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України.

Член Асоціації офтальмологів України.

Член Black Sea Ophthalmological Society.

Постійний  учасник та модератор  вітчизняних та міжнародних симпозіумів, конференцій, конгресів, з’їздів офтальмологів.

Приймав участь в показових операціях в рамках “Живої хірургії”.

Нагороди: нагороджений почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України (2012).

Грамоти  та нагороди  за надання сучасної офтальмологічної допомоги.

Активно займається благодійністю.

 

 

 

СКРИПНИК Рімма Леонідівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції
Професор кафедри, доктор медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії
Очолює (консультант) клінічну базу кафедри в КНП “КМКЛ №9”

Скрипник Р.Л. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою у 1984 році та у 1984 – 1986 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

В 1986 році за конкурсом Р.Л. Скрипник була зарахована в аспірантуру кафедри очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1989 по 1999 роки працює асистентом кафедри очних хвороб.

З 1999 по 2006 роки працює доцентом кафедри офтальмології.

У 1990 році Р.Л. Скрипник захистила кандидатську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова на тему: «Особенности диагностики, лечения и прогнозирования травм зрительного нерва».

У 2005 році Р.Л. Скрипник захистила докторську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова на тему: «Пошкодження зорового нерву при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування)».

З 2006 року – професор кафедри очних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи: присвячені діабетичним ураженням органа зору при цукровому діабеті, хірургічному лікуванню ускладнених катаракт при цукровому діабеті. На основі проведеного комплексного міждисциплінарного обстеження були виявлені основні патогенетичні механізми пошкодження зорового нерву при цукровому діабеті, встановлені форми оптичних нейропатій та їх клінічні особливості, запропоновано клінічну класифікацію пошкоджень зорового нерву.

Впровадження в клінічну практику: розроблені алгоритм діагностики, що дає можливість раннього виявлення та призначення патогенетично-спрямованого лікування, новітні методи діагностики (комп’ютерного визначення центрального поля зору, оптичної когерентної томографії сітківки, ранньої діагностики глаукоми та захворювань зорового нерву), нові методи лікування захворювань сітківки, розробка та впровадження алгоритмів.

Публікації: автор 270 наукових праць, з них 3 монографії, 6 підручників. За ії редакцією видано Національні підручники «Офтальмологія»; співавтор підручника «Ophthalmology»; співавтор програм навчальної дисципліни «Офтальмологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія» та «Медична психологія», автор 26 раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Індекс Гірша – 7.

Під ії керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації та 2 магістерські роботи, виконується 1 кандидатська дисертація.

Громадська діяльність: Головний редактор міжнародного журналу, включеного в бази Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO «Офтальмология. Восточная Европа» (до 2022 р.); член редколегії журналів «Офтальмологічний журнал», «Архів офтальмології» та «Галицький лікарський вісник»; експерт з офтальмології МОЗ України; член Асоціації офтальмологів України, Black Sea Ophthalmological Society та Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів; віце-президент Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України (2007 – 2015 рр.).

Нагороди: Премія Національної академії наук України для молодих учених за монографію «Травмы зрительного нерва» (1996 р.), почесні грамоти МОЗ України, КМДА, Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

 

 

 

ВІТОВСЬКА Оксана Петрівна
Заслужений лікар України
Професор кафедри, доктор медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії, експерт МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія»

Вітовська О.П. в 1988 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

З січня 2020 – професор кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця.

Листопад 2014  – грудень 2019 – завідувач кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця.

2013 – 2014 рр. – професор кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця.

2000 – 2013 рр. – доцент кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця.

1997 – 2000 рр.  – асистент кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця.

1988 – 1994 рр. – навчалася в клінічній ординатурі Київського медичного інституту, 1994 – 1997 рр. – в аспірантурі КМІ.

Тема кандидатської дисертації: «Эффективность применения эмбриональной нервной ткани в лечении пигментной дистрофии сетчатки», яку було захищено у 1997 р.

У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні».

Кількість підготовлених аспірантів, магістрів/здобувачів післядипломної освіти під керівництвом професора Вітовської О.П. – 5.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Наукові інтереси – патологія заднього відрізку ока.

В 2008 році отримала грант Європейського офтальмологічного товариства та пройшла стажування з питань хірургії катаракти, глаукоми та лікування сітківки в медичному університеті м. Хейдельберг, Німеччина.

2003 – 2022 – постійна участь в майстер класах, конференціях (доповіді), семінарах в Україні та за кордоном (DOG, SOE, EGS, EVER, ESCRS, ARVO).

2013 – курс «Інтравітреальні ін’єкції».

2017 – 2018 – тренінг для Medical educatоrs в рамках роботи конгресу Американської академії офтальмології.

Протягом 2014 – 2020 років неодноразово брала участь в міжнародних конгресах як модератор секції.

Впровадження в клінічну практику: досконало володіє сучасними методами діагностики та лікування офтальмологічних хворих; виконує оперативні втручання, необхідні для лікування хворих на глаукому, з захворюваннями сітківки; активно впроваджує лазерні технології в практичну хірургію.

Публікації: автор 242 наукових праць, з них 9 підручників,  8 методичних рекомендацій, 4 винаходів, 5 раціональних пропозицій.

Громадська діяльність: Заслужений лікар України, Головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія» (2014 – 2017 рр.), експерт МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія» (2017 – по теперішній час), член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.01 (НМУ імені О.О. Богомольця),  заступник голови експертної ради ДАК зі спеціальності «Хірургія», член вченої ради медичного факультету №2, 2014 – 2020 – член вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, член редколегії журналів «Офтальмологія», «Офтальмологические ведомости», «Клінічна та профілактична медицина».

Має другу вищу освіту – юридичну (2003 – 2007 рр. – Академія адвокатури України).

У складі добровольчого мобільного шпиталю надавала допомогу дитячому та дорослому населенню безпосередньо в зоні ООС (м. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Луганська область). Регулярно надає консультативну та методичну допомогу лікарям (Краматорськ, Сєвєродонецьк) та викладачам (Луганський медичний університет) безпосередньо в зоні ООС.

Голова організаційного комітету щорічної міжнародної конференції Ophthalmic Hub. Керівник та організатор освітніх медичних проектів Ophthalmic Light, Ophthalmic Case Club.

Протягом 2014 – 2019 років регулярно організовувала науково-практичні семінари в рамках роботи Міжнародної медичної виставки.

Членство в професійних асоціаціях:

Кандидат у члени Американської академії офтальмології.

Член Американсьго товариства рефракційних та катарактальних хірургів (ASCRS).

Член Європейського товариства ретинологів (Euroretina).

Член Всесвітньої глаукомної асоціації (WGA).

Член Міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми.

Член EVER (European Eye Vision Research).

Віце-президент Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України з питань міжнародних зв’язків (2007 – 2015).

Член Міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми.

Голова Київського товариства офтальмологів (2012 – 2017).

Голова Правління ГС Всеукраїнський альянс офтальмологів (2016 – теперішній час).

Нагороди: Подяка МОН України (2016), Подяка Київського міського голови (2013), відзнака «За врятовані життя (2017), орден Княгині Ольги 3 ступеню (2018), Подяка Президії Національної академії наук України (2019), грамота НАМН України (2019), Почесна Грамота Київського міського Голови (2021).

 

 

 

ГРЕБЕНЬ Наталія Костянтинівна
Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії

Гребень Н.К. з відзнакою закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа” у 1995 році. Під час навчання брала участь у роботі наукового офтальмологічного гуртка на кафедрі очних хвороб та Студентського наукового товариства університету.

Після закінчення університету продовжила навчання в інтернатурі за фахом «Офтальмологія» на кафедрі очних хвороб НМУ та офтальмології КМАПО, з 1998 р. – в клінічній ординатурі, у 2000 – 2004 рр. – заочний аспірант на кафедрі очних хвороб НМУ. За період навчання проводила клінічні та експериментальні дослідження ушкоджуючого впливу світла на сітківку ока людини і тварин, з фотодегенерацій сітківки, пошук засобів, які запобігають негативному впливу видимого світла на око людини, визначенню механізму процесів, що викликають фотоушкодження.

У 2005 р. Н.К. Гребень захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Удосконалення методів діагностики та лікування хворих на сонячні ретинальні опіки (клініко-експериментальне дослідження)». З 2000 р. Гребень Н.К. працювала на кафедрі на посаді старшого лаборанта кафедри, з 2009 р. – асистентом, а з 2013 р. – доцентом кафедри, була помічником відповідального з навчально-методичної роботи кафедри.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування захворювань органа зору судинно-ендокринного ґенезу та травматичних ушкоджень ока, зокрема невідкладна допомога, методи електрофізіологічного дослідження при захворюваннях сітківки та зорового нерву.

Впровадження в клінічну практику: методи діагностики та лікування захворювань переднього та заднього сегментів ока, зокрема травматичного походження, травми органа зору, придаткового апарату ока, фізичних методів лікування, застосування реконструктивних операцій.

Публікації:  автор 130 друкованих праць, з них 37 наукових статей, 2 патентів на винахід, 2 раціоналізаторських рацпропозицій.

Громадська діяльність: приймає активну участь в організаційній та громадській роботі кафедри, факультету, університету, технічний секретар ДЕК медичного факультету №2 НМУ (2009), в.о. заступника декана медичного факультету №2 (2010-2012), заступник начальника навчально-методичного відділу, відповідальна за роботу методичного кабінету університету. За завданням ДУ ЦМК МОЗ України Гребень Н.К. організовує розробку навчальних програм з дисциплін відповідно до навчальних планів за напрямами «Медицина» з кафедрами університету, приймає участь у створенні проектів положень з навчально-методичної роботи, наказів НМУ та роботі «АСУ», створенні планів роботи ЦМК, у розробці наскрізних програм, створенні методичних розробок за сучасними вимогами.

Експерт МОЗ України, член експертної комісії судово-медичної експертизи України. Відповідальна за методичну роботу кафедри, матеріально відповідальна.

Членство в професійних асоціаціях: член Асоціації офтальмологів України.

Нагороди: Подяка голови КМДА, Почесна грамота Вченої Ради НМУ, Подяка МОЗ України, Подяка Національної академії педагогічних наук України.

 

 

 

РИЖОВА Ірина Петрівна
Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії

Рижова І.П. закінчила Київський медичний інститут, навчалася у клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі офтальмології НМУ у період з 1991 по 1996 рр. У 1998 році захистила дисертацію на тему: «Офтальмологічна діагностика, клініка та лікування травматичного каротидно-кавернозного сполучення».

Основні напрямки науково-практичної роботи: судинні захворювання зорового аналізатора.

Під керівництвом Рижової І.П. підготовлено 2 магістри, інтерни.

Впровадження в клінічну практику: алгоритми діагностики та лікування хворих з оптичними нейропатіями, реабілітація хворих з атрофією зорового нерву.

Публікації: має 32 публікації, з них 4 методичні рекомендації, 4 винаходи та 7 раціональних пропозицій.

Громадська діяльність: була профоргом кафедри. З 2009 по 2020 рр. відповідала за наукову роботу кафедри. Відповідальна за студентський науковий гурток кафедри та лікувальну роботу на базі КНП “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва”.

Членство в професійних асоціаціях: член Асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів та глаукоматологів України, ГС Всеукраїнський Альянс Офтальмологів.

Нагороди: подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2017), Подяка Міністерства охорони здоров’я України (2021).

 

 

 

СКРИПНИЧЕНКО Інна Дмитрівна
Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії

Скрипниченко І.Д. з відзнакою закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту в 1987 р. У 1987 – 1989 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі, у 1989 – 1992 рр. була аспірантом кафедри очних хвороб, а з 1992 р. – асистентом кафедри. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування очної форми міастенії» (керівник – член-кореспондент НАМН України, професор Жабоєдов Г.Д.). З 2013 року працює доцентом кафедри.

Основні напрямки науково-практичної роботи: нейроофтальмологія, глаукома, захворювання сітківки, запальні захворювання органа зору, лазерні методи лікування.

Впровадження в клінічну практику: уточнена симптоматологія та поглиблені дані про особливості клініки і перебігу очної форми міастенії; запропонована класифікація очної форми міастенії; розроблена методика комплексного лікування хворих на очну форму міастенії; доведено ефективність хірургічного лікування (тимектомії) у хворих на очну форму міастенії. Розроблено спосіб лікування дистрофічних захворювань сітківки та атрофій зорового нерву, що включає застосування програмованої пневмовакуумкомпресії.

Публікації: автор понад 95 друкованих наукових праць, співавтор Національного підручника «Офтальмологія», підручника «Офтальмологія» для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спеціальністю «Медсестринство», робочого зошита для самостійної роботи студентів медичних та стоматологічного факультетів, програм навчальної дисципліни «Офтальмологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Медична психологія», автор розділу у монографії, методичних рекомендацій, має раціоналізаторські пропозиції та патенти на винахід.

Громадська діяльність: відповідальна за підготовку інтернів на кафедрі. Член групи експертів МОЗ України з деяких питань проходження інтернатури за спеціальністю «Офтальмологія», що затверджена наказом МОЗ України №2390 від 01 листопада 2021 року. Член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмология. Восточная Европа» (до 2022 р.).

Членство в професійних асоціаціях: член Товариства офтальмологів України та Black Sea Ophthalmological Society.

Нагороди: Подяка київського міського голови (2010), Почесна грамота МОЗ України (2012), Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014).

 

 

 

ТИХОНЧУК Наталія Анатоліївна
Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії

Тихончук Н.А. у 1994 році закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2004 по 2006 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця. Після закінчення клінічної ординатури з 2006 по 2020 рік – лікар-офтальмолог офтальмологічного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня №9».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та лікування синдрому «сухого ока» у жінок при гормональній дисфункції».
З 2020 року працювала асистентом, з 2023 року – доценткою кафедри офтальмології. Проводить лікувальну та діагностичну роботу на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №9», Університетської клініки та консультативно- діагностичної поліклініки Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця.
Рівень володіння англійською мовою – B2.

Рівень володіння польською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування синдрому «сухого ока», переднього відрізку ока, запальних захворювань очей.

Впровадження в клінічну практику: розроблені методи офтальмологічної, цитологічної, імуноцитохімічної, імунологічної діагностики синдрому «сухого ока» дозволили прогнозувати ступінь виразності перебігу клінічних ознак захворювання та впровадити комплекс діагностики і ефективного лікування, який дозволить полегшити перебіг синдрому «сухого ока».

Публікації: є автором понад 40 наукових друкованих праць, має деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб прогнозування ефективності лікування хворих на ССО на тлі постоваріектомічного синдрому».

Громадська діяльність: учасник вітчизняних та міжнародних конференцій, з’їздів офтальмологів. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Профорг кафедри.

Членство в професійних асоціаціях: член Асоціації офтальмологів – нейроофтальмологів, глаукоматологів України.

 

 

 

САЛАТА Павло Миколайович
Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог

Салата П.М. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році. У 2002 – 2004 роках навчався в магістратурі на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 – 2007 роках навчався в аспірантурі на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення генів системи HLA та цитокінів у хворих на первинну відкритокутову глаукому». З 2007 року працює асистентом кафедри офтальмології.

Основні напрямки науково-практичної роботи: вивчення та застосування нових методик діагностики та лікування глаукоми. Проводить лікувальну та консультативну роботу в КНП «Олександрівська клінічна лікарня». Займається сучасними методами діагностики захворювань сітківки та зорового нерву.

Впровадження в клінічну практику: використання сучасних методів в діагностиці захворювань ока.

Публікації: є автором понад 40 наукових праць, співавтором методичних рекомендацій з офтальмології для студентів медичних факультетів, має патент.

Громадська діяльність: відповідальний за навчальну та навчально-методичну роботу кафедри, активно приймає участь в роботі кафедри та системі електронного деканату. Приймає участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Нагороди: стипендія Президента, стипендія Верховної Ради, двічі стипендія мера, премія мера, міжнародна стипендія Nycomed. Занесений до Золотої книги пошани університету.

 

 

 

ЗАДОРОЖНА Алла Іванівна
Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії

Задорожна А.І. Закінчила Вінницький державний медичний університет імені Пирогова М.І. в 2001 р. за спеціальністю „Лікувальна справа”. З 2001 по 2003 рр. – інтернатура за фахом офтальмологія на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова М.І. З 2003 по 2005 рр. – лікар-офтальмолог в ДУС №2 м. Києва. З 2005 по 2006 рр. – лікар-офтальмолог швидкої невідкладної допомоги центра «Травм ока» Київської ЦМКЛ. З 2006 – завідуюча глаукомним диспансером на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність нового методу лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому з урахуванням балансу імунологічного статусу».

Основні напрямки науково-практичної роботи: рання діагностика доклінічних проявів глаукоми, прогнозування та лікування первинної та вторинної глаукоми з застосуванням терапевтичних та лазерних методів, патологія заднього відрізку ока, захворювання органа зору судинно-ендокринного генезу.

Впровадження в клінічну практику: нові методи лазерного лікування первинної та вторинної глаукоми. Розроблено спосіб лікування первинної відкритокутової глаукоми з урахуванням балансу імунологічного статусу.

Публікації: є автором 12 друкованих наукових праць, має 2 деклараційні патенти України на корисну модель: «Метод консервативної терапії хворих на ПВКГ» та «Спосіб лікування хворих на ПВКГ».

Громадська діяльність: учасник національних та міжнародних конференцій та з’їздів.

Нагороди: почесна грамота КМДА та Київського міського голови, грамота Митрополита Київського і всієї України.

 

 

РАЩЕНКО Валентин Олегович
Асистент кафедри, лікар-офтальмолог вищої категорії

Ращенко В.О. навчався у медичному училищі (1968 – 1972 рр.), працював фельдшером на станції швидкої медичної допомоги у складі протишокової та інфарктної бригад, а з 1975 по 1981 роки навчався в Київському медичному інституті. Проходив лікарську практику в Чехословаччині, брав участь у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі офтальмології. З 1981 року проходив інтернатуру на базі очного відділення Центральної міської клінічної лікарні Києва, працював офтальмологом пункту очної невідкладної допомоги, а потім лікарем очного відділення.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи медикаментозного та хірургічного лікування хворих з травмами органа зору.

Впровадження в клінічну практику: методи та пристрої для рентген-локалізації сторонніх тіл при травмах ока, удосконалення хірургічних втручань.

Публікації: має 8 наукових праць, 67 раціоналізаторських пропозицій.

Громадська діяльність: постійний член приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, член Ассоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України. Помічник відповідального за навчальну та навчально-методичну роботу кафедри.

Нагороди: Лауреат конкурсу наукової творчості молоді, «Кращий раціоналізатор», «Відмінник раціоналізаторства» Управління охорони здоров’я КМДА м. Києва, лауреат конкурсу наукової творчості молоді.

 

 

 

КОМАРОВА Тетяна Михайлівна
Асистент кафедри, лікар-офтальмолог

Комарова Т.М. закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2017 році, занесена до Книги Пошани Університету. За період навчання в інтернатурі проходила стажування в офтальмологічному відділенні госпіталю San Martino (м. Генуя, Італія).

З 2019 року – аспірант кафедри офтальмології (очна вечірня форма) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування захворювань сітківки.

Публікації: має 19 друкованих робіт.

Громадська діяльність: секретар засідань кафедри офтальмології Національного  медичного університету імені О.О Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях: член EURETINA та Всеукраїнського альянсу офтальмологів.

Нагороди: Стипендія Президента України, Стипендія Кабінету Міністрів України.

 

 

СОЛОМАХА Катерина Миколаївна
Асистент кафедри, лікар-офтальмолог

Соломаха К.М. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2018 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2018 по 2020 рр. – старший лаборант кафедри, де проходила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія». З 2020 р. – асистент кафедри офтальмології.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Публікації: має 5 друкованих робіт.

Громадська діяльність: бере активну участь у громадському житті університету. Член Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ. Бере участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях та конгресах.

 

 

ПАВЛЕНКО Роман Олександрович
Старший лаборант кафедри, лікар-офтальмолог

Павленко Р.О. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2021 році за спеціальністю «Лікувальна справа». Учасник стажувань у Польщі (2018), Чилі (2020) та Єгипті (2021). З 2021 по 2023 рр. навчався в інтернатурі та був старостою лікарів-інтернів на кафедрі офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2023 року аспірант кафедри.

Рівень володіння англійською мовою – C1.

Публікації: має понад 20 наукових публікацій.

Громадська діяльність: протягом навчання в університеті був старостою студентського наукового гуртка кафедри офтальмології, членом Ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, брав участь в наукових конференціях в якості організатора та доповідача.

Нагороди: стипендіат конкурсу Завтра.UA

 

 

ГРІДАСОВА Ірина Іванівна
Лаборант кафедри

Грідасова І.І. працює на кафедрі лаборантом з 1984 року. Виконує різнопланову роботу, бере активну участь у житті кафедри та університету.