Кафедра офтальмології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний – к.мед.н., асистент кафедри, Cалата Павло Миколайович, 091 805 3933 (повідомлення на VIBER), пошта кафедри – ophthalm@nmu.ua

 

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності кафедри офтальмології в справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів для України та багатьох країн світу.

 

Керуючись принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), працівники кафедри значну увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих спеціалістів. Основними формами організації навчального процесу є лекції, практичні заняття, консультації, а також самостійна робота студентів. Студенти знайомляться з різними формами патології зорового аналізатора та клінічними підходами до їх лікування, оволодівають умінням діагностики та надання невідкладної допомоги при травмах очей, раптовій втраті зору та гострих запальних процесах кон’юнктиви, рогівки, судинної оболонки.

 

Для методичного забезпечення навчального процесу, проведення поточного та підсумкового контролю рівня знань на кафедрі наявний достатній банк ситуаційних задач та тестових завдань по всіх розділах курсу офтальмології українською, російською та англійської мовами, а також тести формату «А» для підготовки до складання ліцензованого іспиту «Крок-2», які використовуються на кожному занятті для оцінки поточного та кінцевого рівня знань. З 2008 року на кафедрі впроваджено англомовне викладання (відповідальна – доцент Куриліна О.І.). Розроблено і видано методичні рекомендації для практичних занять та лекцій. Визначено перелік рекомендованої англомовної літератури з офтальмології. До розробки методичних матеріалів, проведення лекцій і практичних занять з англомовними студентами залучено викладачів, які вільно володіють англійською мовою, або мають сертифікат курсів кафедри іноземних мов НМУ: професори Жабоєдов Д.Г., Скрипник Р.Л., Вітовська О.П., доцент Куриліна О.І., асистенти Комарова Т.М, Івнєв Б.Б., Єфімова Ю.В. та Павленко Д.О.

 

На лекціях, побудованих за проблемним принципом, які читають завідувач кафедри, професори і доценти демонструються мультимедійні презентації, таблиці, слайди, запрошуються хворі, проводиться перегляд відеоматеріалів про методи дослідження органу зору, сучасні лікувальні технології та оперативні втручання, демонструються кольорові навчальні атласи.

 

Практичні заняття з офтальмології на кафедрі проводяться зі студентами стоматологічного, медичних факультетів № 1, 2, 3, 4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, а також медико-психологічного факультету, аспірантами, магістрами, інтернами, клінічними ординаторами. Широко використовуються комп’ютерні програми для засвоєння матеріалу, на практичних заняттях демонструються хворі зі складними порушеннями зору, опрацьовуються практичні навики та прогресивні методи лікування.

 

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної позааудиторної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми як курація хворих в клініці, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження, підготовка рефератів і презентацій та їх захистом на практичному занятті. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навики, поглиблювати одержані знання. Для методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі наявні розроблені методичні матеріали для підготовки до практичних занять та до ліцензійного інтегрованого заліку “Крок-2”.