Кафедра офтальмології

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Рижова Ірина Петрівна, кандидат медичних наук, доцент.

Основні напрямки роботи – нейроофтальмологія, патологія зорового нерву та сітківки, захворювання переднього відрізку ока.

Кафедрою виконується планова науково-дослідна робота за темою: «Удосконалення діагностики та лікування захворювань сітківки та зорового нерву судинного та ендокринного ґенезу». Строк виконання: 2020-2023.

Керівник: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Жабоєдов Д.Г.

Відповідальний виконавець: кандидат медичних наук, доцент Рижова І.П., кандидат медичних наук, доцент Конах В.М.

Досліджуються клініко-функціональні особливості сухої форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) у жінок з наявністю підтвердженої вікової дегенерації макули, сухої форми (основна група) або її відсутності (контрольна група); наявність підтвердженого зниження рівня вітаміну D.

Оцінюється морфологічний стан макулярної ділянки у пацієнтів із ВМД (суха форма) із зниженим рівнем вітаміну D за допомогою ОСТ.

Вивчається вплив корекції зниженого рівня вітаміну D на клініко – функціональні та імунологічні показники. Проводиться дослідження рівня цитокінів (INF-g, TNF-a, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12), супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза у жінок з наявністю підтвердженої вікової дегенерації макули, сухої форми та підтвердженого зниження рівня вітаміну D.

Розроблюються рекомендації щодо застосування вітаміну D у схемі лікування ВМД (сухої форми).

Можливі сфери застосування: результати роботи можливо застосовувати в сфері практичної охорони здоров’я – офтальмологічних відділеннях.

Робота буде впроваджена:

1) в практичній діяльності офтальмологічних відділень;

2) в навчальному процесі на кафедрах хірургії НМУ;

3) у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях, з’їздах, публікацій статей, методичних рекомендацій, інформаційних листів;

4) поданням заявок на патенти України на корисну модель.

 

 

Також, на кафедрі відбувається навчання аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy, Ph.D.): асистент Комарова Т.М., асистент Жук А.М., асистент Павленко Д.О., Чміль Г.О., Кирпичников О.В., Гавриляк І.В.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з офтальмології

Протокол проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з офтальмології

Дата:                             18.03.2024 р.

Час початку:                15:00

Місце проведення:       Університетська клініка; Кафедра офтальмології

Члени журі:

Голова журі – завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., проф. Жабоєдов Д.Г.,

Заступник голови журі – завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, д.мед.н., проф. Риков С.О.,

Члени журі:

Д.мед.н., проф. Скрипник Р.Л.,

К.мед.н., доц. Рижова І.П. ,

К.мед н., доц. Скрипниченко І.Д.

Загальна кількість учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з офтальмології:  12

Список учасників:

 1. Ковальова Аліна Миколаївна – 4 курс, 10221, Медичний факультет 2
 2. Вапничний Володимир Володимирович – 5 курс,9701, ФПЛЗСУ
 3. Дзюба Аліна Олексіївна – 4 курс, 10201, Медичний факультет 2
 4. Стефінів Оксана Василівна – 5 курс, група 9202, Медичний факультет 2
 5. Музальова Валерія Владиславівна – 5 курс, 9222, Медичний факультет 2
 6. Кірєєва Дарʼя Олексіївна – 5 курс, 9118, Медичний факультет 1
 7. Ткаченко Денис Валерійович- 4 курс, 10226, Медичний факультет 2
 8. Антоненко Ілля Сергійович – 5 курс, 9702, ФПЛЗСУ
 9. Кохан Аліна Анатоліївна – 5 курс, група 9201, Медичний факультет 2
 10. Голубнич Назар Олексійович – 4 курс, група 10103, Медичний факультет 1
 11. Сердюк Артем Олегович – 4 курс, група 10103, Медичний факультет 1
 12. Трембовецька Юліана Борисівна – 4 курс, група 10103, Медичний факультет 1

УХВАЛИЛИ:

№ п/п Ступінь диплому Прізвище Ім’я По-батькові Курс, факультет, група
1. І  Дзюба Аліна  Олексіївна  4 курс, 10201, Медичний факультет 2
 2.  ІІ  Музальова Валерія  Владиславівна  5 курс, 9222, Медичний факультет 2
 3. ІІІ  Ковальова Аліна Миколаївна 4 курс, 10221, Медичний факультет 2
 4. ІІІ  Стефінів Оксана  Василівна  5 курс, 9202, Медичний факультет 2