НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Конах Віта Миколаївна, доцент кафедри офтальмології, моб. телефон 0957023638.

 • Основні напрямки роботи – нейроофтальмологія, патологія зорового нерву та сітківки. Захворювання переднього відрізку ока.
Кафедрою виконується планова науково-дослідна робота за темою:
«ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕЙРОРЕТИНОПАТІЙ, ОФТАЛЬМОПАТІЙ ТРАВМАТИЧНОГО, СУДИННОГО ТА ЕНДОКРИННОГО ГЕНЕЗУ» 


Зокрема, розглядаються такі актуальні наукові напрямки, як:

 • Травматична патологія ока.
 • Діабетичні ураження органа зору;
 • Сучасна хірургія та терапія глаукоми;
 • Катарактальна та рефракційна хірургія;
 • Патологія сітківки та зорового нерва;
 • Лікування синдрому «Сухого ока»;

НДР ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ, ЯКІ ВИКОНАНІ ТА ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 • Патологія сітківки та зорового нерва у хворих на цукровий діабет
 • Розробка сучасної медичної технології для відновлення функцій зору шляхом фізіотерапевтичного пневмомеханічного, світлового та колірного впливу на судини лобово-потилично-тім’яного апарату зору
 • Удосконалення діагностики та підвищення ефективності лікування судинних та дистрофічних захворювань органа зору
 • Діагностика та лікування нейроретинопатії
 • Діагностика та лікування нейроретинопатій, які індуковані травмами, судинн ою та ендокринн ою патологією

ПРИ ВИКОНАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРА СПІВРОБІТНИЧАЄ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ :

 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.
 • Науково-дослідний лабораторний центр НМУ імені О.О.Богомольця.
 • Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.
 • Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова НАМН України.
 • НПЦ нейрорентгенохірургії НАМН України.
 • Медичний центр «Аілаз».
 • Інститут геронтології НАМН України.
 • Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України.
 • Київська міська ендокринологічна клінічна лікарня.
 

Результати науково-дослідної роботи кафедри.

 • Отримано нові дані з епідеміології травм додаткового апарату ока (ДАО). На підставі проведеного аналізу спостерігається тенденція до зростання числа важких пошкоджень ДАО з 18,0±0,6% до 22,0±0,6%. Серед таких травм найпоширеніша – ушкодження повік. Найчастіше вони спостерігаються у працездатних чоловіків молодого і середнього віку – 65,8±0,8 %.
 • Доповнено наукові дані про причини, що зумовлюють виникнення післятравматичних дефектів ДАО: автомобільна травма – 27,8±1,7 %, травми деталями будівельних інструментів – 18,3±1,5 %, травми піротехнічними засобами – 16,0±1,4%, вогнепальні поранення – 10,0±1,2%, укуси тварин – 8,3±1,1%.
 • Розроблено програму та методику оцінки площі травматичних дефектів придаткового апарату ока
 • Рекомендовано для впровадження в практику комплексний спосіб лікування післятравматичних ушкоджень допоміжного апарату ока, що полягає в диференційному виконанні реконструктивних операцій з урахуванням анатомічних особливостей будови допоміжного апарату ока з позицій офтальмопластики, видів пошкоджувальних агентів, факторів, які впливають на функціонально-естетичні результати реконструкції, індивідуальному комп’ютерному підборі способу пластики в залежності від величини, глибини та локалізації дефекту.
 • Рекомендовано для впровадження в практику спосіб пластики грижових воріт на повіках за пролапсу жирової клітковини орбіти.
 

Видавнича діяльність кафедри

 • Монографія «Атрофія зорових нервів: основні проблеми та шляхи профілактики». Київ. 2016. О.П. Вітовська, В.А. Васюта, В.М. Конах.

 • Опубліковано 59 наукових робіт:

Зокрема:      підручників та учбових , монографій – 2
Надруковано статей та тез: – 57

 


а) в зарубіжних журналах: – 9
б) в журналах СНД: – 9
в) в українських журналах – 22
г) в збірниках наукових робіт – 26

 

 • Зроблено доповідей на з’їдах, конференціях, симпозіумах: – 24

а) міжнародних – 5
б) українських – 19

 

 

Винахідницька діяльність кафедри:
Список патентів

 • Спосіб діагностики референтної ознаки псевдоексфоліативного синдрому у офтальмологічних хворих. Жабоєдов Д.Г. Патент №87196. – Бюл. №2. – 27.01.2014. 
 • Спосіб інтрасклеральної шовної фіксації інтраокулярної шовної фіксації інтраокулярної лінзи SL-907 Centrix DZ. Жабоєдов Д.Г. Патент №92852. – Бюл. №17. – 10.09.2014. 
 • Спосіб шовної фіксації інтраокулярної лінзи до райдужки. Жабоєдов Д.Г. Патент №92853. – Бюл. №17. – 10.09.2014. 
 • Спосіб лікування ураження органу зору у хворих, оперованих з приводу новоутворень мосто – мозочкового кута в післяопераційному періоді. Конах В.В. Патент на корисну модель № 88873. – Бюл. №7. -10.04.2014. 
 • Спосіб фіксації інтраокулярної лінзи SL-907 Centrix DZ у вікні капсулорексису кришталикової сумки. Жабоєдов Д.Г. Патент № 86447. – Бюл. № 24. –25.12.2013. Спосіб лікування хворих з судинною патологією зорового аналізатора. Рижова І.П., Щеглов В.І. Патент на корисну модель №84835. – бюл.№ 21 12.11.2013