НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Громадська та виховна робота

Відповідальний  за виховну роботу кафедри офтальмології – асистент Ращенко Валентин Олегович, телефон 067 220 29 01

Майбутні лікарі, крім оволодіння високим рівнем фахової майстерності, повинні виховувати у себе високі морально-етичні якості, постійно підвищувати культурний рівень, запобігати негативним явищам у власному оточенні.

 

 

Принципи та форми громадськ ої та виховн ої робот и на лекціях та практичних заняттях з офтальмологіїї:

  • формування світогляду
  • патріотичне виховання
  • активна участь у громадських заходах НМУ
  • здоровий спосіб життя
  • традиції та сучасність
  • етико-правові аспекти
  • екологічне виховання

 

 

На кафедрі офтальмології НМУ фахово-наставницька робота проводиться з молодими викладачами, аспірантами, клінічними ординаторами, інтернами та студентами. До неї залучаються найбільш досвідчені викладачі кафедри, які особистим прикладом впливають на становлення фахової підготовки лікарів. Адже лікарі – це еліта суспільства, які мають не лише лікувати захворювання, але і давати розраду у важкі часи.