Сектор іноземних мов

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник: Вахнован Мирослава Миколаївна, к.психол.наук, старший викладач кафедри мовної підготовки.

Тел.: 044 454-49-90

Е-mail: chairofmova@nmu.ua

 

Відповідно до Стратегії євроінтеграції НМУ імені О.О. Богомольця «одним зі стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації» (https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/strategia-evroinegracii/ ).

Сектор іноземних мов координує свою діяльність відповідно до зазначеного вектору й активно підтримує контакти із західноєвропейськими класичними і медичними ВНЗ (Університет м. Любек, Німеччина; Вроцлавський медичний університет, Польща) щодо питань гармонізації програм підготовки лікарів і провізорів.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь міжнародних наукових конференція і стажуваннях.

 

2021-2022 рік

Доцент Голік О.В. Міжнародне стажування “International Leadership in the XXI Century: Education, Science, Culture, Technologies, Governance and International Development” Historical Biographical Institute, Дубаї.

Міжнародне стажування “Distance Education: Innovative Methods and Digital Technologies” Польща;

Ст. викладач  Камінська І.П. Міжнародне стажування “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend” University of Finance, Business and Entrepreneurship, Болгарія;

Ст. викладач  Кушнір В.С. Міжнародне стажування “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend” University of Finance, Business and Entrepreneurship, Болгарія;

Ст. викладач  Старченко М.В. Міжнародне стажування “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend” University of Finance, Business and Entrepreneurship, Болгарія.

 

 

2020-2021

Доцент Голік О.В. Міжнародне стажування “Distance Education: Innovative Methods and Digital Technologies”, Польща;

Доцент Коломієць Т.В. Міжнародне стажування “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies  in Higher Education: European Experience and Global Trend”, University of Finance, Business and Entrepreneurship, Софія, Болгарія;

Доцент Сторожук Х.В. International scientific and practical conference  «Pedagogy and Psychology in the Modern World:  the art of teaching and learning» : conference proceedings, Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland, Польща;

Ст. викладач  Груша Л.О. International scientific and practical conference  «Pedagogy and Psychology in the Modern World:  the art of teaching and learning» : conference proceedings, Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland, Польща;

Ст. викладач  Вахнован М.М. Goethe-Institut Schwäbisch Hall / Eberhard Schöck Stiftung. Sprach- und Landeskunde für Deutschlehrkräfte aus Osteuropa. DeutschLAND intensiv.  Німеччина, м.Баден-Баден.

 

2019-2020

Доцент Голік О.В Міжнародне стажування “New and innovative teaching methods” Економічний університет, м. Краків, Польща.