Сектор іноземних мов

Інформація для студентів

СЛОВНИК МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

2023-2024 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Розклад занять кафедри іноземних мов на І семестр 2023-24

Розклад занять кафедри іноземних мов на ІІ семестр 2023-24

Графік проведення поточних консультацій викладачами кафедри мовної підготовки

Методичні рекомендації

Перелік питань до ПК

Вибіркові дисципліни

РЕГЛАМЕНТ  проведення іспиту з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 224 «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

Матеріали до іспиту

 

 

2022-2023 н.р.

 

Робочі зошити

Методичні рекомендації

 

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Графіки проведення та питання до ПК на медико-психологічному та стоматологічному факультетах

Календарно-тематичні плани І семестр 2021-2022 н.р.

Календарно-тематичні плани ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Методичні розробки для самостійної роботи студентів

Приклади завдань для поточного контролю

КТП практичних занять

КТП самостійна робота

Тематичні плани самостійної роботи

Регламент проведення та критерії оцінювання ПК та диф.заліку

Регламент проведення та критерії оцінювання поточного контролю

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Календарно-тематичні плани практичних занять

Розклад занять

Графік консультацій

Питання до ПК

Графік проведення підсумкового контролю на стоматологічному факультеті

Графік проведення підсумкового контролю на фармацевтичному факультеті

 

2019-2020 н.р.

Графік чергувань викладачів на період карантину

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичні плани практичних занять

Календарно-тематичні плани самостійної роботи

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік проведення відпрацювань пропущених навчальних занять

Перелік питань підготовки до практичних занять та самостійної роботи

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів

Критерії оцінювання при проведенні ПК

Перелік питань до ПК

Методичні вказівки для підготовки студентів до практичних занять

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

Заочне відділення

Програми

Інформація для аспірантів