Кафедра клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики

Навчально-методична робота

2023-2024 н.р.

Громадське здоров’я

Медична генетика

Стоматологічний факультет

 

2022-2023 н.р.

Робочі програми

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчальні заняття на кафедрі клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики проводиться зі студентами 1, 2, 3, 4, 5 курсів всіх медичних, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів згідно EСTS.

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри: 

доцент, к. мед. н, Федорук Галина Вікторівнаgalafedoruk@gmail.com

База кафедри: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського р-ну м. Києва, вул. Волоська, 47, 5 поверх, каб. клінічного імунолога

Відповідальна за англомовну форму навчання: 

асистент, к. мед н.  Плахотна Дарія Володимирівна (клінічна імунологія та алергологія) dplakhotna@bigmir.net  

доцент, к.мед.н. Зябліцев Денис Сергійович (медична генетика) dzablicev8@gmail.com

База кафедри: дитяча поліклініка №3 Дитячої клінічної лікарні №9, м. Київ-80, вул. Турівська, 26, 3 поверх

Згідно з кредитно-трансферною  системою організації навчального процесу кафедрою розроблені нові робочі програми з навчальних дисциплін

“Клінічна імунологія та алергологія” ОПП 222“Медицина”, ОПП “Медична психологія” для студентів 5 курсів,

«Клінічна імунологія та алергологія” ОПП 221“Стоматологія” для студентів 4 курсу,

«Медична генетика» ОПП 228 “Педіатрія”,

Вибіркові дисципліни  для студентів

 1. «Основи імунології та імунопрофілактики» 1 курс 229 «Громадське здоров’я»
 2. «Сучасні методи генетичної діагностики в педіатрії» 3 курс 228«Педіатрія»;
 3. «Медична генетика, цитогенетика, фармакологічна генетика» 2 курс 222«Медицина»
 4. «Сучасні методи генетичної діагностики, цитогенетика» 3 курс 222«Медицина»
 5. «Медична генетика, онкогенетика, основи трансплантології» 5 курс 222«Медицина»
 6. “Імунопрофілактика інфекційних захворювань” 3 курс 226 «Фармація. Промислова фармація».

Підготовлено робочі програми вибіркових дисципліни для докторів філософії 2 року навчання «Клінічна імунологія» та «Молекулярна генетика» для спеціальностей ОПП 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація. Промислова фармація».

Співробітники кафедри створили лекції з мультимедійним супроводом, що дозволяє більш якісно засвоїти навчальний матеріал. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і лекцій підготовлені відповідно до вимог кредитно-трансферної системи.

Кафедра має 5 підручник в з дисциплін з грифами МОН та МОЗ України:

 1. Клінічна та лабораторна діагностика: підручник: у 2-х томах/за ред. В.Д .Бабаджана, Л.В. Кузнецової, П.Г. Кравчуна, А.І. Курченко 2-е видання; переробл. і доповн. Київ,-МЕДПРИНТ,2022-752 с.
 2. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс».- 2006. -482 с.:ил.
 3. Клінічна імунологія та алергологія з віковими особливостями/ В.Є. Казмірчук, Л.В.Ковальчук, Д.В. Мальцев – К: ВСИ «Медицина», 2012.- 520 с.
 4. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.- 4-е изд.доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010.-552 с.:ил.
 5. Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування: монографія/ О.В. Дольницький, В.О. Галаган, О.В. Ромадіна.- К.,- 2009.-1040 с.

 

У 2009 році до кафедри було приєднано секцію медичної генетики, що стало приводом не тільки для зміни назви кафедри, але й початком нового відповідного напрямку роботи.

Медичну генетику на кафедрі викладають сумісники – знаний фахівець, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Галаган Віра Олексіївна, доктор медичних наук, професор Кучер Олена Володимирівна, доценти кафедри к.мед.н. Турова Л.М., к.мед.н. Зябліцев Д.С. та Сидоренко Е.В..

За період існування секції медичної генетики у складі кафедри проводяться практичні заняття, в тому числі англомовної форми навчання та виконуються наукові дослідження.

 Студенти-гуртківці, які підготовлені кафедрою, неодноразово ставали призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з обох дисциплін «Клінічна імунологія та алергологія» та «Медична генетика».

У 2015 та 2016 роках в НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія». В олімпіадах взяли участь 63 найкращі студенти з різних ВНЗ України.