Кафедра клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики

Історія кафедри

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики є основним навчально-науковим структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що проводить навчальну і методичну діяльність із трьох споріднених дисциплін (клінічна імунологія, алергологія та медична генетика), а також виховну, науково-дослідницьку та лікувально-консультативну роботу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 288 від 21.04.1993 р. «Про затвердження «Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 роки» та на підставі рішення Вченої ради Українського державного медичного університету був виданий відповідний наказ №149 від 21.03.94 р. «Про організацію кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології». Згідно цього Наказу з жовтня 1994 року розпочала роботу новостворена кафедра клінічної імунології та алергології, яка стала першою профільною кафедрою у всіх Вищих медичних закладах України.

З 1994 по 2011 рік кафедру очолював д.мед.н, професор Драннік Георгій Миколайович, який на той час працював завідувачем лабораторії імунології Інституту урології та нефрології МОЗ України та був Головним позаштатним спеціалістом МОЗ України з питань лабораторної та клінічної імунології. У стислі терміни співробітниками новоствореної кафедри було розроблено Типову програму з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» та робочі навчальні плани для медичних факультетів.

У вересні 1995 року кафедра прийняла перших студентів.

З 1997 року кафедру затверджено в якості опорної з дисципліни “Клінічна імунологія та алергологія”. Щорічно на її базі проводяться відповідні методичні наради за участю завідувачів однопрофільних кафедр та курсів ВМЗ України.

У 1999 р. професором Дранніком Г.М. було видано перший в Україні підручник “Клиническая иммунология и аллергология», який згодом  стає  національним підручником з дисципліни. Співробітниками кафедри були розроблені та видані методичні розробки за 15 темами для аудиторної та позааудиторної роботи.

У 2010 році до кафедри клінічної імунології та алергології було приєднано секцію медичної генетики.

З 2011 року кафедру очолює учень професора Дранніка Георгія Миколайовича д.мед.н., професор Курченко Андрій Ігоровича.

Кафедра здійснює підготовку студентів всіх факультетів, докторів філософії, магістрів та докторантів з дисциплін та спеціальностей “Клінічна імунологія”, “Клінічна алергологія”, “Імунологія і алергологія”», «Медична генетика».

З 2019 року на кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів, з 2020 року –спеціалізацію за фахом «Алергологія», з 2023 р. – за фахом «Клінічна імунологія».

За час існування кафедри було підготовлено 2 аспірантів та 1 магістра, успішно захищено 9 кандидатських дисертацій та 3 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. До викладацького складу кафедри входять: 4 професори, 4 доцента, 5 асистентів, з них 3 доктори та 9 кандидатів медичних наук. Галаган В.О., професор кафедри, має почесне звання «Заслужений лікар України».

Клінічні бази кафедри з 1996 р. визнано базами Фармакологічного центру МОЗ України для проведення клінічних апробацій нових імунотропних препаратів. Співробітники кафедри мають відповідні сертифікати Державного  експертного центру МОЗ України. На кафедрі було здійснено ІІ фазу клінічних випробовувань 7 нових вітчизняних лікарських засобів.

За роки існування на кафедрі було розроблено 16 науково-дослідних тем та отримано деклараційні патенти України та авторські свідоцтва (диплом на Виставці – «Укртехнологія 2004»).

За останні 5 років співробітниками опубліковано близько 20 наукових праць, в тому числі 5 іноземною мовою, зроблено 15 доповідей на різних наукових та науково-практичних форумах в Україні та за кордоном.

За підтримки МОЗ України, НАМН України та НМУ з 1995 по 2019 рік за участі співробітників кафедри та її очільників, першого завідувача кафедри професора Дранніка Г.М. та сьогоднішнього завідувача кафедри професора Курченка А.І., було підготовано та проведено 31 науково-практичний форум, три з яких мали статус Національних конгресів (Алушта, 1998 р., Миргород, 2007 р., Дніпро 2019 р.), 2 міжнародних симпозіуми (Київ, 2005), І Міжнародну школу з імунології (Київ, 2011) та 26 Всеукраїнських конференцій з актуальних питань клінічної імунології та алергології.

У травні 1998 року за активної участі співробітників кафедри було проведено Перший національний конгрес з клінічної імунології та алергології (Алушта). Було створено Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, яке очолив завідувач кафедри професор Драннік Г.М. і участь в якому беруть усі співробітники кафедри.

У вересні 2001 року за участі співробітників кафедри під егідою Європейської академії алергології та клінічної імунології була проведена І Міжнародна школа молодих вчених імунологів-алергологів, в якій навчалася молодь з країн та країн Європи та Америки; у проведенні лекцій взяли участь 32 іноземних фахівці.

5 жовтня 2005 року у Києві за участю співробітників кафедри було проведено Міжнародний симпозіум для алергологів-імунологів, педіатрів та сімейних лікарів “Раннє виявлення атопії”. Доповідачами виступили фахівці з Великобританії, Італії, Швейцарії, Австрії. Захід проходив під егідою Європейської академії  алергології та клінічної імунології (ЕААСІ) та Глобальної європейської мережі з питань алергології та астми.

Співробітники кафедри є членами Американської та Європейської академій алергології і клінічної імунології та Американського коледжу алергології, астми та імунології. З 1998 року кафедра клінічної імунології та алергології тісно співпрацює з Інститутом імунології нової Англії (США). Керівник інституту, знаний науковець та викладач в галузі клінічної імунології та алергології, почесний професор НМУ Лоренс ДюБаске періодично читає відкриті лекції для студентів та викладачів медичних університетів України.

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з дисциплін «Клінічна імунологія та алергологія» та «Медична генетика», члени яких неодноразово посідали перші місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та займали призові місця на фахових конференціях як вітчизняних так і зарубіжних.

ДРАННІК ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор медичних наук, професор, перший завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з 1994 по 2011 рік.

У 1965 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту, аспірант (1968), кандидат медичних наук (1972), доктор медичних наук (1980), професор (1986), завідувач лабораторією імунології Інституту урології АМН України (1980), завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології (1994-2011), яка з 1997 року є опорною серед однойменних кафедр в Україні.

Головний спеціаліст МОЗ України з питань клінічної і лабораторної імунології (1992-2004), брав безпосередню участь у створенні в Україні практичної служби клінічної імунології.

Голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України “Клінічна імунологія та алергологія” (з 1998 по 2011 рік),  член Президії Вченої медичної ради МОЗ України, член Фармакологічного центру МОЗ України                  .

З 1998 року починає видаватися профільний журнал «Імунологія та алергологія», зараз «Імунологія та алергологія: наука і практика», що входить до Переліку видань, затверджених ВАК України; головним редактором журналу є перший завідувач кафедри, професор Г.М. Драннік.

З 2000 року Перший президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.  На сьогоднішній день Почесний президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

З 1999 року член Європейської академії алергології і клінічної імунології; член Американського коледжу алергології, астми та імунології. Засновник та головний редактор журналу “Імунологія та алергологія”.

Автор понад 450 наукових праць, 6 монографій, 1 підручника, 8 патентів на винаходи, 10 авторських свідоцтв; підготував 7 докторів і 25 кандидатів медичних наук.

 

Андрій Ігорович Курченко доктор медичних наук, професор.

Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Експерт Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України. Дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології. Віце президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ). Експерт Міністерства охорони здоров’я України за напрямком «Алергологічна допомога та імунологія» (2023 р.)  Заступник редактора журналу «Імунологія та алергологія. Наука і практика». Співавтор національних підручників «Клінічна та лабораторна імунологія» (2012) та «Імунологія» (2013).

У 1982 році закінчив з відзнакою середню школу і вступив на перший курс Чернівецького медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа», який закінчив з відзнакою у 1988 році. У студентські роки цікавився дерматологією[3].

У 1988—1990 роках навчався в клінічній ординатурі, а в 1990—1993 в очній аспірантурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб при Київському державному інституті удосконалення лікарів (КДІУЛ)[4]. У ті роки кафедру очолював видатний радянський дерматовенеролог, засновник української школи дерматовенерології, професор Борис Тихонович Глухенький (1925–2015). Починаючи з 1970-х років[5] на кафедрі почав розвиватися напрям імунодерматології, який до кінця 1980-х став основним.

У 1993 році під керівництвом професорів Глухенького Б. Т і патоморфолога Сільченка В. П. Андрій Ігорович Курченко захистив кандидатську дисертацію «Роль клітинно-опосередкованого імунітету в патогенезі екземи та метод імунокоригуючої терапії хворих».

З 1993 по 1997 роки працював на кафедрі шкірних і венеричних хвороб спочатку на посаді асистента[7], згодом — старшого наукового співробітника науково-дослідного центру (КДІУЛ).

У 1996 проходив стажування у Великій Британії.

З 1997 року асистент, а з 2005 року — доцент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

У 2008 році захистив докторську дисертацію «Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету» (науковий консультант професор Драннік Георгій Миколайович).

У 2012 році обраний на посаду завідувача кафедри клінічної імунології та алергології із секцією медичної генетики НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2014 році А. І. Курченку надано вчене звання професор.

Тематика наукових досліджень професора Курченка включає: імунологію слизових оболонок і шкіри, імунодерматологію, алергологію, молекулярну генетику[3].

Отримав вищі професійні категорії за спеціальностями: клінічна імунологія, алергологія, та кваліфікаційні підтвердження зі спеціальностей: дерматовенерологія, генетика та організація охорони здоров’я.

Член двох спеціалізованих вчених рад за фахом імунологія та алергологія.

З 2011 року — віце президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) .

З 2012 року — експерт Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України.

З 2013 року — член клініко-експертної комісії МОЗ України з алергології, імунології, клінічної та лабораторної імунології.

Брав участь у розробці стандартів надання медичної допомоги (уніфікованих медичних протоколів) з атопічного дерматиту, загального варіабельного імунодефіциту, дефіциту мієлопероксидази фагоцитів, медикаментозної алергії, включаючи анафілаксію, герпетичної інфекції].

З 2023 р. експерт Міністерства охорони здоров’я України за напрямком «Алергологічна допомога та імунологія».

Лікар-консультант вищої категорії з клінічної імунології та алергології Інституту серця МОЗ України.

У 2012—2014 роках — завідувач відділу аспірантури, з 2015 року — голова апробаційної ради «Теоретична медицина» Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та член науково-координаційної ради.

У 2015—2017 роках — керівник НДР з вивчення клінічних, імунологічних, генетичних особливостей діагностики та лікування захворювань, асоційованих з патологією слизових оболонок та лімфоїдної тканини.

З 2018 по 2023 роки керівник НДР «Удосконалення діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань на основі вивчення імунологічних та генетичних особливостей асоційованої лімфоїдної тканини».

Заступник головного редактора фахового журналу «Імунологія та алергологія: наука і практика», член редакційної колегії журналу «Астма та алергія».

Співавтор 2 підручників, 3 навчальних посібників, 5 навчальних програм, понад 200 наукових праць, 7 патентів на винаходи.

Дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології.

У 2001 році А. І. Курченко був одним з організаторів першої в Україні міжнародної школи молодих вчених під егідою Європейського та Американського товариств імунологів та алергологів. Школа була проведена у Києві та Криму, лекції читали 32 професори, а слухачами були понад сто молодих вчених з різних країн світу[. У процесі підготовки почалася співпраця з професором Гарвардського університету, керівником Інституту імунологічних досліджень Нової Англії (IRINE) Лоуренсом Ду Баски, що стало початком наукового співробітництва між НМУ імені О. О. Богомольця та Інститутом імунологічних досліджень Нової Англії (IRINE) у м. Гарднер (США), яке триває більш ніж 20 років.

У 2019 році професор Курченко, в межах міжурядового договору між Україною і КНР на персональне запрошення медичної компанії БоЖунь, перебував з робочим візитом у Китайській Народній Республіці. А. І. Курченком було прочитано цикл лекцій з питань генетичних основ і сучасних методів діагностики та лікування імунозалежних хвороб шкіри, проведено велику кількість консультацій, консиліумів, обговорень результатів лікування. Також було підписано договір про співпрацю наукового і консультативного напряму з Дослідним інститутом профілактики та терапії (м. Гуанчжоу, провінція Гуандун) і проведено переговори з питань залучення до спільних наукових проектів українських фахівців з академічних центрів і університетів.