Кафедра клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики

Новини кафедри

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ БЕРЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ НОВОГО НАПРЯМУ- ІМУНОТОКСИКОЛОГІЇ.

15 жовтня ще один молодий науковець Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Василь Рябовол успішно захистив дисертацію на тему «Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка і профілактика несприятливої дії нанопорошків діоксиду титану та композиту нанодіоксиду титану з наносріблом в умовах виробництва», що є досить актуальним науковим дослідженням. Адже використання наноматеріалів стрімко впроваджується у різні галузі економічної діяльності, включаючи медицину.

Засідання спеціалізованої вченої ради з приводу захисту даної дисертаційної роботи у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» відбулося у змішаному форматі під головуванням директора Інституту гігієни та екології НМУ, професора Сергія Омельчука.

Рецензенти та опоненти відзначили наукову новизну і практичну значимість дисертації, що присвячена профілактиці несприятливої дії нанопорошків діоксиду титану та нанокомпозиту діоксиду титану з сріблом на здоров’я операторів їх синтезу. Токсичний вплив наночастинок металів пов’язують з їх нанорозмірністю та великою поверхневою активністю, що дозволяє їм проникати у клітини та взаємодіяти з біологічними структурами. Це може призводити до створення реактивних кисневих форм, спричинення окислювального стресу, пошкодження ДНК, руйнування клітинних мембран, порушення функції органів та тканин, запалення та імунотоксичності, а також до розвитку довготривалих наслідків, таких як рак, нейротоксичність, репродуктивні порушення.

Результати проведеної Василем Рябоволом дослідницької роботи дозволяють науково обгрунтувати і запровадити низку оздоровчих заходів. На основі проведених гігієнічних і експериментальних досліджень ним розроблені профілактичні рекомендації щодо попередження несприятливої дії нанопорошків на організм людини.

Наукові керівники дисертанта, завідувач кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я НМУ, професор Олександр Яворовський та завідувач кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики нашого Університету, професор Андрій Курченко зазначили, що середньосмертельна доза від впливу нанопорошків була визначена вперше, гістологічними методами встановлені особливості проявів патологічних змін у структурній організації тканин, які вдалося зафіксувати під час досліджень на лабораторних тваринах.

Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Василю Рябоволу науковий ступінь доктора філософії.

Щиро вітаємо молодого вченого та його наукових керівників з успішним результатом!

 

 

 

 

 

1-Й ВИПУСК ЛІКАРІВ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ «АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ» НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

З 16 грудня 2019 року на кафедрі клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики був розпочатий перший курс тематичного вдосконалення «Діагностика та лікування алергічних захворювань шкіри (атопічного дерматиту, контактного дерматиту, хронічної кропив’янки, набряку Квінке)». 14 курсантів різних спеціальностей (педіатри, дерматологи, сімейні лікарі, алергологи-пульмонологи) працювали протягом тижня, набуваючи нові сучасні знання та удосконалюючи практичні навички.

Курс було проведено на основній базі кафедри кафедрі клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики на вул. Волоська, 47.

Основними питаннями, що були освітлені під час курсу були сучасні погляди на імунні механізми розвитку алергічних захворювань взагалі, та алергічних захворювань шкіри зокрема. Велика увага приділялась новим, сучасним стандартам діагностики та терапії, з урахуванням новітніх досягнень фундаментальної імунології та алергології.

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Курченко А.І. представив грунтовну лекію: «Сучасна клінічна імунологія та алергологія в практиці», яка містила базові знання про нові досягнення фундаментальної імунології та алергології, що втілюються в створення нових діагностичних методів та розробку принципово нових підходів до лікування імунозалежних захворювань, в т.ч. алергічних. Лекція викликала велику зацікавленність, було обговорення новітніх методів діагностики (таких як проведення молекулярної алергодіагноcтики за допомогою мікрочипів (технологія ALEX), які швидко увійшли до рутинної практики лікарів та новітніх біологічних імунопрепаратів що належать до моноклональних антитіл та широко використовуються в лікуванні імунозалежних захворювань).

К.мед.н., асистент Плахотна Д.В. в провела лекцію та практичне заняття із лікарями по темі «Атопічний дерматит у дітей», де були освтлені питання генетичних маркерів, впливу довкілля, новітні погляди на імунні механізми рорзвитку атопії та псевдоалергії у дітей, а також сучасні методи діагностики та терапії, в залежності від механізмів (Ig E- залежного та  Ig E-незалежного атопічного дерматиту). Були представлені історії хвороби дітей із різними механізмами розвитку атопічного дерматиту та обговорення їхньої подальшої курації.

Наступного дня  к.мед.н., доцент Федорук Г.В., після проведення грунтовної лекції з питань діагностики та лікування контактного дерматиту, провела майстер-клас  по діагностиці даного захворювання (patch-тест) та продемонструвала результати попередньо проведених тестів пацієнтів із контактим дерматитом з подальшим їх обговоренням та складанням плану лікувальних та профілактичних заходів.

Асистент Юрьєв С.Д. присвятив свою лекцію питанням молекулярної діагностики атопічних захворювань та подальшої алерген-специфічної терапії (АСІТ), яка що викликала неабиякий інтерес та багато питань, щодо практичних аспектів застосування діагностичних тестів та використання в різних ситуаціях АСІТ, як методу сучасного лікування атопічних захворювань.

Останній день курсів були  обговорені 2 дуже важливі теми. Д.мед.н., проф. Курченко А.І. на прохання лікарів, що були присутні на курсах,  зупинився на питаннях сучасних поглядів на розвиток аутоімунної патології, в т.ч. патології шкіри та волосся та новітнії технологій, що почали застосовуватись в лікуванні. Доцент Федорук Г.В. провела лекцію, присвячену питанням нових підходів в діагностиці та лікуванні пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою, яка також була дуже потрібною для лікарів курсів ТУ і після якої пройшло обговорення клінічних випадків пацієнтів з цією нозологією, що спостерігаються ними.

Таким чином, крім лекційного курсу  курсанти взяли участь в  обговоренні клінічних випадків, консультації хворих та взяли участь в майстер-класах, присвячених діагностиці алергічної патології шкіри.

Курси були насичені інформативним матеріалом, щодо питань як фундаментальної так і прикладної алергології, з яким частина курсантів була ознайомлена вперше. Лікарі отримали відповіді на свої питання, щодо механізмів розвитку, та відповідно профілактики розвитку алергічних захворювань шкіри та можливість більш широко застосовувати у своїй щоденній практиці, як сучасні діагностичні алергологічні та імунологічні тести (з розумінням їхньої інформативності) так і сучасні методи лікування  (в т.ч. АСІТ).   

Цього року заплановано проведення курсів тематичного вдосконалення «Діагностика та лікування алергічних захворювань шкіри (атопічного дерматиту, контактного дерматиту, хронічної кропив’янки, набряку Квінке)» з 12 по 16 жовтня, а також восьмитижневого курсу первинної спеціалізації з алергології  з 12 жовтня по 4 грудня 2023 року.

 

 

 

Студент НМУ переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з імунології та алергології  

18–20 квітня на базі Харківського національного медичного університету відбувся II етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Клінічна імунологія та алергологія».

Олімпіада була організована колективом кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої на чолі з завідувачем професором Павлом Кравчуном. Серед членів журі були присутні: завідувач кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики, професор Курченко А.І. та завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського НМУ проесор Чоп’як В.В.

В олімпіаді взяли участь 37 студентів з 14 закладів вищої медичної освіти України. Усі учасники заходу продемонстрували високий рівень теоретичних знань і володіння практичними навичками з клінічної імунології та алергології.

За результатами олімпіади І місце  посів студент НМУ імені О.О. Богомольця Тарас Барановський.

 

 

16-17 квітня 2015 року в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на кафедрі клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики, яка є опорною в Україні, відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «клінічна імунологія та алергологія». В олімпіаді прийняли участь найкращі студенти з різних регіонів України, а саме: Київ, Львів, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінниця, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Запоріжжя. На церемонії урочистого відкриття учасників привітали Голова організаційного комітету з проведення в НМУ ІІ етапу Олімпіади, член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. та декан медичного факультету №4, Пельо І.М.

Переможцем став студент Львівського НМУ імені Д.Галицького Жуков Кирило Олексійович, який перевівся з Луганського державного медичного університету. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця отримав почесне ІІ місце (Бедлінська Юлія Романівна, 6 курс, медичний факультет №3). ІІ місце також розділила студентка Мелікова Мехрі з Харківського НМУ. ІІІ місце здобула Лудчак Наталія Юріївна з Буковинського державного медичного університету.

Команда студентів Дніпропетровської медичної академії МОЗ України отримала І командне місце, ІІ місце – студенти нашого університету, ІІІ місце – команда зі Львова. В склад журі увійшли професори з Києва, Харкова, Львова та Чернівців. Головував у складі журі професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика Літус Віктор Іванович.

Студенти та викладачі прослухали лекцію першого завідувача кафедри, автора першого національного підручника з клінічної імунології, професора Дранніка Георгія Миколайовича, присвячену 170 річниці від дня народження І.І. Мечнікова.

В цілому олімпіада пройшла в теплій та дружній атмосфері, учасники відвідали в рамках культурної програми театр «Сузір’я» за сприяння профкому студентів НМУ.


Журі та співробітники кафедри.


Учасники олімпіади.


Лекція професора Дранніка Георгія Миколайовича.


Переможець Жуков К.О.


Студентка НМУ- 2 місце- Бедлінська Ю.Р.

16-18 квітня 2018 р. на кафедрі медичної генетики Харківського Національного медичного університету відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «медична генетика».

Учасників олімпіади привітали завідувач кафедри медичної генетики Юлія Борисівна Гречаніна та завідувач кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця професор Андрій Ігорович Курченко.

В олімпіаді взяли участь 25 студентів з 10 вищих медичних навчальних закладів України. 16 квітня відбувся перший тур другого етапу олімпіади, який складався з 60 тестових питань. 17 квітня пройшов другий тур, що включав аналіз каріограм, фенотипів і рішення ситуаційних завдань. Також в цей день відбулося засідання малої генетичної академії, в якій взяли участь молоді вчені Об’єднання «Медична генетика» і студенти-учасники олімпіади. 18 квітня проведена школа з медичної генетики і оголошені результати олімпіади «ГЕНЕТИК-2018».

Студентка Ксенія Ткачишина 5 курс 2 медичний факультет посіла ІІ призове місце, а команда студентів нашого університету отримала ІІ командне місце.

Всі учасники олімпіади нагороджені дипломами, сертифікатами та пам’ятними подарунками.

 

7-8 вересня відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «Дні дієтології та нутриціології у Львові 2023».

Доцент кафедри, PhD Людмила Турова була запрошена спікером із доповіддю:

«Мультиморбідність впливу синдрому підвищеної епітеліальної проникності та харчової атопії на організм людини»

 

13 вересня відбулася Вченій рада НМУ Богомольця, де підсумували результати цьогорічної вступної кампанії.

Члени Вченої ради оцінили підсумки цьогорічної вступної кампанії, затвердили отримання наукових ступенів і присвоєння вчених звань, погодили зміни у освітньо-професійній програмі Медичного фахового коледжу НМУ, ухвалили рішення щодо створення в Університеті навчально-наукового Інституту психічного здоров’я.

Також під час засідання підтримали кандидатури на присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам НМУ та відзначили ювілярів.

Зокрема, вчене звання доцента отримала к.мед.н. Турова Людмила Олександрівна.