Кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка Веремей М.І., к.м.н., доцент кафедри.

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.10, тел.: 454-49- 30

Староста групи (Думицька Іванна, студентка 3 курсу 1 медичного факультету)

Тематики гуртків: «Нанотоксикологія, вплив наносполук на умови праці та стан здоров’я», «Гігієна та екологія», «Охорона праці в медичній галузі», «Фізіологія праці», «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці».

 

 

Вихованці гуртка:

  1. Брухно Р.П., ІІ місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності»,2014р.
  2. Краснікова М.В., ІІ місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2015 р.
  3. Луценко М.М., І місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2016 р.
  4. Квіташ О.С., ІІ місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2017 р.
  5. Коваленко М.М., І місце з дисципліни «Основи охорони праці», 2018 р.
  6. Семененко Н.А., ІІІ місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2018 р.
  7. Філозоп Ю.Ю., ІІІ місце з дисципліни «Основи охорони праці», 2019 р.

 

Вихованці гуртка, які стали відомими по спеціальності:

 

Кундієв Ю.І. – академік НАН та НАМН України, член-кореспондент Російської АМН, доктор медичних наук, професор – колишній член наукового студентського гуртка кафедри гігієни праці КМІ.

 

 

Векслер І.Г. – доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії Київського НДІ онкології НАН України.

 

Цапко В.Г. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці Національного аграрного університету.

 

 

Фурманов Ю.О. – доктор медичних наук, декан медико-інженерного факультету Соломонового інженерного університету.

 

 

Горбань Л.М. – доктор медичних наук, голова комітету гігієнічного регламентування МОЗ України.

 

 

Ципріян В. І. – доктор медичних наук, завідувач кафедри гігієни харчування НМУ.

 

 

Торбін В.Ф. – доктор медичних наук, колишній староста студентського наукового гуртка кафедри гігієни праці КМІ.

 

 

Сучков Б.П. – доцент кафедри пропедевтики, військової та радіаційної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

 

Стацек (Велика) Н. В. – доцент кафедр гігієни харчування НМУ ім. О. О. Богомольця.

 

 

Лєпьошкіна Т.Р. – науковий співробітник Інституту медицини праці АМН України.

 

 

Поліщук П. Ф.  – лікар з гігієни праці Білоцерківської СЕС Київської області.

 

 

Майдиков Ю.О. – співробітник НДІ фізіології АН України

 

 

Сугерей Г. – старший інспектору правління охорони здоров’я Київської держадміністрації.

 

 

Шевцом С.М. – лікар, викладач Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 

 

Каракашян А.Н. – керівник лабораторії фізіології та гігієни праці жінок та підлітків Інституту медицини АМН України.

 

 

Цам З. – науковий співробітник Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя.

 

Засідання гуртка відбуваються кожну третю середу місяця о 15.00.

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.6, тел.:454-49- 30

Учасники гуртка взаємодіють із іншими гуртками НМУ та медичними вузами України.