Кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я

Наукова робота

Веремей Михайло Іванович, доцент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу  на 2 курсі медичних факультетів, предмет «Охорона праці в галузі».

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.10, тел.: 454-49- 30.

Основні напрямки роботи

Підготовлено за 5 років три магістри і три аспіранти.

Наукові інтереси кафедри завжди стосувалися вивчення умов праці, стану здоров’я працівників різних галузей промисловості, токсичних властивостей нових промислових хімічних речовин і продуктів із метою розробки ефективних заходів профілактики негативного впливу на працівників шкідливих чинників виробництва, попередження виникнення професійних захворювань, зниження рівнів захворюваності робітників виробничо-обумовленими захворюваннями, а також підвищення продуктивності праці.

Починаючи з 1993 року основним науковим напрямком кафедри стає вивчення токсикологічних властивостей полімерів і пластичних мас, пріоритетних закономірностей формування умов праці робітників, зайнятих промисловим виробництвом і переробкою цих складних хімічних продуктів, з метою розробки ефективних заходів профілактики негативного впливу на працівників шкідливих чинників виробництва. Результати наукових експериментально-токсикологічних і виробничо-гігієнічних досліджень, виконаних на кафедрі під керівництвом О.П. Яворовського, під час вирішення цієї важливої гігієнічної проблеми, лягли в основу наукового обґрунтування ГДК цілої групи епоксидних смол, клеїв на їх основі та ряду інших полімерних сполук, розробки “Санитарных правил для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке” (1988), “Санітарних правил під час виробництва і застосування епоксидних смол та матеріалів на їх основі” (1990), методичних вказівок “Гигиенические требования к условиям труда и профілактика заболеваний у работающих в производстве эпоксидных смол и пластмасс на ихоснове” (1988), Держстандарту України №2093 “Смоли епоксидно-діановінеотверджені” (1992), патентів, інформаційних листів тощо.

На початку 2009 року за ініціативи професора О.П. Яворовського кафедрою було обрано новий актуальний науковий напрямок – дослідження гігієнічних особливостей технологічних процесів одержання наночастинок і умов праці зайнятих у цих процесах робітників, а також розробка методичних підходів щодо вивчення токсичних властивостей наночасток із метою розробки ефективних заходів із профілактики можливого негативного впливу на працівників виробничих чинників, що утворюються  під час одержання та використання наночасток.

Видавнича діяльність за останні 5 років:

 • Підручники – 1
 • Посібники – 11
 • Монографії – 3
 • Методичні рекомендації – 6
 • Раціональні пропозиції – 3
 • НДР «Вплив умов праці на стан здоров’я та слухового аналізатору працівників сучасних вібро-шумових професій»

 

Опубліковано 23 монографій, 34 підручника, 16 навчальних посібник а понад 2 000 наукових публікацій, 240 методичних вказівок (7 методичних вказівок англійською мовою) та інформаційних листів, 103 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, 22 рацпропозицій.Патенти, отримані  співробітниками кафедри гігієни праці і професійних хвороб

 1. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель №59442. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
 2. Спосіб контролю вмісту метил-третбутилового ефіру у повітрі. Патент на корисну модель № 65838 (Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Брюзгіна Т.С. та ін.)
 3. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель № 54571. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
 4. Спосіб прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм. Патент на корисну модель № 54572. (Яворовський О.П., Мінченко О.Г., Мінченко Д.О. та ін.)
 5. Спосіб гігієнічного контролю за вмістом наночастинок у повітрі робочої зони. Патент на корисну модель № 75831. (Яворовський О.П., Веремей М.І., Бобир В.В., Зінченко Т.О.)
 6. Спосіб визначення стану адаптаційно-компенсаторних механізмів людини при дії загальної високочастотної вібрації в сполученні з шумом та пилом. Патент на корисну модель №84293. (Яворовський О.П., Шевцова В.М.)
 7. Спосіб визначення порушень в системі антиоксидантного захисту організму при мікросатурнізмі. Патент на корисну модель №88132. (Карлова О.О., Яворовський О.П)
 8. Спосіб оцінки токсичної дії метил-третбутилового ефіру на організм людини. Патент на корисну модель № 54573. (Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Мінченко О.Г.)