Кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я

Навчально-методична робота

 

Стажування НПП кафедри

Весняно-літній семестр 2023/2024 н.р.

Рейтинг НПП кафедри за результатами 2023/2024 н.р.

Графік взаємовідвідувань

Розклад занять

Розподіл груп

Графік консультацій

Графік ПК та консультацій 6 курс Гігієна та екологія

Розклад Гігієна та екологія 6 курс

Тематичні плани лекцій

Тематичні плани практичних занять

Тематичні плани СРС

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Охорона праці в галузі” для забезпечення АФН

ОСКІ-2

 

 

Осінньо-зимовий семестр 2023/2024 н.р.

Розподіл груп

Тематичні плани лекцій

Тематичні плани практичних занять

Тематичні плани самостійної роботи

Розклади

Графіки ПК та консультаій

Силабуси

Методичні матеріали з охорони праці в галузі для студентів 1 курсу

Методичні матеріали з Гігієни та екології для 2,3 та 4 курсів

Методичні матеріали з дисципліни Безпека та гігієни праці (Громадське здоров’я )

Робочі програми

Регламенти

Графік взаємовідвідувань

 

 

Весняно-літній семестр 2022-2023 н.р.

Рейтинг НПП кафедри за результатами 2022/2023 н.р.

Робочі програми

Графік консультацій

Графік ПМК та консультацій до ПМК 6 курс Гігієна та екологія

Розподіл груп між викладачами

Графік взаємовідвідувань

Розклади

Тематичні плани лекцій

Тематичні плани практичних занять

Тематичні плани СРС

Матеріали до ОСПКІ-2 (2023 рік)

 

 

2021-2022 н.р.

Рейтинг НПП кафедри за результатами 2021/2022 н.р.

Атестація здобувачів вищої освіти 2022

Графік консультацій на кафедрі гігієни та екології №2

Тематичні плани Гігієна 3-4 курси

Тематичні плани Гігієна 6 курс

Тематичні плани з Охорони праці

Регламенти контролю осінній семестр 2021

Графік взаємовідвідувань осінньо-зимовий семестр 2021-2022

Звіт про навчально методичну роботу

План навчально методичної роботи

Результати підвищення кваліфікації

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ НА 1 КУРСАХ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ПЕРЕСКАДАННЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

SCHEDULE OF CONSULTATIONS AND FINAL CONTROL «OCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY» 2SD COURSES STUDENTS

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 3 курс молодші спеціалісти

МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ (ПК) З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ», 6 курс

MATERIALS FOR DIFFERENTIAL TEST ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Графік проведення ПК та консультацій на 6 курсі

По іспиту з гігієни

Методичні матеріали з охорони праці для студентів 2 курсу стоматологічного факультету

Методичні матеріали з охорони праці для студентів медичних факультетів та ФПЛЗСУ

Методичні матеріали з гігієни для студентів 6 курсу медичного факультету №2

Методичні матеріали з гігієни для студентів 3 курсу та 4 курсу мс

 

Співробітники, відповідальні за навчально-методичну роботу кафедри:

  • Зінченко Тетяна Олександрівна, доцент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу на 2 курсі медичних факультетів, предмет «Охорона праці в галузі».

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.15, тел.: 454-49-30

  • Зенкіна Валентина Іванівна, доцент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу на 2 та 3 курсах медичного факультету №4, предмет «Гігієна та екологія».

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.13, тел.: 454-49-30

  • Паустовський Юрій Олександрович, професор кафедри, відповідальний за навчально-методичну роботу на 6 курсі медичного факультету №2, предмет «Гігієна та екологія».

Контакти: санітарно-гігієнічний корпус, другий поверх, каб.13, тел.: 454-49-30

  • Устяк Наталія Володимирівна, асистент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу на 1 курсі факультету підготовки іноземних громадян (медичний), предмет «Охорона праці в галузі».

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання:

Наказ НМУ №282 від 30.09.2019 р. “Положення про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”;

Наказ НМУ №925 від 12.11.2019 р. «Про проведення проміжної атестації студентів та ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ імені О.О. Богомольця»;

Наказ НМУ №230 “Про організацію навчального процесу в НМУ імені О.О. Богомольця у 2018/2019 н.р.”;

Наказ НМУ №14 “Про заходи з удосконалення підготовки та проведення лекцій в Університеті”;

Наказ НМУ №674 “Про створення в НМУ імені О.О. Богомольця у 2017/2018 н.р. комісії з пере зарахування дисциплін, які вивчалися студентами у вищих навчальних закладах під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» ”;

Наказ НМУ №553 “Про введення в дію в Університеті з 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України тимчасового примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»”;

students.jpg

students 1.JPG

students 2.jpg

students 3.JPG