Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Наукова робота

Науковий керівник – завідувач кафедри, д.мед.н., професор І.В. Ніженковська

irynanizhenkovska@nmu.ua

Відповідальна особа – к.фарм.н., доц. В.П. Нароха.

V.narokha@nmu.ua

 

Основні напрямки роботи:

  • синтез та фармакологічна оцінка біологічної активності нових сполук;
  • біохімія та патобіохімія молекулярних механізмів пошкодження біомембран та лікувально-профілактичного застосування біоантиоксидантів;
  • навчально-методичне забезпечення, реформування вищої фармацевтичної освіти, впровадження сучасних нових навчальних технологій з урахуванням специфіки викладання органічної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Ознайомитись з публікаціями по матеріалам наукової роботи кафедри в журналах Scopus/Web of Science можна за посиланнями

 

Ніженковська Ірина Володимирівна/Iryna Nizhenkovska

ORCID ID 0000-0001-5065-3147

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506649044

https://publons.com/researcher/3284509/iryna-nizhenkovska/

 

Нароха Віолетта Петрівна/Violetta Narokha

ORCID ID 0000-0001-7676-0223

Web of Science ResearcherID ABB-8824-2020

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56993769600

https://publons.com/researcher/3970829/violetta-narokha/ ID: ABB-8824-2020

 

Звіт з НДР 2021-2023 рр. ХЛЛТ

Звіт остаточний 2021-2023 ХЛЛТ

 

Науково-дослідні роботи:

 

2022-2025

  • «Розробка та удосконалення методів лабораторного аналізу лікарських засобів (ЛЗ) та біологічно активних добавок (БАД)» (№ держреєстрації 0122U001752). Відповідальний виконавець – Вельчинська О.В.

 

2021-2023

  • «Пошук та вивчення фармакологічних властивостей координаційних сполук германію та похідних гетероциклів» (№ держреєстрації 0121U109363). Відповідальний виконавець – Нароха В.П.
  • «Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності майбутніх магістрів фармації з хімічних дисциплін в умовах змішаної аудиторно-дистанційної форми навчання» (№ держреєстрації 0121U109362). Відповідальний виконавець –  Бут І.О.

2018-2020

  • «Пошук та вивчення механізмів дії нових потенційних кардіопротекторних та антигіпертензивних сполук» (№ держреєстрації 0118U003693) Відповідальний виконавець –  Нароха В.П.
  • «Експериментальне обгрунтування створення нового лікарського засобу з протимікробною та протизапальною активністю» (№ держреєстрації 0115U000907). Відповідальний виконавець –  Зінченко (Онищук) Л.В.

 

ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ НА КАФЕДРІ

 

Докторські

 

2018

Рева Тетяна Дмитрівна дисертація на тему «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів» (на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук). Науковий консультант – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.

 

Кандидатські

 

2021

Онищук Людмила Валеріївна дисертація на тему «Експериментальне обгрунтування створення нового лікарського засобу з протимікробною та протизапальною активністю» (на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук). Науковий керівник – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.

 

2020

Головченко Оксана Іванівна дисертація на тему «Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання» (на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук). Науковий керівник – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.

 

2019

Мацькевич Катерина Володимирівна дисертація на тему «Експериментальне дослідження фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів» (на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук). Науковий керівник – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.

 

2018

Нароха Віолетта Петрівна дисертація на тему «Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації» (на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук). Науковий керівник – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.

 

2017

Підченко Віталій Тарасович дисертація на тему «Експериментальне обгрунтування імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси гриба GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR.)P.KARST» (на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук). Науковий керівник – професор, д.мед.н. Ніженковська І.В.