Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Новини кафедри

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця завершилася атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». На розгляд  атестаційній  екзаменаційній  комісії  під головуванням завідувачки кафедри аптечної та промислової технології ліків, професора Полової Ж.М. було представлено  13 випускних кваліфікаційних  робіт, які виконувалися студентами  на кафедрі хімії ліків та лікарської токсикології та на базах потужних науково-дослідних інститутів –  Інституту фармакології та токсикології НАМН України, Інституту громадського здоров’я імені О.М. Марзеєва НАМН України, контрольно-аналітичної  лабораторії Державного експертного центру МОЗ України.  Студенти продемонстрували результати власних досліджень, присвячених  розробці  або модифікації методів контролю якості лікарських засобів та дієтичних добавок. Випускники  Івженко Ольга та Чумак Єгор розповіли  про пошук та розробку нових лікарських засобів і лікарських форм із протимікробною активністю на основі  четвертинних амонієвих солей, що є надзвичайно актуальною темою для технологічних підходів до   лікування поранених з гнійними ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин.  Присутні на захисті проявили   високий інтерес  до висновків  випускної кваліфікаційної  роботи  Михайленка Олександра на тему «Синтез та скринінгові дослідження протипухлинної активності похідних естерів 5-арилтіо-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти», яка виконана на базі  Інституту біоорганічної хімії імені Кухаря у рамках грантової програм із Інститутом раку (США).  Метою випускної кваліфікаційної роботи Гікала Гліба на тему: “Розробка методики визначення азилсартану медоксомілу        методом високоефективної рідинної хроматографії” було дослідження поведінки азилсартану медоксомілу в оберненофазовому режимі хроматографії при використанні етанолу в якості компоненту рухомої фази і розчинника для отримання випробуваних розчинів, що є актуальним питанням не тільки для створення методик визначення, але і забезпечення їх екологічності.. Високий науковий рівень  досліджень студентів був високо оцінений атестаційною екзаменаційною комісією, яка відмітила та своїм рішенням оцінила  найвищим  балом роботи  восьми студентів –  Михайленко Олександра (науковий керівник доцент Головченко О.І.), Федорович Соломії (наукові керівники доцент Глушаченко О.О, к.х.н. Сиротчук О.А.), Ушакової Софії (науковий керівник к.фарм.н.  Бурмака О.В.),  Пилипчук Валерії (науковий керівник к.б.н. Виноградова К.Г.),  Івженко Ольги ( науковий керівник д.м.н. Вричану Н.О.), Гікала Глеба (наукові керівники доцент Глушаченко О.О, к.х.н. Сиротчук О.А.), Лаговської Руслани  (науковий керівник к.фарм.н.  Бурмака О.В.), та Погорілої Юлії (науковий керівник доцент Мацькевич К.В.). Вітаємо  студентів та їх наукових керівників з  успішним  захистом випускних кваліфікаційних робіт та бажаємо професійних досягнень!

 

 

 

 

 

23-25 травня 2024 року у м. Варшава, Республіка Польща відбулася Міжнародна Конференція «Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD», організатор – Медичний Університет Варшави, Факультет Фармації.

У роботі Конференції прийняли участь проф. Ніженковська І.В., проф. Вельчинська О.В., к.б.н. Мелешко Р.А. та студентка 4 курсу Фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Петрик Наталія із постерною доповіддю на тему «Peculiarities of the pharmaceutical analysis of the Clarithromycin substance by the method of highperformance liquid chromatography». За результатами експериментального дослідження були опубліковані тези доповіді.

 

 

 

3-4 квітня 2024 року у м. Влоцлавек, Республіка Польща відбулася Міжнародна Наукова Конференція «Innovations in medicine: achievements of domestic and foreign representatives», організатор – Куявський Університет

У роботі Конференції прийняли участь проф. Ніженковська І.В., проф. Вельчинська О.В. та студентка 4 курсу Фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Харлампович Софія.

За результатами експериментального дослідження були опубліковані тези доповіді на тему «Peculiarities of HPLC analysis of the content of the Sorbitol substance for the presence of accompanying impurities».

 

 

 

Всеукраїнський Конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023-2024 н. р.
(25.03.2024 – 05.04.2024)

Засновником Конкурсу є Міністерство освіти й науки України. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями. В Конкурсі приймали участь наукові роботи студентів Фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О Богомольця. Серед учасників Конкурсу Диплом 1 Ступеня нагороджена наукова робота студентки 5 курсу заочної форми навчання Фармацевтичного факультету Лівончик Леся Леонідовна (науковий керівник – професорка, д. фарм. н. Вельчинська Олена Василівна). Робота виконана на кафедрі хімії ліків та лікарської токсикології – завідувачка кафедрою, професорка, д.м.н. Ніженковська Ірина Володимирівна.

Наукова робота була присвячена особливостям аналізу субстанції Ципрофлоксацину методом ВЕРХ (високоефективної рідинної хроматографії). Адаптовано умови хроматографування методом ВЕРХ субстанції Ципрофлоксацину з модифікацією рухомої фази, методики приготування розчинів при дослідженні методом ВЕРХ з модифікацією умов розчинення зразків. Проведено хроматографічні дослідження методом ВЕРХ субстанції Ципрофлоксацину, в результаті яких виявлено, окрім специфікованих домішок (за Eur.Ph.), супровідні домішки 1, 2, 3, 6-ОН аналоги Ципрофлоксацину, присутність яких неприйнятна у складі досліджуваної субстанції.

 

 

 

30 травня 2024 року в НМУ імені О.О.Богомольця були підведені ітоги  І туру Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023-2024 навчальному році, який організували Міністерство освіти і науки України та Інститут модернізації змісту освіти. Представники кафедри хімії ліків та лікарської токсикології прийняли участь у конкурсі у секції «Фармація». Робота студентки 3-го курсу Бардакової Карини, виконана під керівництвом доцента кафедри Афанасенко Ольги Вікторовни на тему: «Розробка проекту специфікації та методів контролю якості для дієтичної добавки з рослинними екстрактами, що підтримують процес травлення» була відзначена дипломом ІІ ступеня. Вітаємо Карину та бажаємо подальших наукових досягнень.

 

 

 

 

 

20-25 травня 2024 доцентка кафедри Віолетта Нароха пройшла практичний тренінг на кафедрі фармакотерапії та фармацевтичної опіки та відвідала конференцію University quality culture day у Варшавському медичному університеті у Варшаві, Республіка Польща в межах програми мобільності Erasmus+. Метою заходу було знайомство з практикою в галузі фармакотерапії та фармацевтичної опіки країни члена Європейського Союзу, обмін досвідом у викладанні фахових дисциплін, розширення професійних зв’язків та огляд можливостей майбутньої співпраці в рамках науково-дослідних та грантових програм.

 

 

 

 

 

З квітня 2024 року завідувачка кафедри, професорка Ірина Ніженковська та доцентка Віолетта Нароха є членкинями міжнародних фахових наукових організацій British Pharmacological Society (Британського фармакологічного товариства) та American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (Американського товариства фармакології та експериментальної терапії)

 

 

 

 

 

Студенти фармацевтичного факультету заочної форми навчання Аврамчук О., Белей В., Горай Т., Дарієнко О., Денісова В., Залевська О., Зелена Я., Кукса В., Семенюк А. разом із науковими керівниками проф. Ніженковскою І.В., проф. Вельчинською О.В., к.б.н. Мелешко Р.А. у період виконання випускних кваліфікаційних робіт в рамках неформальної освіти онлайн відвідували  вебінари, цикл яких було організовано Міжнародною Фармацевтичною Федерацією (International Pharmaceutical Federation (FIP)), Hague, The Netherlands для студентів,  фармацевтів, вчених та викладачів країн Європи, Африки, США, Канади.

Взяли участь у роботі вебінарів з напрямків:

– Створення аптек як доступної, орієнтованої на пацієнта та сервіс-орієнтованої моделі практики;

– Вплив розміру виробництва на біодоступність лікарських засобів;

– Консультативна група регуляторів: запуск регуляторного інструменту самооцінки неякісних або фальсифікованих лікарських засобів;

– Режим реального часу: тестування розчинення твердої лікарської форми для перорального застосування – практичне дослідження промисловості (частина I) та нормативні очікування (частина II);

– Специфіка обслуговування та підтримка фармацевтів під час роботи  з ВІЛ-пацієнтами;

– Навчання лідерів політики у сфері фармації в усьому світі;

– Безпечна утилізація ліків: корисні рішення для нашої планети.

  • FIP Symposium, Digital Event «Designing pharmacies towards an accessible, patient-centered and service-oriented model of practice»09.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Practical-size Measurement and its impact on Drug Bioavailability»,11.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Regulators Advisory Group: Launch of the Regulatory Self-Assessment Tool for Substandard or Falsified Medicinal Products»,11.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Real-time release for dissolution testing of an oral solid dosage form – case study from industry (part I) and regulatory expectations (part II) »11.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Pharmacists support to medication management for people living with HIV»,12.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Learnings from Policy leaders in Pharmacy around the World»12.2023, The Netherland (Online educational activity).
  • FIP Symposium, Digital Event «Safe disposal of medicines: A helpful solution for our planet» 04.2024, The Netherlands (Online educational activity).

 

 

 

З 21 по 27 квітня 2024 року студенти 5 курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця взяли участь  у програмі  міжнародної співпраці Європейського Союзу Erasmus+. У межах  двосторонньої  угоди  НМУ імені О.О. Богомольця з Варшавським медичним університетом (Польща)  студентки 5 курсу Ушакова Софія та Івженко Ольга пройшли  короткострокове стажування на базі фармацевтичного факультету  Варшавського медичного університету.

У програмі стажування студентки відвідали кафедри фармацевтичного факультету, а особливу увагу присвятили кафедрі органічної та фізичної хімії під керівництвом декана фармацевтичного факультету Варшавського медичного університету, професора Piotr Luliński, контактували із викладачами та здобувачами вищої освіти фармацевтичного факультету. Завідувач кафедри фармацевтичної біології пан Sebastian Granica продемонстрував студенткам навчальні кімнати та лабораторії,  у яких майбутні фармацевти  набувають нових знань під час практичних занять. Студентки також мали можливість відвідати практичні  заняття на кафедрі медичної хімії та токсикології фармацевтичного факультету Варшавського медичного університету.

Великий інтерес у Софії та Ольги викликала розповідь доцентки кафедри  фармакогнозії пані Małgorzata Jeziorek про досвід лабораторного вирощування  лікарських рослин в особливих умовах для збереження екосистеми.

Стажування студентів фармацевтичного факультету на базі Варшавського медичного університету стало можливим за підтримки відділу міжнародних зв’язків НМУ та є ще одним кроком у співпраці НМУ і Варшавського медичного університету.

 

 

 

 

 

26 квітня  2024 року  магістрантки кафедри хімії ліків та лікарської  токсикології взяли участь у міжнародній конференції  «Захід-Схід»  на базі Варшавського медичного університету, де  представили  результати власних наукових досліджень,  які були виконані на  базі лабораторії контролю якості лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ України та лабораторії фармацевтичної мікробіології Інституту фармакології і токсикології  АМН України під  науковим  керівництвом викладачів кафедри  (завідувачка, професорка Ірина Ніженковська).  Студентка Івженко Ольга  представила стендову доповідь на тему «Anti-adhesion properties of quaternary ammonium salts against Рseudomonas aeruginosa» (робота виконана під керівництвом доктора медичних наук Вринчану Н.О.). Стендова доповідь Ушакової  Софії  була присвячена науковому дослідженню на тему «Development of a method for the identification and assay of biotin by high performance liquid chromatography in medicines and dietary supplements» (науковий керівник – к.фарм.н. Бурмака О.В.). Учасники конференції  високо оцінили результати наукових досліджень  наших студенток. Вони отримали сертифікати  за активну участь та наукову діяльність.  Вітаємо дівчат та бажаємо подальших наукових успіхів!

 

 

 

 

 

Староста гуртка кафедри хімії ліків та лікарської токсикології Заводяк Діана приймала активну участь у щорічному студентському інтенсиві із жіночого здоров’я  «WIW. WORLD INSIDE WOMAN»

Вона виступила із доповіддю, яка  була присвячена новітнім підходам фармацевтичного супровіду   преіндукції та індукції пологів за допомогою лікарського засобу «Міфепрестон». У своєму виступі Діана обговорювала ефективність та безпечність застосування “Міфепрестону” у фармацевтичному супроводі перед пологами.

Такі доповіді є важливими для студентських інтенсивів, оскільки вони дозволяють молодим фахівцям ознайомитися з новітніми тенденціями та дослідженнями у галузі фармацевтичної опіки жіночого здоров’я.

 

 

 

 

 

29 квітня 2024 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка (СНГ) кафедри хімії ліків та лікарської токсикології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, присвячене сучасним підходам до пошуку активних фармацевтичних інградієнтів (АФІ) як основи для створення ефективних лікарських засобів.

Спікер засідання аспірант 4 року навчання відділу азотвмісних гетероциклічних сполук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України Северін Олександр виступив з доповіддю на тему: “Синтез та дослідження протиракової активності сполук на основі 1,3-оксазолу”. Він розповів про етапи синтезу органічних сполук, які містять оксазол, та методи дослідження їх протиракової активності. В ході доповіді студенти-гуртківці знайшли відповіді на кілька важливих питань:

  • Як знайти сполуку-лідера з-поміж сотні варіацій?
  • Як знайти мішень, що відповідає за біологічну активність?
  • Які етапи дослідження протиракової активністі хімічних сполук?

Під час засідання було цікаво дізнатися щодо етапів “Pre-discovery”, “Target Identification”, “Target Validation”, “Drug Discovery”, “High-throughput Screening”, “Early Safety Test”, “Lead Optimization”. Особливо захоплюючою була інформація стосовно сучасних комп’ютерних програм для ліганд-орієнтованого та структура-орієнтованого конструювання ліків.

​Приходьте і приєднуйтесь до нас!

Будемо раді бачити вас на засіданні наукового гуртка кафедри хімії ліків та лікарської токсикології НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

26 квітня 2024 року на кафедрі хімії ліків та лікарської токсикології Національного медичного університеті імені О.О. Богомольця в онлайн-форматі відбулось засідання секції «Хімії ліків та лікарської токсикології» у рамках проведення науково-практичній конференції з міжнародною участю «Весняна студентська наукова сесія 2024».

Було представлено 13 робіт студентів 5 курсу фармацевтичного факультету, виконаних на базі кафедри та потужних контрольно-аналітичних лабораторій та науково-дослідних інститутів АМН України.

Вітаємо переможців:

Гігал Гліб перше місце !!!! (наукові керівники – доцент, к.х.н Глушаченко О.О., к.х.н. Сиротчук О.А.)

Михайленко Олександр (науковий керівник – доцент Головченко О.І.), та Погоріла Юлія, (науковий керівник – доцент, к.фарм.н. Мацькевич К. В.). – друге місце.

Ващенко Богдана (науковий керівник – доцент Головченко О.І.), Пилипчук Валерія, (науковий керівник – к.б.н. Виноградова К.Г.)

Чумак Єгор (науковий керівник – д.м.н. Вринчану Н.О.) розділили між собою третє місце.

Вітаємо членів СНТ та їх наукових керівників з нагородами та бажаємо подальших наукових досягнень!

 

 

 

 

 

30 листопада 2023 року відбулося третє засідання нашого студентського наукового гуртка!

Першим питанням була наукова доповідь нашого магістранта Михайленка Олександра. Він презентував свої дослідження по синтезу нових похідних 5-меркапто-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти як перспективних сполук із протипухлинною активністю. Робота була виконана в лабораторії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії.

Потім був проведений ворк-шоп “Біостатистика. Дизайн і методологія теоретичних і експериментальних досліджень у фармації”, який збагатив нас цінними знаннями та навичками, що сприятимуть подальшим науковим досягненням.

Також на цьому зібранні ми обговорили вражаючі досягнення магістрантів нашої кафедри, які були представлені на AYMS Conf – 2023.

І ще хочеться подякувати нашим викладачам за важливі поради та високий рівень наукової підтримки. Їхні вказівки та досвід допомагають краще розуміти наші дослідження та розвиватися як майбутні науковці.

Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому захоплюючому науковому заході! Разом ми робимо важливі відкриття та сприяємо науковому прогресу!

 

 

 

 

23-24 листопада у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція молодих науковців «Annual Young Medical Scientists’ Conference – 2023» (AYMSConf – 2023), яка присвячена 142-річчю Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя.

До участі долучилися понад 400 студентів, інтернів та аспірантів закладів вищої медичної освіти України.

Члени студентського наукового гуртка кафедри хімії ліків та лакарської токсикології студенти 5 курсу фармацевтичного факультету Гікал Гліб та Михайленко Олександр представили свої доповіді у секції “Фундаментальна медицина”. Серед 13 доповідачів секції Гікал Гліб, який репрезентував свою роботу на тему “Аспекти розробки методики екобезпечного визначення азилсартану медоксомілу методом високоефективної рідинної хроматографії” (наукові керівники – доцент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології, к.х.н. Глушаченко Ольга Олександрівна і асистент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології, к.х.н. Сиротчук Олександр Андрійович), був нагороджений дипломом І ступеню.

Вітаємо Гліба і його керівників з першим місцем та бажаємо успіхів в науковій роботі та нових досягнень!

 

 

 

 

 

20 грудня 2023 року у рамках Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», присвяченої 25-річчю фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відбулося засідання  секції «Сучасні підходи до стандартизації і методів контролю якості лікарських засобів, дієтичних добавок та засобів лікувальної косметики».

Модераторами роботи даної секції були завідувач кафедри хімії ліків та лікарської токсикології  професор Ніженковська І.В. та завідувач аналітичної, фізичної та колоїдної хімії  доцент Зайцева Г.М. У роботі  секції взяли участь   науковці та стейкхолдери  із України, Польщі, Індії та Македонії.  Нашу країну представляли співробітники кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри фармацевтичної хімії  та кафедри  фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського  національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.  Серед іноземних учасників були науковці  кафедри хімії ліків, фармацевтичного та біомедичного аналізу Варшавського медичного університету та  кафедри наук про життя університету Рані Дургаваті (м. Джабалпур, штат  Мадхья-Прадеш, Індія). Серед учасників були  працівники  лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України», ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів та медичної продукції», міжнародної об’єднаної лабораторної групи ФАРМ  та ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України».

Було представлено 15 доповідей щодо сучасного стану новітніх методів контролю системи забезпечення якості та  безпеки лікарських засобів.

 

 

 

Студенти фармацевтичного факультету виконують випускні кваліфікаційні роботи на базі Інституту фармакології та токсикології НАМН України.

Основою діяльності ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» є фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин на різних рівнях організації живої матерії, а також в органах та організмі в цілому. Один із напрямків роботи Інституту — участь у розробці та експертизі державних науково-технічних програм зі створення лікарських засобів, нормативних документів та законодавчих актів, які стосуються розробки та виробництва ліків. В Інституті створено нормативну базу щодо регламенту процедури доклінічного вивчення, експертизи та реєстрації лікарських засобів в Україні, розроблено методичні документи з доклінічного вивчення ліків.

Інститут має декілька потужних відділів, серед яких і лабораторія фармакології протимікробних засобів. Уже декілька років поспіль студенти-магістри кафедри хімії ліків та лікарської токсикології (зав. кафедри – д.мед.н., професор І.В. Ніженковська) виконують випускні кваліфікаційні роботи під керівництвом завідувача лабораторії, професора, д.мед.н. Вринчану Ніни Олексіївни.  Лабораторія проводить дослідження в різних напрямках, серед яких: скринінг синтезованих сполук на наявність антибактеріальної та антифунгальної дії, антимікробна активність препаратів різних фармакологічних груп, доклінічні дослідження і розробка нових протимікробних лікарських засобів, вивчення їхніх механізмів дії.

У рамках договору про співпрацю між НМУ імені О.О. Богомольця та Інститутом фармакології та токсикології НАМН України студенти 5 курсу Чумак Єгор та Івженко Ольга досліджують вплив сполук на біоплівки бактерій і грибів, визначають антибіоплівкову активність макролідів, чутливість мікроорганізмів до антимікробних препаратів диско-дифузійним методом. Даний напрямок досліджень наразі  є особливо актуальним, адже більшість інфекційних захворювань протікають із утворенням бактеріальних біоплівок. Такі біоплівки можуть заражати не тільки організм носія інфекції, а й осідати на поверхні медичного обладнання, тож дана проблема особливо гостро постає в умовах війни і потребує ефективного вирішення.

Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології висловлює вдячність Інституту фармакології та токсикології НАМН України за плідну співпрацю та сподівається на продуктивне співробітництво в майбутньому!

 

 

24 січня – 16 травня 2023 року професор І. В. Ніженковська пройшла стажування на базі Медичного центру Радбодського університету (м. Неймеґен, Нідерланди).

 

 

Після підриву 6 червня 2023 року армією рф дамби Каховської ГЕС по всій Україні розпочалися активні збори небайдужими громадянами гуманітарної допомоги для жителів затоплених районів Херсонщини. Одну з найперших і наймасштабніших таких акцій організувала в Житомирі студентка 4-го курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – Марія Янушевич.

Відтак вже 7 червня в Житомирі мешканці міста масово приносили на майдан Перемоги гуманітарну допомогу: ковдри, одяг, продукти тривалого зберігання, питну воду, корм для тварин та інші речі, що знадобилися постраждалим від затоплення. Організували збори 21-річна студентка НМУ імені О.О. Богомольця Марія Янушевич разом зі своїм братом. Вони за власною ініціативою звернулися у соціальних мережах до земляків із закликом долучитися до допомоги. Зібрана допомога була направлена до Херсону та Херсонської області, а частина – передана херсонцям, яких евакуювали різними регіонами України. До гуманітарного збору долучилися і співробітники кафедри хімії ліків та лікарської токсикології.

 

 

Асистент Проворова В.О. взяла участь у програмі академічного обміну для молодих учених ERASMUS+ у рамках співпраці між Варшавським медичним університетом (Республіка Польща) та Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.

Стажування тривало 3,5 місяці, упродовж яких асистент була залучена до наукових проєктів кафедри хімії ліків і кафедри органічної та фізичної хімії під керівництвом декана фармацевтичного факультету, dr hab. n. farm. Piotr Luliński та dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz. Під час стажування ознайомилася з навчально-методичним забезпеченням, науковою та педагогічною діяльністю кафедр, мала змогу перейняти досвід проведення практичних занять від польських колег. Разом із іншими учасниками обміну долучилася до 18-го Варшавського міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих учених, присвяченому актуальним питанням медицини і фармації. Стажування у Варшавському медичному університеті дало величезну кількість теоретичних та практичних знань, які стануть у нагоді для наукової та педагогічної складових кафедри та університету в цілому.

 

 

19 червня – 02 липня 2023 року професор Вельчинська О.В. пройшла стажування на базі Варшавського медичного університету (м. Варшава, Республіка Польща) за програмою ERASMUS+

 

 

З 5 по 9 червня 2023 року у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця проведено публічний захист кваліфікаційних випускних робіт для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Члени атестаційної екзаменаційної комісії під головуванням завідувачки кафедри аптечної та промислової технології ліків, професора, д.фарм.н. Полової Ж.М. відмітили актуальність дослідження проблематики ідентифікації активних фармацевтичних інгредієнтів у різних лікарських формах, лікувальній косметиці та дієтичних добавках, що були представлені в роботах студентів-випускників, членів СНГ кафедри хімії ліків та лікарської токсикології (завідувачка кафедри, професор Ніженковська І.В.). Результати досліджень студентів було доповідано на міжнародних наукових конференціях та викладено у друкованих роботах. Комісія оцінила роботи всіх студентів оцінкою “відмінно”, студенти Фама Фонг Хоанг, Межов Станіслав, Стукало Мирослава і Шевчук Вікторія отримали максимальні 200 балів із відзнакою.

 

 

 

17 19 травня 2023 року в м. Катовіце (Польща) відбувся Міжнародний медичний конгрес Сілезії SIMC (International Medical Congress of Silesia) 2023. Міжнародний медичний конгрес Сілезії SIMC є однією з найбільших студентських конференцій у Польщі. Вже 69 років його організовує Студентська наукова асоціація Сілезького медичного університету в Катовіце. Національний медичний університету імені О.О. Богомольця представляв студент 5 курсу фармацевтичного факультету Фам Фонг Хоанг із доповіддю на тему “Establishing the relationship between antiradical activity and water solubility of S-quinazolines”.

 

 

25 квітня 2023 року на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулася ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів  «Хімічні Каразінські читання – 2023» (ХКЧ’23). 23 кращі доповіді були відзначені грамотами.

 

 

27 березня 2023 року в НМУ імені О.О. Богомольця в онлайн-форматі відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей (секції «Фармакологія»).

Член студентського наукового гуртка кафедри хімії ліків та лікарської токсикології студент групи 8801 5 курсу фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Фам Фонг Хоанг був нагороджений дипломом першого ступеня за роботу на тему «Використання методу QSAR-аналізу для S-похідних хіназоліну як перспективних лікарських засобів» (науковий керівник – доцент, кандидат фармацевтичних наук Афанасенко Ольга Вікторівна).

 

 

Друкована робота «Development of modern non-phaemacopoeia methods for pharmaceutical analysis of acetylsalicylic acid» студентки Король Ганни (керівник: проф. Вельчинська О.В.) була визнана ГО «НАН ВО України» 30.11.2022 р. у конкурсі «Краще видання 2022 року» найкращою. Авторами роботи отримано Диплом лауреата І премії конкурсу «Краще видання року».

 

 

 

 

 

16 листопада 2021 року завідувач кафедри хімії ліків та лікарської токсикології, професор Ніженковська Ірина Володимирівна і професор Вельчинська Олена Василівна взяли участь у конкурсі «Краще видання року» Національної академії наук вищої освіти України та були нагороджені дипломом лауреата І премії у номінації «Підручники» «Токсикологічна хімія (третє видання)».