НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакології

Студентський науковий гурток

 

Відповідальний співробітник: Покотило Оксана Анатоліївна – асистент

 

Загальна інформація:

 

Адреса: Пр-т. Перемоги 34, фізико-хімічний корпус НМУ імені О.О. Богомольця, кафедра фармакології.

Контакти:

 • Завідувач кафедри, д.м.н, професор Зайченко Ганна Володимирівна – 067 750 57 96
 • Керівник гуртка, к.фарм.н., асистент Сімонова Оксана Анатоліївна – 063 975 72 52
 • Староста гуртка, Музичко Дмитро Володимирович – 073 466 96 29

 

Історія гуртка:

 

Витоки кафедри фармакології беруть початок у 1841 році, коли в університеті Св. Володимира серед перших десяти була створена кафедра з назвою „Врачебное веществословие с рецептурой”. Серед завідувачів кафедри були такі видатні вчені, як М.І. Козлов, О.П. Вальтер, В.І. Дибковський, Ю.П. Лауденбах, Г.Л. Шкавера, О.І. Черкес, І.С. Чекман.

Наукова пошукова робота студентів – це один із варіантів організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Науковий студентський гурток кафедри фармакології активно функціонує з 1945р., хоча окремі дослідження проводилися студентами на базі кафедри під керівництвом її вчених і до цього часу.

За останні роки в нашому Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця значно підвищився науковий рівень студентських дослідницьких робіт, більш актуальною і конкретною стала їхня тематика. Для сучасного лікаря необхідне вміння творчо мислити над кожним складним клінічним випадком. Студентські наукові гуртки допомагають виховувати грамотних лікарів для практичної охорони здоров’я, а також добирати і готувати кадри для кафедр медичних вишів та НДІ з числа найбільш обдарованих і талановитих студентів.

Студенти готують змістовні доповіді, які ґрунтуються на сучасних поглядах щодо застосування лікарських препаратів. Для цього потрібно виявити зацікавленість студентів, запропонувати теми майбутніх наукових досліджень та допомогти дібрати матеріал, виконати практичну роботу.

Робота у науковому гуртку стала першим етапом у діяльності багатьох видатних учених, чудових фахівців. У студентські роки активним гуртківцем кафедри фармакології був член-кор. НАН і АМН України, професор Тринус Ф.П., який багато років був директором профільного інституту фармакології і токсикології, професор Чоботарьова В.Д. – багаторічний декан педіатричного факультету. Багато вихованців кафедри захистили докторські, кандидатські дисертації і плідно працюють на кафедрі (Горчакова Н.О., Дяченко В.Ю., Савченко Н.В.), а також у науково-дослідних інститутах (Дужак В.Г., Вікторов О.П., Шатило В.Б., Бульда В.І., Свіщенко Є.П., Маньківський Б.М., Бурчинський С.П., Кущ В.М.).

 

Робота гуртка спрямована на:

 

 • Підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів.
 • Ознайомлення студентів з новими фармакологічними дослідженнями та новинками серед лікарських засобів.
 • Організацію досліджень у кафедральній лабораторії, опанування студентами її обладнання.
 • Відкриття наукового потенціалу студентів та підготовка науко-дослідницьких робіт.
 • Розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей у гуртківців.

 

На базі кафедри Фармакології НМУ імені О.О. Богомольця регулярно відбуваються засідання студентського наукового гуртка. Кожен охочий студент може підготувати доповідь згідно з темою засідання, в чому йому допоможуть викладачі кафедри.

 

Співпраця з іншими гуртками (СНГ):

 

 • кафедри акушерства та гінекології інституту післядипломної освіти
 • кафедри онкології
 • кафедри мікробіології
 • сексології та андрології
 • кафедри біохімії

 

 

Дати засідань орієнтовні та можуть змінюватись. Для отримання детальної інформації відвідайте Facebook кафедри *https://www.facebook.com/nmu.pharma/* або зверніться до старости гуртка.

 

 

 

ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

 

2 квітня 2019 року на кафедрі відбулося чергове засідання Студентського Наукового Гуртка кафедри Фармакології.

На заході були присутні: завідувач кафедри, д.м.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна, а також 35 студентів різних факультетів університету. Були присутні навіть декілька студентів інших медичних навчальних закладів Києва.

На порядку денному розглядалася тема спортивної фармакології. У вступній промові д.м.н., професор Зайченко Г.В. актуалізувала роль фармакології у спортивній індустрії. Вона зазначила зростання популярності спортивних добавок серед молоді та дала коротку характеристику з медичної точки зору.

Першим виступив студент 3 курсу медичного факультету №1 Терещук Олександр, який продовжив тему спортивного харчування, розповівши про негормональні лікарські засоби для покращення спортивних показників. Його доповідь містила інформацію не тільки про основні види негормональних препаратів з механізмами їх дії, а й дещо з історії власного досвіду використання деяких із них.

Наступний доповідач студент 3 курсу медичного факультету №1 Березинець Іван продовжив тему лікарських препаратів у сфері спорту. Він зробив ґрунтовну доповідь на тему використання гормональних препаратів у спорті. Розповів про гормон росту та його похідні. Особливий акцент був зроблений на механізмі дії та побічних ефектах застосування гормоновмісних препаратів.

Про стероїди, їх особливості та застосування у жіночому спорті розповів студент 3 курсу медичного факультету №1 Клімук Назар-Прохор. Саме в цій доповіді були представлені найбільш суттєві побічні ефекти використання стероїдних лікарських засобів серед спортсменів. Останнім взяв слово староста гуртка фармакології, студент 4 курсу медичного факультету №1 Музичко Дмитро, який зробив лаконічний висновок, опираючись на доповіді його колег.

Засідання завершилось плідною дискусією.