НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакології

Навчально-методична робота кафедри

 

Відповідальний співробітник – Савченко Наталія Віталіївна, к.мед.н. доцент

 

2021-2022 н.р.

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

Звіт кафедри фармакології 2020-2021 рр

 

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ НАРАД 2021-22

ГРАФІК взаємовідвідувань

Графік контролю зав. каф. якості проведення навчальних занять

 

Робочі програми 2021-2022

Силабуси 2021-2022

 

РЕЙТИНГ НПП Кафедра фармакології (2021)

 

Дані щодо безперервного професійного розвитку викладачів кафедри

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

План методичних нарад кафедри на навч. 2020-2021 рік

Розподіл і закріплення груп між викладачами

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2020

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2019

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (всі одним посиланням)

Робоча програма з фармакології медичний факультет
Робоча програма з фармакології медична психологія
Робоча програма з фармакології побічна дія ліків медична психологія
Робоча програма з фармакології побічна дія ліків медичний факультет
Робоча програма з фармакології побічна дія ліків стоматологічний факультет
Робоча програма з фармакології фармацевтичний факультет
Робоча програма з фармакології фармацевтичний факультет 5,5 років навчання
Робоча програма з фармакології стоматологічний факультет
Робоча програма навчальної дисципліни «Фармакологія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти медичні факультети, ФПЛЗСУ
Робоча програма навчальної дисципліни «Фармакологія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти фармацевтичний факультет (денна форма навчання)
Робоча програма навчальної дисципліни «Фармакологія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти фармацевтичний факультет (денна форма навчання ТКПЗ)