НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакології

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний за міжнародне співробітництво від кафедри фармакології доцент кафедри фармакології доц. Ходаківська Ольга Віталіївна (тел. моб.+380981786074: ел. адреса: olga.hodakovskai@gmail.com).

 

Згідно з положенням Закону України “Про вищу освіту”, в частині “Міжнародне співробітництво”, кафедрою фармакології були визначені нові аспекти вдосконалення інтернаціоналізації та модернізації освіти і відповідно до них сформовані нові завдання. Головне з цих завдань – введення міжнародного виміру в навчання і викладання, адаптація досвіду передових університетів світу з впровадженням його в роботу науково-педагогічних кадрів і в цілому кафедри фармакології. Головну засаду трансформації в освітній системі спрямовано на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів на міжнародному ринку праці. Цей процес зумовлено розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн.

 

Міжнародна діяльність науково-викладацького складу кафедри фармакології здійснюється у відповідності зі стратегією інтернаціоналізації та академічної мобільності.

 

У рамках академічної мобільності було проведено мовне та наукове стажування за кордоном співробітниками кафедри:

 

 • завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна, Великобританія, Кембридж, навчання у «Cambrige academy of English» 07.07.2019-03.08.2019, підвищення рівня компетенцій з англійської мови.
 • завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна «Педагогіка у медицині», Польща, Ченстохо́ва, 05.04.19 – 05.07.19
 • доцент кафедри фармакології Довгань Роман Степанович, Чехія, Брно, Університет Менделя, Фармакологія (артеріальна гіпертензія), 29.04.19 – 03.05.19
 • доцент кафедри фармакології Клименко Олена Володимирівна, Польща, Варшава, “Академічна доброчесність” Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego , Вищий Семінаріум Духовний у Варшаві UKSW спільно із Польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) та Фундацією АDD, 9 – 21.09 2019;
 • доцент кафедри фармакології Ходаківська Ольга Віталіївна, Польща,     м. Жешів, стажування в рамках Освітньої програми для лікарів та медичних працівників, що було організовано Інститутом міжнародної академічної та наукової співпраці (IIASC) (обсягом 108 годин), 08.07.2018-12.07.2018.

 

Також було отримано сертифікати володінням англійською мовою не нижче загальноприйнятого академічного рівня В2 та сертифікати участі в міжнародних конференціях відповідно.

 

Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти, науки і культури здійснюється в рамках членства співробітників в міжнародній фаховій асоціації, а завідувач кафедри, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна є членом асоціації «International Union of Basic and Clinical Pharmacology».

 

Крім того міжнародне співробітництво кафедри також насичене завдяки участі викладачів в міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в країні і за кордоном. Щорічно відвідують традиційні міжнародні науково-практичні конференції, а також всесвітньо визнані міжнародні конгреси.

 

Завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна брала участь зі стендовими та усними* доповідями:

 1. 18th World Congress of basic and clinical pharmacology, 2018, Japan, Kyoto
 2. 35th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 2019, Austria
 3. 5th Congress of the European Academy of Neurology, 2019, Oslo
 4. 2th East Europian GRNP Symposium of Anti-VEGF for retinal vascular diseases optimizing patient outcomes*, 2019, Ukraine
 5. ХІІ міжнародний Конгрес «Людина і ліки– Казахстан»*, 2019, Алмати
 6. VII International Conference of European Academy of Sciences & Reserch, 2019, Bonn, Germany

 

З 2017 р. започатковано нову форму міжнародної співпраці з медичними університетами країн СНД та Європи за візитінг-програмами, зокрема проф. Зайченко Г.В. була запрошена до Казахського національного медичного університету імені Асфендіярова для читання лекцій та проведення майстер-класів для викладачів  біомедичних дисциплін.

 

Основними результатами міжнародного співробітництва слід вважати: обмін досвідом та впровадження в освітню практику інноваційних технологій, концептуалізацію актуальних наукових ідей і напрямків у сучасній фармакології, теорії та практики викладання фармакології, публікацію кафедральних збірників, наукових статей і тез доповідей за матеріалами науково-практичної конференції, а також публікації в зарубіжних Scopus – цитованих виданнях.

 

Перспективи міжнародного співробітництва пов’язані з подальшою активізацією і зміцненням зв’язків із закордонним науковим співтовариством у рамках організації і проведення спільних науково-практичних заходів, гармонізації викладання фармакології для медичних/фармацевтичних спеціальностей, наукових досліджень у галузі розробки та фармакологічного вивчення лікарських засобів.