Кафедра фармакології

Міжнародне співробітництво

Відповідальний за міжнародне співробітництво асистент кафедри фармакології Дорошенко Анна Ігорівна (тел. моб.+380672761443;

ел. адреса: annadoroshenko2015@gmail.com).

Згідно з положенням Закону України “Про вищу освіту”, в частині “Міжнародне співробітництво”, кафедрою фармакології були визначені нові аспекти вдосконалення інтернаціоналізації та модернізації освіти і відповідно до них сформовані нові завдання. Головне з цих завдань – введення міжнародного виміру в навчання і викладання, адаптація досвіду передових університетів світу з впровадженням його в роботу науково-педагогічних кадрів і в цілому кафедри фармакології. Головну засаду трансформації в освітній системі спрямовано на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів на міжнародному ринку праці. Цей процес зумовлено розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн.

Міжнародна діяльність науково-викладацького складу кафедри фармакології здійснюється у відповідності зі стратегією інтернаціоналізації та академічної мобільності.

У рамках академічної мобільності було проведено мовне та наукове стажування за кордоном співробітниками кафедри:

  • завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна, Великобританія, Кембридж, навчання у «Cambrige academy of English» 07.07.2019-03.08.2019, підвищення рівня компетенцій з англійської мови.
  • завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна «Педагогіка у медицині», Польща, Ченстохо́ва, 05.04.19 – 05.07.19
  • доцент кафедри фармакології Клименко Олена Володимирівна, Польща, Варшава, “Академічна доброчесність” Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego , Вищий Семінаріум Духовний у Варшаві UKSW спільно із Польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) та Фундацією АDD, 9 – 21.09 2019;

Також було отримано сертифікати володінням англійською мовою не нижче загальноприйнятого академічного рівня В2 та сертифікати участі в міжнародних конференціях відповідно.

Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти, науки і культури здійснюється в рамках членства співробітників в міжнародній фаховій асоціації, а завідувач кафедри, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна є членом асоціації «International Union of Basic and Clinical Pharmacology».

Крім того міжнародне співробітництво кафедри також насичене завдяки участі викладачів в міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в країні і за кордоном. Щорічно відвідують традиційні міжнародні науково-практичні конференції, а також всесвітньо визнані міжнародні конгреси.

Завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор Зайченко Ганна Володимирівна брала участь зі стендовими та усними* доповідями:

  1. 18th World Congress of basic and clinical pharmacology, 2018, Japan, Kyoto
  2. 35th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 2019, Austria
  3. 5th Congress of the European Academy of Neurology, 2019, Oslo
  4. 2th East European GRNP Symposium of Anti-VEGF for retinal vascular diseases optimizing patient outcomes*, 2019, Ukraine
  5. ХІІ міжнародний Конгрес «Людина і ліки– Казахстан»*, 2019, Алмати
  6. VII International Conference of European Academy of Sciences & Reserch, 2019, Bonn, Germany

 

З 2017 р. започатковано нову форму міжнародної співпраці з медичними університетами країн СНД та Європи за візитінг-програмами, зокрема проф. Зайченко Г.В. була запрошена до Казахського національного медичного університету імені Асфендіярова для читання лекцій та проведення майстер-класів для викладачів  біомедичних дисциплін.

Основними результатами міжнародного співробітництва слід вважати: обмін досвідом та впровадження в освітню практику інноваційних технологій, концептуалізацію актуальних наукових ідей і напрямків у сучасній фармакології, теорії та практики викладання фармакології, публікацію кафедральних збірників, наукових статей і тез доповідей за матеріалами науково-практичної конференції, а також публікації в зарубіжних Scopus – цитованих виданнях.

Перспективи міжнародного співробітництва пов’язані з подальшою активізацією і зміцненням зв’язків із закордонним науковим співтовариством у рамках організації і проведення спільних науково-практичних заходів, гармонізації викладання фармакології для медичних/фармацевтичних спеціальностей, наукових досліджень у галузі розробки та фармакологічного вивчення лікарських засобів.

 

Новини

 

У м. Глазго (Шотландія) відбувся 19-й Всесвітній конгрес з фундаментальної та клінічної фармакології (WCP2023). Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Всеукраїнську Асоціацію фармакологів України представили завідувачка кафедри фармакології, професорка Ганна Зайченко та здобувачі наукового ступеня PhD кафедри фармакології Анна Горбач і Дмитро Козак. Вони взяли участь в численних симпозіумах, воркшопах, жваво відстоювали свою точку зору під час дискусій.

Грандіозний науковий захід, що проводиться раз на чотири роки Британським товариством фармакологів (The British Pharmacological Society, ВРS) і Міжнародним союзом фундаментальної та клінічної фармакології (International Union of Basic and Clinical Pharmacologists, IUPHAR), відвідали понад 2 тисячі фармакологів з 83 країн світу. Протягом 5 днів у 20 різних залах відбулося понад 145 заходів за участю відомих фармакологів, клінічних фармакологів, лауреатів Нобелівської премії, науковців різних суміжних галузей знань (біохімії, клінічної мікробіології, біотехнології, генетики, космічної медицини).

Особлива увага була прикута до досліджень інноваційних лікарських засобів, результатів досліджень молекулярних механізмів дії відомих та нових ліків, питань безпеки ліків в педіатрії, геріатрії та ін. Аспіранти кафедри фармакології НМУ представили на конгресі власні постерні доповіді та фахово відповіли на запитання науковців.

Щодня під час конгресу проводилися навчальні сателітні зустрічі (Education Satellite Meeting), під час яких представники кафедр фармакології провідних університетів Великої Британії, США, Австралії, Нідерландів, Німеччини, Південно-Африканської республіки та інших країн обмінювалися досвідом викладання фармакології в сучасних умовах. Зокрема, була презентована нова освітня платформа IUPHAR-Ed, оновлена стратегія викладання фармакології з урахуванням глобальних змін і викликів часу для студентів медичних та фармацевтичних факультетів.

Також делегація НМУ імені О.О. Богомольця відвідала Університет Данді (Шотландія). Співробітники кафедри фармакології ознайомилися з навчальною програмою та специфікою викладання фармакології в School of Life Sciences та School of Medicine вищезазначеного ЗВО, де мали змогу більше дізнатися про спіральну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти. За такої форми навчання студенти опановують фармакологію разом з фундаментальними та клінічними дисциплінами у складі крупних блоків. Наприклад, онкофармакологію вивчають в складі блоку «Онкологія», фармакологію серцево-судинних лікарських засобів – в блоці «Кардіологія» тощо. Протягом 5-6 років майбутні лікарі та фармацевти вивчають фундаментальну та клінічну фармакологію одночасно. Цікаво, що викладачем з фармакології стають, як правило, лікарі після отримання диплома за певною спеціалізацією та після здобуття педагогічної освіти (1-2 роки навчання).

Отриманий досвід представники кафедри фармакології впроваджуватимуть в освітній та науковій діяльності Alma mater – Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Аспірантка кафедри фармакології 1-го року очної форми навчання Горбач Анна Олександрівна (науковий керівник проф. Зайченко Г. В.) брала участь у 15-му конгресі Європейської асоціації клінічної фармакології та терапії (15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)) 25-28 червня 2022р.. Конгрес  проходив у гібридному форматі в Міжнародному конференц-центрі Megaron Athens, що розташований в центрі жвавого сучасного міста Афіни (Греція). Головна тема конгресу «Клінічна фармакологія, зараз більше, ніж будь-коли», була присвячена всім актуальним питанням сучасної терапії, від нових захворювань до індивідуальних підходів лікування. Програма конгресу включала захоплюючу суміш ключових доповідей, семінарів, дебатів та наукових презентацій.

Під час участі в конгресі ас. Горбач А. О. представила проміжні результати експериментального дослідження своєї дисертаційної роботи у форматі постерної презентації. Доповідь була присвячена питанню експериментальної розробки нових лікарських засобів на основі білого (очищеного) нафталанового масла для лікування дерматологічних захворювань, зокрема псоріазу. Науковці з інших країн проявили не аби-який інтерес до теми дослідження. Були жваві дискусії під час презентації постерної доповіді.

Учасники конгресу висловили слова підтримки українському народу.