Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Студентський науковий гурток

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НА КАФЕДРІ ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

 

Відповідальний співробітник: доктор медичних наук, професор Пікас Ольга Богданівна

Клінічні та науково-дослідні бази кафедри, на яких функціонує гурток:

– Київський міський протитуберкульозний диспансер №1 (ПТД №1) – адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68

– Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня (КМДКТЛ) – адреса: 04075, м. Київ, вул. Гамарника, 10 (нині – Квітки Цісик, 10)

– Київська міська клінічна лікарня №4 (КМКЛ №4) адреса: 03110, м. Київ,                                                               вул. Солом’янська, 17

Засідання гуртка проводить: проф. Пікас Ольга Богданівна

Історія створення наукового гуртка. Студентський гурток на кафедрі фтизіатрії та пульмонології функціонує з 1960 року, коли почав керувати кафедрою професор Пилипчук Микола Степанович (заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії, академік АН вищої школи України, доктор медичних наук; автор 250 наукових робіт, у тому числі 10 монографій).

Перший науковий керівник студентського гуртка – професор Пилипчук Микола Степанович.

Основний напрям роботи гуртка того часу – удосконалення лікування хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень.

 Тематика роботи першого гуртка, створеного на кафедрі:

– Роль вітчизняних вчених у розвитку фтизіатрії

– Поширеність туберкульозу у країнах світу

– Особливості збудника туберкульозу

– Рентгенодіагностика туберкульозу

– Удосконалення методів антимікобактеріальної терапії

– Засвоєння методики спірографічних досліджень

– Діагностика легеневого серця

– Згортання крові у хворих на туберкульоз

Студенти-гуртківці брали участь у всесоюзних, республіканських, міських та інститутських конференціях:

 • Всесоюзні – І Всесоюзна студентська наукова конференція медичних ВУЗів «Иммунология туберкулеза» (12-14 вересня 1979 р.) – Петренко В.І., Путаненко А.П., Руденко В.В.

Прохорович І. В. був нагороджений медаллю як кращий гуртківець України  (у 80-тих роках).

 • Республіканські – Науково студентська конференція «Вопросі диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов діхания» (1 – 3 жовтня 1979 р.) – Петренко В. І., Путаненко А. П., Руденко В. В.
 • Міські – Руденко В. В. , Петренко В. І., Глушко В. Л.
 • Інститутські – Остапенко Н., Філоненко В. С.

Засідання наукового гуртка (2004 р.)

 

Засідання наукового гуртка (2011 р.)

 

 

Науковий гурток (2016 р.)

 

На засіданнях наукового гуртка заслуховуються звіти про виконання наукових робіт студентів, проводиться клінічний розбір хворих на туберкульоз органів дихання та хроніні неспецифічні захворюваня легень (ХНЗЛ).

У зв’язку з віддаленістю кафедри студенти – гуртківці займаються також індивідуально під керівництвом викладача. Під контролем призначеного наукового керівника та з його допомогою ці студенти проводять науковий пошук, оволодівають різними методиками дослідження серцево-судинної системи і функції зовнішнього дихання, сучасними схемами профілактики та схемами і методиками лікування хворих на туберкульоз органів дихання і позалегеневим туберкульозом.

Основні напрями роботи наукового гуртка в сучасних умовах:

І напрям –  розширення механізмів розвитку туберкульозної інфекції, її діагностики та підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень;

ІІ напрям – вивчення ролі екологічних чинників (пасивне і активне куріння, іонізуюче опроміненння) у виникненні бронхолегеневих захворювань (БЛЗ);

ІІІ напрям – особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.

Важливо відмітити переможців І – ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з фтизіатрії серед студентів ВМНЗ України ІІІ – ІУ рівнів акредитації: Шевченко Лариса Григорівна (11 – 14 квітня 2005 року, І місце),Слободяник Марина Петрівна (25 – 28 квітня 2006 року, І місце), Володько Катерина Михайлівна (24-27 квітня 2007 року, І місце) та студентів Таранчук Валентин Валентинович (11 – 14 квітня 2005 р.) і Куц Андрій Володимирович (25 – 28 квітня 2006 р.), які нагороджені заохочувальними грамотами.

 

Сьогодні спостерігається активна наукова робота студентів-гуртківців. Вони беруть участь у виконанні НДР кафедри та виступають із доповіддями на конференціях, конгресах і форумах, друкують результати своїх доробок у збірниках та фахових медичних журналах.

Є студенти-гуртківці нагороджені дипломами за кращу студентську доповідь: Ігумнов Сергій (Дніпропетровськ, 2002 р.), Андріяка Артем Олександрович (Київ, 8 квітня 2005 р. – І місце),Шевчук Тетяна Павлівна, Герман Людмила Василівна (Київ, 8 квітня 2005 р.) – ІІ місце), Малютіна В.В. (Київ, 2011, 2012), Зарубіна О.К. (Київ, 2011, 2012), Водяник А. (Київ, 2013) .

Мамотенко А.В., Єрьоменко В.Д. нагороджені дипломами І ступеня за перемогу у конкурсі стендових доповідей серед молодих вчених у рамках постерної сесії (Чернівці, 1-2 жовтня 2015 р.).

 

 

Студенти-гуртківці беруть участь у закордонних медичних конгресах, науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, нагороджені сертифікатами й дипломами:

 • Водяник А. (Казахстан, 2014) – диплом ІІІ ступеня за участь у конференції
 • Ковалишин К. (Казахстан) – диплом ІІІ ступеня за участь у конференції
 • Морачковська К.О. (Минск, Беларусь, 18-20 апреля 2018)  
 • Кирилович М.С. (Минск, Беларусь. 2 февр. 2018).

 

 

Активна участь студентів відмічається у роботі «Квітневих студентських наукових сесіях» – 2017, 2018 р, що відмічено дипломамми:

 • Кухарівська Юлія Олегівна – (квітень 2017 р., диплом І ступеня у номінації «Краще дослідження», секція «Патологічна анатомія, фтизіатрія та пульмонологія»).
 • Імбер Аліна Сергіївна – диплом ІІ ступеня у номінації «Краще дослідження» «Студентської квітневої наукової сесії – 2017».
 • Кравчик Світлана Миколаївна – сертифікат про участь у «Студентській квітневій науковій сесії – 2017».
 • Кудлацька -Тишко Ірина Сергіївна – сертифікат про участь у «Студентській квітневій науковій сесії – 2017».
 • Малиш Аліна Анатоліївна- сертифікат про участь у «Студентській квітневій науковій сесії – 2017».

 

 

На ІІІ грантовій конференції студентів (квітень 2017 р.) Кухарівська Ю.О. (5 курс, медичний факультет №3)  та Баран С.З. (старший лаборант кафедри біохімії) отримали грант для виконання наукової роботи на тему:

«Ризик гематотоксичних реакцій під час лікування туберкульозу в залежності від генотипу цитохрому З4502Е1 (СYPZE1)» (замовник: НМУ імені О. О. Богомольця  ).

 

 

 

НА «СТУДЕНТСЬКІЙ КВІТНЕВІЙ НАУКОВІЙ СЕСІЇ – 2018» (Секція «Фтизіатрія та пульмонологія» (Київ, квітень 2018 р) відмічені дипломами доповіді наступних студентів :

Кухарівська Ю.О. – диплом І ступеня

Кравчик С.М.диплом ІІ ступеня

IwandzaNeil-Franck – диплом ІІ ступеня

Кудлацька-Тишко І.С., Малиш А.А. – диплом ІІІ ступеня

 

З 2010 по 2021 роки студентами підготовлені багаточисленні друковані наукові роботи у фахових періодичних виданнях та збірках тез наукових конференцій.

 

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ІЗ НАУКОВЦЯМИ ІЗ США (1.09.2017 р.)

При  візиті науковців із США та зустрічі їх із студентами НМУ імені О.О. Богомольця були підведені підсумки виконання наукових досліджень:

– розробка нових методів діагностики туберкульозу у дітей (Центр дослідження СНІДу Бостон-Провіденс (Providence Boston Centerfor AIDS Research, CFAR).

– епідеміологічний аналіз і виявлення предикторів результатів лікування туберкульозу у хворих різних вікових груп.

 

Під час роботи у лікувальних закладах України дослідники із США намітили план подальшої роботи, що має практичне значення для реформування системи контролю за туберкульозом.

Студенти  НМУ цікавились у колег із США особливостями навчання у медичних школах та особливостями праці лікарів у  країні.

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНІЙ ОЛІМПІАДІ

Від кафедри фтизіатрії та пульмонології студенти НМУ імені О.О. Богомольця брали участь у  міжнародній олімпіаді «Самарканд – 2020» (11-12 грудня 2020 р., Узбекистан). Науковим керівником була доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Пікас Ольга Богданівна.

Участь студентів в олімпіаді «Самарканд – 2020» відмічена дипломами та сертифікатами:

Барна Аліна Федорівна (4 курс, медичний факультет №4, 1 група) – диплом за ІІ-е місце у міжнародній  олімпіаді «Самарканд – 2020».

Фещук Людмила Сергіївна (4 курс, медичний факультет №4, 1 група) – сертифікат за участь у міжнародній  олімпіаді «Самарканд – 2020».

Кафедра фтизіатрії вітає студентів, які брали участь в олімпіаді «Самарканд – 2020», а також  її переможців і бажає натхнення й нових досягнень на теренах науки.