Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Співробітники

Петренко Василь Іванович

 

Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії за спеціальностями “фтизіатрія” та “пульмонологія”, відмінник освіти України, заслужений лікар України.

В 1971 році закінчив Чорнобильське медичне училище. В 1971-1973 рр. служив у збройних силах, закінчив Київський медичний інститут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) з відзнакою в 1980 році, був занесений до Золотої книги Пошани випускників інституту та рекомендований на наукову роботу.

З 1980 року розпочалась трудова діяльність В. І. Петренка на кафедрі фтизіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В стінах цього закладу 40 років він успішно займається науковою, педагогічною, лікувальною та громадською роботою, пройшовши шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедрою, декана медичного факультету №3.

В 2007-2008 рр. створював та очолював Комітет з питань протидії ВІЛ інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам. Державний службовець п’ятого рангу.

Нині В.І. Петренко є відомим вченим в галузі фтизіатрії і пульмонології не тільки в Україні, а й за її межами. Активно співпрацює із ВООЗ з питань організації профілактики та боротьби з туберкульозом в Україні. Є висококваліфікованим педагогом, талановитим організатором фтизіатричної науки. Зробив значний внесок у підготовку лікарських кадрів, впровадження наукових досягнень у навчальний процес і практику охорони здоров’я.

В.І. Петренко вперше в Україні вивчав особливості фармакокінетики протитуберкульозних препаратів у хворих із легеневим серцем, що дозволило удосконалити тактику лікування цієї тяжкої категорії хворих. Зазначені дослідження були узагальнені в кандидатській дисертації “Содержание и коррекция применения изониазида, рифампицина и стрептомицина у больных туберкулезом, осложненньїм хроническим лєгочньїм сердцем”, яку він захистив у 1986 році.

Подальші наукові розробки В.І. Петренка пов’язані із дослідженням ролі біологічно активних речовин в патогенезі туберкульозу і неспецифічних хвороб органів дихання, а також питанням екологічної пульмонології.

Найбільша увага приділялась вивченню метаболізму лейкотрієнів, простациклін-тромбоксанової системи, простагландинів, циклічних нуклеотидів, а також міжклітинним особливостям їх взаємодії та впливу на біорегуляторні системи організму.

Результатом проведених досліджень явився захист докторської дисертації на тему: “Система ейкозаноїдів і принципи фармакологічної корекції їх порушень у хворих на туберкульоз легень (клініко-експериментальне дослідження)” в 1997 році.

Подальша наукова тематика пов’язана із удосконаленням методів виявлення, діагностики, лікування та профілактики туберкульозу і неспецифічних хвороб органів дихання. На базі кафедри професор Петренко В.І, створив сучасну лабораторію імунодіагностики та імунокорекції туберкульозу. Вперше в Україні запровадив визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу (І&А, І§М, І£С) імуноферментним методом, що дозволило розширити знання про патогенетичні механізми розвитку туберкульозної інфекції, удосконалити діагностику та підвищити якість контролю за ефективністю лікування хворих на туберкульоз. Визначення І§Е надало можливість проводити на сучасному рівні диференціальну діагностику інфІкованості дітей туберкульозом із алергічними реакціями нетуберкульозної етіології. Визначення моноклональних антитіл, апоптозу, цитокінів дозволило прогнозувати клінічний перебіг туберкульозу і застосовувати своєчасну індивідуальну корекцію антимікобактеріальної та імунокорегуючої терапії.

Запровадження в клінічну практику ультразвукової діагностики, в тому числі, доплерографії гепатобіліарної системи, надало можливість диференціювати гепатотоксичний або холестатичний варіант побічної дії протитуберкульозних препаратів.

Винайдено спосіб прогнозування підвищеного ризику щодо бронхолегеневих захворювань за вологовидільною функцією легень.

Запроваджено нові направлення у лікуванні хворих на туберкульоз: сінглетно-кисневу терапію в комплексному лікуванні дітей хворих на туберкульоз, яка сприяє вираженій дезінтоксикації організму, що проявляється у швидкій позитивній динаміці інтоксикаційного симптомокомплексу; впроваджено екологічно безпечний метод інформаційно-хвильової терапії, застосування якої попереджує розвиток побічних реакцій при супутніх захворюваннях гепатобіліарної системи.

Значна увага приділяється питанням розвитку екологічної пульмонології, р тому числі проблемам, пов’язаним із наслідками аварії на ЧАЕС, поєднаної інфекції ВІЛ/СНІД. Значну роботу виконує В.І.Петренко як завідувач опорної кафедри. Він є автором 7 підручників, втому числі і національного підручника «Фтизіатрія» українською, англійською та російською мовами, 2 навчально-методичних посібників “Фтизіатрія”, понад 300 наукових праць та 18 методичних рекомендацій, 10 патентів та 5 нововведень з основних питань туберкульозу і респіраторної патології, типового навчального плану і програми підготовки магістрів медицини із спеціальності “Фтизіатрія”, навчальних програм по фтизіатрії для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації та типового навчального плану і програми підготовки лікарів-інтернів.

В.І. Петренко успішно готує висококваліфіковані кадри з фтизіатрії і пульмонології. Під його керівництвом підготовлена школа фтизіатрів, навчаються аспіранти і клінічні ординатори. Він є прикладом вдумливого клініциста, досвідченого педагога та науковця.

З 2010 по 2015 роки очолював медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Нині В.І. Петренко є відомим вченим в галузі фтизіатрії і пульмонології не тільки в Україні, а й за її межами. Член Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом і легеневими хворобами. Активно співпрацює із ВООЗ, USAID та Університетом Брауна (Провіденс, Род-Айленд, США) і Гарвардською медичною школою (Бостон, Массачусетс, США) з питань організації профілактики та боротьби з туберкульозом в Україні. Експерт Всесвітньої академії рейтингів наукових досліджень – QS World University Ranking (QS Global Academic Survey)

Василь Іванович Петренко нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України». За досягнення в підготовці лікарських кадрів, розвиток медичної науки і освіти нагороджений Грамотою Верховної Ради України,  почесними грамотами Київського міського голови, Міністерства освіти і науки України, комітету Червоного Хреста України, Міністерства охорони здоров’я України. Удостоєний нагород Української православної церкви – орденом Святого Архістратига Михаїла та орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

 

 

 

Процюк Раду Георгійович

Доктор медичних наук, професор, академік Громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України (далі ГО («НАН ВО України),  академік Міжнародної академії освіти і науки (далі МАОН), член Президії, Перший віце-президент-головний учений секретар, академік – секретар Відділення медицини ГО «НАН ВО України», член Президії, віце-президент,  академік-секретар Відділення медицини МАОН. Заслужений діяч науки і техніки України, двічі Відмінник освіти України.

Після закінчення середньої школи в 1957 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту (нині Буковинський державний медичний університет). З 1963 по 1965 роки працював лікарем-фтизіатром в Центральній районній лікарні Млинівського району Рівненської області. У 1965 році вступив до аспірантури на кафедру фтизіатрії Київського інституту удосконалення лікарів.

З 1968 року, після захисту кандидатської дисертації працював  асистентом, з 1976 року – доцентом, а з 2001 року по даний час працює професором кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В стінах цього закладу 50 років він успішно займається науковою, педагогічною, лікувальною та громадською роботою.

У 1987 році під науковим керівництвом професора М. С. Пилипчука захистив докторську дисертацію на тему: «Аэрозольтерапия больных туберкулёзом и ее влияние на сурфактант легких и гемодинамику малого круга кровообращения».

Основні наукові напрями досліджень професора Р. Г. Процюка пов`язані з вивченням актуальних проблем педагогіки, фтизіатрії, пульмонології та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Фундаментальними є його праці в галузі аерозольтерапії, радіоізотопні та електронно-мікроскопічні дослідження про вплив інгаляцій ультразвукових аерозолів лікарських препаратів на аерогематичний бар`єр, сурфактантну систему легень, кондиціювання повітря, що видихається, мукоциліарний кліренс, функцію зовнішнього дихання, гемодинаміку малого і великого кола кровообігу, що дали змогу вперше розкрити раніше невідомі механізми як лікуючої, так і пошкоджувальної дії аерозолів.

Р.Г. Процюк є автором понад  380 наукових праць, у тому числі у співавторстві 5 монографій .

Раду Георгійович виконує велику громадську та організаційну роботу: він є членом вченої Ради 3-го медичного факультету,  членом Циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член Президії, Перший віце-президент-головний учений секретар, академік – секретар Відділення медицини ГО «НАН ВО України», член Президії, віце-президент захисту кандидатських та докторських дисертацій при „Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського», Національної академії медичних наук України (2004-2014, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2006-2014),  членом  редколегії  ряду медичних журналів.,  академік-секретар Відділення медицини МАОН. член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті спеціальної педагогіки   і  психології імені Миколи Ярмаченко Національної академії педагогічних наук України. На протязі багатьох років обіймав посаду заступника декана, виконував обов’язки декана факультету підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1990-2017), був експертом з лікарських препаратів ДП  “Державний експертний центр МОЗ України” (2002-2016), членом спеціалізованої Вченої ради

 

 

 

Норейко Сергій Борисович

Доктор медичних наук, професор, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

У 1986 році з відзнакою закінчив Донецький державний медичний інститут за фахом «Лікувальна справа» та був направлений на наукову роботу у Донецький НДІ гігієни праці та професійних  захворювань. За час роботи на посаді наукового співробітника відділення професійної патології була підготовлена та захищена кандидатська дисертація зі спеціальності «Фтизіатрія» на тему «Стан бронхіальної прохідності, газообміну та фізичної  працездатності у хворих на пневмоконіоз та коніотуберкульоз легень» (1992 р.). З 1992 року працював на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб Донецького державного медичного інституту. У 2007 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Фтизіатрія» на тему «Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень». У 2012 році отримав вчене звання доцента, у 2021 році – професора.

У період з 2010 по 2014 рр. працював у Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту на посаді професора, зав. кафедри фізіології, фізичної та психологічної  реабілітації.

На кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця працює з 2015 р. Загальний лікарський стаж – 36 років. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Сергій Борисович Норейко – автор 166 публікації, з них 160 наукового та 6 навчально-методичного характеру, в тому числі, 56 наукових робіт видано у спеціалізованих  виданнях, з яких 4 статі – у журналах, що включені до Web of Science (квартиль видання Q4). Співавтор 6  монографій, 16 патентів. Загальна кількість посилань згідно баз даних «Scopus» – 1, «Google scholar» (https://scholar.google.com/citations?user=7WtzcWkAAAAJ&hl=ru) –  210,  h-index – 9, Web of Science ResearcherID AAF-2236-2019, ORCID 0000-0003-3139-5968.  У 2018 році отримав сертифікат учасника тестування Aptis з англійської мови у British Council, м. Київ (рівень В2).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, член редакційної колегії журналу «Туберкульоз,  легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», заступник головного редактора журналу «Вісник невідкладної і відновної медицини».

 

 

 

Пікас Ольга Богданівна

Професор кафедри, доктор медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «пульмонологія», «фтизіатрія» та «дитяча фтизіатрія».

Закінчила середню школу м. Львова із золотою медаллю. Із дитинства мріяла стати лікарем. У 1991 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту (КМІ) імені О.О. Богомольця та була рекомендована на наукову роботу. У 1991–1993 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології Київського медичного інституту, після закінчення якої працювала асистентом цієї  кафедри.

З 2001 року – доцент кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології, з вересня 2014 року – професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У вересні 1998 року Пікас О. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вологовидільна функція і сурфактант легень у хворих на туберкульоз органів дихання й методи корекції їх порушень» (науковий керівник – професор Р.Г. Процюк).

У грудні 2013 року захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні та метаболічні зміни у хворих на туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, і їх корекція при комплексному лікуванні» (науковий консультант – професор В.І. Петренко).

О.Б. Пікас має 292 наукові праці. Автор 7 деклараційних патентів України на корисну модель та 5 нововведень (в напрямі туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання), 3 інформаційних листів та співавтор 3 методичних рекомендацій.
З 1988 року по 1992 рік працювала заступником голови профкому студентів Київського медичного інституту. Член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2017 року входить до складу експертів клініко-експертної комісії МОЗ України з спеціальності «фтизіатрія».
О.Б. Пікас є членом Редколегії  ряду міжнародних  наукових журналів (Україна, Білорусь, Німеччина, Болгарія).
У листопаді-грудні 2017 р. пройшла науково-педагогічне стажування за фахом «медичні науки» у Польші (м. Люблін, Польша), що підтверджено сертифікатом.

Виконує лікувально-консультативну роботу.
Є відповідальним виконавцем за науковий процес кафедри.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Подякою МОЗ України (2014) та Почесною грамотою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014, 2019).

Наукові інтереси: основи методології навчального процесу на кафедрі фтизіатрії та пульмонології, фтизіатрія – методи і результати лікування хворих на туберкульоз; питання екології (наслідки аварії на ЧАЕС, куріння цигарок) та взаємозв’язок із розвитком туберкульозу й інших неспецифічних хвороб органів дихання.

 

 

 

Бєгоулєв Олег Євгенович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фтизіатрія».

Закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету в 2001 році за спеціальністю „лікарська справа”. З 2001 р. по 2002 р. навчався в інтернатурі з фтизіатрії на базі КМПТД №1 м. Києва.

Після закінчення інтернатури з 2002 р. по 2004 р. проходив клінічну ординатуру з фтизіатрії на кафедрі фтизіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця, з 2005 року зарахований на посаду асистента кафедри фтизіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 2007 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень” і отримав ступінь кандидата медичних наук.

Консультує палати хворих у ІІ фтизіотерапевтичному відділенні КМПТД №1, за дорученням консультує амбулаторних хворих.

Проводить  практичні заняття та читає лекції для студентів англомовної форми навчання та практичні заняття зі студентами 4-го та 6-го курсів, інтернами, та  слухачами ФПК. В 2007 році отримав сертифікат англомовного викладача та був рекомендований для проведення навчання іноземних студентів англійською мовою. Є відповідальним по кафедрі за англомовну форму навчання з 2007 року.

Загальний педагогічний стаж 15 років, лікарський стаж – 20 років. Активно займається науковою роботою, виконуючи фрагмент наукової теми кафедри.

Є автором та співавтром опублікованих понад 40 наукових робіт, 2 патентів на корисну модель.

Брав активну участь в створенні англомовних навчально-методичних та лекційних матеріалів для студентів 4-го та 6-го курсів і є співавтором навчального посібника для самостійної роботи студентів  „Фтизіатрія” українською, російською та англійською мовами.

В 2013 році отримав Подяку від МОЗ України за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю.

В 2014 році отримав звання доцента.

В 2019 році отримав Почесну Грамоту Вченої Ради за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 95-річчя від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології.

 

 

 

Галан Ірина Олегівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «фтизіатрія» та другої категорії зі спеціальності «пульмонологія».

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2001 рік проходила інтернатуру на базі Київської медичної академії післядипломної освіти та отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Фтизіатрія», після чого була рекомендована на навчання у клінічній ординатурі. З 2001 по 2003 рік навчалась у клінічній ординатурі на базі кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2003 працювала на посаді асистента кафедри, а з 2023 року доцент закладу вищої освіти кафедри фтизіатрії та пульмонології. Захистила дисертаційну роботу на тему: «Нутриціологічна корекція білкового обміну як спосіб вторинної профілактики у хворих на туберкульоз легень», у 2023 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Бере активну участь у тренінгах, конференціях і семінарах, науковій діяльності кафедри, є автором і співавтором понад 70 наукових праць (в тому числі статті, що входять у наукометричну базу Scopus, Web of saens), 2 патентів на корисну модель, інформаційного листа. У 2022 році пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «New and innovative teaching methods» на базі Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics (Республіка Польща, м. Краків). У грудні 2022 року брала участь у науково-методичному семінарі «Особливості роботи в автоматизованій системі управління (АСУ ВНЗ)» на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ). У лютому 2023 року брала участь у роботі вебінару «Академічна доброчесність та наукове дослідження» на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ). У березні 2023 року пройшла тренінг «Викладання в умовах війни: реалізація інтерактивного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків). У червні 2023 року пройшла навчання за програмою Всеукраїнського форуму «Дні освітнього лідерства», у жовтні 2023 року пройшла навчання за програмою Всеукраїнського форуму «Навички майбутнього. Україна», на базі Національного університету «Запорізька політехніка».

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу, навчання лікарів-інтернів, ведення протоколів навчально-методичних засідань кафедри.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю нагороджена Почесною Грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2014), Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019).

Наукові інтереси: сучасні методи виявлення, діагностики та лікування туберкульозу у дорослих і дітей, неспецифічні захворювання органів дихання; питання порушень обмінних процесів у хворих на туберкульоз та їх корекція; використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

 

 

 

Бондаренко Ярослава Валеріївна

асистент кафедри

У 2009 році закінчила  Луганський державний медичний університет, медичний факультет.

З 2009 по 2011 роки навчалася в інтернатурі за спеціальністю «пульмонологія та фтизіатрія». У 2011 році здобула кваліфікацію магістр із спеціальності «пульмонологія та фтизіатрія», захистивши з відзнакою магістерську роботу на базі Луганського державного медичного університету. З 2011 по 2014 рік працювала районним фтизіатром у Луганській області. З 2014 по 2018 роки працювала асистентом у ДЗ «Луганський державний медичний університет».

З 2018 року працює асистентом кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця.

Є співавтором 5 наукових робіт, 2 патентів на корисну модель.

Виконує обов’язки завуча кафедри.

Наукові інтереси: діагностика позалегеневого туберкульозу.

 

 

 

Гречанюк Юлія Олегівна

Ассистент кафедри

Закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2018 році.  Проходила інтернатуру на кафедрі фтизіатрії та пульмонології за спеціальністю “Пульмонологія та фтизіатрія” з 2018 по 2020 рік, одночасно працюючи старшим лаборантом.

В лютому 2018 року проходила наукове стажування в м.Провіденс, Род-Айленд, США, вивчаючи актуальні питання сучасної діагностики та лікування туберкульозу. Являється співавтором семи друкованих робіт присвячених проблемам фтизіатрії та біохімії.

З квітня 2020 року зарахована на посаду асистента кафедри.

 

 

 

Марченко Ганна Федорівна

Асистент кафедри.

Марченко Г.Ф. у 2008 році закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету. У 2010 році  закінчила інтернатуру на базі кафедри фтизіатрії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика зі спеціальності «фтизіатрія-пульмонологія».

У 2012 році закінчила  клінічну ординатуру за фахом «Фтизіатрія» на кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2015 році  закінчила очну аспірантуру на кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2015 року працює на посаді асистента кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Основним напрямом наукових досліджень є вивчення функціонального стану печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ-інфекцією та вірусними гепатитами В і С. Є автором понад 30 наукових праць. Є автором і співавтором понад 35 друкованих робіт.

 

 

 

Семенюк Микола Андрійович

Асистент кафедри

Закінчив медичний факультет №й Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2020 році.  Проходив інтернатуру на кафедрі фтизіатрії та пульмонології за спеціальністю “Пульмонологія та фтизіатрія” з 2020 по 2022 рік, одночасно працюючи старшим лаборантом.

З 2022 року асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця.

Є співавтором 4 наукових робіт.

 

 

 

Стополянський Олександр Вікторович

асистент кафедри

Закінчив Національний медичний університет  ім. О.О. Богомольця у 2001 р.

Клінічна ординатура з фтизіатрії в період 2002 – 2004 р. (НМУ ім. О.О. Богомольця )

Тема дисертації: «Туберкульоз центральної нервової системи у хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ.»

Наукові інтереси: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, позалегеневий туберкульоз, туберкульоз центральної нервової системи.

Є автором і співавтором 45 публікацій, методичні рекомендації – 2, Винаходи – 1 (Спосіб діагностики туберкульозу, 2013 рік), Нагороджений Грамотою МОН 2008 р.

Відповідальний за роботу АСУ на кафедрі.

 

 

 

Малиновська Тетяна Валентинівна

Старший лаборант.

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії за фахом “Лабораторна імунологія”.

Малиновська Т.В., 1955 р.н., у 1980 році закінчила КДУ ім. Т.Г. Шевченко, біологічний факультет).

Малиновська Т.В. працює у НМУ на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології на посаді ст. лаборанта імунолога з 2000 року. За час роботи в НМУ зарекомендувала себе позитивно як ініціативний і дисциплінований співробітник.

Виконує великий об’єм роботи з імунологічних та біохімічних досліджень пацієнтів хворих на туберкульоз. Бере активну участь у наукових розробках кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології НМУ ім. О.О. Богомольця. Малиновська Т.В. є співавтором 15 наукових статей.

У 1998 р. пройшла спеціалізацію з клінічної імунології на базі КМАПО ім. П.Л, Шупика за спеціальністю “Клінічна імунологія”.

Загальний стаж роботи 39 років, лабораторний стаж – 25 років.

Є профоргом кафедри, відповідає за проведення лабораторних досліджень, відповідно до наукової тематики кафедри.

 

 

 

Борщевська Людмила Дмитрівна

Лаборант.

Борщевська Л.Д. 1954 р.н.

В 1971 році закінчила школу і поступила в Сумський торгівельно-економічний технікум, по закінченню, працювала в торгівлі.

На кафедрі працює лаборантом з 1987 року по теперішній час.

 

 

 

Мегедь Людмила Григорівна

Лаборант.

Мегедь Людмила Григорівна народилася 1963 року в м. Києві.

Працює на кафедрі фтизіатрії та пульмонології з 2014 року. Затишок та чистота в комп’ютерному класі кафедри підтримуються завдяки її турботі.