Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Наукова робота

Відповідальний співробітник:   доктор медичних наук, професор кафедри Пікас Ольга Богданівна

 

За останні  роки на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконувались 12 госп. договірних, 5 ініціативно-пошукових та 5 науково-дослідних робіт (НДР) за кошти державного бюджету.

Ініціативно-пошукові НДР:

 • «Вивчення можливості підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз шляхом удосконалення методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії» (термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2004)

 

 • «Вивчення поширеності та ефективності методів лікування ВІЛ-асоційованого туберкульозу» (термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2010 рр.;

 

 • «Клінічний перебіг туберкульозу та методи корекції його лікування у хворих на поєднані захворювання туберкульоз/ВІЛ-інфекція» (термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.;

 

 • Оцінка результатів лікування і розробка методів його корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (чутливий до антимікобактеріальних препаратів) Києва та Київської області» (термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.);
 • Оцінка результатів лікування і розробка методів його корекції у хворих хіміорезистентний туберкульоз легень Києва та Київської області» (термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 рр.);

НДР за кошти державного бюджету, замовник яких МОЗ України:

 • “Удосконалення існуючих і розробка нових методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень” (термін виконання: 01.01.02 – 31.12.05 рр.);
 • «Поширеність, клінічний перебіг та наслідки лікування туберкульозу серед підвищеного ризику захворювання» (термін виконання: 01.01.2008 – 31.12.2009 рр.);
 • «Особливості перебігу туберкульозу та вірусних гепатитів на тлі ВІЛ-інфекції» (термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015 р.).
 • Ризик гепатотоксичних реакцій під час лікування туберкульозу в залежності від генотипу цитохрому (термін виконання: 01.06.2018 – 31.06.2019 р.).
 • Застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні туберкульозу (термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.).

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

 

 1. Удосконалення існуючих та розробка нових методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень.
 2. Біокорегуючі технології при невідкладних станах в пульмонології.
 3. Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології.
 4. Застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні туберкульозу
 5. Застосування інноваційних методів у викладанні дисципліни фтизіатрія.

 

РЕЗУЛЬТАТИ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  КАФЕДРИ

 

На основі розкриття механізму і закономірності перебігу туберкульозного процесу кафедрою розроблялися нові методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу.

Вперше в Україні на кафедрі започатковано вивчення вмісту імуноглобулінів (IgG, IgM, IgA) у сироватці крові, специфічних до мікобактерій туберкульозу, за допомогою імунноферментного методу (В.І. Петренко, Т.В. Малиновська, О.В. Стополянський, Ю.А. Варченко, 2003, 2015), що дозволило розширити знання про патогенетичні механізми розвитку туберкульозної інфекції та удосконалити діагностику і підвищити якість контролю за ефективністю лікування хворих на туберкульоз

Вивчався вміст JgE. Визначення його надало можливість проводити на сучасному рівні диференціальну діагностику інфікованості дітей туберкульозом із алергічними реакціями нетуберкульозної етіології

Визначення моноклональних антитіл, апоптозу, цитокінів дозволило прогнозувати клінічний перебіг туберкульозу і застосовувати своєчасну індивідуальну корекцію антимікобактеріальної та імунокорегуючої терапії.

На кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця запроваджений метод ультразвукової діагностики (в тому числі доплерографії гепатобіліарної системи) для диференційної діагностики  гепатотоксичного та холестатичного варіантів побічної дії протитуберкульозних препаратів, що дає можливість проводити своєчасну та ефективну корекцію антимікобактеріальної терапії.

Проводиться дослідження амінокислотного складу крові у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень методом іонно-обмінної рідино-колоночної хроматографії за допомогою автоматичного аналізатора (В.І. Петренко, І.О. Галан, 2005, 2018), дослідження складу жирних кислот та метаболітів оксиду азоту у крові у хворих на туберкульоз легень (постраждалих і не постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС) (О.Б. Пікас, 2005, 2008, 2012, 2019).

Співробітниками  кафедри винайдені способи діагностики туберкульозу, оцінки тяжкості його перебігу та прогнозу лікування  (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005, 2006).

Винайдено способи оцінки ступеня ризику і  прогнозування розвитку бронхо легеневих захворювань (БЛЗ) (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005) та оцінки порушень адаптаційних можливостей організму (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005).

 

Складено алгоритм оцінювання ризику поширення інфекції в осередку після виявлення першого випадку (індекс-пацієнт). Для відстеження шляхів поширення інфекції  залучені молекулярно-генетичні методи (В.І. Петренко, М.Г. Долинська, 2019).

З урахуванням ризику тривалої контагіозності хворого на туберкульоз (внаслідок неповноцінного лікування) досліджена можливість застосування сурогатних маркерів гепатотоксичності – білку FABP і цитохрому P-450 2E1 (CYP2E1)  (В.І. Петренко, М.Г. Долинська, 2019).

Кафедрою проводиться  розробка методів комбінованої хіміотерапії та пошук патогенетичних засобів лікування цієї хвороби.

Розроблено та апробовано схему й методику призначення комплексу ТРИ-ВІ-ПЛЮС, яку вперше застосовано при лікуванні хворих на туберкульоз легень (Р.Г. Процюк, І.М. Кононенко, 2002).

Доведена доцільність застосування інформаційно-хвильової терапії «ІХТ-Поріг» та розроблена методика її застосування при лікуванні хворих на туберкульоз легень (В.І. Петренко, О.М. Павленко, 2002).

Вивчалась ефективність застосування синглетно-кисневої терапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз, яка сприяє вираженій дезінтоксикації організму (В.І. Петренко, О.М. Тонковид, І.Л. Рубан, 2006), препарату Дуфалак для корекції амінокислотного складу крові (В.І. Петренко, І.О. Галан, 2008, 2018, 2019) та Кагоцелу для корекції показників імунної системи у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (В.І. Петренко, Ю.А. Варченко, 2010, 2015).

Розроблено спосіб терапії хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із додатковим призначенням гепатопротектору глутаргіну (В.І. Петренко, О.М. Павленко, 2004), адеметіоніну (В.І. Петренко, Г.Ф. Марченко, 2019).

 

Роль екологічних чинників у виникненні БЛЗ – це друга проблема сьогодення, якою займається кафедра. Особливе місце у виникненні БЛЗ відводиться палінню цигарок (як пасивному так і активному) (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005, 2018, 2019) та наслідкам впливу іонізуючого опромінення (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005, 2013, 2019).

 

Результати проведених досліджень висвітлювались на науково-практичних конференціях, присвячених питанням екології (Київ, 2004, 2016, 2017; Тернопіль, 2015, 2016; Одеса 2016, 2018; Львів, Одеса, 2018; Мінськ, Біларусь, 2018).

 

Застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні туберкульозу – це новий напрям наукових досліджень кафедри, що покладені в основу кандидатських дисертацій асистентів Бондаренко Я.В. та Стополянського О.В. Дослідження в даному напрямі проводяться сумісно з провідними науковцями із США: медичною школою університету Браун (Провіденс, Род Айленд) і медичною школою Бостону  (Бостон, Массачусетс ).

 

 

Науковці із США в Україні (на кафедрі фтизіатрії та пульмонологїї  НМУ імені О.О. Богомольця) – 28.08.2017 р.

 

Застосування інноваційних методів у викладанні дисципліни «фтизіатрія»

 

Напрям досліджень, який розробляється і впроваджується у навчальному процесі студентів, неодноразово висвітлювася у міжнародних зустрічах за круглим столом, нарадах та науково-методичних конференціях.

 

Участь у науково-методичних конференціях та стажуванні (в Україні, Європі, США)

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Результати проведених досліджень висвітлювались на науково-методичних та науково-практичних конференціях і форумах.

 

СТАТТІ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. Результати досліджень друкуються в Україні, країнах СНД та за кордоном (країни Європи, США, Індія, Японія) українською, російською, польською та англійською мовами.

 

Patients’ perspectives of tuberculosis treatment challenges and barriers to treatment adherence in Ukraine: A qualitative study

Автори: Aibana, O.Dauria, E.Kiriazova, T., …Becker, A.E.Murray, M.B.

BMJ OPEN   Том: ‏ 10   Выпуск: ‏ 1     Номер статьи: e032027   Опубликовано: ‏ JAN 2020

SCOPUS  Q1.

Web of Science Q2 

 

Pediatric multidrug-resistant tuberculosis in Kyiv City, Ukraine

Автори: Silvia Shinpei ChiangYana Sheremeta Rachel Sophie PadillaHelen Elizabeth Jenkins,5Charles Robert Horsburgh, Jr.Vasyl Petrenko, Natasha Renee Rybak

Journal of Epidemiology and Global Health, імпакт-фактор 12,24; 2019, 9(1), стр. 56-61

SCOPUS  Q3.

Web of Science Q2

 

Clinical manifestations and epidemiology of adolescent  tuberculosis in Ukraine

Автори: Silvia S. Chiang, Maria Dolynska, Natasha R. Rybak, Andrea T. Cruz, Omowunmi

Aibana, Yana SheremetaVasyl PetrenkoAndrii Mamotenko, Iana Terleieva, C.Robert  Horsburgh Jr, Helen E. Jenkins

ERJ Open Research 2020 6: 00308-2020; DOI: 10.1183/23120541.00308-2020

Web of Science Q

 

ЗВІТ АЛЬЯНСУ «НЕСПЛАЧЕНИЙ РАХУНОК. ЯК ВУГІЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ РУЙНУЮТЬ НАШЕ ЗДОРОВ’Я» (квітень 2015 р.) – співавтор: Пікас О.Б.

 

 

УЧАСТЬ У МЕДИЧНИХ ФОРУМАХ (Київ, 2008, 2010, 2011, 2016), КОНГРЕСАХ (Київ, 2016) та ВИСТАВКАХ (Київ, 2007, 2015):

– виставка «Науково-технічні та інноваційні проекти винахідників та раціоналізаторів м. Києва» (2007) – проф. Петренко В.І. (нагороджений дипломом), проф. Пікас О.Б.

– VІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 19-21 квітня 2016 р.) – проф. Пікас О.Б. (нагороджена дипломом)

– V Ювілейний Міжнародний медичний  конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.) – проф. Пікас О.Б. (нагороджена дипломом)

спеціалізована виставка «Нетрадиційна медицина – 2015» (Київ, 22-24 травня 2015) – проф. Пікас О.Б. (нагороджена дипломом)

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ І СИМПОЗІУМАХ (МІЖНАРОДНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ)

50-а Всесвітня конференція зі здоров’я легень у Хайдарабаді (Індія, 30.10-2.11.2019) – доц. Долинська М.Г.

 

 

– 9-й Регіональний симпозіум з питань лікування туберкульозу в країнах східної Європи та Центральної Азії (Київ, Україна, 4-5.03.2020) – проф. Петренко В.І.

 

 

Співробітниками кафедри отримано 12 патентів на корисну модель, 6 інформаційних листів і 2 методичні рекомендації:

 • «Тексти диктантів для учнів загальноосвітніх (усіх типів), професійно-технічних та вищих (І-ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів з питань профілактики туберкульозу» (2002) – автори: Петренко В.І., Пікас О,Б., Потайчук В.І., Тимошенко Г.О., Шехтер І.Є. та інші.
 • «Оптимальне співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну В6 при лікуванні деструктивного туберкульозу» (2006) – автори: Гайова Л.В., Журило О.А., Губський Ю.І., Пікас О.Б. та нші).

 

 

УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ СТАНДАРТІВ МОЗ УКРАЇНИ:

 • Стандарт ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків (2008) – Розробники: Петренко В. І., Дворяк С. В., Антоняк С. М., Черенько С. О., Зеленська М. В.
 • «Стандарт надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз» (2009) – співавтори: В.І. Петренко.
 • Туберкульоз (оновлення 2017). Клінічна настанова, заснована на доказах (2017) – співавтори: В.І. Петренко, М.Г. Долинська.
 • «Стандарти охорони здоров’я при туберкульозі» (02.2020 р., прот. № 530, Наказ МОЗ) – співавтор – Долинська М.Г.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ (з міжнародною участю), які організову-вались кафедрою фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця:

 • «Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології» (1 жовтня 2004 р., Київ)
 • «Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання» (15 квітня 2005 р., Київ),
 • на конференції, присвяченій 80-річчю від дня народження професора М.С. Пилипчука (19 травня 2006 р., Київ),
 • «Сучасні проблеми Ко-інфекції туберкульоз і ВІЛ/СНІД» (29 – 30 березня 2011 року, Ялта-Київ),
 • «Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні» (18 – 19 березня 2013 року, Київ)
 • «Актуальні проблеми туберкульозу у дітей та підлітків» (23-24 лютого 2014 р., Київ),
 • «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» (15-16 жовтня 2014 р., Київ).
 • «Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу» (16-17 травня 2018 року, Київ).
 • «Актуальні питання туберкульозу» (15-16 травня 2020 року, Київ).

 

 

 

Конференція «Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу» (16-17 травня 2018 року, Київ).

 

 

ПРОВОДИЛАСЬ СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ  (27.09.2017 р.)

Брали участь співробітники НМУ і колеги з університетів США – проф. Петренко В.І. (зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології), Гичка С. (зав. кафедри патологічної анатомії) та Роберта Хорсбург (проф. епідеміології Бостонського уніврситету, США), Наталія Рибак (лікар університетської клініки Університету Брауна), Рейчел Паділла (студентка), Елен Дженкінс (Бостон).

Під час скайп-конференції обговорювались проблеми виявлення, діагностики, лікування, розповсюдження і патоморфозу туберкульозу в дитячому віці.

 

 ЗУСТРІЧІ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ

Щороку організовуються зустрічі за  круглим столом «До всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу» (зокрема останні – 24.03.2017 р., 22.03.2019 р., 24.03.2020 р.), до яких залучаються студенти, науковці іноземних країн та співробітники кафедр НМУ і бібліотеки. У даному заході розширюються  знання щодо туберкульозу, інформується населення про клінічні ознаки захворювання та заходи профілактики; проходить пропаганда здорового способу життя.

24.03.2017 р. –  брали участь   проф. Петренко В.І. (зав. кафедрою фтизіатрії та пульмонології НМУ), Долинська М.Г. (доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ), доктор Елют Якобс Перлмана (магістр громадського здоров’я та тропічної медицини, магістр державного управління, керівни громадської організації «Міжнародний Інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу» (США)), проф. Черкасов В.Г. (зав. кафедри анатомії людини), проф. Мельник В.С. (декан медичного факультету № 1), Виговська О.В. (декан медичного факультету № 3), Ковалішин К. (голова студентського парламенту);

22.03.2019 р. –  зустріч  організовано за допомогою інформаційної кампанії It’s time  (анонсованої глобальним Партнером «Зупинимо туберкульоз»).

       24.03.2020 р. – до  Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (Київ) // Офіційний сайт НМУ імені О.О. Богомольця.

       31.05.2020 р. – до Всесвітнього дня без тютюну (Київ) // Офіційний сайт НМУ імені О.О. Богомольця.

18.11.2020 р. – до Всесвітнього дня боротьби проти хронічного обструктивного захворювання (Київ) // Офіційний сайт НМУ імені О.О. Богомольця.

 

НАРАДИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДРИ ФТИЗІАТРІЇ

 

Проводяться наради завідувачів кафедр фтизіатрії та пульмонології (НМУ імені О.О. Богомольця, Київ; 2004, 2005, 2006, 2011, 2014, 2018 рр.), де обговорюються питання програми вивчення дисципліни «фтизіатрія» студентами  медичних, медико-психологічного та стоматологічного факультетів.

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

За період 1998-2020 рр. на кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця виконано і захищено ряд  дисертацій:

 • 2 докторські дисертації (Петренко В.І., Пікас О.Б.);
 • 6 кандидатських дисертацій (Пікас О.Б., Потайчук В.І., Панасюк В.В., Бєгоулєв О.Є., Варченко Ю.А., Загута Ю.Б.).

Виконано і захищено докторські дисертації:

Петренко В.І. – тема: «“Система ейкозаноїдів і принципи фармакологічної корекції їх порушень у хворих на туберкульоз легень (клініко-експериментальне дослідження)”

(науковий консультант – професор М.С. Пилипчук) – 1997 р.

Пікас О.Б. тема: «Клініко-імунологічні та метаболічні зміни у хворих на туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, і їх корекція при комплексному лікуванні» (науковий консультант – професор В.І. Петренко) – 2013 р.

 

Виконано і захищено кандидатські дисертації:

Панасюк В.В.тема «Ефективність хіміотерапії хронічних форм туберкульозу легень із застосуванням флуренізиду» (науковий керівник – проф. В.І. Петренко) – 1997 р.

Пікас О.Б. тема: «Вологовидільна функція і сурфактант легень у хворих на туберкульоз органів дихання й методи корекції їх порушень» (науковий керівник – проф. Р.Г. Процюк) – 1998 р.

Потайчук В.І. – тема «Гемокоагуляція і фібриноліз у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом» (науковий керівник – проф. В.І. Петренко) – 2001 р.

Бєгоулєв О.Є.тема «Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень» (науковий керівник – проф. В.І. Петренко) – 2006 р.

Варченко Ю.А. тема «Ефективність застосування індуктора інтерферону у комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень»

(науковий керівник – професор В.І. Петренко) – 2015 р.

Загута Ю.Б. – тема «Особливості порушень функції гормональної системи адаптації та методи їх корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІД ом» (науковий керівник – професор Р.Г. Процюк) – 2019 р.

 

ПРАЦЮЮТЬ  НАД  ДИСЕРТАЦІЯМИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ):

Галан Ірина Олегівна – тема «Нутриціологічна корекція білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень».

Марченко Ганна Федорівна – тема «Стан функції печінки та методи його корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ- інфекцією/СНІДом».

Бондаренко Ярослава Валеріївна – тема «Визначити інформативність дослідження активності аденозиндезамінази у складі діагностичного маршруту пацієнта з ексудативним запаленням в плевральній порожнині».

Стополянський Олександр Вікторович – тема «Особливості діагностики та клінічного перебігу туберкульозу центральної нервової системи при  туберкульоз-асоційованому синдромі відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів».

 

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю колектив кафедри фтизіатрії та пульмонології неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014, 2019):

 

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Під керівництвом проф. Петренка В.І. (головний редактор)  друкується (щоквартально) журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» (починаючи з 2010 року).

 

Підручник «Туберкульоз ВІЛ-інфекція/СНІД» (За ред.  В.Ф.Москаленко, Р.Г. Процюк та інші) був визначений як краще навчальне видання з медицини у Першому  Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів «Університетська книга – 2010», за що отримано диплом.