Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Лікувальна-консультативна робота

Колектив кафедри фтизіатрії та пульмонології

Історія кафедри фтизіатрії починається у далекому 1924 р., коли в Київському медичному інституті була створена доцентура по туберкульозу, якою завідував проф. О.І. Собкевич, а у 1934 р. – вже створена кафедра туберкульозу, яку очолив професор Д.Я. Епштейн. Сьогодні кафедру очолює Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Петренко Василь Іванович.

Відповідальна за лікувально-консультативну роботу: к.мед.н, доцент Галан Ірина Олегівна.

Співробітники кафедри, які є членами експертних комісій МОЗ України та ДОЗ м. Києва: професор В.І. Петренко (член робочої групи МОЗ України за напрямком фтизіатрія, член формулярного комітету ДЕК МОЗ України), професор О.Б. Пікас (експерт групи експертів МОЗ України за напрямом «Фтизіатрія»).

На кафедрі працюють 10 співробітників з них з вищою лікарською категорією 5, з першою лікарською категорією – 1 співробітник, з другою лікарською категорією – 2 співробітника. Напрямок лікувальної-консультативної роботи кафедри: фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, пульмонологія.

Список співробітників кафедри із зазначенням лікарської категорії, датою та номером сертифікату про присвоєння (підтвердження) лікарської категорії, контактних телефонів. 

ПІБ
(повністю)
дата народ-ження посада наук. ступінь, вчене звання стаж роботи(в т.ч.на кафедрі) лікарська категорія, (№ сертифікату, термін дії) телефон
(робочий, мобільний)
1. Петренко Василь
Іванович
1952 Завідувач
кафедри
д.мед.н.
професор
43 (43) Вища по пульмонології, №1987, до 05.03.2024.
Вища по фтизіатрії, №2208, до 05.03.2024
0664411290
2. Процюк Раду
Георгійович
1939 Професор д.мед.н.
професор
60 (55) Вища по фтизіатрії № 2666, до 17.10.2024,
Вища по пульмонології,
№ 2665 до 17.10.2024
Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Дитяча фтизіатрія» №663
Дійсно до 06.12.2027
0673028316
3. Пікас Ольга
Богданівна
1964 Професор д.мед.н.
професор
32 (32) Вища по пульмонології,
1988, до 05.03.2024
Вища по фтизіатрії
№2209 до 05.03.2024
0683257976
4. Норейко Сергій
Борисович
1962 Професор д.мед.н.
професор
38 (9) Друга по пульмонології, № 4935  до 06.05.2026 0951475252
5. Бєгоулєв Олег
Євгенович
1978 Доцент доцент
к.мед.н
22 (22) Вища по фтизіатрії
№ 3379 до 10.12.2024
0677353889
6. Галан Ірина
Олегівна
1974 Доцент доцент
к.мед.н
23 (22) Фтизіатрія, вища, сертифікат № 4925, до 06.05. 2026
Лікар-спеціаліст «Пульмонологія» посвідчення  № 362  до 28.12.2024р.
0679812239
7 Стополянський Олександр Вікторович 1976 Асистент Без вченого ступеня 17 (13) Друга, «Фтизіатрія»
№ 2030 до 23.09.2026 р.
0972074304
8 Семенюк Микола Андрійович 1996 Асистент  Без вченого ступеня 3.5(2) Лікар спеціаліст,  пульмонологія та фтизіатрія
Д№2223001, до 28.01.2027
0679006295
9 Твердохліб Ганна Федорівна 1986 Асистент
відпустка по догляду за дитиною
Без вченого ступеня 12 (10) Перша по фтизіатрії №16314 до 11.01.2023 0969048902
10 Гречанюк
Юлія
Олегівна
1995 Асистент
відпустка по догляду за дитиною
Без вченого ступеня 4(2) Лікар спеціаліст,  пульмонологія та фтизіатрія №Д2023001 до 25.03.2026р. 0971062882

 

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ 

  1. КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр», (КНП «Центр) – приміщення за адресою м. Київ, Харківське шосе 121/3 (корпус А, 5 поверх). Загальна кількість ліжок: 100 терапевтичного профілю для пацієнтів з легеневим туберкульозом.

Перелік відділень ЗОЗ на базі якого розташовані клінічні бази

Назва відділення К-сть ліжок ПІБ завідувача відділенням Телефон
КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр»
Диспансерне відділення 0 Ліщенко Наталія Валентинівна 563-19-67
Відділення легеневого туберкульозу 100 Ткаліч Алла Олександрівна 563-19-65

 

Участь співробітників кафедри в роботі робочих груп МОЗ України або ДОЗ м. Києва 

ПІБ Назва робочої групи Назва відомства, дата та номер наказу про включення до складу робочої групи
1 Петренко В.І. Постійний персональний склад мультидисциплінароної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Туберкульоз» Наказ МОЗ України від 18 серпня 2020 року № 1908 (у редакції наказу МОЗ України від 16.02.2021 року № 265)
2 Петренко В.І. Постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом «Медикаменти для лікування туберкульозу» Наказ МОЗ України від 19.01.2022 № 120
3 Петренко В. І. Робоча група «Розробка національної програми досліджень з туберкульозу» Health Organization (WHO), WHO Country Office in Ukraine,
Центру громадського здоров’я МОЗ України,  МОЗ України 2023 р.
4 Петренко В.І. Розробник СТАНДАРТу медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» Наказ МОЗ України від 18 травня 2022 року № 823, редакція 2023рік
5 Петренко В. І. Робоча група з питань перегляду і адаптації рекомендацій з припинення вживання тютюну та позбавлення нікотинової залежності, експертного супроводу впровадження положень статті 14 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну Центр громадського здоров’я МОЗ України, 2022 р.
6 Петренко В.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для працівників закладів охорони здоров’я зі сприяння у відмові від куріння та інших способів вживання виробів із вмістом нікотину, та надання медичної допомоги особам, які зловживають виробами із вмістом нікотину та особам із розладами внаслідок вживання нікотину
2021 рік
7 Норейко С. Б. Робоча група з питань перегляду і адаптації рекомендацій з припинення вживання тютюну та позбавлення нікотинової залежності, експертного супроводу впровадження положень статті 14 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну Центр громадського здоров’я МОЗ України, 2022 р.
8 Галан І.О. Робоча група «Розробка національної програми досліджень з туберкульозу» Health Organization (WHO), WHO Country Office in Ukraine,
Центру громадського здоров’я МОЗ України,  МОЗ України 2023 р.

 

Співробітники кафедри, які є головними позаштатними фахівцями (членами експертних комісій) МОЗ України та ДОЗ м. Києва 

ПІБ Спеціальність МОЗ України або ДОЗ м.Києва
Петренко Василь Іванович Фтизіатрія 1.    Член робочої групи МОЗ України за напрямком фтизіатрія
2.    Член формулярного комітету ДЕК МОЗ України
Пікас Ольга Богданівна Фтизіатрія Експерт групи експертів МОЗ України за напрямом «Фтизіатрія» (наказ МОЗ України «Про затвердження складу експертів клініко-експертної комісії МОЗ України» від 16.01.2017 р. №30).

 

  

Гігієнічні нормативи, експертні висновки, методичні розробки, санітарні норми, стандарти створені співробітниками кафедри 

Автори Назва роботи Дата публікації
1 Даниленко О.М., Терлєєва Я.С., Петренко В.І. та інші Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз» Січень 2023 р.
2 Петренко В.І., Бондаренко Я.В., Павлова К.С., Семенова О.О. Навчально-методичний посібник для студентів медичних закладів «Запобігання і подолання проявів стигматизації та дискримінації стосовно людей, які стикаються з туберкульозом» Вересень
2023р.
3 Даниленко О.М., Терлєєва Я.С., Петренко В.І. та інші Клінічна настанова, заснована на доказах «Туберкульоз» 12.10.2022
4 Микичак І.В., Кузін І.В.,
Петренко В.І.  та інші
Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» 18.05.2022
5 Петренко В.І., Норейко С.Б. Методичні рекомендації для працівників закладів охорони здоров’я зі сприяння у відмові від куріння та інших способів вживання виробів із вмістом нікотину, та надання медичної допомоги особам, які зловживають виробами із вмістом нікотину та особам із розладами внаслідок вживання нікотину Грудень 2021 р.

 

Подяки  співробітникам кафедри за лікувально-консультативну допомогу 

Кому адресована
подяка
На чиє ім’я було
звернення
ПІБ заявника Коротка суть подяки
Петренко Василь Іванович Командування Командування 13-ї Резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” За сприяння визвольній справі, високий професіоналіз, надання кваліфікованої медичної допомоги
Норейко Сергій Борисович Київського Міського Голови Подяка №116242 Київського Міського Голови (В. Кличко) від 18.06.2023 р. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника
Норейко Сергій Борисович Президії Національной академії медичних наук України Почесна Грамота Президії Національной академії медичних наук України (Наказ №72-к від 28.09.2023 р.),

 

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток медичної науки та з нагоди 30-річчя від дня заснування НАМН України

 

 Подяка завідувачу кафедри фтизіатрії та пульмонології, професору Петренку Василю Івановичу від Командування 13-ї Резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”

Командування 13-ї Резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” висловило подяку Петренку Василю Івановичу, завідувачу кафедри фтизіатрії та пульмонології, професору, доктору медичних наук, лікарю вищої категорії за спеціальностями “фтизіатрія” та “пульмонологія”, заслуженому лікарю України за сприяння визвольній справі, адже тільки зусиллями всіх найкращих представників українського суспільства ми зможемо звільнити окуповані землі нашої Батьківщини, а також здобути національну Українську Державу.

 

Подяки професору Норейку Сергію Борисовичу сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоровя, надання кваліфікованої медичної допомоги, високий професіоналізм

Провідні фахівці кафедри за сприянням керівництва університет передають свої професійні знання та досвід колегам.
Професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Процюк Раду Георгійович провів лекцію для бригад екстреної медичної допомоги Києва від фахівців НМУ

27 грудня 2023 року кафедрою фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця організовано чергову лекцію для медиків виїзних бригад і лікарів-інтернів КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва». З лекцією «Невідкладні стани у фтизіатрії та пульмонології» для медичних працівників Центру виступив професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ Раду Процюк, вона була присвячена алгоритмам надання медичної допомоги при невідкладних станах і принципам якісного засвоєння практичних навичок. Захід відбувся за підтримки керівництва Університету. Слухачі також розглянули ситуаційні задачі, які будуть надзвичайно корисними у щоденній практичній діяльності бригад екстреної медичної допомоги
В рамках міждисциплінарних підходів фахівці кафедри проводять цикли тематичного удосконалення лікарів та приймають участь у циклі спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

Цикл тематичного удосконалення лікарів з протидії туберкульозу
Навчально-науковим центром – Українським тренінговим центром сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця спільно з фахівцями кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ вперше був розроблений та проведений цикл тематичного удосконалення лікарів «Діагностика туберкульозу під патронажем сімейного лікаря». Цикл тривав з 06.11. по 20.11.2023 року, проведення подібних циклів заплановано на березень та вересень 2024 року. Мета заходу – зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я щодо виявлення, діагностики та протидії поширенню туберкульозу в Україні.

Своїм досвідом з курсантами поділились завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор Василь Петренко та директорка ННЦ УТЦСМ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професорка Наталія Гречківська.

Що важливо, під час навчання було приділено значну увагу професійній патології, зокрема питанням захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників .

Слухачі мали можливість поглибити свої теоретичні та практичні навички з виявлення і діагностики туберкульозу на первинній ланці, отримали нові актуальні знання щодо національних стандартів охорони здоров’я у разі туберкульозу.

Учасники зазначили, що пізнавальні лекції завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології професора Василя Петренка, професорів Раду Процюка, Сергія Норейка, доцентів Ірини Галан і Олега Бєгоулєва, асистента Олександра Стополянського стануть корисними у їх подальшій практичній діяльності.

Війна в Україні триває і зважаючи на бойові дії десятки тисяч людей залишаються без належного доступу до якісної медичної допомоги. Фахівці кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця не залишаються осторонь проблеми.

 

Асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології  Стополянський Олександр Вікторович підсилив діяльність медичного закладу на Миколаївщині

Асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Олександр Стополянський повернувся з відрядження, де більше місяця (липень-серпень 2023р) надавав медичну допомогу мешканцям Миколаївської і Херсонської областей. Під час відрядження, що здійснювалося з метою підсилення закладу охорони здоров’я, відповідно до наказу МОЗ України № 1597 вiд 05.09.2022, Олександр Стополянський надавав кваліфіковану допомогу пацієнтам і постраждалим внаслідок збройної агресії росії, зокрема, у селищі Надбузьке Миколаївської області у КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр» Миколаївської обласної ради.

Тривалий час жителі селища Надбузьке та прилеглих населених пунктів мали обмежений доступ до медичної допомоги, жили без належного медичного забезпечення, за дефіциту ліків та медичних працівників. Фахівці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця не залишаються осторонь проблеми.  Досвідчений лікар-фтизіатр Олександр Стополянський працював на посаді завідувача 1-го фтизіотерапевтичного відділення КНП «МРФПМЦ» МОР. У непростих умовах він вирішував складні клінічні завдання, забезпечував фтизіопульмонологічну, лікувально-консультативну, психологічну допомогу мешканцям Миколаївської, Херсонської областей, зокрема з деокупованих районів та постраждалим від підриву дамби Каховської ГЕС. Колеги засвідчили його високий професіоналізм, а пацієнти – людяність і щире серце.

Олександр Стополянський з співробітниками 1-го фтизіотерапевтичного відділення КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр» Миколаївської обласної ради.

 

Перелік медичного обладнання та устаткування, що належать НМУ імені О.О. Богомольця, яке використовується на клінічних базах кафедри 

Назва приладу, рік випуску Відділення в якому використовується Кількість хворих, яким надано лікувально – діагностичну допомогу (за рік) Балансова вартість приладу (обладнання)
1 Автоматичний біохімічний аналізатор PRONTO. 2004р КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр» 994 110000грн.
2 Імуноферментний аналізатор STAT FAKS. 2002р. КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр» 5 20165грн.
3 Аналізатор клінічний автоматичний CD 90. 2017р. КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр» 85 229100грн.
4 Спірометричний комплекс Spiroland 3. 2014р. КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр»

Університетська клініка

811 69000грн.
5 Спектрофотометр/Флуориметр з кюветним модулем (SN:S03524) КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр» 2 348333грн.
6 Спірограф SPIROLAB III КНП «Київський фтизіопульмонологічний центр»
Університетська клініка
194 83000 грн.

 

Клінічний розбір хворого: завідувач кафедри, професор В.І. Петренко, доцент О.Є. Бєгоулєв, доцент І.О. Галан.

 

Клінічний розбір хворого: професор С.Б. Норейко, асистент М.А. Семенюк, старший лаборант Т.В. Малиновська.

 

Клінічний розбір хворого: асистент Стополянський О.В. та студенти

 

Клінічний розбір хворого: Професор Р.Г. Процюк з лікарями відділення для лікування пацієнтів з чутливим туберкульозом

 

Імуноферментний аналізатор STAT FAKS дослідження доцент О.Є. Бєгоулєв

Аналізатор клінічний автоматичний CD 90, дослідження виконує асистент Ю.О. Гречанюк