Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Наукова робота

Відповідальний співробітник: Кузьмінець Андрій Анатолійович, PhD, асистент.

Клінічні бази: КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»; клініка «РАЙЕРИНГ».

На кафедрі успішно завершені ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи за темами: “Удосконалення лікування патології внутрішніх органів шляхом синдромологічної діагностики в клініці внутрішніх та інфекційних хвороб” (№ реєстрації – 0116U000120, термін виконання – 2016-2018 рр.) та “ Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування медикаментозних уражень кишковика у хворих на остеоартрит Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування медикаментозних уражень кишковика у хворих на остеоартрит ” (№ реєстрації – 0120U101414, термін виконання – 2018-2022 рр.)

У рамках виконання НДР магістрантами кафедри виконано роботи за темами «Вплив вегетаріанських дієт на розвиток депресії», «Ураження нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційовані із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, у кардіологічних хворих», «Порівняння рівня фекального кальпротектину у кардіологічних пацієнтів, що приймають традиційні препарати ацетилсаліцилової кислоти або її магній-вмістні форми», «Вивчення впливу патології печінки на когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів», а також виконана та захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»  на тему «Діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів при медикаметозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит». Науковий керівник д. мед. н., професор Губська Олена Юріївна,  виконавець аспірант Кузьмінець Андрій Анатолійович.

На кафедрі виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»  на тему ««Оцінка прихильності до безглютенової дієти у хворих на целіакію за результатами класичних серологічних біомаркерів та показниками імуногенних пептидів глютену». Науковий керівник д. мед. н., професор Губська Олена Юріївна,  виконавець – аспірант Денесюк Олег Русланович. Також, затверджено дві теми нових дисертаційних робіт під керівництвом д. мед. н., професорки Губської Олени Юріївни: «Вивчення ефективності методу біосугестивної терапії у цивільного населення України з розладами кишково-мозкової взаємодії (функціональною диспепсією та синдромом подразненої кишки), спричинені дистресом воєнного часу» виконавець – аспірант Мафтичук Божедар Русланович, та «Вивчення ефективності методу біосугестивної терапії у військовослужбовців Збройних Сил України з розладами кишково-мозкової взаємодії (функціональною диспепсією та синдромом подразненої кишки), спричинені дистресом воєнного часу» виконавець – аспірантка Божицька Ольга Михайлівна.

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної совіти була нагороджена Подякою за активну участь у розвитку студентської науки в Університеті.

 

Таблиця «Основні публікації, що відображують науковий інтерес та видавничу діяльність кафедри».

 

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг

(у сторінках)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Кишечная микробиота и функциональные расстройства кишечника, сопровождающиеся метеоризмом. Результаты применения «Гастролакт» в комплексном лечении заболеваний, сопровождающихся метеоризмом Стаття Український терапевтичний журнал. – 2016. – №3. – С. 75-82 Губская Е.Ю., А.И.Таран, И.А.Родионова, Лавренчук И.О., Сытников А.С
2 Новый диагноз – микроскопический энтерит: определение, современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению Стаття Український науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія». – 2016. – №3. – С. 120-126.

 

8 Губська О.Ю.
3 Харчове несприйняття та кишкова мікробіота. Чи існує між ними зв’язок? СТАТТЯ Современная педиатрия. – 2016. – № 6(78). – С. 95-98 4 Губська О.Ю.
4 Анемия стаття «Therapia». – 2017. – №5(120).

 

2 Губская Е.Ю., Родионова И.А.
5 Клінічний випадок: синдром Гулло// Цікаві випадки в клінічній медицині

 

тези Матеріали наук. конф. студентів, інтернів та молодих вчених. – 2017.

 

1 Губська О.Ю., Альянова Т.С.
6 Гіпокаліємія внаслідок хронічного зловживання гідрохлортіазиду: клінічний випадок тези Цікаві випадки в клінічній медицині: Матеріали наук. конф. студентів, інтернів та молодих вчених (секція «Внутрішні хвороби»). – 2017. 1 Губська О.Ю., Назаренко Є.О., Кутузова К.В., Кононюк О.А.
7 Гіпокаліємія внаслідок хронічного зловживання гідрохлоротіазидом: клінічний випадок стаття Therapia. Український медичний вісник 1 Губська О.Ю., Назаренко Є.О., Кутузова К.В., Кононюк О.А.
8 Family Benign Pancreatic Hyperenzymemia: A Case Report стаття Scientific discussion. – 2017. – №4. – P. 4–6.

 

3 Gubska O., Alianova T.S.
9 Сімейна панкреатична гіперферментемія: випадок з практики тези Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль. – 2017. 1 Губська О.Ю., Альянова Т.С.
10 Сімейна панкреатична гіперферментемія: що про неї відомо та що робити лікарю?// стаття Сучасна гастроентерологія: Укр. наук.-практ. спеціаліз. журн. – 2017. – №3 (95). – С. 62-69. 8 Губська О.Ю., Альянова Т.С.
11 The efficacy of eradication of small intestinal bacterial overgrowth in patients with non-alcoholic fatty liver disease стаття EUREKA. Health Sciences. – 2017. – № 4. – P. 34-41. 8 Gubska O., Tkach S., Cheverda T.
12 Peculiarities of allergy to tree pollen and approaches to diagnosis and allergen immunotherapy in patients – residents of Lviv region стаття The International Journal of Engineering and Science (IJES). – 2017. – volume 6, issue 4. – P. 24-31.

 

8 Zubchenko S., Chopyak V., Yuryev S., Pineda F., Gubska O.
13 Професійні шкідливості в анестезіології та інтенсивній терапії як фактор ризику психоемоційних порушень лікарів-інтенсивістів стаття Врачебное дело: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з питань охорони психіч. здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.». – 2017. – №7 (1144). – С. 88-93. 6 Губська О.Ю., Рибак Є.В.
14 Зміни психоемоційного стану хворих на патологію печінки стаття Врачебное дело. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з питань охорони психіч. здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.». – 2017. – №7 (1144). – С. 94-97. 4 Губська О.Ю., Гуменюк Л.І., Кузьмінець А.А.
15 Вивчення впливу вегетаріанських дієт на розвиток депресії стаття Врачебное дело: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з питань охорони психіч. здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.» . – 2017. – №7 (1144). – С. 201-204. 4 Губська О.Ю., Прівалов М.А., Таран А.І., Альянова Т.С., Родіонова І.О., Алексєєва В.В., Лавренчук І.О., Кузьмінець А.А.
16 І знову про сучасну ендоскопію: погляд зі Сходу на Захід стаття Therapia. Український медичний вісник. – 2017. – №10(124). – С. 37-39.

 

4 Губська О.Ю., Музика С.В., Альянова Т.С.
17 Клиническое наблюдение семейной доброкачественной панкреатической гиперферментемии стаття Вестник Клуба Панкреатологов. – 2017. – №4 (37), ноябрь. – С. 45-52.

 

8 Губская Е.Ю., Губергриц Н.Б., Клочков А.Е., Альянова Т.С., Фоменко П.Г.
18 Вивчення впливу патології печінки на когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів стаття Український науково-медичний молодіжний журнал: Наук.-практ. вид. – 2017. – №1(99). – С. 22-26.

 

5 Губська О.Ю., Гуменюк Л.І.
19 Peculiarities of phenotyping of lymphocytes in patients with pollen allergy against the backdrop of active herpesvirus infection type 4, 5 and 6 стаття Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2018, Feb 28. – 141(2):AB230.

 

5 Zubchenko S., Chopyak V., Yuryev S., Gubska O.
20 Celiac disease – disease of children and adults: symptoms, disease complications, risk groups and comorbidities стаття Pol. Merkur Lekarski.–2018, Jan 23.–44(259).– P. 31-35.

 

5 Gubska O., Majsiak E, Cichoż-Lach H, Cukrowska B., Alianova, T. S.
21 Функціональна диспепсія та імунна дисфункція: сучасні уявлення про патогенетичні механізми розвитку стаття Сучасна гастроентерологія: Укр. наук.-практ. спеціаліз. журн. – 2018. – №1(99). – С. 53-60 8 Губська О.Ю. Альянова Т.С.
22 Clinical Case Report of Familial Benign Pancreatic Hyperenzymemia стаття Pancreas. – [2018] . – 47(6). – P. 35-36. 2 Gubergrits N. B., Gubska O., Klochkov A. Y., Fomenko P. G., Alianova T. S.
23 НПЗП-ентеротоксичність – фокус на проблему стаття Сучасна гастроентерологія: Укр. наук.-практ. спеціаліз. журн. – 2018. – №5(103). – С. 50-59.

 

10 Губська О.Ю., Кузьмінець А.А.
24 Ацетилсаліцилова кислота в кардіологічній практиці: фокус на ентеротоксичність стаття Сучасна гастроентерологія: Укр. наук.-практ. спеціаліз. журн. – 2018. – №3-4. – С.79-85

 

7 Губська О.Ю., Лавренчук І.О.
25 Роль кишкової мікрофлори у підтриманні здоров’я або формуванні певних захворювань та трансплантація фекальної мікробіоти як перспективний метод корекції серйозних патологічних станів

 

стаття Медична газета «Здоров’я України» Тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія». 2019;54:2–5.

 

4 Губська О.Ю., Гриднєв О.Є.
26 Трансплантація фекальної мікробіоти: сучасний, ефективний і безпечний метод лікування інфекції Clostridium difficile стаття  Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 3. – С. 66-78. 13 Губська О. Ю., Гріднєв О. Є.
27 Исследование железодефицитных состояний у больных глютензависимыми заболеваниями, находящихся на аглиадиновой диете стаття Гастроентерологiя. 2020;54:30–37 8 Губская ЕЮ, Кузьминец АА, Наумова ОА, Родионова ИА, Долько АА
28 Структура та клініко-рентгенологічні особливості уражень пародонта в пацієнтів із глютен-асоційованими захворюваннями стаття Сучасна стоматологія. 2020;40. 1 Кустрьо ТВ, Антоненко МЮ, Губська ОЮ, Значкова ОА, Шемелько МЛ.
29 Мікробіота пародонтальних кишень та визначення рівня секреторного IgA у пацієнтів з глютенасоційованими захворюваннями стаття Sci Eur. 2020;2:25-29. 6 Кустрьо ТВ, Антоненко МЮ, Губська ОЮ.
30 Modern resources of celiac disease treatment effectiveness improvement. стаття Med Sci Ukr. 2020;16:33–38 6 Gubska OY, Chichula Y V, Sizenko AK, Kupchik LM.
31 A standardised model for stool banking for faecal microbiota transplantation: a consensus report from a multidisciplinary UEG working group. стаття United Eur Gastroenterol J. 2020;2050640620967898. doi: 10.1177/2050640620967898 19 Keller JJ, Ooijevaar RE, Hvas CL, Terveer EM, Lieberknecht SC, Högenauer C, et al.(Gubska O.)
32 Clinicoradiologic aspects of periodontal diseases in patients  with gluten-related disorders стаття Balneo Research Journal       DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2020.329 ,  Vol.11, No.2, May 2020 , Р. 141–144 4 Kustro T., Antonenko M., Gubska O.
33 Вивчення генетичних особливостей хворих на глютенчутливі захворювання в Україні. стаття Сучасна гастроентерологія. 2020;112:С. 18–23.

doi:10.30978/MG-2020-2-18.

6 Губська ОЮ, Кузьмінець АА, Башинська ВВ, Мосейко ВВ, Долько О.А., Заплатніков Я.С.
34 Comparing of faecal calprotectin levels in patients with osteoarthritis taking NSAID treatment and patients without NSAIDS therapy стаття EUREKA Heal Sci. 2020;31:Р.17–24

doi:10.21303/2504-5679.2020.001193

8 Gubska O, Kuzminets A, Panin A.

 

35 Рівень фекального комплексу «гемоглобін/гаптоглобін» у пацієнтів з остеоартритом залежно від прийому нестероїдних протизапальних препаратів стаття Сучасна гастроентерологія. 2020;111:С. 23–27. doi:10.30978/MG-2020-1-23. 5 Губська ОЮ, Кузьмінець АА, Панін АВ.
36 Целіакія та несприйняття глютену без целіакії: що нового у 2020 році? стаття Медична газета «Здоров’я України». 2020;58: С. 10-11.

 

3 Губська О.Ю., Аврамчук М.В.
37 Клінічні характеристики найпоширенішої патології тонкої кишки Навчальний посібник Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальностями «Внутнішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», лікарів терапевтичних спеціальностей, 2019

http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/849

52 Губська О.Ю.
38 Захворювання підшлункової залози. Хронічний панкреатит Навчальний посібник Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальностями «Внутнішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», лікарів терапевтичних спеціальностей, 2019

http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/854

45 Губська О.Ю.
39 Запальні захворювання кишковика – сучасні підходи до діагностики та лікування в клінічній практиці лікарів-інтерністів Навчальний посібник Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальності «Внутнішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», лікарів терапевтичних спеціальностей, 2019 53 Губська О.Ю.
40 Загальні та окремі питання анемічного синдрому в клінічній практиці лікаря-інтерна Навчальний посібник Посібник для лікарів-інтернів: та слухачів курсів тематичного удосконалення, 2019

http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/857

69 Родіонова І.О., Губська О.Ю.
41 Способи та алгоритми діагностики та лікування целіакії з урахуванням сучасних діагностичних можливостей регіонів України Методичні рекомендацї Методичні рекомендацї для впровадження в лікувальних закладах та відділеннях терапевтичного, гастроентерологічного профілю, 2019

http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/852

35 Губська О.Ю.
42 Internal Medicine in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems Підручник  Медицина, 2019, 712 с. 712 N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.

 

 

gramota