НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Навчально-методична робота

20 та 22 червня 2017 року на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології були проведені пілотні проекти екзаменів за типом OSCE-3 (Objective Structured Clinical Examination), в яких взяли участь лікарі-інтерни другого року навчання за спеціальностями «Внутрішні хвороби» (17 лікарів-інтернів) та «Загальна практика – сімейна медицина» (15 лікарів-інтернів).
Основною метою проектів стала перевірка компетентностей випускників. Для цього були сформовані три станції – невідкладної допомоги, робота із стандартизованим пацієнтом (їх роль виконували аспіранти, клінічні ординатори, старші лаборанти кафедри та інтерни-гуртківці) у клініці внутрішніх хвороб та кейс-задача із інфекційних хвороб.

Розроблена шкала оцінювання за кожною із навичок. На кожній із станції виставлялися бали за визначеною кількістю критеріїв від 3 до 0. Максимальна кількість балів – 48.
Екзаменатори та лікарі-інтерни відзначили високу якість підготовки пілотного проекту, значну практичну орієнтованість завдань та необхідність широкого введення іспитів за запропонованою формою.
bezymyannyj-kollazh
pilotnyj-proekt

 

 

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дематовенерології післядипломної освіти має 5 клінічних баз, гастроцентр Olymed та клініку імунології та алергології Форпост на яких проводиться сучасна навчальна,  діагностична та лікувальна робота.

Інтерни кафедри мають унікальну можливість на власні очі побачити всі сучасні можливості лабораторної та інструментальної діагностики гастроентерологічних, кардіологічних, ревматологічних, нефрологічних, гематологічних, ендокринологічних та інфекційних захворювань. Особлива увага приділяється саме практичній роботі на клінічних базах, завдяки чому, проходження інтернатури стає для майбутнього кваліфікованого спеціаліста не просто черговим етапом підтвердження диплому , а є реальною практичною діяльністю, яка базується на принципах доказовості, поступовості, обгрунтованості прийняття рішень та ротації лікарів-інтернів серед відділень різного напрямку.

Велика увага приділяється учбово-методичній роботі, на кафедрі існує багато власних методчних розробок, прикладів ЕКГ, результатів лабораторних методів дослідження, щодо можливості оволодіння різноманітними теоретичними та практичними навичками у такій складній та неймовірно цікавій професії лікаря.

Допомога лікарям-інтернам у підготовці до тесту у форматі STEP 3 (референтні значення основних лабораторних показників)

2

1

 

Положення про проведення підсумкового піврічного контролю лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

  1. Обов’язковими складовими підсумкового контролю вважати:
    • Перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою (комісійно, біля ліжка хворого);
    • Тестовий контроль рівня знань та умінь за буклетами минулих років та/або тестовою базою ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 3 (мінімальний відсоток правильних відповідей, що задовольнятиме критерію «склав» – 81%);
    • Співбесіду (за питаннями з екзаменаційних білетів, затверджених на засіданні постійно діючої методичної комісії з інтернатури);
  2. Лікарів-інтернів, які продемонстрували незадовільні знання хоча б з однієї з складових підсумкового контролю, вважати такими, які не атестовані та, відповідно, не допущені до найближчого складання ліцензованого інтегрованого іспиту Крок-3.