Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

БПР та післядипломна освіта

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

циклів тематичного удосконалення, спеціалізації,  стажування тренінгів та інтернатури  на 2024 рік

(за рахунок державного бюджету)

E-mail: therapy.postgrad@nmu.ua

Контактна особа:

Терапія – Алексеєва Вікторія В’ячеславівна: 067 401 20 04

Профпатологія –  Гречківська Наталія Володимирівна: 095 845 99 34

 

п/п

Назва циклу Дата початку і закінчення циклу Контингент слухачів
1. Спеціалізація «Терапія» 09.09.24-09.12.24 лікарі загальної практики – сімейні лікарі; лікарі-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю
2. ТУ «Противірусна терапія хронічного гепатиту В та С» 04.11.24-15.11.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якою з лікарських спеціальностей
3. ТУ «TORCH інфекції в клінічній практиці» 08.04.24-19.04.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якою з лікарських спеціальностей
4. ТУ «Порядок організації медичних оглядів працівників певних (ризиконебезпечних)
категорій»
08.04.24-19.04.24 20.05.24-31.05.24 Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікаріпрофпатологи
5. ТУ «Питання медико-санітарної експертизи при професійних
захворюваннях»
14.10.24-25.10.24 09.12.24-20.12.24 Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-
профпатологи
6. Спеціалізація «Профпатологія» 20.02.24-23.05.24
16.09.24-16.12.24
Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти; лікаріпрофпатологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

 

п/п

Назва циклу Дата початку і закінчення циклу Контингент слухачів

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

циклів тематичного удосконалення, спеціалізації,  стажування тренінгів та інтернатури  на 2024 рік
(за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
E-mail: therapy.postgrad@nmu.ua
Контактна особа (Терапія) – Алексеєва Вікторія В’ячеславівна: 067 401 20 04
Контактна особа (Профпатологія) –  Гречківська Наталія Володимирівна: 095 845 99 34

1. Спеціалізація «Дієтологія» 16.09.24-15.10.24 лікарі-гастроентерологи, лікарігастроентерологи дитячі;
2. Спеціалізація «Терапія» 11.09.24-10.02.25 Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю;
3. ТУ «Окремі питання дієтології на засадах доказової медицини» 19.02.24-23.02.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю
4. ТУ «Окремі аспекти сучасної гастропсихології» 13.05.24-24.05.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю
5. ТУ «Найпоширеніші питання
харчування пацієнтів загальнотерапевтичного
профілю»
16.09.24-27.09.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю
6. ТУ«Сучасні дієтичні підходи до комплексного лікування пацієнтів з ендокринною патологією» 05.02.24-09.02.24 Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю
7. ТУ «Порядок організації медичних оглядів працівників певних (ризиконебезпечних) категорій» 08.04.24-19.04.24 14.10.24-25.10.24 Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-профпатологи
8. Спеціалізація «Профпатологія» 22.02.24-21.05.24
16.09.24-16.12.24
Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти; лікарі-профпатологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю
9. Стажування «Профпатологія» Інд.граф. Лікарі-профпатологи
10. Стажування «Дієтологія» Інд. граф. Лікарі-дієтологи
11. Стажування «Терапія» Інд. граф. Лікарі-терапевти

 

Цикли спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та заходи БПР проводяться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.21 № 725 «Про затвердження Положення про систему БПР медичних і фармацевтичних працівників» (набрала чинності з 1 січня 2022 р.), Наказів МОЗ України від 22.02.19 № 446 (зі змінами);  від 18.08.2021 року № 1753, яким внесені зміни до “Порядку проведення атестації лікарів” та “Номенклатури лікарських спеціальностей”; від 18.08.2021  № 1751, яким затверджено “ПОЛОЖЕННЯ про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників” та внесені зміни до  «Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів)”;  від  25.07.2023 року № 1347 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями»  та інших нормативних документів, що регламентують підготовку фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» на післядипломному етапі.

 

Повний список заходів БПР що проводяться кафедрами Інституту післядипломної освіти, актуальні зміни до нього, а також контактні дані Інституту Ви можете відкрити за наступною веб-адресою: https://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/likaryam/plan-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-likariv-na-rik/