Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Історія кафедри

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти створена 1 серпня 2015 року згідно з наказом № 459 від 22.06.2015 р. у структурі Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету имені О.О. Богомольця.

Завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Олена Юріївна Губська.

На кафедрі працюють 3 професори – доктори медичних наук, 6 доцентів та 3 асистенти – кандидати медичних наук. Усі викладачі мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію за різними спеціальностями: «терапія», «інфекційні хвороби», «гастроентерологія», «пульмонологія», «гематологія», «кардіологія», «ревматологія», «нефрологія» та «професійна патологія».

Кафедра здійснює навчально-виховну, методичну, лікувально-діагностичну та наукову діяльність у сфері післядипломної підготовки лікарів-інтернів за спеціальностями «Внутрішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Нефрологія» та «Професійні хвороби».

 

Основним завданням кафедри є:

  • сприяти комплексній підготовці висококваліфікованих кадрів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками, високим рівнем професіоналізму та компетентності зі спеціальності підготовки відповідно до національних освітніх стандартів;
  • забезпечити узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання спеціалізованих дисциплін на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, слухачів, магістрантів, клінічних ординаторів, аспірантів і професорсько-викладацького складу.